Verificatie voor verkiezingsadvertenties in Nieuw-Zeeland

Google vereist verificatie voor adverteerders die in Nieuw-Zeeland verkiezingsadvertenties willen laten lopen. 

Deze verificatie is vereist voor alle advertentie-indelingen en advertentie-extensies. Het aanvraagproces bestaat uit maximaal twee stappen die elk tot vijf werkdagen in beslag kunnen nemen. Bekijk de vereisten voor verificatie hieronder voor meer informatie.

Belangrijk

Verkiezingsadvertenties: Google vereist dat alle verkiezingsadvertenties een kennisgeving bevatten die aangeeft wie voor de advertentie heeft betaald. Voor de meeste advertentie-indelingen genereert Google automatisch een 'Betaald door'-kennisgeving, aan de hand van de tijdens het verificatieproces verstrekte informatie. In de kennisgeving wordt de naam van de entiteit die voor de advertentie heeft betaald, getoond aan gebruikers die de advertentie te zien krijgen.

Hoe de kennisgeving wordt weergegeven in verschillende advertentie-indelingen

Op Google Zoeken en in het netwerk van zoekpartners wordt de kennisgeving rechtstreeks in advertenties weergegeven.

Op YouTube wordt de kennisgeving weergegeven in 'Waarom deze advertentie?'. Deze informatie is toegankelijk via het informatie-icoon of het icoon met drie stippen .

Op websites en in apps die met Google samenwerken voor display-advertenties wordt de kennisgeving weergegeven in 'Waarom deze advertentie?'. Deze informatie is toegankelijk via het Info-icoon Info-icoon.

Voor sommige advertentie-indelingen en -functies is het de verantwoordelijkheid van de adverteerder om een kennisgeving op te nemen in verkiezingsadvertenties gericht op Nieuw-Zeeland.Lees meer informatie over ons beleid.

Met het oog op transparantie voor gebruikers publiceert Google ook een transparantierapport over politieke advertenties en een bibliotheek voor politieke advertenties. Hierin zijn gegevens opgenomen over de financieringsbronnen voor verkiezingsadvertenties, de bedragen die worden uitgegeven en meer.

Andere advertenties: De meeste advertentie-indelingen voor andere advertenties dan verkiezingsadvertenties bevatten een kennisgeving op basis van de informatie die is verstrekt tijdens het verificatieproces voor verkiezingsadvertenties. Dit betekent dat uw naam, of de naam van de organisatie of het bedrijf dat u vertegenwoordigt, en het land worden weergegeven in een kennisgeving die automatisch door Google wordt gegenereerd. Lees meer informatie over transparantie en kennisgevingen over adverteerders.

Verificatievereisten

U kunt worden geverifieerd om verkiezingsadvertenties te laten lopen als organisatie of als individu.

 • U bent een organisatie als u een politieke partij, non-profitorganisatie, bedrijf of andere entiteit bent.  Als u als organisatie moet worden geverifieerd, moet het geselecteerde 'Accounttype' voor uw Google Ads-betalingsprofiel 'Zakelijk' zijn. 
 • U bent een individu als u niet voldoet aan de criteria om te worden geverifieerd als organisatie. Als u als individu moet worden geverifieerd, moet het geselecteerde 'Accounttype' voor uw Google Ads-betalingsprofiel 'Particulier' zijn. 

U kunt uw accounttype controleren in uw betalingsprofiel in Google Ads op de pagina 'Instellingen' voor 'Facturering en betaling'. Houd er rekening mee dat het 'Accounttype' niet kan worden gewijzigd. Als het 'Accounttype' is ingesteld op 'Particulier' maar u moet worden geverifieerd als organisatie, of omgekeerd, raden we u aan een nieuw Google Ads-account te maken met het juiste accounttype voordat u een verificatieaanvraag indient.

Als u een bureau heeft of meerdere Google Ads-accounts beheert, dient u een verificatieaanvraag in voor elk afzonderlijk account waarmee u verkiezingsadvertenties wilt laten lopen. Adverteerders moeten de eindadverteerder verifiëren, niet het bureau dat of de tussenpersoon die namens de eindadverteerder optreedt. Voorbeeld: Een bureau dat adverteert namens een politieke partij moet worden geverifieerd als de politieke partij. 

Als u wilt worden geverifieerd als verkiezingsadverteerder, moet uw account een factureringsland en -valuta hebben die overeenkomen met het land of de regio waarin u verkiezingsadvertenties wilt weergeven. Bent u verbonden aan een bureau of wordt u als adverteerder vertegenwoordigd door een gecontracteerde partner of een gecontracteerd bureau uit een ander land of een andere regio? Dan moet u aanvullende documenten aanleveren waaruit de relatie met de lokale eindadverteerder blijkt en waarin wordt bevestigd dat de eindadverteerder beschikt over een lokale bankrekening of voor de advertenties betaalt in de lokale valuta.

Als u al bent geverifieerd om in Nieuw-Zeeland verkiezingsadvertenties te laten lopen en u wijzigingen wilt aanbrengen in uw promotieverklaring, kunt u zich hier aanmelden om dat te doen.

Verificatie voor organisaties

Stap 1: Verifieer of u in aanmerking komt om verkiezingsadvertenties te laten lopen

U moet een gemachtigde vertegenwoordiger van uw organisatie zijn om de twee stappen van dit verificatieproces te voltooien. Het verificatieproces om in aanmerking te komen voor verkiezingsadvertenties kan tot vijf werkdagen in beslag nemen. In het aanvraagformulier wordt u als gemachtigde vertegenwoordiger gevraagd het volgende te verstrekken:

 • Uw klant-ID voor Google Ads.
 • E-mailadres: Het e-mailadres dat door uw organisatie wordt gebruikt.
 • Naam van organisatie: Houd er rekening mee dat deze naam zichtbaar is in de 'Betaald door'-kennisgeving van de advertentie en in het transparantierapport voor politieke advertenties op Google
 • Registratienummer: Uw Nieuw-Zeelandse bedrijfsnummer (NZBN).
 • Bewijs voor de organisatie in de vorm van een van de volgende documenten:
  • Een registratiecertificaat of oprichtingsakte: Als u een geregistreerd bedrijf, een 'incorporated society', een commanditaire vennootschap, het bestuur van een liefdadigheidsinstelling, een financiële instelling, een kredietvereniging, een vereniging van onderlinge hulp, een industriële organisatie of een voorzorgsinstelling bent.
  • Een certificaat of document van een openbare, overheids- of gerechtelijke instantie, zoals een verklaring van goedkeuring van een officiële instantie, of een document met daarop de naam en het adres van uw organisatie, zoals een bank- of creditcardafschrift of een energierekening: als u een ander type organisatie heeft dat hierboven niet wordt vermeld.  

 • Officieel adres: Dit moet een adres in Nieuw-Zeeland zijn.  
 • Promotieverklaring: Adverteerders moeten bevestigen of ze verplicht zijn een promotieverklaring te verstrekken op basis van Nieuw-Zeelandse wetgeving en van toepassing zijnde richtlijnen van de Electoral Commission. Indien van toepassing moet u een promotieverklaring verstrekken waarin de naam en het adres van de promotor vermeld staan. Houd er rekening mee dat de informatie uit uw promotieverklaring zichtbaar is in het transparantierapport voor politieke advertenties op Google. Als u al bent geverifieerd om in Nieuw-Zeeland verkiezingsadvertenties te laten lopen en u wijzigingen wilt aanbrengen in uw promotieverklaring, kunt u zich hier aanmelden om dat te doen.
  • Naam van promotor:
  • Adres van promotor
 • Machtiging: De organisatie moet, indien van toepassing, bekendmaken of er een machtiging nodig is om advertenties te promoten namens een politieke partij of kandidaat.
 • Bewijs van machtiging: Als de organisatie een machtiging nodig heeft om advertenties te promoten namens een politieke partij of kandidaat, moet u een document indienen waaruit blijkt dat de secretaris of kandidaat van de betreffende politieke partij een machtiging heeft verleend.
 • Bevestiging dat de gemachtigde vertegenwoordiger een staatsburger of permanent ingezetene van Nieuw-Zeeland is. 
 • Attest dat de organisatie die verificatie aanvraagt, is geregistreerd of gevestigd in Nieuw-Zeeland en wettelijk is toegestaan om verkiezingsadvertenties te laten lopen in Nieuw-Zeeland.
 • Attest dat de organisatie die een verificatieverzoek indient, voldoet aan of zal voldoen aan de Nieuw-Zeelandse wetgeving en van toepassing zijnde richtlijnen voor disclaimers van de Electoral Commission, waaronder een duidelijke promotieverklaring in advertenties, zoals wettelijk vereist.
 • Overeenkomst met de Google-voorwaarden voor verkiezingsadvertenties.

Stap 2: Verifieer uw identiteit

Nadat Google heeft geverifieerd dat uw organisatie in aanmerking komt voor verkiezingsadvertenties, krijgt u een e-mail en een melding in uw account (in een rode balk bovenaan het Google Ads-account) die u door het proces voor identiteitsverificatie in Google-advertenties voert. Het verifiëren van uw identiteit kan tot vijf werkdagen duren. 

Zoals hierboven vermeld, moet u een gemachtigde vertegenwoordiger zijn om deze stap te voltooien.

Tijdens de verificatie wordt u om het volgende gevraagd:

 • Naam van organisatie.
 • Adres van organisatie: Dit moet een adres in Nieuw-Zeeland zijn. 
 • Bewijs voor de organisatie in de vorm van een van de volgende documenten:
  • Een registratiecertificaat of oprichtingsakte: Als u een geregistreerd bedrijf, een 'incorporated society', een commanditaire vennootschap, het bestuur van een liefdadigheidsinstelling, een financiële instelling, een kredietvereniging, een vereniging van onderlinge hulp, een industriële organisatie of een voorzorgsinstelling bent.
  • Een certificaat of document van een openbare, overheids- of gerechtelijke instantie, zoals een verklaring van goedkeuring van een officiële instantie, of een document met daarop de naam en het adres van uw organisatie, zoals een bank- of creditcardafschrift of een energierekening: als u een ander type organisatie heeft dat hierboven niet wordt vermeld.  

 • Naam van gemachtigde vertegenwoordiger: Houd er rekening mee dat de naam exact moet overeenkomen met de naam op het door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto dat u voor uw aanvraag gebruikt, inclusief hoofdletters en interpunctie.
 • Een kopie van een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto van uw gemachtigde vertegenwoordiger: Een geldig Nieuw-Zeelands paspoort of rijbewijs, een geldige Nieuw-Zeelandse wapenvergunning of een geldige 18+ Card of Kiwi Access Card. 
 • Bevestiging dat de gemachtigde vertegenwoordiger een staatsburger of permanent ingezetene van Nieuw-Zeeland is. 
 • Attest dat de organisatie die verificatie aanvraagt, is geregistreerd of gevestigd in Nieuw-Zeeland en wettelijk is toegestaan om verkiezingsadvertenties te laten lopen in Nieuw-Zeeland.
 • Attest dat de organisatie die een verificatieverzoek indient, voldoet aan of zal voldoen aan de Nieuw-Zeelandse wetgeving en van toepassing zijnde richtlijnen voor disclaimers van de Electoral Commission, waaronder een duidelijke promotieverklaring in advertenties, zoals wettelijk vereist.
 • Overeenkomst met de Google-voorwaarden voor verkiezingsadvertenties.
Verificatie voor particulieren

Stap 1: Verifieer of u in aanmerking komt om verkiezingsadvertenties te laten lopen

Het verificatieproces om in aanmerking te komen voor verkiezingsadvertenties kan tot vijf werkdagen in beslag nemen. In het aanvraagformulier wordt u gevraagd het volgende te verstrekken:

 • Uw klant-ID voor Google Ads.
 • E-mailadres.
 • Naam: Deze naam moet overeenkomen met de naam in uw Google Ads-betalingsprofiel (dat u kunt bekijken op de pagina 'Instellingen' voor 'Facturering en betalingen') en de naam op het door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto dat u bij stap 2 indient. Houd er rekening mee dat deze naam zichtbaar is in de 'Betaald door'-kennisgeving van de advertentie en in het transparantierapport voor politieke advertenties op Google. 
 • Adres: Dit moet een adres in Nieuw-Zeeland zijn. 
 • Promotieverklaring: Adverteerders moeten bevestigen of ze verplicht zijn een promotieverklaring te verstrekken op basis van Nieuw-Zeelandse wetgeving en van toepassing zijnde richtlijnen van de Electoral Commission. Indien van toepassing moet u een promotieverklaring verstrekken waarin de naam en het adres van de promotor vermeld staan. Houd er rekening mee dat de informatie uit uw promotieverklaring zichtbaar is in het transparantierapport voor politieke advertenties op Google. Als u al bent geverifieerd om in Nieuw-Zeeland verkiezingsadvertenties te laten lopen en u wijzigingen wilt aanbrengen in uw promotieverklaring, kunt u zich hier aanmelden om dat te doen.
 • Naam van promotor:
 • Adres van promotor:
 • Machtiging: U moet, indien van toepassing, bekendmaken of u een machtiging nodig heeft om advertenties te promoten namens een politieke partij of kandidaat.
 • Bewijs van machtiging: Als u een machtiging nodig heeft om advertenties te promoten namens een politieke partij of kandidaat, moet u een document indienen waaruit blijkt dat de secretaris of kandidaat van de betreffende politieke partij een machtiging heeft verleend.
 • Attest dat u een staatsburger of permanente inwoner van Nieuw-Zeeland bent en dat het u wettelijk is toegestaan om in Nieuw-Zeeland verkiezingsadvertenties te laten lopen.
 • Attest dat u voldoet aan of zult voldoen aan de Nieuw-Zeelandse wetgeving en van toepassing zijnde richtlijnen voor disclaimers van de Electoral Commission, waaronder een duidelijke promotieverklaring in advertenties, zoals wettelijk vereist.
 • Overeenkomst met de Google-voorwaarden voor verkiezingsadvertenties.

Stap 2: Verifieer uw identiteit

Nadat Google heeft geverifieerd dat u in aanmerking komt voor verkiezingsadvertenties, ontvangt u een e-mail en een melding in uw account (in een rode balk bovenaan uw Google Ads-account), die u door het proces voor identiteitsverificatie in Google Ads voert.

Voor de verificatie moet u het volgende opgeven in Google Ads:

 • Naam: De naam die u hier opgeeft, moet overeenkomen met de naam op uw door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto. Houd er rekening mee dat deze naam zichtbaar is in de 'Betaald door'-kennisgeving van de advertentie en in het transparantierapport voor politieke advertenties op Google. 
 • Geboortedatum.
 • Adres: Dit moet een adres in Nieuw-Zeeland zijn. 
 • Een kopie van uw door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto: Een geldig Nieuw-Zeelands paspoort. U mag een Nieuw-Zeelands rijbewijs, een Nieuw-Zeelandse wapenvergunning, een 18+ Card of een Kiwi Access Card opgeven als identiteitsbewijs met foto, maar verstrek hierbij ook een bewijs van staatsburgerschap of permanent verblijf, zoals een burgerschapscertificaat of een kopie van een brief van de Nieuw-Zeelandse immigratiedienst waarin de status van uw digitale visum vermeld staat.
 • Attest dat u een staatsburger of permanente inwoner van Nieuw-Zeeland bent en dat het u wettelijk is toegestaan om in Nieuw-Zeeland verkiezingsadvertenties te laten lopen.
 • Attest dat u voldoet aan of zult voldoen aan de Nieuw-Zeelandse wetgeving en van toepassing zijnde richtlijnen voor disclaimers van de Electoral Commission, waaronder een duidelijke promotieverklaring in advertenties, zoals wettelijk vereist.
 • Overeenkomst met de Google-voorwaarden voor verkiezingsadvertenties.

Verificatie aanvragen

U kunt zich via dit aanvraagformulier aanmelden voor verificatie. U wordt gevraagd bovenstaande stappen voor organisaties of individuen uit te voeren.

Google beoordeelt uw aanvraag en stuurt u binnen vijf werkdagen per e-mail een melding over uw verificatiestatus.

Aandachtspunt

 • De informatie in het Google Ads-betalingsprofiel wordt gebruikt voor verificatie. Als u wijzigingen aanbrengt in uw betalingsprofiel in Google Ads, moet u de identiteitsverificatie opnieuw doorlopen. U krijgt een melding in uw account als dit vereist is.
 • Als we vaststellen dat u ons beleid voor verkiezingsadvertenties heeft geschonden of als u tijdens het verificatieproces onjuiste informatie heeft verstrekt, wordt uw verificatie ingetrokken en kan uw account worden opgeschort. 
 • U moet uw verificatie periodiek verlengen. U ontvangt een melding wanneer deze verificatie is vereist.
 • Als u de factuurconfiguratie van uw account wijzigt, moet u uw account opnieuw verifiëren om verkiezingsadvertenties te laten lopen in Nieuw-Zeeland.
 • Google kan de verificatievereisten op elk gewenst moment updaten.

Hoe Google uw gegevens gebruikt

Google gebruikt de gegevens die u tijdens het verificatieproces verstrekt om uw identiteit te verifiëren en om te bepalen of u in aanmerking komt om verkiezingsadvertenties te laten lopen. 

 • Voor verkiezingsadvertenties doet Google het volgende:
  • In verkiezingsadvertenties wordt een kennisgeving gegenereerd waarin staat wie er heeft betaald voor uw verkiezingsadvertentie. Dit betekent dat uw naam of de naam van de organisatie die u vertegenwoordigt, zichtbaar is in de advertentie die aan gebruikers wordt weergegeven.
  • Er wordt een openbaar beschikbaar transparantierapport voor politieke advertenties geboden, evenals een bibliotheek voor politieke advertenties met gegevens over financieringsbronnen voor verkiezingsadvertenties, de uitgegeven bedragen en meer.
  • Indien van toepassing wordt uw promotieverklaring gepubliceerd op uw adverteerderspagina in het transparantierapport over politieke advertenties. 
 • Voor alle andere advertenties doet Google het volgende:
  • Er wordt indien mogelijk een kennisgeving in de advertentie gegenereerd op basis van de informatie die tijdens het verificatieprogramma is verstrekt. Dit betekent dat uw naam, of de naam van de organisatie die of het bedrijf dat u vertegenwoordigt, en land worden weergegeven in een kennisgeving die aan gebruikers wordt getoond. Meer informatie over transparantie en kennisgevingen voor adverteerders.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?