Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

Lägg till negativa sökord i din kampanj

Med negativa sökord kan du nå de kunder som är mest intresserade, sänka kostnaderna och öka avkastningen på investeringen. Om du lägger till termer som negativa sökord (finns för kampanjer i Endast söknätverket och Söknätverket med Display-tillval) eller som uteslutna sökord (för kampanjer i Endast Display-nätverket) kommer din annons inte att visas för dem som söker efter dessa termer eller besöker sidor som innehåller termerna.

Med negativa sökord kan du

 • Förhindra att annonsen visas för människor som söker efter eller besöker webbplatser som handlar om sådant som du inte erbjuder.
 • Visa dina annonser för personer som mer sannolikt kommer att klicka på dem
 • Sänka kostnaderna genom att utesluta sökord där du inte får valuta för pengarna

När du väljer negativa sökord ska du välja söktermer som liknar dina sökord men som signalerar att användarna letar efter en annan produkt.

Exempel

Anta att du är en optiker som säljer glasögon. Du vill förhindra att din annons visas för personer som söker efter eller besöker webbsidor som innehåller ord som ”vinglas” och ”dricksglas”, eftersom de personerna antagligen inte är ute efter att köpa glasögon.


Lägg till negativa sökord (kampanjer av typen Endast söknätverket eller Söknätverket med Display-tillval)
 1. Logga in på ditt AdWords-konto.
 2. Klicka på fliken Sökord.
 3. Klicka på fliken Negativa sökord.
 4. Två tabeller visas: Annonsgruppsnivå och Kampanjnivå. Ad group and Campaign level
 5. Lägg till negativa sökord på annonsgruppsnivå eller kampanjnivå genom att klicka på knappen +Sökord ovanför en av tabellerna. Använd rullgardinsmenyn för att välja den annonsgrupp eller kampanj där du vill lägga till negativa sökord, lägg sedan till ett negativt sökord per rad i textfältet.
  • För att kunna lägga till negativa sökord behöver du förutom singularformen av dessa sökord även lägga till pluralformerna, dvs. både ”vin” och ”viner”.
  • Om du vill lägga till ett negativt frasmatchat sökord infogar du citattecken runt termen.
  • Om du vill lägga till ett negativt exakt matchat sökord skriver du ordet inom hakparenteser.

Kom ihåg

Se till att de negativa sökorden inte överlappar dina vanliga sökord, eftersom det medför att annonsen inte visas.

 1. Klicka på Spara.
Redigera, ta bort eller hämta negativa sökord (kampanjer av typen Endast söknätverket eller Söknätverket med Display-tillval)

När du har lagt till negativa sökord i dina annonsgrupper och kampanjer kan du redigera, ta bort eller hämta dem.

 1. Klicka på fliken Sökord.
 2. Klicka på fliken Negativa sökord.
 3. Två tabeller visas: Annonsgruppsnivå och Kampanjnivå. Ad group and Campaign level

Redigera dina negativa sökord:

 1. Markera kryssrutorna bredvid de negativa sökord som du vill redigera.
 2. Klicka på rullgardinsmenyn Redigera i tabellen Annonsgruppsnivå eller Kampanjnivå och välj sedan Ändra sökordstext … Gör ändringar för varje negativt sökord i rutorna som visas.
  • (Valfritt) Om du vill ändra matchningstyp för dina negativa sökord använder du rullgardinsmenyn och väljer en ny matchningstyp.
 3. Klicka på Spara.

Ta bort dina negativa sökord:

 1. Markera kryssrutorna bredvid de negativa sökord du vill ta bort.
 2. Klicka på rullgardinsmenyn Redigera i tabellen Annonsgruppsnivå eller Kampanjnivå och välj sedan Ta bort sökord. 

Hämta dina negativa sökord:

 1. Markera kryssrutorna bredvid de negativa sökord du vill hämta.
 2. Klicka på hämtningsknappen Download icon i tabellen Annonsgruppsnivå eller Kampanjnivå.
 3. Avsnittet Hämta och schemalägg rapport visas. Ange ett namn på rapporten i fältet Rapportnamn. Välj ett filformat på rullgardinsmenyn Format.
 4. Klicka på Skapa.
Uteslut sökord (för kampanjer för Endast Display-nätverket)

Du kan begränsa visningen av dina annonser i Google Display-nätverket genom att utesluta sökord. Om du utesluter sökord från en kampanj eller annonsgrupp ser AdWords till att dina annonser inte visas på webbplatser i Display-nätverket som innehåller dessa termer.

Dina negativa sökord behöver inte vara uttömmande. Om du till exempel vill förhindra att annonser visas på sidor om vinglas borde det göra susen om du lägger till det negativa sökordet -vin. Ett undantag från detta är sammansatta sökord, som ”babyspenat”. Om du bara skulle använda det negativa sökordet -baby skulle annonsen fortfarande visas på sidor som innehåller termen "babyspenat" eftersom innebörden ändras när "baby" och "spenat" kombineras.

Om du utesluter sökord från en annonsgrupp med placeringar är det mindre troligt att dina annonser visas på placeringar som handlar om de uteslutna sökorden. Uteslutningar av sökord är emellertid inte lika exakta i Display-nätverket som i söknätverket, så din annons kan ändå komma att visas på sidor som innehåller termerna beroende på de andra sökorden i annonsgruppen.

Exempel

Låt oss säga att du väljer fem olika shoppingwebbplatser som placeringar och sedan lägger till det negativa sökordet -vin i annonsgruppen. Annonsen kan visas på vilken som helst av de fem webbplatserna, men det är mindre troligt att den visas på sidor som handlar om vinglas.

Så här utesluter du sökord:

 1. Logga in på ditt AdWords-konto.
 2. På fliken Kampanjer öppnar du fliken Display-nätverket och klickar på + Inriktning som finns ovanför diagrammet.
 3. Välj en annonsgrupp.
 4. Klicka på rullgardinsmenyn Lägg till uteslutna annonsgrupper eller Lägg till uteslutna kampanjer och välj Sökord för Display-nätverket.
 5. Lägg till sökorden, ett per rad. Obs! Se till att de uteslutna sökorden inte överlappar med de vanliga sökorden eftersom detta leder till att annonsen inte visas.
 6. Klicka på Stäng och sedan på Spara.

Tips

Prova att utesluta webbplatser eller kategorier för att begränsa annonsernas synlighet.

Få förslag på negativa sökord

Om du vill få förslag på negativa sökord kan du skapa en söktermsrapport. I söktermsrapporten visas alla sökfrågor som ledde till att annonsen visades och fick klick.

Skapa en söktermsrapport:

 1. Logga in på ditt AdWords-konto.
 2. Klicka på fliken Sökord.
 3. Markera kryssrutorna bredvid de sökord du vill skapa en söktermsrapport för och klicka sedan på knappen Söktermer ovanför tabellen. 
 4. Du kommer till fliken Söktermer som visar detaljer om de valda sökorden. För att se detaljer för alla sökorden i rapporten klickar du på länken Visa alla. See search terms
 5. Markera kryssrutorna bredvid sökorden som du vill lägga till som negativa sökord och klicka sedan på knappen Lägg till som negativt sökord.

  Obs!

  Se till att de negativa sökorden inte överlappar dina vanliga sökord, eftersom det medför att annonsen inte visas.

 6. Du kan lägga till de negativa sökorden på annonsgruppsnivå eller kampanjnivå.
 7. Klicka på Spara.

Kom ihåg!

 • Välj negativa sökord med omsorg. Om du använder för många negativa sökord kan det hända att annonserna når färre kunder.
 • Dina annonser kan fortfarande visas för sökningar och sidor som innehåller varianter av de termer som du väljer som negativa sökord. Om en negativ sökordsterm består av flera ord kan det hända att dina annonser visas för sökningar som innehåller ett av orden. Anta att du lägger till det negativa sökordet ”vinflaska”. Din annons kan fortfarande visas för sökningar och på sidor som innehåller ”vinglas”, ”rödvin” eller ”glasflaska”. Däremot skulle annonsen inte visas för sökningar på ”kallpressad olivolja från Italien” eller ”ekologisk kallpressad olivolja”.
 • Din annons kan visas när någon söker med en fras som är längre än tio ord och ditt negativa sökord kommer efter det tionde ordet. Anta att ditt negativa sökord är ”rabatt”. Din annons kan visas när någon söker efter ”fina rena hotell rum i Los Angeles nära till strand rabatt” eftersom ditt negativa sökord är det elfte ordet i frasen. Däremot visas annonsen inte om någon söker på ”trevliga hotellrum i Göteborg med gångavstånd till rolig shopping rabatt” eftersom det negativa sökordet är det tionde ordet i frasen.

Nästa steg

Var den här artikeln till hjälp?
Din guide till AdWords

Börja med våra detaljerade anvisningar.