Επαλήθευση για τις προεκλογικές διαφημίσεις στη Νέα Ζηλανδία

Η Google απαιτεί την επαλήθευση των διαφημιζομένων που θέλουν να προβάλλουν προεκλογικές διαφημίσεις στη Νέα Ζηλανδία. 

Η εν λόγω επαλήθευση απαιτείται για όλες τις μορφές και επεκτάσεις διαφήμισης. Η διαδικασία υποβολής αίτησης περιλαμβάνει έως και δύο βήματα που μπορεί να διαρκέσουν έως και πέντε εργάσιμες ημέρες το καθένα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις απαιτήσεις επαλήθευσης παρακάτω.

Σημαντικό

Προεκλογικές διαφημίσεις: Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Google, όλες οι προεκλογικές διαφημίσεις πρέπει να περιέχουν μια αποκάλυψη στην οποία να αναφέρεται ποιος έχει πληρώσει για τη διαφήμιση. Για τις περισσότερες μορφές διαφήμισης, η Google θα δημιουργεί αυτόματα την αποκάλυψη Πληρωμή από, χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που παρέχονται κατά τη διαδικασία επαλήθευσης. Στην αποκάλυψη θα εμφανίζεται στους χρήστες που βλέπουν τη διαφήμιση το όνομα του νομικού προσώπου που πλήρωσε για τη διαφήμιση.

Πώς εμφανίζεται η αποκάλυψη σε διαφορετικές μορφές διαφήμισης

Στην Αναζήτηση Google και στο δίκτυο συνεργατών αναζήτησης, η αποκάλυψη θα εμφανίζεται απευθείας στις διαφημίσεις.

Στο YouTube, η αποκάλυψη θα εμφανίζεται στο στοιχείο "Γιατί αυτή η διαφήμιση;", το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω του εικονιδίου πληροφοριών ή του εικονιδίου με τις 3 κουκκίδες

Σε ιστοτόπους και εφαρμογές που συνεργάζονται με την Google για διαφημίσεις προβολής, η αποκάλυψη θα εμφανίζεται στο στοιχείο "Γιατί αυτή η διαφήμιση;", το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω του εικονιδίου Οι διαφημίσεις μου Εικονίδιο Οι διαφημίσεις μου

Για ορισμένες μορφές διαφήμισης και λειτουργίες, η συμπερίληψη αποκαλύψεων εντός διαφήμισης στις προεκλογικές διαφημίσεις στη Νέα Ζηλανδία αποτελεί ευθύνη του διαφημιζόμενου. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την πολιτική.

Για λόγους διαφάνειας προς τους χρήστες, η Google δημοσιεύει μια Αναφορά διαφάνειας πολιτικών διαφημίσεων, καθώς και μια βιβλιοθήκη πολιτικών διαφημίσεων με δεδομένα σχετικά με τις πηγές χρηματοδότησης των προεκλογικών διαφημίσεων, τα ποσά που δαπανώνται και άλλα. 

Άλλες διαφημίσεις: Από τον χειμώνα του 2020, για τις διαφημίσεις που προβάλλετε που δεν είναι προεκλογικές διαφημίσεις, οι περισσότερες μορφές διαφήμισης θα περιέχουν αποκάλυψη με χρήση των πληροφοριών που παρέχονται κατά τη διαδικασία επαλήθευσης προεκλογικών διαφημίσεων. Αυτό σημαίνει ότι το όνομά σας ή η επωνυμία του οργανισμού ή της επιχείρησης που εκπροσωπείτε και η χώρα σας θα εμφανίζονται σε μια αποκάλυψη που δημιουργείται αυτόματα από την Google. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη Διαφάνεια διαφημιζόμενων και τις αποκαλύψεις

Απαιτήσεις επαλήθευσης

Μπορείτε να λάβετε επαλήθευση για την προβολή προεκλογικών διαφημίσεων ως οργανισμός ή φυσικό πρόσωπο.

 • Θεωρείστε οργανισμός, αν είστε πολιτικό κόμμα, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, επιχείρηση ή άλλο νομικό πρόσωπο.  Αν πρέπει να λάβετε επαλήθευση ως οργανισμός, ο επιλεγμένος Τύπος λογαριασμού για το προφίλ πληρωμών του Google Ads πρέπει να είναι Επιχείρηση. 
 • Θεωρείστε φυσικό πρόσωπο, αν δεν πληροίτε τα κριτήρια επαλήθευσης ως οργανισμός. Αν πρέπει να λάβετε επαλήθευση ως φυσικό πρόσωπο, ο επιλεγμένος Τύπος λογαριασμού για το προφίλ πληρωμών του Google Ads πρέπει να είναι Φυσικό πρόσωπο. 

Μπορείτε να ελέγξετε τον Τύπο λογαριασμού στο προφίλ πληρωμών του Google Ads μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις για την ενότητα Χρέωση και πληρωμές. Λάβετε υπόψη ότι δεν είναι δυνατή η τροποποίηση του Τύπου λογαριασμού. Αν ο Τύπος λογαριασμού είναι Φυσικό πρόσωπο, αλλά πρέπει να επαληθευτείτε ως οργανισμός ή το αντίστροφο, συνιστούμε να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό Google Ads με τον κατάλληλο Τύπο λογαριασμού, πριν υποβάλετε αίτηση για επαλήθευση.

If you’re an agency or someone who manages multiple Google Ads accounts, each individual account planning to run election ads will need to apply for verification. Advertisers should verify the end advertiser, not the agency or intermediary acting on their behalf. For example, an agency advertising on behalf of a political party should verify as the political party. 

Αν έχετε ήδη λάβει επαλήθευση για προβολή προεκλογικών διαφημίσεων στη Νέα Ζηλανδία και θέλετε να κάνετε αλλαγές στη δήλωση του υπευθύνου προώθησης, μπορείτε να υποβάλετε σχετική αίτηση εδώ.

Επαλήθευση για οργανισμούς

Βήμα 1: Επαλήθευση καταλληλότητας για την προβολή προεκλογικών διαφημίσεων

Προκειμένου να ολοκληρώσετε τα δύο βήματα της διαδικασίας επαλήθευσης, πρέπει να είστε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του οργανισμού. Η επαλήθευση της καταλληλότητας για την προβολή προεκλογικών διαφημίσεων μπορεί να διαρκέσει έως και πέντε εργάσιμες ημέρες. Στη φόρμα αίτησης θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε τα ακόλουθα στοιχεία, ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος:

 • Αναγνωριστικό πελάτη Google Ads
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιεί ο οργανισμός σας
 • Όνομα οργανισμού: Λάβετε υπόψη ότι αυτό το όνομα θα εμφανίζεται στην αποκάλυψη "Πληρωμή από" της διαφήμισης, στην αναφορά διαφάνειας πολιτικών διαφημίσεων, καθώς και στην Αναφορά διαφάνειας σχετικά με τις πολιτικές διαφημίσεις στην Google
 • Αριθμός εγγραφής: Ο αριθμός της επιχείρησής σας στη Νέα Ζηλανδία (NZBN)
 • Αποδεικτικό οργανισμού: Θα πρέπει να υποβάλετε
  • Πιστοποιητικό εγγραφής ή σύστασης: αν είστε εγγεγραμμένη εταιρεία, ανώνυμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εταιρεία φιλανθρωπικού ιδρύματος, κτηματική εταιρεία, συνεταιριστικός πιστωτικός οργανισμός, φορέας αλληλοασφαλίσεως, βιομηχανική εταιρεία ή οργανισμός πρόνοιας.
  • Πιστοποιητικό ή έγγραφο από δημόσια, κρατική ή δικαστική αρχή, όπως επιστολή έγκρισης από επίσημο φορέα, ή ένα έγγραφο που αποδεικνύει την επωνυμία και τη διεύθυνση του οργανισμού σας, όπως αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού/πιστωτικής κάρτας ή λογαριασμό υπηρεσίας κοινής ωφέλειας: εάν πρόκειται για οποιονδήποτε άλλο τύπο οργανισμού που δεν αναφέρεται παραπάνω.  

 • Επίσημη διεύθυνση: Πρέπει να είναι διεύθυνση που βρίσκεται στη Νέα Ζηλανδία.  
 • Δήλωση υπευθύνου προώθησης: Οι διαφημιζόμενοι πρέπει να επιβεβαιώνουν εάν απαιτείται η υποβολή δήλωσης υπευθύνου προώθησης σύμφωνα με τη νομοθεσία της Νέας Ζηλανδίας και τις σχετικές οδηγίες της εκλογικής επιτροπής. Εάν ισχύει, πρέπει να παρέχετε την δήλωση υπευθύνου προώθησης, η οποία περιλαμβάνει το όνομα και την ταχυδρομική διεύθυνση του υπευθύνου προώθησης. Λάβετε υπόψη ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στη δήλωση υπευθύνου προώθησης θα είναι ορατές στην Αναφορά διαφάνειας πολιτικών διαφημίσεων της Google. Αν έχετε ήδη λάβει επαλήθευση για προβολή προεκλογικών διαφημίσεων στη Νέα Ζηλανδία και θέλετε να κάνετε αλλαγές στη δήλωση του υπευθύνου προώθησης, μπορείτε να υποβάλετε σχετική αίτηση εδώ.
  • Όνομα υπευθύνου προώθησης:
  • Οδός υπευθύνου προώθησης
 • Εξουσιοδότηση: Ανάλογα με την περίπτωση, ο οργανισμός θα πρέπει να γνωστοποιεί εάν απαιτείται η λήψη εξουσιοδότησης για την προώθηση διαφημίσεων εκ μέρους του πολιτικού κόμματος ή του υποψηφίου.
 • Αποδεικτικό εξουσιοδότησης: Αν ο οργανισμός απαιτείται να λάβει εξουσιοδότηση για την προώθηση διαφημίσεων εκ μέρους του πολιτικού κόμματος ή του υποψηφίου, πρέπει να υποβάλετε ένα έγγραφο που να αποδεικνύει την εξουσιοδότηση από τον αρμόδιο γραμματέα του πολιτικού κόμματος ή τον υποψήφιο.
 • Βεβαίωση ότι ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος είναι πολίτης ή κάτοικος της Νέας Ζηλανδίας. 
 • Βεβαίωση ότι ο οργανισμός που υποβάλλει αίτηση για επαλήθευση έχει συσταθεί ή εδρεύει στη Νέα Ζηλανδία και έχει νόμιμη άδεια να προβάλλει προεκλογικές διαφημίσεις στη Νέα Ζηλανδία.
 • Βεβαίωση ότι ο οργανισμός που υποβάλλει αίτηση για επαλήθευση πληροί ή θα πληροί τις απαιτήσεις δήλωσης αποποίησης στη νομοθεσία της Νέας Ζηλανδίας και τις ισχύουσες οδηγίες της Εκλογικής επιτροπής, ενώ πρέπει να υπάρχει και σαφής δήλωση του υπευθύνου προώθησης σε διαφημίσεις, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία.
 • Δήλωση συμφωνίας με τους Όρους προεκλογικής διαφήμισης της Google.

Βήμα 2: Επαλήθευση ταυτότητας

Μόλις η Google επαληθεύσει την καταλληλότητα του οργανισμού σας για την προβολή προεκλογικών διαφημίσεων, θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μια ειδοποίηση εντός λογαριασμού (σε μια κόκκινη γραμμή στο επάνω μέρος του λογαριασμού Google Ads), η οποία θα σας καθοδηγήσει κατά τη διαδικασία επαλήθευσης ταυτότητας στο Google Ads. Η επαλήθευση της ταυτότητάς σας μπορεί να διαρκέσει έως και 5 εργάσιμες ημέρες. 

Όπως προαναφέρθηκε, για να ολοκληρώσετε αυτό το βήμα πρέπει να είστε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος.

Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία επαλήθευσης, θα σας ζητηθούν τα εξής στοιχεία:

 • Όνομα οργανισμού
 • Διεύθυνση οργανισμού: Πρέπει να είναι διεύθυνση που βρίσκεται στη Νέα Ζηλανδία. 
 • Αποδεικτικό οργανισμού: Θα πρέπει να υποβάλετε

  Πιστοποιητικό ή έγγραφο από δημόσια, κρατική ή δικαστική αρχή, όπως επιστολή έγκρισης από επίσημο φορέα, ή ένα έγγραφο που αποδεικνύει την επωνυμία και τη διεύθυνση του οργανισμού σας, όπως αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού/πιστωτικής κάρτας ή λογαριασμό υπηρεσίας κοινής ωφέλειας: εάν πρόκειται για οποιονδήποτε άλλο τύπο οργανισμού που δεν αναφέρεται παραπάνω.  

  • Πιστοποιητικό εγγραφής ή σύστασης: αν είστε εγγεγραμμένη εταιρεία, ανώνυμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εταιρεία φιλανθρωπικού ιδρύματος, κτηματική εταιρεία, συνεταιριστικός πιστωτικός οργανισμός, φορέας αλληλοασφαλίσεως, βιομηχανική εταιρεία ή οργανισμός πρόνοιας.
 • Όνομα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου: Έχετε υπόψη ότι το όνομα αυτό πρέπει να είναι ακριβώς το ίδιο με το όνομα που αναγράφεται στο κρατικό έγγραφο ταυτοποίησης με φωτογραφία το οποίο θα υποβάλετε, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων γραμμάτων ή των σημείων στίξης που τυχόν χρησιμοποιούνται.
 • Αντίγραφο κρατικού εγγράφου ταυτοποίησης με φωτογραφία που έχει εκδοθεί από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό σας: ισχύον διαβατήριο που έχει εκδοθεί στη Νέα Ζηλανδία, άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί στη Νέα Ζηλανδία, άδεια οπλοκατοχής που έχει εκδοθεί στη Νέα Ζηλανδία ή κάρτα πρόσβασης 18+ ή Kiwi. 
 • Βεβαίωση ότι ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος είναι πολίτης ή κάτοικος της Νέας Ζηλανδίας. 
 • Βεβαίωση ότι ο οργανισμός που υποβάλλει αίτηση για επαλήθευση έχει συσταθεί ή εδρεύει στη Νέα Ζηλανδία και έχει νόμιμη άδεια να προβάλλει προεκλογικές διαφημίσεις στη Νέα Ζηλανδία.
 • Βεβαίωση ότι ο οργανισμός που υποβάλλει αίτηση για επαλήθευση πληροί ή θα πληροί τις απαιτήσεις δήλωσης αποποίησης στη νομοθεσία της Νέας Ζηλανδίας και τις ισχύουσες οδηγίες της Εκλογικής επιτροπής, ενώ πρέπει να υπάρχει και σαφής δήλωση του υπευθύνου προώθησης σε διαφημίσεις, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία.
 • Δήλωση συμφωνίας με τους Όρους προεκλογικής διαφήμισης της Google.
Επαλήθευση για φυσικά πρόσωπα

Βήμα 1: Επαλήθευση καταλληλότητας για την προβολή προεκλογικών διαφημίσεων

Η επαλήθευση της καταλληλότητας για την προβολή προεκλογικών διαφημίσεων μπορεί να διαρκέσει έως και πέντε εργάσιμες ημέρες. Στη φόρμα αίτησης θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε τα εξής στοιχεία:

 • Αναγνωριστικό πελάτη Google Ads
 • Διεύθ. ηλεκτρον. ταχυδρομείου
 • Όνομα: Αυτό το όνομα θα πρέπει να συμφωνεί με το όνομα στο προφίλ πληρωμών του Google Ads (το οποίο μπορείτε να δείτε στην ενότητα Χρέωση και πληρωμές της σελίδας Ρυθμίσεις) και με το όνομα στο κρατικό έγγραφο ταυτοποίησης με φωτογραφία που υποβάλλεται στο Βήμα 2. Έχετε υπόψη ότι αυτό το όνομα θα εμφανίζεται στην αποκάλυψη "Πληρωμή από" της διαφήμισης, στην Αναφορά διαφάνειας σχετικά με τις πολιτικές διαφημίσεις στην Google. 
 • Διεύθυνση: Πρέπει να είναι διεύθυνση που βρίσκεται στη Νέα Ζηλανδία. 
 • Δήλωση υπευθύνου προώθησης: Οι διαφημιζόμενοι πρέπει να επιβεβαιώνουν εάν απαιτείται η υποβολή δήλωσης υπευθύνου προώθησης σύμφωνα με τη νομοθεσία της Νέας Ζηλανδίας και τις σχετικές οδηγίες της εκλογικής επιτροπής. Εάν ισχύει, πρέπει να παρέχετε την δήλωση υπευθύνου προώθησης, η οποία περιλαμβάνει το όνομα και την ταχυδρομική διεύθυνση του υπευθύνου προώθησης. Λάβετε υπόψη ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στη δήλωση υπευθύνου προώθησης θα είναι ορατές στην Αναφορά διαφάνειας πολιτικών διαφημίσεων της Google. Αν έχετε ήδη λάβει επαλήθευση για προβολή προεκλογικών διαφημίσεων στη Νέα Ζηλανδία και θέλετε να κάνετε αλλαγές στη δήλωση του υπευθύνου προώθησης, μπορείτε να υποβάλετε σχετική αίτηση εδώ.
 • Όνομα υπευθύνου προώθησης:
 • Οδός υπευθύνου προώθησης:
 • Εξουσιοδότηση: Ανάλογα με την περίπτωση, πρέπει να αποκαλύπτετε, εάν απαιτείται, τη λήψη εξουσιοδότησης για την προώθηση διαφημίσεων εκ μέρους του πολιτικού κόμματος ή του υποψηφίου.
 • Αποδεικτικό εξουσιοδότησης:  Αν απαιτείται να λάβετε εξουσιοδότηση για την προώθηση διαφημίσεων εκ μέρους του πολιτικού κόμματος ή του υποψηφίου, πρέπει να υποβάλετε ένα έγγραφο που να αποδεικνύει την εξουσιοδότηση από τον αρμόδιο γραμματέα του πολιτικού κόμματος ή τον υποψήφιο.
 • Βεβαίωση ότι είστε πολίτης ή μόνιμος κάτοικος της Νέας Ζηλανδίας και ότι έχετε νόμιμη άδεια να προβάλλετε προεκλογικές διαφημίσεις στη Νέα Ζηλανδία.
 • Βεβαίωση ότι πληροίτε ή θα πληροίτε τις ισχύουσες απαιτήσεις της δήλωσης αποποίησης σύμφωνα με τη νομοθεσία της Νέας Ζηλανδίας και τις ισχύουσες οδηγίες της Εκλογικής επιτροπής, ενώ πρέπει να υπάρχει και σαφής δήλωση του υπευθύνου προώθησης σε διαφημίσεις, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία.
 • Δήλωση συμφωνίας με τους Όρους προεκλογικής διαφήμισης της Google.

Βήμα 2: Επαλήθευση ταυτότητας

Μόλις η Google επαληθεύσει την καταλληλότητά σας για την προβολή προεκλογικών διαφημίσεων, θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μια ειδοποίηση εντός λογαριασμού (σε μια κόκκινη γραμμή στο επάνω μέρος του λογαριασμού Google Ads), η οποία θα σας καθοδηγήσει στη διαδικασία επαλήθευσης ταυτότητας στο Google Ads.

Για την επαλήθευση, θα χρειαστεί να καταχωρίσετε τα εξής στοιχεία στο Google Ads:

 • Όνομα: Το όνομά σας, όπως παρέχεται εδώ, πρέπει να συμφωνεί με το όνομα στο κρατικό έγγραφο ταυτοποίησης με φωτογραφία. Έχετε υπόψη ότι αυτό το όνομα θα εμφανίζεται στην αποκάλυψη "Πληρωμή από" της διαφήμισης, στην Αναφορά διαφάνειας σχετικά με τις πολιτικές διαφημίσεις στην Google. 
 • Ημερομηνία γέννησης
 • Διεύθυνση: Θα πρέπει να είναι διεύθυνση που βρίσκεται στη Νέα Ζηλανδία. 
 • Αντίγραφο κρατικού εγγράφου ταυτοποίησης με φωτογραφία: ένα ισχύον διαβατήριο που έχει εκδοθεί στη Νέα Ζηλανδία. Ως έγγραφο ταυτοποίησης με φωτογραφία μπορεί να παρασχεθεί ένα δίπλωμα οδήγησης που έχει εκδοθεί στη Νέα Ζηλανδία, μια άδεια οπλοκατοχής που έχει εκδοθεί στη Νέα Ζηλανδία ή μια κάρτα πρόσβασης 18+ ή Kiwi. Θα πρέπει όμως να συνοδεύεται από ένα αποδεικτικό ιθαγένειας ή μόνιμης κατοικίας, όπως πιστοποιητικό ιθαγένειας ή αντίγραφο επιστολής από το γραφείο Μετανάστευσης της Νέας Ζηλανδίας που αναφέρει την κατάστασή eVisa.
 • Βεβαίωση ότι είστε πολίτης ή μόνιμος κάτοικος της Νέας Ζηλανδίας και ότι έχετε νόμιμη άδεια να προβάλλετε προεκλογικές διαφημίσεις στη Νέα Ζηλανδία.
 • Βεβαίωση ότι πληροίτε ή θα πληροίτε τις ισχύουσες απαιτήσεις της δήλωσης αποποίησης σύμφωνα με τη νομοθεσία της Νέας Ζηλανδίας και τις ισχύουσες οδηγίες της Εκλογικής επιτροπής, ενώ πρέπει να υπάρχει και σαφής δήλωση του υπευθύνου προώθησης σε διαφημίσεις, όπως απαιτείται από τη νομοθεσία.
 • Δήλωση συμφωνίας με τους Όρους προεκλογικής διαφήμισης της Google.

Πώς να υποβάλετε αίτηση επαλήθευσης

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για επαλήθευση, χρησιμοποιώντας αυτήν τη φόρμα αίτησης. Θα σας ζητηθεί να ολοκληρώσετε τα βήματα που περιγράφονται παραπάνω για οργανισμούς ή φυσικά πρόσωπα.

Η Google θα εξετάσει την αίτησή σας και θα σας στείλει, εντός πέντε εργάσιμων ημερών, μια ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την κατάσταση της επαλήθευσής σας.

Έχετε υπόψη τα εξής

 • Οι πληροφορίες στο προφίλ πληρωμών του Google Ads χρησιμοποιούνται για την επαλήθευση. Αν πραγματοποιήσετε αλλαγές στο προφίλ πληρωμών του Google Ads, θα πρέπει να ολοκληρώσετε εκ νέου τη διαδικασία επαλήθευσης ταυτότητας. Όταν θα χρειαστεί να πραγματοποιήσετε την εν λόγω ενέργεια, θα λάβετε μια ειδοποίηση εντός λογαριασμού.
 • Αν διαπιστώσουμε ότι έχετε παραβεί την πολιτική προεκλογικών διαφημίσεων ή ότι έχετε καταχωρίσει ψευδείς πληροφορίες κατά τη διαδικασία επαλήθευσης, η επαλήθευσή σας θα ανακληθεί και ο λογαριασμός σας ενδέχεται να τεθεί σε αναστολή. 
 • Θα πρέπει να ανανεώνετε την επαλήθευσή σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Θα λαμβάνετε ειδοποίηση όταν απαιτείται ανανέωση της επαλήθευσης.
 • Αν αλλάξετε τη ρύθμιση τιμολογίου του λογαριασμού σας, θα πρέπει να επαληθεύσετε εκ νέου τον λογαριασμό σας, ώστε να προβάλλετε προεκλογικές διαφημίσεις στη Νέα Ζηλανδία.
 • Η Google έχει το δικαίωμα να ενημερώσει τις απαιτήσεις επαλήθευσης ανά πάσα στιγμή.

Πώς χρησιμοποιεί η Google τα στοιχεία σας

Με τα στοιχεία που καταχωρίζετε κατά τη διαδικασία επαλήθευσης, η Google θα επαληθεύσει την ταυτότητά σας, καθώς και την καταλληλότητά σας για προβολή προεκλογικών διαφημίσεων. 

 • Σε ό,τι αφορά τις προεκλογικές διαφημίσεις, η Google:
  • Δημιουργεί, εφόσον είναι εφικτό, μια αποκάλυψη εντός διαφήμισης, στην οποία αναφέρεται ποιος πλήρωσε για την προεκλογική διαφήμιση. Αυτό σημαίνει ότι στη διαφήμιση που βλέπουν οι χρήστες θα εμφανίζεται το όνομά σας ή το όνομα του οργανισμού που εκπροσωπείτε.
  • Δημοσιεύει μια δημόσια αναφορά διαφάνειας πολιτικών διαφημίσεων, καθώς και μια βιβλιοθήκη πολιτικών διαφημίσεων με δεδομένα σχετικά με τις πηγές χρηματοδότησης των προεκλογικών διαφημίσεων, τα ποσά που δαπανώνται και πολλά άλλα.
  • Δημοσιεύστε, αν ισχύει, την δήλωση του υπευθύνου προώθησης στη σελίδα του διαφημιζομένου στην Αναφορά διαφάνειας πολιτικών διαφημίσεων. 
 • Για όλες τις άλλες διαφημίσεις, το Google θα κάνει τα εξής:
  • Όταν είναι δυνατό, θα δημιουργεί μια αποκάλυψη εντός διαφήμισης, χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που παρέχονται κατά τη διάρκεια του προγράμματος επαλήθευσης. Αυτό σημαίνει ότι το όνομά σας ή το όνομα του οργανισμού ή της επιχείρησης που εκπροσωπείτε, καθώς και η χώρα σας θα εμφανίζονται σε μια αποκάλυψη που θα βλέπουν οι χρήστες. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη Διαφάνεια διαφημιζομένων και αποκαλύψεις.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;