Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

Om negativa sökord

Med negativa sökord kan du utesluta söktermer från dina kampanjer.

Med den här funktionen kan du fokusera på just de sökord som är viktiga för dina kunder. Snävare inriktning kan resultera i att din annons visas för intresserade användare och öka avkastningen på din investering.

I den här artikeln beskriver vi hur negativa sökord fungerar och när de kan vara användbara. Läs mer om hur du lägger till negativa sökord.

Så fungerar det

Hemligheten bakom en väl inriktad kampanj är det du väljer att inte inrikta dig på. Eftersom sökordsinriktning inbegriper en bred uppsättning fraser är det viktigt att se till att alla termer har koppling till din verksamhet.

Exempel

Anta att du är glasmästare och säljer fönsterglas. Då kan du lägga till negativa sökord för söktermer som ”vinglas” och ”dricksglas”.

När du väljer negativa sökord ska du välja söktermer som liknar dina sökord men som kanske används av kunder som söker en annan produkt.

Typer av negativa sökord

Precis som med andra sökord kan du använda bred, exakt eller frasmatchade negativa sökord. De negativa matchningstyperna fungerar emellertid annorlunda än sina positiva motsvarigheter.

Den största skillnaden är att du måste lägga till synonymer, singular- och pluralformer, felstavningar och andra relevanta varianter som du vill utesluta.

Negativ bred matchning

Det här är standardmatchningstypen för negativa sökord. För negativa bredmatchade sökord visas din annons inte vid sökningar där varje ord i sökordet, oavsett inbördes ordning, förekommer i sökningen. Annonsen kan fortfarande visas vid sökningar där vissa av orden förekommer.

Exempel

Negativt bredmatchat sökord: handstickade tröjor

Sök Kan en annons visas?
blå tröjor Yes
Google handstickade kläder Yes
blå handstickade tröjor No
tröjor handstickade No
handstickade tröjor No

Negativ frasmatchning

För negativa frasmatchade sökord visas din annons inte vid sökningar som innehåller det exakta sökordet. Sökningarna kan innehålla ytterligare ord och annonsen visas inte om orden i sökordet förekommer i samma ordning i sökningen.

Exempel

Negativt frasmatchat sökord: ”handstickade tröjor”

Sök Kan en annons visas?
blå tröjor Yes
Google handstickade kläder Yes
blå handstickade tröjor No
tröjor handstickade Yes
handstickade tröjor No

Negativ exakt matchning

För negativa exakt matchade sökord visas din annons inte vid sökningar med det exakta sökordet utan ytterligare ord. Annonsen kan fortfarande visas vid sökningar som innehåller sökordet med ytterligare ord.

Exempel

Negativt exakt matchat sökord: [handstickade tröjor]

Sök Kan en annons visas?
blå tröjor Yes
Google handstickade kläder Yes
blå handstickade tröjor Yes
tröjor handstickade Yes
handstickade tröjor No
Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Din guide till AdWords

Börja med våra detaljerade anvisningar.