Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
true

Giới thiệu về các cấp truy cập trong tài khoản AdWords của bạn

Nếu cần chia sẻ tài khoản AdWords với người khác trong doanh nghiệp của mình, bạn có thể mời họ chia sẻ quyền truy cập thông qua tài khoản Google của chính họ. Mỗi khi bạn cấp quyền truy cập vào tài khoản AdWords, bạn sẽ có thể chọn các tính năng mà người dùng có thể tác động bằng cách gán một cấp truy cập.

Bài viết này giải thích các cấp truy cập mà bạn có thể gán và các tính năng tương ứng khả dụng cho từng cấp truy cập.

Ngoài ra, hãy tìm hiểu cách cấp hoặc xóa quyền truy cập vào tài khoản AdWords của bạn.

Các cấp truy cập

Cấp truy cập tài khoản Chỉ email Chỉ đọc Tiêu chuẩn Quản trị
Có thể nhận email thông báo và báo cáo
Có thể đăng nhập và chạy báo cáo  
Có thể duyệt qua tab Chiến dịch, tab Cơ hội, tab Công cụ và Cài đặt tài khoản  
Có thể chấp nhận và từ chối yêu cầu liên kết tài khoản người quản lý      
Có thể hủy liên kết tài khoản người quản lý      
Có thể chỉnh sửa bất kỳ phần nào của tài khoản cũng như chiến dịch của tài khoản đó    
Có thể cấp quyền truy cập tài khoản, thay đổi cấp truy cập và có lời mời từ người dùng khác      

Có thể cấp quyền truy cập chỉ email  

Truy cập dành cho tài khoản người quản lý

Nếu bạn đã chấp nhận lời mời liên kết đến tài khoản người quản lý, thì những người có quyền truy cập quản trị vào tài khoản người quản lý có thể nhận email thông báo và quản lý bất kỳ phần nào của tài khoản cũng như chiến dịch của tài khoản đó. Họ cũng có thể thay đổi cấp truy cập của một người khác và trong một số trường hợp họ có thể chấm dứt cấp truy cập của người nào đó. Tìm hiểu thêm về các cấp truy cập của tài khoản người quản lý.

Truy cập vào lập hóa đơn và thanh toán

Chọn người dùng nào có thể thực hiện những tác vụ như thực hiện thanh toán, thay đổi phương thức thanh toán hoặc nhận hóa đơn được quản lý trong cài đặt Lập hóa đơn và thanh toán. Tìm hiểu thêm về hồ sơ thanh toán

 

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tiếp cận nhiều khách hàng hơn bằng quảng cáo trực tuyến

Với AdWords, bạn có thể chạy quảng cáo trên Google để hiển thị nổi bật trên tìm kiếm địa phương. Chỉ trả tiền khi người dùng nhấp vào quảng cáo của bạn. [Tìm hiểu thêm]

Đăng ký AdWords