Cách cấp hoặc xóa quyền truy cập vào tài khoản AdWords

 • Chia sẻ tài khoản AdWords của bạn với người khác trong doanh nghiệp của bạn.
 • Mời người khác quản lý chiến dịch của bạn, đặt ngân sách hoặc đơn giản là xem báo cáo của bạn, tùy thuộc vào cấp quyền truy cập bạn muốn cung cấp cho họ.
 • Để truy cập vào tài khoản AdWords của bạn, mỗi người phải có Tài khoản Google không được liên kết với một tài khoản AdWords hoặc tài khoản người quản lý AdWords cá nhân khác.
 • Tìm hiểu cách bạn có thể xóa quyền truy cập bất cứ lúc nào.
Các tính năng có sẵn cho mỗi cấp truy cập

Bảng bên dưới hiển thị các cấp truy cập bạn có thể chỉ định và các tính năng tương ứng có sẵn cho mỗi cấp truy cập trong tài khoản AdWords cá nhân.

Nếu bạn đã chấp nhận lời mời liên kết đến tài khoản người quản lý, thì những người có quyền truy cập quản trị vào tài khoản người quản lý có thể nhận email thông báo, cung cấp quyền truy cập tài khoản chỉ đọc hoặc quyền truy cập tài khoản chuẩn và quản lý bất kỳ phần nào của tài khoản cũng như chiến dịch của tài khoản đó. Họ cũng có thể thay đổi cấp truy cập của một người khác, nhưng họ không thể chấm dứt cấp truy cập đó. Tìm hiểu thêm về cấp truy cập tài khoản người quản lý.

Cấp truy cập tài khoản Chỉ email Chỉ đọc Tiêu chuẩn Quản trị Được quản lý - Chuẩn Được quản lý - Chỉ đọc
Có thể nhận email thông báo và báo cáo
Có thể đăng nhập và chạy báo cáo  
Có thể duyệt các tab Chiến dịch, Cơ hội và Công cụ

 

 
Có thể hủy liên kết tài khoản người quản lý    
Có thể xem và chỉnh sửa bất kỳ phần nào của tài khoản và các chiến dịch của nó, bao gồm cả Thanh toán      
Có thể cấp quyền truy cập tài khoản, thay đổi cấp truy cập và có thể hủy lời mời từ người dùng khác      

 

 

Có thể cấp quyền truy cập chỉ email  
Cấp quyền truy cập tài khoản

Để truy cập vào tài khoản của bạn, mọi người phải có Tài khoản Google và chưa có quyền truy cập vào tài khoản AdWords khác. Nếu họ thực sự có quyền truy cập vào một tài khoản AdWords khác, họ cần phải sử dụng hoặc thiết lập Tài khoản Google có địa chỉ email không được liên kết với tài khoản AdWords đó. Bạn có thể gửi cho họ lời mời đến địa chỉ email này.

Lưu ý

Hướng dẫn bên dưới là dành cho việc mời người dùng truy cập vào tài khoản AdWords cá nhân. Đối với tài khoản người quản lý, hãy nhận hướng dẫn mời tài khoản AdWords liên kết với tài khoản người quản lý của bạn.

Để cung cấp cho ai đó quyền truy cập vào tài khoản AdWords cá nhân của bạn, hãy thực hiện theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại https://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Cài đặt tài khoản . Preferences Tab
 3. Chọn Quyền truy cập tài khoản từ thanh điều hướng.
 4. Nhấp vào Mời người dùng khác.
 5. Nhập địa chỉ email của người bạn muốn chia sẻ tài khoản của mình.
  Đảm bảo địa chỉ email chưa được liên kết với tài khoản AdWords khác, nếu không người bạn đã mời sẽ không thể truy cập tài khoản của bạn.
 6. Nhập biệt hiệu cho người dùng mới của bạn. AdWords theo dõi người thực hiện thay đổi đối với tài khoản AdWords và sẽ sử dụng biệt hiệu này để xác định người thay đổi và thay đổi đã thực hiện.
 7. Từ trình đơn thả xuống Chọn cấp truy cập, hãy chọn cấp truy cập bạn muốn người này có. Choose an access level
 8. Nhấp vào Gửi lời mời. Send email Invitation
 9. Sau khi người đó chấp nhận lời mời qua email của bạn bằng cách nhấp vào liên kết trong email, người này sẽ được yêu cầu trả lời một vài câu hỏi về thiết lập tài khoản AdWords. Khi việc đó hoàn tất, chúng tôi sẽ gửi email cho bạn có liên kết đến trang truy cập tài khoản AdWords của mình.
 10. Tìm tài khoản của người bạn đã mời trong phần "Lời mời đang chờ xử lý", sau đó nhấp vào Cấp quyền truy cập. Nếu bạn thấy địa chỉ email được liệt kê mà bạn không nhận ra, hãy hỏi người bạn cung cấp quyền truy cập tài khoản, vì mọi người có thể chập nhận lời mời bằng cách sử dụng ID email khác. Grant account access
 11. Nhấp vào OK để xác nhận và cho phép truy cập.

Hãy thử ngay bây giờ

Bạn có thể xem thời gian đăng nhập lần cuối của người dùng khác vào tài khoản của bạn. Trên trang Truy cập tài khoản, xem dấu thời gian được liệt kê trong cột "Đăng nhập lần cuối". (Lưu ý rằng nếu tài khoản của người dùng cũng được liên kết đến tài khoản AdSense, dấu thời gian hiển thị có thể đề cập đến lần cuối cùng một người đã đăng nhập vào tài khoản đó).

Trợ giúp có hướng dẫn: Thêm người dùng chỉ sử dụng email

Nhấp vào nút "hướng dẫn tôi" bên dưới để truy cập tài khoản của bạn và được hướng dẫn quy trình thêm địa chỉ email nơi bạn muốn nhận cảnh báo về tài khoản của bạn.Hướng dẫn tôi

Chấp nhận quyền truy cập tài khoản

Khi một người cấp cho bạn quyền truy cập vào tài khoản AdWords, bạn sẽ nhận được email có tiêu đề "Lời mời chia sẻ tài khoản AdWords". Để chấp nhận lời mời, truy cập liên kết được cung cấp trong emai.

Nếu địa chỉ email nơi bạn nhận được lời mời được liên kết với Tài khoản Google bạn sử dụng cho sản phẩm Google khác, hãy chọn "Tôi có địa chỉ email và mật khẩu tôi đã sử dụng với các dịch vụ của Google như AdSense, Gmail, YouTube hoặc Google+". Nếu không, hãy chọn "Tôi không sử dụng các dịch vụ khác này".

Tùy thuộc vào nút radio bạn chọn, hãy thực hiện theo các bước sau:

 • Tôi có địa chỉ email và mật khẩu tôi đã sử dụng với các dịch vụ của Google
  1. Chọn cách bạn muốn đăng nhập. Bạn có thể sử dụng địa chỉ email đã nhận lời mời hoặc tạo Tài khoản Google mới để sử dụng với AdWords.
  2. Nếu bạn chọn sử dụng địa chỉ email đã nhận lời mời, hoàn tất quy trình lời mời bằng cách thực hiện theo các bước để đăng nhập. Nếu không thực hiện theo các bước được liệt kê trên trang web để tạo Tài khoản Google mới sử dụng một địa chỉ email tồn tại khác.
 • Tôi không có địa chỉ email và mật khẩu tôi đã sử dụng với các dịch vụ của Google

  Sử dụng một địa chỉ email tồn tại, hoàn tất các bước để thiết lập Tài khoản Google mới.

Khi bạn hoàn tất các bước này, người cấp quyền truy cập sẽ nhận được email để hoàn tất quy trình. Sau đó, bạn có thể truy cập tài khoản AdWords bằng cách đăng nhập vào https://adwords.google.com.vn.

Xóa quyền truy cập tài khoản
 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn tại https://adwords.google.com.vn.
 2. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn Cài đặt tài khoản. Preferences Tab
 3. Chọn Quyền truy cập tài khoản từ thanh điều hướng.
 4. Trong phần "Người dùng có quyền truy cập tài khoản", tìm địa chỉ email bạn muốn xóa. Email address to terminate
 5. Nhấp vào Hành động trong cột "Hành động".
 6. Chọn Chấm dứt quyền truy cập. Terminate account access
Hãy thử ngay bây giờ

Liên kết với Bảng điều khiển dành cho nhà phát triển trên Google Play

Chủ tài khoản nhà phát triển Google Play có quyền truy cập quản trị sẽ được hiển thị trong trang truy cập tài khoản AdWords. Xin lưu ý, khi chủ sở hữu tài khoản Play cấp quyền truy cập tài khoản vào AdWords từ Bảng điều khiển dành cho nhà phát triển Play, quyền truy cập đó chỉ có thể được xóa từ bên trong Tài khoản Play.

Chủ sở hữu tài khoản Nhà phát triển Play có quyền Truy cập tài khoản và dữ liệu có thể thêm người dùng AdWords trực tiếp từ Bảng điều khiển dành cho nhà phát triển Play. Những người dùng này sẽ có quyền truy cập tài khoản Chỉ đọc hoặc Chuẩn vào tài khoản AdWords. Tìm hiểu thêm về liên kết AdWords với Google Play.

Khắc phục vấn đề với chia sẻ quyền truy cập tài khoản

Người chấp nhận lời mời nhận được thông báo lỗi

Điều này có thể cho biết người đó đang sử dụng địa chỉ email đã được liên kết với tài khoản AdWords khác. Điều này cũng có thể xảy ra nếu địa chỉ email người đó đang sử dụng được liệt kê là địa chỉ email thay thế cho Tài khoản Google đã được liên kết với một tài khoản AdWords.

Nếu người chấp nhận lời mời đang sử dụng địa chỉ email được liên kết với tài khoản AdSense, người này có thể tạo tài khoản AdWords, nhưng không thể chấp nhận lời mời từ người khác đến tài khoản AdWords hiện tại.

Đối với các vấn đề khác, sử dụng trình gỡ rối đăng nhập của chúng tôi.

Vấn đề khi xóa địa chỉ email khỏi tài khoản

Nếu bạn sử dụng một địa chỉ email để đăng nhập vào tài khoản AdWords, bạn không thể vô hiệu quyền truy cập đến địa chỉ đó. Điều này chỉ có thể nếu bạn đăng nhập thông qua một email khác có quyền truy cập quản trị.

Đối với người dùng tài khoản người quản lý: Vấn đề khi thay đổi cấp truy cập đối với người dùng của tài khoản được quản lý

Bạn sẽ không thể thay đổi cấp truy cập đối với người dùng tài khoản được quản lý trong các trường hợp sau:

 • Bạn không có quyền truy cập Quản trị vào tài khoản người quản lý
 • Bạn đang cố gắng chấm dứt quyền truy cập cho người dùng tài khoản được quản lý.

 

Các vấn đề khác với quyền truy cập trong tài khoản người quản lý

Liên kết có liên quan

Bài viết này có hữu ích không?
Đăng nhập vào AdWords

Nhận trợ giúp và mẹo cho tài khoản cụ thể bằng cách bắt đầu với AdWords.