O negativnim ključnim riječima

Negativne ključne riječi omogućuju vam da izuzmete pojmove za pretraživanje iz kampanja i da se fokusirate samo na one ključne riječi koje su važne za vaše korisnike. Uz pomoć boljeg ciljanja vaš se oglas može prikazivati zainteresiranim korisnicima, a možete i povećati povrat ulaganja (ROI).

U ovom se članku objašnjava kako negativne ključne riječi funkcioniraju i u kojim situacijama mogu biti korisne. Saznajte kako dodati negativne ključne riječi.

Način funkcioniranja

Jedna od ključnih komponenti dobro ciljane kampanje jest odabir onoga što se neće ciljati.

Prilikom odabira negativnih ključnih riječi za pretraživačke kampanje tražite pojmove za pretraživanje koji su slični vašim ključnim riječima, ali su usmjereni na korisnike koji traže drugi proizvod. Na primjer, pretpostavimo da ste optičar koji prodaje leće. U tom slučaju preporučujemo da dodate negativne ključne riječi za pojmove za pretraživanje kao što su "leće za mikroskope" i "leće za teleskope".

Ako upotrebljavate kampanje za prikazivačku mrežu ili videokampanje, pomoću negativnih ključnih riječi možete izbjeći ciljanje nepovezanih web-lokacija ili videozapisa, ali imajte na umu da negativne ključne riječi za kampanje na prikazivačkoj mreži i videokampanje funkcioniraju drugačije nego za pretraživanje. Ovisno o drugim ključnim riječima ili načinima ciljanja u grupi oglasa, neka mjesta na kojima se oglas prikazuje mogu povremeno sadržavati izuzete pojmove. Za prikazne oglase i videooglase maksimalno je ograničenje 5000 negativnih ključnih riječi. Ciljanje nepovezanih web-lokacija ili videozapisa možete izbjeći i implementacijom opcija kategorija web-lokacija i izuzimanja sadržaja.

Vrste negativnih ključnih riječi

Za pretraživačke kampanje možete upotrebljavati negativne ključne riječi sa širokim podudaranjem, točnim podudaranjem ili podudaranjem fraze. Međutim, vrste negativnog podudaranja ne funkcioniraju na isti način kao vrste pozitivnog podudaranja. Glavna je razlika u tome što ćete trebati dodati sinonime, inačice u jednini ili množini, inačice s pravopisnim pogreškama i ostale bliske varijacije ako ih želite isključiti.

Negativne ključne riječi za kampanje na prikazivačkoj mreži i videokampanje uvijek se smatraju točnim podudaranjem. Ne možete promijeniti vrstu podudaranja za negativne ključne riječi koje dodate u kampanje na prikazivačkoj mreži i videokampanje.

Negativno široko podudaranje

Ta je vrsta zadana za negativne ključne riječi. Uz negativne ključne riječi sa širokim podudaranjem oglas se neće prikazivati ako pretraživanje sadrži sve pojmove negativne ključne riječi, čak i ako je njihov redoslijed drugačiji. Oglas se i dalje može prikazati ako pretraživanje sadrži samo neke od pojmova ključne riječi.

Primjer

Negativna ključna riječ sa širokim podudaranjem: obuća za trčanje

Pretraživanje Može li se oglas prikazati?
plava obuća za tenis Yes
Google oprema za trčanje Yes
plava obuća za trčanje No
trčanje obuća No
obuća za trčanje No

Negativno podudaranje fraze

Uz negativne ključne riječi s podudaranjem fraze oglas se neće prikazivati ako pretraživanje sadrži točne pojmove ključne riječi istim redoslijedom. Pretraživanje može uključivati dodatne riječi, ali oglas se neće prikazivati ako su svi pojmovi ključne riječi uključeni u pretraživanje istim redoslijedom.

Primjer

Negativna ključna riječ s podudaranjem fraze: "obuća za trčanje"

Pretraživanje Može li se oglas prikazati?
plava obuća za tenis Yes
Google oprema za trčanje Yes
plava obuća za trčanje No
trčanje obuća Yes
obuća za trčanje No

Negativno točno podudaranje

Uz negativne ključne riječi s točnim podudaranjem oglas se neće prikazivati ako pretraživanje sadrži točne pojmove ključne riječi istim redoslijedom i bez dodatnih riječi. Oglas se i dalje može prikazati ako pretraživanje sadrži pojmove ključne riječi s dodatnim riječima.

Primjer

Negativna ključna riječ s točnim podudaranjem: [obuća za trčanje]

Pretraživanje Može li se oglas prikazati?
plava obuća za tenis Yes
Google oprema za trčanje Yes
plava obuća za trčanje Yes
trčanje obuća Yes
obuća za trčanje No

 

Napomena

  • Pažljivo birajte negativne ključne riječi. Ako upotrebljavate previše negativnih ključnih riječi, vaši oglasi mogu doseći manje korisnika.
  • Oglas se i dalje može prikazati za pretraživanja ili na stranicama koje sadrže bliske varijacije pojmova negativne ključne riječi. 
  • Oglas se i dalje može prikazati ako netko traži frazu koja sadrži više od deset riječi i ako iza desete riječi slijedi negativna ključna riječ. Pretpostavimo da je vaša negativna ključna riječ "popust". Vaš se oglas može prikazati ako netko traži "fine i čiste hotelske sobe u Splitu u blizini plaže popust" jer je negativna ključna riječ jedanaesta riječ fraze. No oglas se neće prikazati ako netko traži "fine i čiste hotelske sobe u Splitu blizu plaže popust" jer je negativna ključna riječ deseta riječ fraze.
Je li ovaj članak koristan?
Kako to možemo poboljšati?