Ověření volební inzerce

U inzerentů, kteří chtějí zobrazovat volební reklamy ve službách Google Ads a Display & Video 360 v níže uvedených regionech vyžaduje Google ověření.  

Žádost se podává ve dvou krocích, přičemž každý může trvat až 5 pracovních dní. Požadavky na ověření najdete níže.

Důležitá poznámka k veřejným informacím o reklamě

Volební reklamy: Společnost Google vyžaduje, aby všechny volební reklamy obsahovaly informaci, kdo za reklamu zaplatil. U většiny formátů reklam vygeneruje Google na základě údajů získaných během ověření automaticky informaci o zadavateli reklamy.

Jak se zveřejňované informace zobrazují v různých formátech reklam 

  • Ve Vyhledávání Google a v síti partnerů ve Vyhledávací síti se zveřejnění zobrazuje přímo v reklamách.
  • Na YouTube se zveřejnění zobrazuje v části „Proč tato reklama?“, která je přístupná prostřednictvím informační ikony Info icon nebo ikony tří teček .
  • Na webech a v aplikacích partnerů společnosti Google zobrazujících obsahové reklamy se zveřejnění zobrazuje v části „Proč tato reklama?“, která je přístupná prostřednictvím ikony AdChoices Ikona AdChoices.

U některých formátů a funkcí odpovídají za zobrazení povinných informací v reklamě sami inzerenti. Přečtěte si zásady.

V zájmu větší transparentnosti pro uživatele zveřejní společnost Google také zprávu o transparentnosti politické inzerce a knihovnu politických reklam.

Další reklamy: Většina formátů jiných než volebních reklam bude obsahovat povinně zveřejňované informace získané z údajů poskytnutých během procesu ověření pro volební inzerci.Další informace o transparentnosti inzerentů a zveřejňování informací

 

Důležité upozornění

  • K ověření se používají informace z platebního profilu Google Ads. Pokud tedy provedete v platebním profilu Google Ads změny, budete muset ověření absolvovat znovu. V takovém případě obdržíte oznámení v účtu.
  • Pokud zjistíme, že jste porušili naše zásady volební inzerce nebo jste v průběhu procesu ověření poskytli nepravdivé informace, bude vaše ověření zrušeno a váš účet může být pozastaven.
  • Své ověření budete muset pravidelně obnovovat. Až bude obnovení nutné, oznámíme vám to.
  • Pokud změníte nastavení faktur v účtu, bude nutné účet před dalším provozem volebních reklam znovu ověřit.
  • Účty Google Ad Grants nemohou volební reklamy zobrazovat ani žádat o ověření pro potřeby volební inzerce.

Společnost Google je oprávněna tyto požadavky na ověření kdykoli změnit.

Ve kterém regionu chcete volební reklamy zobrazovat?

Vyberte oblast:
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?