Tolka sökordens status

Sökordens status visar om sökorden är aktiva eller inte. Det finns flera olika typer av sökordsstatus, men vi försöker alltid visa den status som är mest relevant för din kampanj. Du kan se sökordsstatusen i statuskolumnen i din AdWords-statistiktabell, som du når via fliken Sökord.

Så hittar du din sökordsstatus

Du kan se sökordsstatusen i kolumnen "Status" i statistiktabellen. Så här öppnar du den:

  1. Logga in på ditt AdWords-konto på https://adwords.google.se.
  2. Klicka på fliken Kampanjer högst upp.
  3. Klicka på fliken Sökord.
  4. Titta i kolumnen Status.
  5. Bredvid varje sökord bör du se sökordets aktuella status. Keyword status

Så visar vi sökordens status

I kolumnen "Status" på fliken Sökord ser du den aktuella statusen för sökorden vid inloggningstillfället. Vi organiserar din sökordsstatus, och sådana statustyper som du styr har prioritet över dem som påverkas av andra faktorer. Anledningen till detta är att de statusförändringar som du själv styr har större inverkan på kontot.

Statustyp Exempel
Statustyper som du själv styr Kampanjen är pausad; Borttagen
Statustyper relaterade till var ditt sökord är i vår godkännandeprocess Kvalificerat
Statustyper som påverkas av andra faktorer Låg sökvolym; Under uppskattat förstasidesbud

Exempel

Låt oss säga att du har ett sökord som är aktiverat, men kampanjen som sökordet tillhör är pausad. Vi kommer att visa sökordsstatusen som pausad eftersom kampanjstatusen – pausad – har prioritet över sökordsstatusen.

Så tolkar du din sökordsstatus

Du kan själv styra några av dina sökordsstatustyper, medan andra är relaterade till var ditt sökord är i vår godkännandeprocess. Dessutom låter vissa statustyper dig veta huruvida dina sökord påverkas av andra faktorer, till exempel en låg sökvolym.

Här kan du se vad de olika sökordsstatustyperna innebär:

Sökordsstatus Innebär följande:
Kampanjen är pausad
Kampanjen är vilande
Kampanjen är borttagen
Kampanjen är tillfälligt avstängd
Kampanjen är avslutad
Sökorden är inaktiva på grund av kampanjstatusen. Om en kampanj är pausad, till exempel, kommer annonserna inte längre att visas för sökorden i den kampanjen.
Annonsgruppen är pausad
Annonsgruppen är borttagen
Ofullständig annonsgrupp
Sökorden är inaktiva på grund av annonsgruppsstatusen. Om du till exempel tar bort en annonsgrupp kommer sökorden i den annonsgruppen inte längre att visas.
Pausad Sökordet är inaktivt eftersom du har pausat det. Att ett sökord är pausat innebär att det inte visar annonser och inte genererar nya kostnader förrän det återupptas.
Borttaget Sökordet är inaktivt eftersom du har tagit bort det. Om du tar bort ett sökord kommer det inte längre att visa annonser.
Kvalificerat Sökordet är aktivt och kan visa annonser. I vissa fall kan ett sökord vara markerat som Kvalificerat även om det för tillfället inte visar annonsen. Det beror på att annonsens visning för ett kvalificerat sökord kan påverkas av ditt bud, ditt kvalitetsresultat eller andra faktorer.
Under uppskattat förstasidesbud Sökordet är aktivt och kan visa annonser. För närvarande visar sökordet emellertid inte annonser på förstasidan i Googles sökresultat.
Ej godkänd Sökordet är inaktivt och visar inte annonser. Om ett sökord inte blir godkänt beror det antagligen på att det strider mot en eller flera av våra annonseringspolicyer, till exempel vår varumärkespolicy.
Webbplats tillfälligt avstängd Sökordet är inte aktivt och visar inte annonser eftersom annonserna i sökordets annonsgrupp pekar mot en webbplats som inte fungerar eller som strider mot en eller flera av våra annonseringspolicyer.
Låg sökvolym Sökordet är inte kvalificerat för att visas eftersom det är förknippat med mycket lite söktrafik på våra webbplatser. Detta betyder att ditt sökord kanske inte är relevant för användarnas sökningar eller att det kanske är för specifikt eller ovanligt. Om antalet sökningar för dessa sökord ökar – även om ökningen är liten – kan sökorden aktiveras på nytt och resultera i att dina annonser åter visas.
Visas sällan på grund av lågt kvalitetsresultat Sökordet är inte kvalificerat för att visa annonser eftersom kvalitetsresultatet är lågt. Du bör därför överväga att ta bort sökordet och lägga till ett mer relevant sökord på ditt konto.

Tips!

  • Gör inget om ditt sökord har låg sökvolym. Om antalet sökningar med sökorden ökar – även om ökningen är liten – kan dina sökord aktiveras på nytt och resultera i att dina annonser åter visas. Det gäller särskilt om du annonserar om ett nytt varumärke eller en ny produkt.
  • Försök optimera ditt konto genom att förbättra dina annonser och sökord.

Nästa steg

Läs mer om din kampanjstatus, annonsgruppsstatus och annonsstatus.