Oppretting av kontoer for Mitt kundesenter (MCC)

Hvis du har et byrå eller er en person som administrerer flere AdWords-kontoer, er en managerkonto for Mitt kundesenter (MCC) et effektivt og tidsbesparende verktøy. En managerkonto er en AdWords-konto du kan bruke for å se og administrere alle AdWords-kontoene dine på en enkel måte – innbefattet andre MCC-managerkontoer – fra ett og samme sted.

En MCC-managerkonto er ikke en «oppgradering» av AdWords-kontoen din. Det er tvert imot en helt ny AdWords-konto som du oppretter. En kontaktkonto er en paraplykonto med flere tilknyttede AdWords-kontoer (kundekontoer). Som vanlig kan eiere av individuelle kundekontoer logge på AdWords-kontoene sine og fremdeles ha tilgang til all informasjon.

Her finner du følgende forklart:

Fordelene ved å bruke en MCC-managerkonto

En MCC-kontaktkonto er en AdWords-konto som er utformet for å forenkle arbeidet med å overvåke og administrere andre AdWords-kontoer. Med en kontaktkonto kan du

 • bruke én pålogging for å få tilgang til alle administrerte AdWords-kontoer, inkludert andre kontaktkontoer.
 • søke, navigere og administrere alle kontoene dine fra en enkel og brukervennlig oversikt.
 • overvåke kontoene dine effektivt ved hjelp av varsler.
 • enkelt sammenligne resultater for alle kontoer og kjøre rapporter for flere kontoer samtidig.
 • få budsjettoppdateringer for alle de administrerte kontoene dine og enkelt spore hvilken konto som blir fakturert.
 • raskt opprette og tilknytte AdWords-kontoer direkte fra kontaktkontoen din.

Disse bør bruke en kontaktkonto:

 • store annonsører med flere AdWords-kontoer
 • tredjeparter som:
  • byråer
  • søkemotormarkedsførere (SEM-er)
  • automatiserte budadministratorer (ABM-er)
  • andre nettmarkedsføringseksperter som administrerer flere kundekontoer eller store kampanjer

Opprett en MCC-kontaktkonto

Slik oppretter du en MCC-kontaktkonto:

 1. Gå til http://www.google.com/intl/no/adwords/myclientcenter/, og klikk på Registrer deg nå øverst i hjørnet.
 2. Skriv inn e-postadressen du ønsker å bruke for denne kontoen. E-postadressen kan ikke brukes til å logge på andre AdWords-kontoer. (Se tips til hvordan du oppretter nye e-postadresser.)
 3. Gi managerkontoen et navn. Dette navnet vises til kundene dine i de administrerte kontoene.
 4. Velg hvordan du har tenkt å bruke kontoen – til å administrere dine egne AdWords-kontoer, eller til å administrere andres kontoer.
 5. Velg land og tidssone. Tidssonen blir brukt i kontorapporteringen og faktureringen, og du kan ikke endre den etterpå. Det er lurt å velge tidssonen du selv jobber i.
 6. Velg en permanent valuta for kontoen. Dette valget knytter kontaktkontoen til en passende valuta for MCC-spesifikke faktureringsbehov (f.eks. administratordefinerte totalkostnader (Manager Defined Spend). Det er lurt å velge valutaen du ellers bruker i virksomheten. Kundekontoene dine blir fakturert i de enkelte valutaene som er valgt for hver konto.
 7. Merk av for at du samtykker i reglene for bruk, og klikk deretter på Lagre og fortsett.
 8. Når e-postadressen er bekreftet, er den nye managerkontoen aktiv.

Knytt MCC-kontaktkontoen din til en AdWords-konto

Når du har opprettet en kontaktkonto, må du knytte den til kundens eksisterende eller nye AdWords-konto, eller til en annen kontaktkonto. Deretter kan kundekontaktene se informasjon fra flere AdWords-kontoer og veksle mellom AdWords-kontoer uten å bruke flere unike pålogginger eller logge av.

Du kan ikke koble en individuell AdWords-konto til flere enn fem managerkontoer, og strukturen til managerkontoene kan ikke bestå av flere enn fem underliggende nivåer. En managerkonto kan heller ikke administreres direkte av mer enn én annen managerkonto.

Manager account hierarchyTilkobling av en eksisterende AdWords-konto

Når du kobler en eksisterende AdWords-konto til en managerkonto, blir ikke den opprinnelige kontoen endret, og kundens kontohistorikk forblir intakt. Eksempelvis påvirkes ikke fakturering og betalingsmåter når en konto knyttes til en kontaktkonto. Kundene har fortsatt tilgang til fakturerings- og påloggingsinformasjonen sin. Fra kundens ståsted ser kontoen ut som den alltid har gjort, og den er tilgjengelig med samme påloggingsinformasjon som tidligere.

Slik knytter du en eksisterende AdWords-konto til kontaktkontoen din:

 1. Finn kundens kunde-ID-nummer for AdWords (som du ser øverst til høyre på AdWords-kontosidene).
 2. Gå til https://adwords.google.no, og logg på managerkontoen din.
 3. Klikk på Koble sammen eksisterende kontoer-knappen.
 4. Når du har sett gjennom vilkårene for sammenkobling av kontoer, skriver du inn den nye kundens kunde-ID-nummer i kundekontoer-feltet.
 5. Klikk på Fortsett og deretter på Send.
 6. Når du klikker på «Send», mottar kunden et kontovarsel med invitasjon om å koble til kontoen din. Hvis kunden er en administrator i AdWords-kontoen, kan vedkommende godta invitasjonen din ved å klikke på tannhjulikonet og deretter velge Kontoinnstillinger på rullegardinmenyen. Kunden må deretter velge Kontotilgang i sidenavigeringen og klikke på Godta invitasjonen. (Hvis kontoen som har fått invitasjon, har valgfri pålogging, og ikke har brukere med administratortilgang, kan en bruker med administratortilgang i managerkontoen som opprettet kontoen med valgfri pålogging, godta invitasjonen i kontoen som har fått invitasjon.)
 7. I løpet av denne prosessen ser du et ventende varsel for kontoen som snart blir administrert, i managerkontoen din. Når kunden har godtatt vilkårene, mottar du et bekreftelsesvarsel, og kontoen knyttes automatisk til kontaktkontoen din.
Tilkobling av en ny AdWords-konto

Slik oppretter du en AdWords-konto og knytter den til kontaktkontoen din:

 1. Gå til https://adwords.google.no, og logg på managerkontoen din.
 2. Klikk på +Opprett konto-knappen, og velg om du ønsker å opprette en ny AdWords-konto eller en AdWords Express-konto.
 3. Fyll ut skjemaet, og klikk på Opprett konto.
 4. Når kontoen din er opprettet, klikker du på Fullført.
 5. Du kan gå til den nye administrerte AdWords-kontoen din og lage den første annonsekampanjen din ved å klikke på kontonavnet i «Kunde»-kolonnen. Klikk deretter på Opprett din første kampanje for å begynne. Du må også oppgi kundens faktureringsinformasjon for å slå på den nye administrerte kontoen din og begynne å kjøre annonser.
Koble kontaktkontoen din sammen med en annen kontaktkonto

Du kan administrere andre kontaktkontoer på samme måte som du administrerer individuelle AdWords-kontoer. Du må først koble sammen de to managerkontoene.

Slik kobler du enda en managerkonto sammen med managerkontoen din:

 1. Finn kunde-ID-nummeret for managerkontoen du ønsker å koble sammen med kontoen din. Du finner dette i det øverste hjørnet på alle sidene i AdWords-kontoen.
 2. Gå til https://adwords.google.no, og logg på managerkontoen din.
 3. Klikk på Koble til eksisterende konto, som du ser ovenfor tabellen med administrerte kontoer.
 4. Angi kunde-ID-en for managerkontoen i kundekontoer-feltet.
 5. Klikk på Send.

Når du klikker på Send, kommer det opp et kontovarsel i den inviterte kontaktens konto der eieren blir bedt om å koble til kontaktkontoen din. I løpet av denne prosessen ser du et ventende varsel i managerkontoen din. Når eieren av kontaktkontoen har godtatt vilkårene, mottar du et bekreftelsesvarsel, og kontaktkontoen kobles automatisk sammen med kontoen din.

Oppheving av sammenkoblingen mellom kontaktkontoen din og en annen konto

Når et eksisterende kundeforhold er avsluttet, må du eller kunden koble kundekontoen fra managerkontoen din. Når dette er gjort, ser du ikke lenger kundekontoen i oversikten din.

Viktig: Frakobling fra en kundekonto som bruker samlet fakturering , endrer ikke faktureringsinnstillingene for kundekontoen. Når du har koblet fra kontoen, forblir alle aktive og ventende budsjetter aktive, og kontoens annonser blir fortsatt publisert og fakturert til den opprinnelige kontoen.

Hvis du ikke lenger vil at kontaktkontoen din skal bli fakturert for kundekontoen du planlegger å koble fra, må du avslutte alle budsjetter under denne kontaktkontoen før du frakobler . Hvis du frakobler kontoer før du gjør dette, får du ikke tilgang til faktureringssiden, og du må ringe Google direkte og be om hjelp fra Googles støttepersonell.

Slik avslutter du budsjetter før frakobling:

 1. Klikk på tannhjulikonet i kundekontoen, og velg Fakturering .
 2. Klikk på Bestillinger -linken. Finn deretter budsjettbestillingen du vil slette, avslutte eller redigere.
 3. Når du har funnet budsjettbestillingen, ser du på Handlinger -kolonnen. Hvis du vil slette en budsjettbestilling som venter på aktivering eller evaluering, klikker du på Slett . Hvis du vil avslutte en aktiv budsjettbestilling, klikker du på Sluttbestilling .
 4. Klikk på Send når du er ferdig.

Hvis du skal koble kundekontoen til en kontaktkonto du allerede har tilgang til, trenger du ikke å foreta deg noe, ettersom den samme kontaktkontoen fortsatt faktureres for alle underordnede kontoer.

Slik kobler du en konto fra kontaktkontoen din:

 1. Gå til https://adwords.google.no, og logg på managerkontoen din.
 2. Velg kundekontoen du vil koble fra.
 3. Klikk på Arranger kontoer-rullegardinmenyen, og velg Koble fra kontoer.

Slik inviterer du brukere til kontoen din

Via Kontotilgang-menyen i kontaktkontoen din kan du invitere brukere til kontaktkontoen, administrere kontoinvitasjoner og se hvem som har tilgang til kontaktkontoen, og hvilket tilgangsnivå de har.

Slik finner du Kontotilgang-menyen:

 1. Klikk på tannhjulikonet i øverste hjørne i managerkontoen din, og velg Kontoinnstillinger.
 2. Klikk på Kontotilgang i sidenavigeringen. Du ser eventuelle ventende invitasjoner og en liste over brukere med kontotilgang.

Hvis du ønsker å tilbakekalle eller sende en ventende invitasjon på nytt herfra, klikker du på Handlinger-rullegardinmenyen i «Invitasjoner som venter»-området og velger et av alternativene.

Hvis du ønsker å fjerne en brukers tilgang eller endre varslingsinnstillingene herfra, klikker du på Handlinger-rullegardinmenyen i «Brukere med kontotilgang»-området og velger et av alternativene.

Inviter en ny bruker til å få tilgang til managerkontoen din

Slik kan du invitere andre til å få tilgang til managerkontoen din og velge et tilgangsnivå:

 1. Gå til «Kontotilgang»-siden, og klikk på +Brukere-knappen.
 2. Skriv inn den nye brukerens e-postadresse og navn (valgfritt), og velg et tilgangsnivå.
 3. Klikk på Send invitasjonen. Personen du inviterer, må godta invitasjonen og opprette sin egen AdWords-pålogging. Du får et varsel når vedkommende har svart.
 4. Hvis invitasjonen blir godtatt, må du bekrefte og gi den inviterte personen tilgang til kontoen din. Du gjør dette ved å klikke på tannhjulikonet i øverste hjørne i kontoen din. Klikk deretter på Kontoinnstillinger.
 5. Klikk på Kontotilgang i sidenavigeringen, og bekreft tilgangen til kontoen din ved å klikke på Gi tilgang.

Administrasjon av tilgangsnivåer

På samme måte som for enkelte AdWords-kontoer, kan brukere av managerkontoer bli tildelt et av fire tilgangsnivåer: «Administratortilgang», «Standardtilgang», «Skrivebeskyttet tilgang» og «Kun tilgang til e-post».

Hvor mye den enkelte brukeren kan se og gjøre i en managerkonto og hvilke kontoer som er koblet til den, avhenger av tilgangsnivået brukeren har fått til managerkontoen, og hvem som opprinnelig inviterte brukeren til kontoen.

Managerkontoer

 • Alle som har tilgang til koblede managerkontoer over brukerkontoen din i kontostrukturen, kan gjøre endringer i managerkontoen din.
 • Brukerne som har tilgang til managerkontoer du administrerer (nedenfor kontoen din i kontostrukturen), kan ikke gjøre endringer i kontoen din.
 • Med tilgangsnivået som er tilordnet til en bruker av en managerkonto, får brukeren samme tilgangsnivå til alle AdWords-kontoene managerkontoen er koblet sammen med.
 • Administratorer kan når som helst avslutte kundeforhold til administrerte kontoer ved å oppheve tilkoblingen mellom den aktuelle kontoen og managerkontoen.

Individuelle AdWords-kontoer

 • Brukerne har fortsatt tilgang til sine egne individuelle AdWords-kontoer til enhver tid og kan når som helst avslutte samarbeidet med managerkontoen ved å oppheve sammenkoblingen mellom kontoene sine og managerkontoen.
 • Selv om flere AdWords-kontoer kan kobles sammen med en managerkonto, har brukerne av disse AdWords-kontoene bare direkte tilgang til sine egne kontoer.
 • Tilgangsnivåene for brukerne som opprinnelig ble invitert til en individuell AdWords-konto, kan fortsatt bli administrert av den aktuelle kontoen. Hvis en bruker ble invitert av en bruker som er tilknyttet en AdWords-konto, kan derfor bare en bruker i den aktuelle AdWords-kontoen som har riktig tilgangsnivå, fjerne brukeren (selv om brukerens tilgangsnivå kan endres av en managerkonto).
 • Brukere som opprinnelig ble invitert av en managerkonto, kan bare fjernes av den aktuelle managerkontoen.
 • Administratorer kan overvåke annonseresultater, oppdatere kampanjer og for øvrig administrere kontooppgaver for de administrerte kontoene sine, men de har ikke anledning til å endre konfidensiell informasjon, for eksempel påloggingsinformasjon for administrerte kontoer.

Finn ut mer om deling og administrasjon av kontotilgangsnivåer for individuelle AdWords-kontoer.

Her er en oversikt over de forskjellige tilgangsnivåene for brukere av administrerte kontoer og hva brukerne kan gjøre:

Tilgangsnivåer for brukere av managerkontoer Hva brukerne av managerkontoer kan gjøre i managerkontoene Hva brukerne av managerkontoer kan gjøre i tilkoblede administrerte kontoer
Administratortilgang
 • oppheve sammenkoblingen mellom andre managerkontoer og individuelle AdWords-kontoer
 • invitere brukere til managerkontoen
 • annullere invitasjoner til managerkontoen som er sendt av andre brukere
 • fjerne en bruker fra managerkontoen bare hvis brukeren opprinnelig ble invitert av brukeren med administratortilgang
 • endre tilgangsnivåene for brukere av managerkontoer
 • invitere brukere til tilkoblede kontoer
 • gi tilkoblede kontoer standardtilgang eller skrivebeskyttet tilgang
 • fjerne en bruker fra en tilkoblet konto bare hvis det er en bruker vedkommende opprinnelig har invitert
 • se på, redigere eller administrere alle delene av en tilkoblet konto og de tilhørende kampanjene
 • For brukere som opprinnelig ble invitert av den individuelle AdWords-kontoen, kan brukeren av en managerkonto endre den aktuelle brukerens tilgang til et høyere nivå. Når tilgangsnivået for denne typen bruker skal endres fra «administratortilgang» til et lavere nivå, kan brukeren av managerkontoen bare tildele brukeren et spesielt lavere tilgangsnivå («Administrert standard» eller «Administrert lesetilgang»). Da kan brukeren fortsatt oppheve koblingen til managerkontoen.
 • få e-postvarsler for tilkoblede kontoer
 • få rapporter på e-post, hvis brukeren er lagt til i e-postlisten
Standardtilgang
 • bla gjennom managerkontoen
 • se på, redigere eller administrere alle delene av en tilkoblet konto og de tilhørende kampanjene
 • logge på og kjøre rapporter for tilkoblede kontoer
 • få e-postvarsler for tilkoblede kontoer
 • få rapporter på e-post, hvis brukeren er lagt til i e-postlisten
Standardtilgang (administrert)
Dette tilgangsnivået blir tildelt når en bruker av en managerkonto endrer en annen brukers tilgangsnivå fra «Administratortilgang» til «Standardtilgang», og den aktuelle brukeren opprinnelig ble invitert til kontoen av noen andre.
 • bla gjennom managerkontoen
 • oppheve koblingen til kontoer som administreres via denne managerkontoen
 • se på, redigere eller administrere alle delene av en tilkoblet konto og de tilhørende kampanjene
 • få e-postvarsler for tilkoblede kontoer
 • få rapporter på e-post, hvis brukeren er lagt til i e-postlisten
Skrivebeskyttet tilgang
 • bla gjennom managerkontoen
 • logge på og kjøre rapporter for tilkoblede kontoer
 • få e-postvarsler for tilkoblede kontoer
 • få rapporter på e-post, hvis brukeren er lagt til i e-postlisten
Skrivebeskyttet tilgang (administrert)
Dette tilgangsnivået blir tildelt når en bruker av en managerkonto endrer en annen brukers tilgangsnivå fra «Administratortilgang» eller «Standardtilgang» til «Skrivebeskyttet tilgang», og den aktuelle brukeren opprinnelig ble invitert til kontoen av noen andre.
 • bla gjennom managerkontoen
 • oppheve koblingen til kontoer som administreres via denne managerkontoen
 • logge på og kjøre rapporter for tilkoblede kontoer
 • bla gjennom tilkoblede kontoer
 • få e-postvarsler for tilkoblede kontoer
 • få rapporter på e-post, hvis brukeren er lagt til i e-postlisten
Kun tilgang til e-post
 • få e-postvarsler for managerkontoer
 • få e-postvarsler for tilkoblede kontoer
 • få rapporter på e-post, hvis brukeren er lagt til i e-postlisten

Tilgangsnivåer for individuelle AdWords-kontoer

Brukerne av administrerte AdWords-kontoer kan også bli tildelt tilgangsnivåene «Administrert standard» eller «Administrert lesetilgang» (i tillegg til de vanlige tilgangsnivåene for AdWords-kontoer). Dette skjer når brukeren av en managerkonto endrer tilgangsnivået for en bruker av en AdWords-konto som opprinnelig ble invitert til kontoen av noen andre. Det kan også skje når brukeren av en managerkonto legger til en bruker i en AdWords-konto med valgfri pålogging.

I tillegg til de vanlige funksjonene som følger med «Standardtilgang» og «Skrivebeskyttet tilgang», kan brukerne som har disse tilgangsnivåene, også oppheve koblingen mellom kontoene sine og managerkontoen. Finn ut mer om tilgangsnivåene for brukere i individuelle AdWords-kontoer.

Tips

Det er alltid en mulighet for at flere administratorer gjør motstridende endringer i den samme kontoen. Det er mulig å unngå dette hvis alle brukerne kommuniserer godt når det gjelder roller og ansvarsområder for kontoadministrasjon og endringer i kontoen. Du kan også prøve å bruke et verktøy som AdWords Editor når du gjør kontoendringer.

Administrasjon av kontostrukturen

Du kan gi en person tilgang til bare noen av kontoene som er koblet til managerkontoen din, ved hjelp av managerkontofunksjonen for tilkobling til en annen managerkonto.

Eksempel

Anne administrerer fem kontoer – to kontoer for direktesalg og tre kontoer for salgskanaler. Hun ønsker at partneren sin, Bjørn, skal administrere kontoene for salgskanaler. Dette gjøres på følgende måte:

 1. Bjørn oppretter sin egen kontaktkonto.
 2. Anne kobler Bjørns nye managerkonto til sin egen managerkonto. Bjørn har nå en underkontaktkonto som blir administrert av kontoen til Anne.
 3. Anne endrer administratoren for de tre kontoene for salgskanaler til Bjørns managerkonto.

Nå har Bjørn tilgang til de tre kontoene han trenger, mens Anne fortsatt har visningstilgang til hver av disse kontoene fra managerkontoen sin på øverste nivå.

Oppheving av tilkoblingen mellom en konto og en managerkonto

En individuell AdWords-konto kan oppheve koblingen til en managerkonto uten å miste kampanjehistorikken for sin egen konto eller tilgangen til noen av AdWords-funksjonene. Slik gjør du det:

 1. Logg på den administrerte AdWords-kontoen på https://adwords.google.no.
 2. Klikk på tannhjulikonet øverst i hjørnet.
 3. Velg Kontoinnstillinger.
 4. Klikk på Kontotilgang i sidenavigeringen.
 5. Rull nedover til «Kundebehandlere»-delen. Klikk på Handlinger-rullegardinmenyen og velg Avslutt tilgang i raden i managerkontoen du ønsker å oppheve tilkoblingen til.
 6. Klikk på OK.

Når tilkoblingen er opphevet, kan brukeren av AdWords-kontoen be den nye administratoren om å koble kontoen sin til den nye managerkontoen.

Oppheving av tilkobling og samlet fakturering

Viktig: Hvis du flytter en kundekonto som bruker samlet fakturering , fra én kontaktkonto til en annen, endres ikke faktureringsinnstillingene for kundekontoen. Når du har flyttet kontoen, har ikke den nye kontaktkontoen tilgang til budsjettbestillingen . Alle aktive og ventende budsjetter forblir aktive, og kontoens annonser blir fortsatt publisert og fakturert til den opprinnelige kontoen.

Hvis du ikke lenger vil at kontaktkontoen din skal bli fakturert for kundekontoen du planlegger å flytte, må du avslutte alle budsjetter under denne kontaktkontoen før du flytter den . Hvis du flytter kontoer før du gjør dette, får du ikke tilgang til faktureringssiden, og du må ringe Google direkte og be om hjelp fra Googles støttepersonell.

Slik avslutter du budsjetter før du flytter kontoen:

 1. Klikk på tannhjulikonet i kundekontoen, og velg Fakturering .
 2. Klikk på Bestillinger -linken. Finn deretter budsjettbestillingen du vil slette, avslutte eller redigere.
 3. Når du har funnet budsjettbestillingen, ser du på Handlinger -kolonnen. Hvis du vil slette en budsjettbestilling som venter på aktivering eller evaluering, klikker du på Slett . Hvis du vil avslutte en aktiv budsjettbestilling, klikker du på Sluttbestilling .
 4. Klikk på Send når du er ferdig.

Hvis du skal flytte kundekontoen til en kontaktkonto du allerede har tilgang til, trenger du ikke å foreta deg noe, ettersom den samme kontaktkontoen fortsatt blir fakturert for de underordnede kontoene.

Oppretting av AdWords-kontoer med valgfri pålogging

Du kan opprette en ny AdWords- eller AdWords Express-konto direkte fra kontaktkontoen din uten ekstra e-postadresse eller passord. Denne AdWords-kontoen har ingen brukere, og det er ikke mulig for andre brukere å få direkte tilgang til kontoen med mindre du eksplisitt inviterer dem.

Opprettelse av denne kontoen gir ikke brukerne av kontaktkontoen din mer kontroll over den daglige administrasjonen av AdWords-kontoen med valgfri pålogging. Det betyr imidlertid at kontaktkontoen har muligheten til å invitere brukere med administratortilgang til kontoen, godta brukerinvitasjoner, si opp en annen administrator, godta en invitasjon fra en annen administrator og avvise en annen administrator.

Kritiske kontovarsler for AdWords-kontoer med valgfri pålogging blir sendt til e-postadressen som er knyttet til kontaktkontoen. Kontaktkontoen mottar imidlertid ikke andre varsler for kundekontoen som standard. Hvis du ønsker å motta disse e-postvarslene, går du til «Kontoinnstillinger» fra tannhjulmenyen, klikker på «Varslingsinnstillinger» i sidenavigeringen og endrer innstillingene etter eget ønske.

Slik oppretter du en konto med valgfri pålogging i kontaktkontoen din:
 1. Gå til Resultater-fanen i kontaktkontoen din, og klikk på + Opprett konto.
 2. Velg hvilken kontotype du ønsker å opprette: en AdWords- eller AdWords Express-konto.
 3. Gi den nye kontoen et navn (dette er navnet som du og kundene dine ser).
 4. Velg et land og en tidssone på rullegardinmenyene. Disse innstillingene kan ikke endres senere, og må derfor velges med omhu.
 5. Velg en permanent valuta for kontoen. Se gjennom de tilgjengelige betalingsalternativene for lokale valutaer før du bestemmer deg. Ikke alle valutaer er tilgjengelige i alle områder.
 6. Klikk i én av eller begge avmerkingsboksene hvis du vil at denne kontaktkontoen skal motta «tilpassede forslag og spesialtilbud» eller «AdWords-nyhetsbrev med gode fremgangsmåter og tilbud» som er relatert til den nye AdWords-kontoen.
 7. Klikk på Invitér en bruker til denne kontoen (valgfritt) hvis du vil gi en annen bruker tilgang til denne AdWords-kontoen. Du kan også du velge å opprette kontoen uten en bruker. Hvis du ønsker å invitere andre brukere, skriver du inn e-postadressene deres og velger tilgangsnivået du ønsker å gi dem – «Administratortilgang», «Administrert skrivebeskyttet tilgang» eller «Administrert standardtilgang». Finn ut mer om tilgangsnivåer i managerkontoer.

Vær oppmerksom på følgende

 • Du kan ikke oppheve tilkoblingen mellom en konto med valgfri pålogging og managerkontoen din uten først å invitere en bruker til kontoen med administratortilgang. Finn ut hvordan du inviterer en bruker til kontoen.
 • Du kan ikke opprette en konto med valgfri pålogging i AdWords Editor. Du må opprette kontoen i AdWords-grensesnittet.
 • Hvis du bruker programmeringsgrensesnittet i AdWords, kan du gjøre endringer i en konto med valgfri pålogging så lenge kontoen er knyttet til managerkontoen din med API-tilgang.

Tips

Trenger du flere e-postadresser for å logge på de administrerte kontoene dine? Bare én AdWords-konto kan knyttes til en Google-kontopålogging. Du må derfor bruke unike, fungerende e-postadresser for pålogging til hver av kunde- og kontaktkontoene som er koblet sammen med kontaktkontoen din.

E-poster om avviste betalinger blir sendt til både påloggings- og kontakt-e-postadressen som er knyttet til en konto. Derfor må du ikke bruke kundenes e-postadresser til pålogging hvis du ikke ønskser at kundene skal motta disse varslene.

Hvis du trenger flere e-postadresser for pålogging for de administrerte kontoene dine, anbefaler vi at du benytter deg av en gratis e-posttjeneste, for eksempel Googles Gmail, eller en tilsvarende tjeneste fra en annen leverandør.

Du bør også sjekke om den nåværende e-postleverandøren din støtter funksjonaliteten der du kan legge til «+__» før «@domene.no» for å lage en unik adresse uten å endre målet for meldingen.

Eksempel: Hvis e-postadressen din er «jan@mittfirma.no», kan du muligens bruke «jan+1@mittfirma.no», «jan+2@mittfirma.no» osv. som unike påloggings-e-postadresser for de administrerte kontoene dine. E-poster som sendes til «jan+1@mittfirma.no», havner da i innboksen til «jan@mittfirma.no».

Som et alternativ til dette tilbyr enkelte e-postleverandører mer enn én e-postadresse per kunde. E-poster til de ulike adressene kan da bli videresendt til den samme innboksen.

Hvor nyttig er denne artikkelen for deg:

Tilbakemeldingen er registrert. Takk skal du ha.
 • Svært unyttig
 • Ikke særlig nyttig
 • Litt nyttig
 • Svært nyttig
 • Ekstremt nyttig