Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
true

Možnosti zhody kľúčových slov

Typy zhody kľúčových slov vám umožnia riadiť, ktoré vyhľadávania na Googli môžu spustiť zobrazenie vašej reklamy. Mohli by ste napríklad použiť voľnú zhodu a zobraziť reklamu širokému publiku, alebo presnú zhodu, aby ste sa zamerali na konkrétne skupiny zákazníkov.

V tomto článku sa dočítate o rôznych typoch zhody, ktoré sú k dispozícii. Ďalšie informácie o pridávaní kľúčových slov

Kde začať

Zvážte možnosť začať s použitím voľnej zhody. Pridaním vylučujúcich kľúčových slov vylúčite vyhľadávania na Googli, ktoré nesúvisia s vašou firmou (nepovinné).

Voľná zhoda

Voľná zhoda je predvoleným typom zhody, ktorý majú priradené všetky kľúčové slová. Reklama sa môže zobrazovať vo vyhľadávaniach, ktoré zahŕňajú slová s pravopisnými chybami, synonymá, súvisiace vyhľadávania a ďalšie relevantné variácie. Ak je teda vaše kľúčové slovo „ženské čiapky“, vaša reklama sa môže zobraziť aj používateľom, ktorí vyhľadajú výraz „kúpiť dámske čiapky“. Ďalšie informácie o voľnej zhode

Vylučujúca zhoda

Vylučuje zobrazovanie vašich reklám vo vyhľadávaniach s príslušným výrazom. Ak ste spoločnosť vyrábajúca čiapky, ktorá nepredáva šiltovky, mohli by ste pridať vylučujúce kľúčové slovo označené znamienkom mínus (-šiltovky). Ďalšie informácie o vylučujúcej zhode

Pokročilejšie možnosti

Tieto možnosti sú odporúčané iba pre pokročilých inzerentov, ktorí sa snažia segmentovať konkrétne skupiny vyhľadávaní. 

Reklamy môžeme zobrazovať v prípade príbuzných variácií kľúčových slov s modifikátorom voľnej zhody, kľúčových slov priradených frázovou zhodou a kľúčových slov priradených presnou zhodou, aby ste neprišli o potenciálnych zákazníkov. Príbuzné variácie týchto typov zhody môžu zahŕňať slová s pravopisnými chybami, tvary v jednotnom a množnom čísle, akronymy, skratky, inak použité diakritické znamienka a odvodené slová (napríklad podlaha a podlahový).

Modifikátor voľnej zhody

Funguje podobne ako voľná zhoda, no modifikátor voľnej zhody zobrazuje reklamy iba vo vyhľadávaniach, ktoré zahŕňajú slová označené znamienkom plus (+ženské čiapky) alebo ich príbuzné variácie. Ďalšie informácie o modifikátore voľnej zhody

Frázová zhoda 

Reklama sa môže zobrazovať vo vyhľadávaniach, ktoré sa zhodujú s frázou, alebo predstavujú jej príbuznú variáciu s dodatočnými slovami pred ňou alebo za ňou. Reklamy sa však nezobrazia, ak bude slovo pridané uprostred frázy, prípadne ak bude poradie slov vo fráze akokoľvek zmenené. Označuje sa úvodzovkami ("ženské čiapky"). Ďalšie informácie o frázovej zhode

Presná zhoda

Reklama sa môže zobrazovať vo vyhľadávaniach, ktoré sa presne zhodujú s výrazom alebo sú príbuznou variáciou presne tohto výrazu. Príbuzné variácie môžu v tomto prípade zahŕňať aj zmenu poradia slov, ak sa tým nemení význam, a pridanie alebo odstránenie funkčných slov (predložky, spojky, členy a ďalšie slová, ktoré nemajú vplyv na zámer vyhľadávania). Označuje sa hranatými zátvorkami, pričom kľúčové slovo [ženské čiapky] by mohlo zobraziť reklamy, keď niekto na Googli vyhľadá „čiapky pre ženy“. Ďalšie informácie o presnej zhode

Súvisiace odkazy

Bol tento článok užitočný?
Ako ju môžeme zlepšiť?
false
Oslovte viac zákazníkov pomocou online reklamy

So službou AdWords môžete zobrazovať reklamy na Googli a prezentovať tak svoju firmu pri miestnych vyhľadávaniach. Platíte pritom len v prípade, že niekto klikne na vašu reklamu. [Ďalšie informácie]

Registrovať sa do služby AdWords