Nastavenie remarketingu

Remarketing vám pomáha osloviť ľudí, ktorí v minulosti navštívili vaše webové stránky alebo použili vašu aplikáciu. Predchádzajúcim návštevníkom alebo používateľom sa vaše reklamy môžu zobraziť pri prehliadaní webových stránok, ktoré sú súčasťou Obsahovej siete Google, alebo pri vyhľadávaní výrazov na Googli, ktoré súvisia s vašimi produktmi alebo službami.

Tento článok obsahuje všeobecný súhrn štyroch krokov potrebných na vytvorenie remarketingových kampaní:

Skôr než začnete

Remarketing sa nesmie používať pre citlivé kategórie webových stránok a aplikácií. Ak nastavujete remarketingovú kampaň a umiestňujete remarketingovú značku na svoje webové stránky alebo do svojej mobilnej aplikácie, musíte postupovať podľa pravidiel prispôsobenej inzercie.

Výber správnych nastavení kampane

Ak chcete používať remarketing, musíte vybrať podporovaný typ kampane.

Kampane v Obsahovej sieti

Ak chcete remarketing použiť v Obsahovej sieti, pri vytváraní kampane vyberte položky Iba Obsahová sieť > Marketingové ciele > Dosahovanie akcie > Nákup na webových stránkach.

Kampane vo Vyhľadávacej sieti

Ak chcete použiť remarketingové zoznamy pre reklamy vo vyhľadávaní, pri vytváraní kampane vyberte typ kampane Iba Vyhľadávacia sieť – všetky funkcie. Ak máte kampaň typu Iba Vyhľadávacia sieť – štandardné alebo Vyhľadávacia sieť s optimalizovanou Obsahovou sieťou – štandardné, nebude možné pridávať do nej remarketingové zoznamy.

Pridanie remarketingovej značky na webové stránky alebo do aplikácie

Ak chcete začať používať remarketing, pridajte remarketingovú značku na všetky stránky svojich webových stránok alebo do svojej mobilnej aplikácie.

Remarketingová značka je malý útržok kódu, ktorý získate v službe AdWords.

Pridajte remarketingovú značku na webové stránky alebo do mobilnej aplikácie.

Vytváranie remarketingových zoznamov

Po označení svojich webových stránok alebo svojej aplikácie vytvorte remarketingové zoznamy.

Môžete napríklad vytvoriť remarketingový zoznam pre návštevníkov stránky najobľúbenejšej kategórie produktov. Remarketingová značka prikáže službe AdWords ukladať informácie o návštevníkoch do zoznamu Obľúbená kategória. Keď ľudia navštívia danú stránku, ID ich súboru cookie sa pridá do remarketingového zoznamu.

Pravidlá pre remarketingové zoznamy

Po pridaní remarketingovej značky na svoje webové stránky alebo do svojej aplikácie môžete pomocou pravidiel definovať zoznamy pre rôzne sekcie webových stránok alebo aplikácie. Ak napríklad chcete definovať zoznam pre webovú stránku, na ktorej predávate topánky s vysokými podpätkami, môžete použiť pravidlo, podľa ktorého musí webová adresa obsahovať kľúčové slovo „vysoké podpätky“. Upozorňujeme, že vo webovej adrese stránok produktu musí byť výraz „vysoké podpätky“.

Pomocou pravidiel môžete vytvoriť ľubovoľný počet zoznamov bez toho, aby ste na svoje webové stránky alebo do svojej aplikácie museli pridávať ďalšie značky.

Ďalšie informácie o pravidlách pre remarketingové zoznamy

Vlastné parametre

Značka dynamického remarketingu vám umožňuje odosielať vlastné parametre, ktoré môžete použiť na vytvorenie remarketingových zoznamov.

Napríklad odosielaním informácií o cene produktu a type stránky (napríklad stránka nákupu) v rámci značky môžete vytvoriť zoznam ľudí, ktorí si kúpili akýkoľvek produkt nad určitú cenu. V tomto prípade by vlastné parametre, ktoré zahrniete do remarketingovej značky, boli value (cena produktu) a pagetype (typ stránky, ktorý označuje, ako blízko k zakúpeniu produktu sa zákazníci dostali).

Ďalšie informácie o používaní šablón pre vlastné parametre

Vytvorenie remarketingových kampaní pomocou vlastných zoznamov

Vytvorte kampaň s konkrétnou správou pre ľudí v zozname obľúbených kategórií, ktorá sa im zobrazí pri vyhľadávaní v službe Google alebo prehliadaní webových stránok v Obsahovej sieti.
 

Citlivé informácie o používateľoch sa nesmú používať na zostavovanie remarketingových zoznamov. Pred nastavením remarketingovej kampane a umiestnením remarketingovej značky na svoje webové stránky alebo do svojej aplikácie sa oboznámte s pravidlami prispôsobenej inzercie.

Bol tento článok užitočný?
Ako ju môžeme zlepšiť?