O sličnim ključnim riječima u istoj grupi oglasa

Vaši oglasi ispunjavaju uvjete za prikazivanje kada se jedna od vaših ključnih riječi podudara s nečijim pojmom za pretraživanje na Googleu ili na stranicama partnera na pretraživačkoj mreži. 

No, unutar grupe oglasa možda imate više ključnih riječi koje su slične ili se preklapaju u značenju i sve bi se mogle podudarati s određenim pojmom za pretraživanje. Na primjer, možda imate ključne riječi vodoinstalaterska škola i vodoinstalaterska obuka u istoj grupi oglasa i oba bi se izraza mogla podudarati s pojmom za pretraživanje škola za obuku vodoinstalatera. Samo jedna od navedenih ključnih riječi može pokrenuti prikazivanje oglasa za taj pojam za pretraživanje. 

Ovaj članak objašnjava što se događa kada vaša grupa oglasa ima više ključnih riječi koje se podudaraju s istim pojmom za pretraživanje. Također možete pročitati više o tome što se događa kada imate slične ključne riječi u različitim grupama oglasa.

Napomena

Više ključnih riječi koje se podudaraju s istim pojmom za pretraživanje ne bi nikako smjele povećati vaše troškove. Skup preferencija navedenih u nastavku određuje koja se ključna riječ koristi za stavljanje oglasa na dražbu. Nakon što oglas uđe na dražbu, uspoređuje se s oglasima drugih oglašivača, a vaša cijena po kliku minimalni je iznos potreban za zadržavanje položaja vašeg oglasa i formata u kojima se vaš oglas prikazuje, kao što su veze na web-lokaciju.

Kako se biraju ključne riječi

Ako vaša grupa oglasa ima nekoliko ključnih riječi koje bi se mogle podudarati s pojmom za pretraživanje, preferencije navedene u nastavku koriste se za određivanje ključne riječi na temelju koje će oglas ući na dražbu. Redoslijed preferencija približno odgovara redoslijedu popisa.

 1. Ključna riječ koja je identična pojmu za pretraživanje

  Ako imate ključnu riječ koja je identična pojmu za pretraživanje, ta će ključna riječ biti preferirana za pokretanje oglasa. To vrijedi i u slučaju da postoje druge ključne riječi u grupi oglasa slične pojmu za pretraživanje.

  Primjer

  Recimo da je pojam za pretraživanje tečaj za vodoinstalatera, a grupa oglasa sadrži ključnu riječ sa širokim podudaranjem tečaj za vodoinstalatera i ključnu riječ s podudaranjem fraze vodoinstalater. U ovom primjeru preferira se ključna riječ sa širokim podudaranjem tečaj za vodoinstalatera jer je identična pojmu za pretraživanje tečaj za vodoinstalatera.

 2. Ključna riječ s točnim podudaranjem kada su ključne riječi identične

  Ako imate više identičnih ključnih riječi, za pokretanje oglasa preferira se ključna riječ s točnim podudaranjem.

  Primjer

  Ako je pojam za pretraživanje vodoinstalater, a vaša grupa oglasa uključuje ključnu riječ sa širokim podudaranjem vodoinstalater i ključnu riječ s točnim podudaranjem vodoinstalater, preferirana će biti ključna riječ s točnim podudaranjem.

 3. Ključna riječ s najvišim rangom oglasa

  Kada se nekoliko ključnih riječi u vašoj grupi oglasa podudara s pojmom za pretraživanje, preferirana ključna riječ za pokretanje oglasa jest ona s najvišim rangom oglasa.

  Primjer

  Pretpostavimo da imate sljedeće ključne riječi u istoj grupi oglasa.

  Ključna riječ Rang oglasa
  tečaj za vodoinstalatera 1,5
  tečaj za certificiranje vodoinstalatera 1

  U ovom primjeru ključna riječ tečaj za vodoinstalatera imat će prednost jer ima viši rang oglasa.

Iznimke preferencija

Postoji jeftinija ključna riječ s višim rangom oglasa

U rijetkim slučajevima, gore navedene preferencije mogu se zanemariti ako je neka ključna riječ jeftinija, odnosno ima nižu licitaciju cijene po kliku (CPC), a viši rang oglasa.

Primjer

Pretpostavimo da netko traži alat za vodoinstalatera, a vaša grupa oglasa sadrži ključne riječi alati za vodoinstalatere i alat za vodoinstalatera.

Ključna riječ Maksimalna CPC licitacija Kvaliteta oglasa Rang oglasa
alati za vodoinstalatere 0,60 HRK visoka kvaliteta 16
alat za vodoinstalatera 0,90 HRK niska kvaliteta 11

Obično bi ključna riječ alat za vodoinstalatera bila preferirana jer je identična pojmu za pretraživanje alat za vodoinstalatera. Međutim, alati za vodoinstalatere jeftinija su ključna riječ, veće kvalitete i višeg ranga oglasa. Stoga će u ovom slučaju sustav preferirati alati za vodoinstalatere. Rang oglasa izračunava se svaki put kada se vaša ključna riječ podudara s pojmom za pretraživanje, a oglas sudjeluje na dražbi oglasa.

Jedna od ključnih riječi ima nizak status opsega pretraživanja

U nekim slučajevima prethodne preferencije nisu primjenjive jer ključna riječ ima nizak status opsega pretraživanja. Takav status imaju ključne riječi s vrlo malom ili nikakvom poviješću pretraživanja na Googleu. Ključne riječi s tim statusom privremeno su neaktivne i ne pokreću oglase. Stoga, ako vaša ključna riječ ima mali opseg pretraživanja, vidjet ćete da oglas za podudarni pojam za pretraživanje pokreće neka druga ključna riječ, čak i ako je na osnovi prethodnih preferencija upravo vaša ključna riječ s malim opsegom pretraživanja trebala pokrenuti prikazivanje tog oglasa.
Je li ovaj članak koristan?
Kako to možemo poboljšati?