Bekreftelse for kjøring av valgkampannonser

Google leverer oversatte versjoner av brukerstøtten, men de er ikke ment å endre innholdet i retningslinjene våre. Den engelskspråklige versjonen er den offisielle versjonen vi bruker for å håndheve retningslinjene. Hvis du vil lese denne artikkelen på et annet språk, kan du bruke rullegardinmenyen for språk nederst på siden.

Google krever bekreftelse av annonsører som ønsker å kjøre valgkampannonser i Google Ads og Display & Video 360 i områdene oppført nedenfor.  

Søknadsprosessen kan bestå av opptil to trinn, og det kan ta opptil fem virkedager å gjennomføre hvert av trinnene. Du finner mer informasjon i kravene til bekreftelse nedenfor. 

Viktig merknad om bekjentgjørelser i annonser

Valgkampannonser: Alle valgkampannonser som kjøres av bekreftede valgkampannonsører i regioner der det kreves bekreftelse for å kunne kjøre valgkampannonser, må inneholde en bekjentgjørelse om hvem som har betalt for annonsen. For de fleste annonseformater genererer Google automatisk en «Betalt av»-bekjentgjørelse basert på informasjonen som ble oppgitt under bekreftelsesprosessen.

Slik vises bekjentgjørelsen i ulike annonseformater

  • Google Søk og i nettverket av søkepartnere vises bekjentgjørelsen i selve annonsene.
  • YouTube vises bekjentgjørelsen i «Hvorfor vises denne annonsen?», som er tilgjengelig via informasjonsikonet Info icon eller prikkeikonet .
  • I apper og på nettsteder fra publisister som samarbeider med Google om å vise bannerannonser, vises bekjentgjørelsen under «Hvorfor vises denne annonsen?», som kan leses via «Annonsevalg»-ikonet Annonsevalg-ikonet.

For noen annonseformater og -funksjoner er det annonsørenes ansvar å ta med bekjentgjørelser i valgkampannonser. Finn ut mer om retningslinjene.

For å sikre åpenhet overfor brukerne publiserer Google også en innsynsrapport for politisk annonsering samt en liste over politiske annonser. Bare annonser som er underlagt retningslinjene for valgkampannonser, og som kjøres av bekreftede valgkampannonsører, tas med i rapporten. Annonser for EU-valg som vises i EU og kjøres av en annonsør som er bekreftet for kjøring av slike annonser, tas med i rapporten. Annonser for valg i USA som vises i EU og kjøres av en annonsør som er bekreftet for kjøring av annonser for EU-valg, tas ikke med.

Andre annonser: De fleste annonseformatene du bruker for å kjøre annonser som ikke er valgkampannonser, inneholder en bekjentgjørelse basert på informasjon du oppga i bekreftelsesprosessen for kjøring av valgkampannonser. I tillegg publiserer Google annen informasjon om kontoen(e) din(e) og tilhørende annonser som ikke er valgkampannonser, her.

Vær oppmerksom på følgende

  • Ettersom informasjonen i Google Ads-betalingsprofilen brukes i forbindelse med bekreftelsen, må du fullføre bekreftelsesprosessen på nytt dersom du endrer noe i betalingsprofilen din i Google Ads. Du får et varsel i kontoen din om dette er påkrevd.
  • Hvis vi finner ut at du har brutt retningslinjene våre for politisk annonsering, eller om du har oppgitt falsk informasjon i løpet av bekreftelsesprosessen, blir bekreftelsen din opphevet. Vi kan også komme til å suspendere kontoen din.
  • Du må fornye bekreftelsen med jevne mellomrom. Vi sender deg et varsel i fall det er påkrevd.
  • Hvis du endrer fakturaoppsettet i kontoen din, må du bekrefte kontoen på nytt for å kunne kjøre valgkampannonser.
  • Det kan ikke kjøres valgkampannonser via Google Ad Grants-kontoer, og det kan heller ikke søkes om bekreftelse for kjøring av valgkampannonser via slike kontoer.

Google kan når som helst oppdatere disse kravene til bekreftelse.

For hvilken region vil du gjennomføre bekreftelsen for kjøring av valgkampannonser?

Velg et område:
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?
false
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true
73067
false