Lägg till negativa sökord i din kampanj

Med negativa sökord kan du nå de kunder som är mest intresserade, sänka kostnaderna och öka avkastningen på investeringen. Om du lägger till termer som negativa sökord (tillgängligt för kampanjer av typen Endast söknätverket, Söknätverket med Display-tillval och Sök- och Display-nätverken) eller som sökordsundantag (för kampanjer av typen Endast Display-nätverket) visas inte annonsen för personer som söker efter de här termerna eller besöker webbplatser som innehåller de här termerna.

Med negativa sökord kan du:

 • Förhindra att annonsen visas för människor som söker efter eller besöker webbplatser som handlar om sådant som du inte erbjuder.
 • Visa dina annonser för personer som mer sannolikt kommer att klicka på dem
 • Sänka kostnaderna genom att utesluta sökord där du inte får valuta för pengarna

När du väljer negativa sökord ska du välja söktermer som liknar dina sökord men som signalerar att användarna letar efter en annan produkt.

Exempel

Anta att du är en optiker som säljer glasögon. Du vill förhindra att din annons visas för personer som söker efter eller besöker webbsidor som innehåller ord som ”vinglas” och ”dricksglas”, eftersom den personen antagligen inte är ute efter att köpa glasögon.

Anvisningar: Lägg till negativa sökord


Klicka på knappen Visa hur nedan om du vill öppna ditt konto och bli guidad genom stegen. Visa hur

Lägg till negativa sökord (kampanjer av typen Endast söknätverket, Söknätverket med Display-tillval eller Sök- och Display-nätverken)
 1. Logga in på ditt AdWords-konto på https://adwords.google.se.
 2. Klicka på den kampanj eller annonsgrupp där du vill lägga till negativa sökord.
 3. Välj fliken Sökord. Keywords tab
 4. Rulla ned till avsnittet med negativa sökord under sökordstabellen. Utöka avsnittet genom att klicka på +. Negative keywords
 5. Två tabeller visas: Annonsgruppsnivå och Kampanjnivå. Ad group and Campaign level
 6. Om du vill lägga till negativa sökord till en annonsgrupp klickar du på knappen + Lägg till i tabellen Annonsgruppsnivå. Om du vill lägga till negativa sökord i en kampanj klickar du på knappen Lägg till i tabellen Kampanjnivå.
 7. Lägg till de negativa sökorden, ett per rad. Du behöver inte infoga minustecken (-) framför sökorden. Om du lägger till brett matchade negativa sökord, måste du lägga till deras pluralvarianter, till exempel ”optiska”. Om du vill lägga till ett negativt frasmatchat sökord, infogar du citattecken runt termen. Om du vill lägga till ett negativt exakt matchat sökord så skriver du termen inom hakparenteser. Läs mer om att använda negativa sökord med matchningstyper.

  Obs!

  Se till att de negativa sökorden inte överlappar dina vanliga sökord, eftersom det medför att annonsen inte visas.

 8. Klicka på Spara.
Redigera, ta bort eller hämta negativa sökord (kampanjer av typen Endast söknätverket, Söknätverket med Display-tillval eller Sök- och Display-nätverken)

När du har lagt till negativa sökord i din kampanj kan du redigera, ta bort eller hämta dem.

Så här kommer du igång:

 1. Välj den kampanj eller annonsgrupp som innehåller de negativa sökord som du vill redigera, ta bort eller hämta.
 2. Välj fliken Sökord. Keywords tab
 3. Rulla ned till avsnittet med negativa sökord under sökordstabellen. Utöka avsnittet genom att klicka på länken +Negativa sökord. Negative keywords
 4. Två tabeller visas: Annonsgruppsnivå och Kampanjnivå. Ad group and Campaign level

Så här redigerar du negativa sökord:

 1. Markera kryssrutorna bredvid de negativa sökord som du vill redigera.
 2. Klicka på knappen Redigera i tabellen Annonsgruppsnivå eller Kampanjnivå. Gör ändringar för varje negativt sökord i rutorna som visas. Välj en matchningstyp på rullgardinsmenyn för varje negativt lösenord. Select match type
 3. Klicka på Spara.

Så här tar du bort negativa sökord:

 1. Markera kryssrutorna bredvid de sökord som du vill ta bort.
 2. Klicka på Ta bort i tabellen Annonsgruppsnivå eller Kampanjnivå. Delete negative keywords

Så här hämtar du negativa sökord:

 1. Markera kryssrutorna bredvid de sökord som du vill hämta.
 2. Klicka på Hämta i tabellen Annonsgruppsnivå eller Kampanjnivå.
 3. Avsnittet Hämta och schemalägg rapport visas. Ange ett namn på rapporten i fältet Rapportnamn. Välj ett filformat på rullgardinsmenyn Format. Download schedule report
 4. Klicka på Skapa.
Uteslut sökord (för kampanjer för Endast Display-nätverket)

Du kan begränsa visningen av dina annonser i Google Display-nätverket genom att utesluta sökord. Om du utesluter sökord från en kampanj eller annonsgrupp ser AdWords till att dina annonser inte visas på webbplatser i Display-nätverket som innehåller dessa termer.

Dina negativa sökord behöver inte vara uttömmande. Om du till exempel vill förhindra att annonser visas på sidor om vinglas borde det göra susen om du lägger till det negativa sökordet -vin. Ett undantag från detta är sammansatta sökord, som ”babyspenat”. Om du bara skulle använda det negativa sökordet -baby skulle annonsen fortfarande visas på sidor som innehåller termen "babyspenat" eftersom innebörden ändras när "baby" och "spenat" kombineras.

Om du utesluter sökord från en annonsgrupp med placeringar är det mindre troligt att dina annonser visas på placeringar som handlar om de uteslutna sökorden. Uteslutningar av sökord är emellertid inte lika exakta i Display-nätverket som i söknätverket, så din annons kan ändå komma att visas på sidor som innehåller termerna beroende på de andra sökorden i annonsgruppen.

Exempel

Låt oss säga att du väljer fem olika shoppingwebbplatser som placeringar och sedan lägger till det negativa sökordet -vin i annonsgruppen. Annonsen kan visas på vilken som helst av de fem webbplatserna, men det är mindre troligt att den visas på sidor som handlar om vinglas.

Så här utesluter du sökord:

 1. Logga in på ditt AdWords-konto på https://adwords.google.se.
 2. På fliken Kampanjer öppnar du fliken Display-nätverket och klickar på + Inriktning som finns ovanför diagrammet.
 3. Välj en annonsgrupp.
 4. Klicka på rullgardinsmenyn Lägg till uteslutna annonsgrupper eller Lägg till uteslutna kampanjer och välj Sökord för Display-nätverket.
 5. Lägg till sökorden, ett per rad. Obs! Se till att de uteslutna sökorden inte överlappar med de vanliga sökorden eftersom detta leder till att annonsen inte visas.
 6. Klicka på Stäng och sedan på Spara.

Tips

Pröva att utesluta webbplatser och kategorier för att begränsa annonsernas synlighet.

Få förslag på negativa sökord

Om du vill få förslag på negativa sökord kan du skapa en söktermsrapport. I söktermsrapporten visas alla sökfrågor som ledde till att annonsen visades och fick klick.

Så här skapar du en söktermsrapport:

 1. Logga in på ditt AdWords-konto på https://adwords.google.se.
 2. Klicka på den kampanj eller annonsgrupp för vilken vill få förslag på negativa sökord.
 3. Öppna fliken Sökord.
 4. Markera kryssrutorna bredvid de sökord som du vill skapa en söktermsrapport för eller skapa en söktermsrapport för alla dina sökord. Det är bäst att välja Senaste 14 dagarna eller Senaste 30 dagarna på datumintervallmenyn högst upp till höger på sidan. Då bör du få tillräckligt med information för att kunna välja bra förslag.
 5. Klicka på knappen Sökordsdetaljer. Klicka på Valda för att skapa en rapport för de markerade sökorden. Välj annars Alla så genereras rapporten för alla uppräknade sökord. See search terms
 6. En lista med söktermer visas på sidan. Markera kryssrutorna bredvid de negativa sökord som du vill lägga till och klicka på knappen Lägg till som negativt sökord. Add as negative keyword

  Obs!

  Se till att de negativa sökorden inte överlappar dina vanliga sökord, eftersom det medför att annonsen inte visas.

 7. Du kan lägga till de negativa sökorden på annonsgruppsnivå eller kampanjnivå.
 8. Klicka på Spara.

Kom ihåg!

 • Välj negativa sökord med omsorg. Om du använder för många negativa sökord kan det hända att annonserna når färre kunder.
 • Dina annonser kan fortfarande visas för sökningar och sidor som innehåller varianter av de termer som du väljer som negativa sökord. Om en negativ sökordsterm består av flera ord kan det hända att dina annonser visas för sökningar som innehåller ett av orden. Anta att du lägger till det negativa sökordet ”vinflaska”. Din annons kan fortfarande visas för sökningar och på sidor som innehåller ”vinglas”, ”rödvin” eller ”glasflaska”. Annonsen visas däremot inte för sökningar med orden ”vinflaska rött” eller ”öppnare vinflaska”.
 • Din annons kan visas när någon söker med en fras som är längre än tio ord och ditt negativa sökord kommer efter det tionde ordet. Anta att ditt negativa sökord är ”rabatt”. Din annons kan visas när någon söker efter ”fina rena hotell rum i Los Angeles nära till strand rabatt” eftersom ditt negativa sökord är det elfte ordet i frasen. Däremot visas annonsen inte om någon söker på ”trevliga hotellrum i Göteborg med gångavstånd till rolig shopping rabatt” eftersom det negativa sökordet är det tionde ordet i frasen.

Nästa steg

Var den här artikeln till hjälp?