Hiểu trạng thái từ khóa của bạn

Trạng thái từ khóa cho bạn biết liệu các từ khóa của bạn có đang hoạt động hay không. Nếu từ khóa của bạn không dẫn đến hiển thị bất kỳ quảng cáo nào, chúng tôi sẽ cho bạn biết vấn đề là gì. Bạn có thể thấy trạng thái từ khóa của mình trong cột "Trạng thái" trong bảng thống kê AdWords mà bạn có thể truy cập từ tab Từ khóa.

Nơi để tìm trạng thái từ khóa của bạn

Bạn có thể thấy trạng thái từ khóa của mình trên cột "Trạng thái" trong bảng thống kê. Dưới đây là cách truy cập cột:

  1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại https://adwords.google.com.vn.
  2. Nhấp vào tab Chiến dịch ở trên cùng.
  3. Nhấp vào tab Từ khóa.
  4. Nhìn vào cột "Trạng thái".
  5. Bên cạnh mỗi từ khóa, bạn sẽ thấy trạng thái hiện tại của từ khóa. Keyword status

Chúng tôi hiển thị trạng thái từ khóa của bạn như thế nào

Cột "Trạng thái" trên tab Từ khóa cho bạn biết thông tin về trạng thái hiện tại của từ khóa tại thời điểm bạn đăng nhập hoặc khi bạn làm mới trang của mình.

Loại trạng thái Ví dụ:
Trạng thái mà bạn kiểm soát Chiến dịch bị tạm dừng; Đã loại bỏ
Trạng thái có liên quan đến vị trí từ khóa của bạn trong quy trình phê duyệt của chúng tôi Đủ điều kiện
Trạng thái bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác Lượng tìm kiếm thấp; Thấp hơn ước tính giá thầu trang đầu tiên

Trạng thái từ khóa của bạn có ý nghĩa gì

Trạng thái từ khóa cho bạn biết liệu từ khóa của bạn có đang làm cho quảng cáo hiển thị cho khách hàng mục tiêu hay không. Nói chung, từ khóa của bạn sẽ có một trong ba trạng thái chung:

  • Đang hiển thị quảng cáo
  • Không hiển thị quảng cáo bởi vì bạn đã tạm dừng hoặc đã loại bỏ từ khóa, nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch
  • Không hiển thị quảng cáo bởi vì có vấn đề với tài khoản hoặc từ khóa của bạn

Dưới đây là các loại trạng thái từ khóa khác nhau và ý nghĩa của các trạng thái từ khóa đó:

Trạng thái từ khóa Ý nghĩa của trạng thái từ khóa Bước tiếp theo
Chiến dịch bị tạm dừng
Từ khóa không hoạt động bởi vì bạn đã tạm dừng chiến dịch của mình. Nếu chiến dịch của bạn bị tạm dừng, từ khóa trong chiến dịch đó cũng sẽ ngừng hiển thị quảng cáo. Tìm hiểu cách tiếp tục chiến dịch của bạn.
Chiến dịch đang chờ xử lý
Từ khóa không hoạt động bởi vì chiến dịch của bạn được lập lịch để bắt đầu vào một ngày trong tương lai và chưa hiển thị quảng cáo. Tìm hiểu cách thay đổi ngày bắt đầu chiến dịch của bạn.
Chiến dịch đã bị loại bỏ
Từ khóa không hoạt động bởi vì bạn đã loại bỏ chiến dịch chứa các từ khóa này. Tìm hiểu cách bật lại chiến dịch của bạn.
Chiến dịch đã kết thúc Từ khóa không hoạt động bởi vì chiến dịch của bạn đã qua ngày kết thúc được lập lịch và trở thành không hoạt động. Tìm hiểu cách thay đổi ngày kết thúc chiến dịch của bạn.
Nhóm quảng cáo bị tạm dừng
Từ khóa không hoạt động bởi vì bạn đã tạm dừng nhóm quảng cáo của mình. Nếu bạn tạm dừng nhóm quảng cáo, thì từ khóa trong nhóm quảng cáo đó sẽ ngừng hiển thị. Tìm hiểu cách tiếp tục nhóm quảng cáo của bạn.
Nhóm quảng cáo đã bị loại bỏ
Từ khóa không hoạt động bởi vì bạn đã loại bỏ nhóm quảng cáo của mình. Nếu bạn loại bỏ nhóm quảng cáo, thì từ khóa trong nhóm quảng cáo đó sẽ ngừng hiển thị. Tìm hiểu cách bật lại nhóm quảng cáo của bạn.
Bị tạm dừng Từ khóa không hoạt động bởi vì bạn đã tạm dừng từ khóa. Việc tạm dừng từ khóa có nghĩa là từ khóa sẽ không hiển thị quảng cáo hoặc tích lũy chi phí mới cho đến khi được khởi động lại. Tìm hiểu cách bật từ khóa của bạn.
Đã loại bỏ Từ khóa không hoạt động bởi vì bạn đã loại bỏ từ khóa. Việc loại bỏ từ khóa có nghĩa là từ khóa sẽ không hiển thị quảng cáo. Tìm hiểu cách thêm từ khóa.
Đủ điều kiện Từ khóa đang hoạt động và có thể hiển thị quảng cáo. Trong một số trường hợp, từ khóa của bạn có thể được đánh dấu là Đủ điều kiện cho dù hiện tại, từ khóa đó không hiển thị quảng cáo. Đó là do giao diện của quảng cáo cho từ khóa đủ điều kiện có thể bị ảnh hưởng bởi giá thầu, Điểm chất lượng hoặc các yếu tố khác của bạn. Không cần hành động nào.
Thấp hơn ước tính giá thầu trang đầu tiên Từ khóa đang hoạt động và có thể hiển thị quảng cáo. Tuy nhiên, từ khóa của bạn hiện không hiển thị quảng cáo trên trang đầu tiên trong kết quả tìm kiếm của Google. Tìm hiểu về đưa quảng cáo của bạn hiển thị trên trang đầu tiên trong kết quả tìm kiếm của Google.
Bị từ chối Từ khóa không hoạt động và không hiển thị quảng cáo. Từ khóa bị từ chối thường có nghĩa là có vấn đề với một hoặc nhiều chính sách quảng cáo của chúng tôi, chẳng hạn như chính sách về URL đích của từ khóa. Xem lại chính sách quảng cáo của chúng tôi để xem liệu từ khóa của bạn có vi phạm một trong các chính sách của chúng tôi hay không.
Trang web bị tạm ngưng Từ khóa không hoạt động và không hiển thị quảng cáo bởi vì quảng cáo trong nhóm quảng cáo của từ khóa đang trỏ đến trang web vi phạm một hoặc nhiều chính sách quảng cáo của chúng tôi. Di chuột qua bong bóng trạng thái để biết thêm chi tiết và xem lại chính sách quảng cáo của chúng tôi.
Lượng tìm kiếm thấp Từ khóa không đủ điều kiện để hiển thị bởi vì từ khóa được liên kết với rất ít lưu lượng truy cập tìm kiếm trên các thuộc tính của chúng tôi. Điều này có nghĩa là từ khóa của bạn có thể không có liên quan đến tìm kiếm của mọi người hoặc có thể quá cụ thể hoặc không bình thường. Nếu số lượng tìm kiếm các từ khóa này tăng, từ khóa có thể được kích hoạt lại và có thể bắt đầu kích hoạt để quảng cáo của bạn hiển thị lại. Tìm hiểu cách sử dụng Công cụ lập kế hoạch từ khóa để nhận ý tưởng từ khóa và ước tính lưu lượng truy cập.
Hiếm khi được hiển thị do điểm chất lượng thấp Từ khóa không đủ điều kiện để hiển thị quảng cáo do Điểm chất lượng thấp Bạn nên xem xét loại bỏ từ khóa này và thêm từ khóa có liên quan hơn vào tài khoản của mình. Các yếu tố khác, như trang đích, cũng có thể ảnh hưởng đến Điểm chất lượng của bạn. Tìm hiểu thêm về Điểm chất lượng.
Một vài so khớp trang Từ khóa tạm thời bị tạm ngưng bởi vì từ khóa khớp với rất ít trang, cho thấy rằng cụm từ không phổ biến trong nội dung trên Mạng hiển thị. Xem xét thêm từ khóa có liên quan hơn vào tài khoản của bạn.

Mẹo

Thử tối ưu hóa tài khoản của bạn bằng cách cải thiện quảng cáo và từ khóa.

Bài viết này có hữu ích không?
Đăng nhập vào AdWords

Nhận trợ giúp và mẹo cho tài khoản cụ thể bằng cách đăng nhập bằng địa chỉ email tài khoản AdWords của bạn hoặc tìm hiểu cách bắt đầu với AdWords.