Uw zoekwoordstatus interpreteren

Uw zoekwoordstatus geeft aan of uw zoekwoorden actief zijn of niet. Er zijn verschillende statustypen, maar we proberen de zoekwoordstatus weer te geven die op elk moment het meest relevant is voor uw campagne. Op het tabblad Zoekwoorden kunt u in de kolom 'Status' van de tabel met AdWords-statistieken de status van uw zoekwoorden bekijken.

Waar u de status van uw zoekwoorden kunt vinden

U kunt in de kolom 'Status' van de tabel met statistieken de status van uw zoekwoorden bekijken. Ga hiervoor als volgt te werk:

  1. Meld u aan bij uw AdWords-account op https://adwords.google.nl/.
  2. Klik boven aan de pagina op het tabblad Campagnes.
  3. Klik op het tabblad Zoekwoorden.
  4. Bekijk de kolom 'Status'.
  5. Naast elk zoekwoord wordt de huidige status van het zoekwoord weergegeven. Keyword status

Hoe we de zoekwoordstatus weergeven

In de kolom 'Status' op het tabblad Zoekwoorden vindt u informatie over de huidige status van uw zoekwoorden op het moment dat u zich heeft aangemeld. In de ordening van de statussen van uw zoekwoorden hebben de statussen die u zelf beheert voorrang boven de statussen die beïnvloed worden door andere factoren. De reden hiervoor is dat een wijziging in een status die u zelf beheert, grotere gevolgen heeft voor uw account.

Statustype Voorbeelden
Statussen die u zelf beheert Campagne onderbroken; Verwijderd
Statussen van uw zoekwoord die betrekking hebben op ons goedkeuringsproces Geschikt
Statussen die worden beïnvloed door andere factoren Laag zoekvolume; Onder biedingsschatting voor eerste pagina

Voorbeeld

Stel dat u een zoekwoord heeft dat is ingeschakeld, maar de campagne waartoe het zoekwoord behoort, is onderbroken. De status die voor dat zoekwoord wordt weergegeven, is 'onderbroken' omdat de status 'onderbroken' van de campagne voorrang heeft boven de status van het zoekwoord.

Uw zoekwoordstatus interpreteren

Sommige zoekwoordstatussen kunt u zelf beheren, terwijl andere betrekking hebben op ons goedkeuringsproces. Daarnaast zijn er statussen die aangeven dat uw zoekwoorden worden beïnvloed door andere factoren, zoals een laag zoekvolume.

Hier volgen de verschillende typen zoekwoordstatus en uitleg over wat elke status betekent:

Zoekwoordstatus Wat dit betekent
Campagne onderbroken
Campagne in behandeling
Campagne verwijderd
Campagne opgeschort
Campagne beëindigd
Zoekwoorden zijn niet actief vanwege de status van uw campagne. Wanneer een campagne bijvoorbeeld is onderbroken, geven de zoekwoorden in die campagne ook geen advertenties meer weer.
Advertentiegroep is onderbroken
Advertentiegroep is verwijderd
Advertentiegroep is niet compleet
Zoekwoorden zijn niet actief vanwege de status van uw advertentiegroep. Wanneer u bijvoorbeeld een advertentiegroep heeft verwijderd, geeft het zoekwoord in die advertentiegroep geen advertenties meer weer.
Onderbroken Het zoekwoord is niet actief omdat u het heeft onderbroken. Het onderbreken van een zoekwoord betekent dat het zoekwoord geen advertenties weergeeft en dat er pas nieuwe kosten mee worden gegenereerd nadat u het zoekwoord heeft hervat.
Verwijderd Het zoekwoord is niet actief omdat u het heeft verwijderd. Door een zoekwoord te verwijderen, blijft de weergave van advertenties op basis van dat zoekwoord achterwege.
Geschikt Het zoekwoord is actief en kan advertenties weergeven. In sommige gevallen is uw zoekwoord gemarkeerd als Geschikt, terwijl uw advertentie op dat moment niet wordt weergegeven. De reden hiervoor is dat de weergave van uw advertentie voor een geschikt zoekwoord mogelijk wordt beïnvloed door uw bod, de kwaliteitsscore of andere factoren.
Onder biedingsschatting voor eerste pagina Het zoekwoord is actief en kan advertenties weergeven. Uw zoekwoord geeft momenteel echter geen advertenties weer op de eerste pagina met zoekresultaten van Google.
Afgekeurd Het zoekwoord is niet actief en geeft geen advertenties weer. Een afgekeurd zoekwoord houdt meestal in dat er een probleem is met een of meer van onze advertentiebeleidsregels, bijvoorbeeld ons beleid inzake handelsmerken.
Site opgeschort Het zoekwoord is niet actief en geeft geen advertenties weer omdat de advertenties in de advertentiegroep van het zoekwoord verwijzen naar een website die niet werkt of die een of meer van onze advertentiebeleidsregels heeft geschonden.
Laag zoekvolume Het zoekwoord is niet geschikt voor weergave van advertenties omdat het zeer weinig zoekverkeer voor onze property's genereert. Dit betekent dat uw zoekwoord wellicht niet relevant is voor de zoekopdrachten van gebruikers, of dat het te specifiek of te ongewoon is. Als het aantal zoekopdrachten voor deze zoekwoorden ook maar iets stijgt, worden uw zoekwoorden mogelijk opnieuw geactiveerd en kunnen ze uw advertenties weer activeren.
Vanwege een lage kwaliteitsscore maar zelden weergegeven Het zoekwoord is niet geschikt voor het weergeven van advertenties vanwege een lage kwaliteitsscore. Dit houdt in dat u moet overwegen dit zoekwoord te verwijderen en een relevanter zoekwoord toe te voegen aan uw account.

Tips

  • Doe niets wanneer uw zoekwoord een laag zoekvolume heeft. Als het aantal zoekopdrachten voor deze zoekwoorden ook maar iets stijgt, worden uw zoekwoorden mogelijk opnieuw geactiveerd en kunnen ze uw advertenties weer activeren. Dit is met name van toepassing wanneer u adverteert voor een nieuw merk, een nieuwe term of een nieuw product.
  • Optimaliseer uw account door uw advertenties en zoekwoorden te verbeteren.

Volgende stap

Lees meer over de status van uw campagne, uw advertentiegroep en uw advertentie