Valimisreklaamide kinnitamine

Google pakub abikeskuse tõlgitud versioone, aga need ei ole mõeldud muutma meie eeskirjade sisu. Ingliskeelne versioon on ametlik keel, mida me kasutame oma eeskirjade jõustamiseks. Kui soovite seda artiklit muus keeles lugeda, kasutage lehe allosas asuvat keele rippmenüüd.

Google nõuab nende reklaamijate kinnitamist, kes soovivad allpool loetletud piirkondades teenustes Google Ads ja Display & Video 360 esitada valimisreklaame.  

Taotlemine võib vajada kahe etapi läbimist ja võtta kummagi etapi puhul aega kuni viis tööpäeva. Kinnitamisnõuete üksikasju vaadake altpoolt. 

Oluline märkus reklaamide avalikustamisteadete kohta

Valimisreklaamid: kõik valimisreklaamid, mida esitavad kinnitatud valimisreklaamijad piirkondades, kus on nõutav valimisreklaamide kinnitamine, peavad sisaldama avalikustamisteavet, mis tuvastab reklaami eest maksja. Enamiku reklaamivormingute puhul loob Google automaatselt avalikustamisteate „Reklaami eest maksis“, mis põhineb kinnitustoimingu ajal esitatud teabel.

Avalikustamisteate kuvamine eri reklaamivormingutes

  • Googleʼi otsingus ja otsingupartnerite võrgustikus kuvatakse avalikustamisteade otse reklaamides.
  • YouTubeʼis kuvatakse avalikustamisteade jaotises „Miks see reklaam?“, millele pääseb ligi teabeikooni Info icon või kolme punktiga ikooni kaudu.
  • Veebisaitidel ja rakendustes, mis teevad Googleʼiga displeireklaamide vallas koostööd, kuvatakse avalikustamisteade jaotises „Miks see reklaam?“, millele pääseb juurde reklaamivalikute ikooni Reklaamivalikute ikoon kaudu.

Mõne reklaamivormingu ja funktsiooni puhul vastutab valimisreklaamidesse reklaamisisese avalikustamisteate lisamise eest reklaamija. Lugege lisateavet eeskirjade kohta.

Läbipaistvuse tagamiseks avaldab Google kasutajatele poliitreklaamide läbipaistvusraporti ja poliitreklaamide kogu.Praegu kaasatakse aruandesse ainult need reklaamid, mis vastavad valimisreklaamide eeskirjadele ja mida esitavad kinnitatud valimisreklaamijad. Näiteks kaasatakse raportisse ELi valimisreklaamid, mida esitab ELi valimiste kinnitatud reklaamija ja mida esitatakse ELis. USA valimisreklaame, mida esitab ELi valimiste kinnitatud reklaamija ja mida esitatakse ELis, ei kaasata.

Muud reklaamid: enamik reklaamivorminguid, mida kasutate selliste reklaamide käitamiseks, mis pole valimisreklaamid, hõlmavad avalikustamisteadet, mis põhineb valimisreklaamide kinnitusprotsessi ajal esitatud teabel. Google muudab avalikkusele kättesaadavaks ka lisateabe teie konto(de) ja mittevalimisreklaamide kohta, nagu on kirjeldatud siin.

Tasub teada

  • Kuna Google Adsi makseprofiilil olevat teavet kasutatakse kinnitamiseks, tuleb teil Google Adsi makseprofiili muutmisel uuesti oma isik kinnitada. Sel juhul näete kontol märguannet.
  • Kui me leiame, et olete rikkunud meie valimisreklaamide eeskirju või olete kinnitamise ajal esitanud valeandmeid, siis kinnitus tühistatakse ja teie konto võidakse peatada.
  • Kinnitust tuleb regulaarselt uuendada. Sellise kinnituse vajadusel saate märguande.
  • Kui muudate oma konto arve seadistust, peate valimisreklaamide käitamiseks konto uuesti kinnitama.
  • Google Ad Grantsi kontod ei ole valimisreklaamide käitamiseks ega valimisreklaamide kinnitamise taotlemiseks sobilikud.

Google võib neid kinnitusnõudeid igal ajal värskendada.

Millise piirkonna jaoks soovite valimisreklaamide kinnitamise lõpule viia?

Valige piirkond:

Kas see oli ab?

Kuidas saame seda täiustada?
false
Otsing
Kustuta otsing
Sule otsing
Google'i rakendused
Peamenüü
1927815912713477686
true
Abikeskusest otsimine
true
true
true
true
true
73067