Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

Tolka sökordens status

Sökordsstatusen visar om sökorden är aktiva eller inte. Om ditt sökord inte får dina annonser att visas kan vi berätta vad problemet är. Du kan se sökordsstatusen i statuskolumnen i din AdWords-statistiktabell, som du når via fliken Sökord.

Så hittar du din sökordsstatus

Du kan se sökordsstatusen i kolumnen Status i statistiktabellen. Så här öppnar du den:

  1. Logga in på ditt AdWords-konto på https://adwords.google.se.
  2. Öppna fliken Kampanjer högst upp.
  3. Öppna fliken Sökord.
  4. Titta i kolumnen Status.
  5. Bredvid varje sökord bör du se sökordets aktuella status. Keyword status

Så visar vi sökordens status

I kolumnen Status på fliken Sökord finns information den aktuella statusen för sökorden vid inloggningstillfället eller när du uppdaterar sidan.

Statustyp Exempel
Statustyper som du själv styr Kampanjen är pausad; Borttagen
Statustyper relaterade till var ditt sökord är i vår godkännandeprocess Kvalificerat
Statustyper som påverkas av andra faktorer Låg sökvolym; Under uppskattat förstasidesbud

Vad din sökordsstatus betyder

Din sökordsstatus anger om ditt sökord får annonser att visas för din målgrupp eller inte. I allmänhet har ditt sökord en av följande tre allmänna statustyper:

  • Visar annonser
  • Visar inte annonser eftersom du har pausat eller tagit bort ett sökord, en annonsgrupp eller en kampanj
  • Visar inte annonser eftersom det finns ett problem med ditt konto eller sökord

Här kan du se vad de olika sökordsstatustyperna innebär:

Sökordsstatus Innebär följande: Nästa steg
Kampanjen är pausad
Sökorden är inaktiva eftersom du har pausat kampanjen. Om kampanjen är pausad visas inte heller annonserna längre för sökorden i den kampanjen. Ta reda på hur du återupptar kampanjen.
Kampanjen är vilande
Sökorden är inaktiva eftersom din kampanj är schemalagd att börja ett visst datum längre fram och visar inte annonser ännu. Ta reda på hur du ändrar kampanjens startdatum.
Kampanjen är borttagen
Sökorden är inaktiva eftersom du har tagit bort kampanjen som innehåller dessa sökord. Ta reda på hur du aktiverar kampanjen igen.
Kampanjen är avslutad Sökorden är inaktiva eftersom kampanjens schemalagda slutdatum har passerat och kampanjen har inaktiverats. Ta reda på hur du ändrar kampanjens slutdatum.
Annonsgruppen är pausad
Sökorden är inaktiva eftersom du har pausat annonsgruppen. Om du pausar en annonsgrupp visas inte sökorden i den annonsgruppen. Ta reda på hur du återupptar din annonsgrupp.
Annonsgruppen har tagits bort
Sökorden är inaktiva eftersom du har tagit bort din annonsgrupp. Om du tar bort en annonsgrupp visas inte sökorden i den annonsgruppen. Läs om hur du återaktiverar din annonsgrupp.
Pausat Sökordet är inaktivt eftersom du har pausat det. Att ett sökord är pausat innebär att det inte visar annonser och inte genererar nya kostnader förrän det återupptas. Läs om hur du aktiverar ditt sökord.
Borttaget Sökordet är inaktivt eftersom du har tagit bort det. Om du tar bort ett sökord kommer det inte längre att visa annonser. Lär dig hur du lägger till sökord.
Kvalificerat Sökordet är aktivt och kan visa annonser. I vissa fall kan ett sökord ha markeringen Kvalificerat även om det för tillfället inte visar annonsen. Det beror på att annonsens visning för ett kvalificerat sökord kan påverkas av ditt bud, ditt kvalitetsresultat eller andra faktorer. Ingen åtgärd krävs.
Under uppskattat förstasidesbud Sökordet är aktivt och kan visa annonser. För närvarande visar sökordet emellertid inte annonser på förstasidan i Googles sökresultat. Läs om hur du får annonsen att visas på förstasidan i Googles sökresultat.
Inte godkänd Sökordet är inaktivt och visar inte annonser. Om ett sökord inte godkänns beror det förmodligen på att det strider mot en eller flera av våra annonseringspolicyer, till exempel vår policy för sökords måladresser. Läs våra annonseringspolicyer för att se om ditt sökord strider mot någon av våra policyer.
Webbplats tillfälligt avstängd Sökordet är inaktivt och visar inte annonser eftersom annonserna i sökordets annonsgrupp leder vidare till en webbplats som har brutit mot en eller flera av våra annonseringspolicyer. Håll muspekaren över statusbubblan om du vill ha mer information om och läsa våra annonseringspolicyer.
Låg sökvolym Sökordet är inte kvalificerat för att visas eftersom det är förknippat med mycket lite söktrafik på våra webbplatser. Detta betyder att ditt sökord kanske inte är relevant för användarnas sökningar eller att det är för specifikt eller ovanligt. Om antalet sökningar för de här sökorden ökar kan dina sökord återaktiveras och få dina annonser att visas. Läs om hur du använder Sökordsplaneraren för att få sökordsförslag och trafikuppskattningar.
Visas sällan på grund av lågt kvalitetsresultat Sökordet är inte kvalificerat för att visa annonser eftersom kvalitetsresultatet är lågt Du bör överväga att ta bort sökordet och lägga till ett relevantare sökord i ditt konto. Andra faktorer, som din målsida, kan också påverka kvalitetsresultatet. Läs mer om kvalitetsresultatet.
Få sidor matchar Sökordet är tillfälligt avstängt eftersom det matchar mycket få sidor, vilket indikerar att frasen inte är vanlig i innehållet i Display-nätverket. Överväg att lägga till relevantare sökord i ditt konto.

Tips!

Prova att optimera ditt konto genom att förbättra dina annonser och sökord.

Nästa steg

Var den här artikeln till hjälp?
Logga in på AdWords

Få kontospecifik hjälp och tips genom att logga in med e-postadressen för ditt AdWords-konto eller genom att läsa om hur du kommer igång med AdWords.