O opcijama podudaranja ključnih riječi

Vrste podudaranja ključnih riječi pomažu vam kontrolirati koja pretraživanja mogu pokrenuti prikazivanje vašeg oglasa. Na primjer, možete upotrijebiti široko podudaranje za prikazivanje oglasa široj publici ili možete upotrijebiti točno podudaranje da biste ciljali točno određene grupe korisnika.

U ovom se članku objašnjavaju dostupne vrste podudaranja. Saznajte više o dodavanju ključnih riječi.

Kako funkcioniraju vrste podudaranja ključnih riječi?

Općenito, što je vrsta podudaranja šira, ključna riječ dobiva više potencijalnog prometa jer se oglasi mogu češće pokretati. S druge strane, ako je vrsta podudaranja uža, oglasi se prikazuju rjeđe, ali kad se prikažu, veća je vjerojatnost da su povezani s pretraživanjem.

Razumijevanje tih razlika pomoći će vam pri odabiru odgovarajućih opcija i povećanju povrata ulaganja.

Obično preporučujemo da počnete sa širokim podudaranjem kako biste povećali vjerojatnost prikazivanja oglasa u relevantnim pretraživanjima. Možete upotrijebiti i izvješće o pojmovima za pretraživanje da biste pratili koje varijacije ključnih riječi pokreću prikazivanje vaših oglasa. Saznajte više o izvješću o pojmovima za pretraživanje

Vrste podudaranja ključnih riječi

Svaka vrsta podudaranja na drugačiji način pokreće prikazivanje vašeg oglasa u korisničkom pretraživanju. Saznajte malo više o svakoj vrsti.

Široko podudaranje

Široko podudaranje zadana je vrsta podudaranja za sve ključne riječi. Oglasi se mogu prikazati i za pretraživanja koja sadrže krivo napisanu riječ, sinonim, povezana pretraživanja i druge relevantne varijacije. Stoga, ako je vaša ključna riječ "šeširi za žene", korisnik koji pretražuje pojam "kupnja šešira za žene" mogao bi vidjeti vaš oglas. 

 • Primjer ključne riječi: ženski šeširi
 • Primjer ključne riječi: kupnja šešira za dame

Saznajte više o širokom podudaranju.

Modifikator širokog podudaranja

Dodajte znak plusa (na primjer +ključna riječ) da biste prilagodili ključnu riječ sa širokim podudaranjem. Oglasi se mogu prikazivati za pretraživanja koja sadrže prilagođene ključne riječi sa širokim podudaranjem (ili bliske varijacije, ali ne i sinonime) bilo kojim redoslijedom.

 • Simbol: znak plusa, na primjer +ključna riječ
 • Primjer ključne riječi: +ženski +šeširi
 • Primjer pretraživanja: šeširi za žene

Saznajte više o modifikatoru širokog podudaranja.

Podudaranje fraze

Oglasi se mogu prikazivati za pretraživanja u kojima se podudara fraza ili bliske varijacije te fraze, uz dodatne riječi ispred ili iza. Međutim, oglasi se neće prikazati ako je riječ dodana u sredinu fraze ili ako je redoslijed riječi iz fraze na bilo koji način promijenjen.

 • Simbol: "ključna riječ"
 • Primjer ključne riječi: "ženski šeširi"
 • Primjer pretraživanja: kupnja ženskih šešira

Saznajte više o podudaranju fraze.

Točno podudaranje

Oglasi se mogu prikazivati za pretraživanja u kojima se podudara točni izraz ili bliske varijacije tog točnog izraza. Bliske varijacije tu mogu uključivati promjenu redoslijeda riječi ako ne dolazi do promjene značenja i dodavanje ili uklanjanje pomoćnih riječi (prijedloga, veznika, članova i ostalih riječi koje ne utječu na namjeru pretraživanja).

 • Simbol: [ključna riječ]
 • Primjer ključne riječi: [ženski šeširi]
 • Primjer pretraživanja: šeširi za žene

Saznajte više o točnom podudaranju.

Negativno podudaranje

Oglasi se mogu prikazati i za pretraživanja koja ne sadrže određeni pojam. Stoga, ako ste tvrtka koja prodaje šešire, ali ne prodajete kape za bejzbol, možete dodati negativnu ključnu riječ "-kape za bejzbol" kako se vaši oglasi ne bi prikazivali korisnicima koji pretražuju kape za bejzbol. 

Simbol: -ključna riječ
Primjer ključne riječi: -kape za bejzbol
Primjer pretraživanja: ženski šeširi

NAPOMENA: u ovom primjeru oglasi će se prikazivati u pretraživanjima za "ženski šeširi", ali ne u pretraživanjima za "kape za bejzbol".

Saznajte više o negativnom podudaranju.

Napomena

U ključnim riječima ne razlikuju se velika i mala slova, što znači da se podudaraju neovisno o velikim ili malim slovima. Na primjer, nisu vam potrebni "ženski šeširi" i "Ženski šeširi" kao ključne riječi – fraza "ženski šeširi" obuhvatit će oboje.

Kao što ćete saznati u nastavku, simboli imaju posebno značenje u AdWordsu, pa biste ih trebali izbjegavati. Ključne riječi također ne bi smjele sadržavati nestandardne znakove kao što su: ! @ % , *

Vrste podudaranja ključnih riječi možete upotrebljavati s kampanjama koje prikazuju oglase na pretraživačkoj mreži. Ključne riječi na prikazivačkoj mreži prema zadanim se postavkama bilježe kao široko podudaranje.

Više o bliskim varijacijama ključnih riječi

Da ne biste propustili moguće korisnike, vaše oglase prikazujemo za bliske varijacije ključnih riječi s podudaranjem fraze i točnim podudaranjem kako bismo povećali vjerojatnost prikazivanja oglasa u relevantnim pretraživanjima. Bliske varijacije uključuju pravopisne pogreške, oblike za jedninu i množinu, složene kratice, korijen riječi (kao što su pod i ispod), kratice i naglaske. Stoga nema potrebe da se bliske varijacije zasebno dodaju kao ključne riječi.

Na primjer, ako vaša ključna riječ s podudaranjem fraze glasi "dječji skuter", želite da se vaš oglas prikazuje i kada korisnici pretražuju pojam "dječji skuteri" ili "djecji skuter".

Iako prikazujemo bliske varijacije ključnih riječi s podudaranjem fraze i točnim podudaranjem, te vam vrste podudaranja pružaju veću kontrolu od širokog podudaranja i modifikatora širokog podudaranja. To se događa jer se ključne riječi sa širokim podudaranjem i modifikatorom širokog podudaranja prikazuju i za sinonime i povezana pretraživanja, a oni se ne smatraju bliskim varijacijama.

U kampanjama za instalaciju aplikacije možemo proširiti opseg nekih vrsta podudaranja ključnih riječi na način koji je prilagođen aplikacijama. Evo kako to funkcionira:

 • Za ključne riječi s točnim podudaranjem i podudaranjem fraze možemo uvesti male izmjene (npr. dodati ili ukloniti riječ "aplikacija") u pojmove za pretraživanje da bi se bolje podudarali s ciljanim ključnim riječima.
 • Za ključne riječi sa širokim podudaranjem možemo upotrijebiti informacije o kategoriji aplikacije da bi se poboljšala točnost i doseg ciljanja. 

Povezani članci

Je li ovaj članak koristan?
Kako to možemo poboljšati?