Doğrulama hakkında

Google, Yardım Merkezi'nin çevrilmiş sürümlerini sunar. Ancak, çeviriler politikalarımızın içeriğini değiştiremez. İngilizce sürüm, politikalarımızı uygulamak için kullandığımız resmi dildir. Bu makaleyi farklı bir dilde görüntülemek için sayfanın en altındaki açılır dil menüsünü kullanın.

Google, kullanıcılar için güvenli ve güvenilir bir reklam ekosistemi sağlamak ve yeni düzenlemelere uygunluğu desteklemek amacıyla reklamverenlerin bir veya daha fazla doğrulama programını tamamlamasını zorunlu kılar. Aşağıda, Google'ın reklamverenlerden tamamlamalarını isteyebileceği doğrulama programlarına bazı örnekler verilmiştir. Daha ayrıntılı bir listeye bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Reklamverenler Google Ads politikalarına da uymalıdır. Politikalarımızı ihlal ederseniz ne olacağı hakkında bilgi edinin.

Reklamveren doğrulama programı

Display & Video 360 kullanıcıları, Display & Video 360 ile ilgili reklamveren doğrulama programı hakkında ayrıntılar için Display & Video 360 yardım merkezini ziyaret etmelidir.

Reklamveren doğrulama programı, reklamverenlerin uygulayıp tamamlaması gereken bir dizi adımdan oluşur. Bu program kapsamında, reklamverenlerin işletmeleri ve kimlikleriyle ilgili temel bilgiler sağlaması istenir.

Google, reklamverenin bilgilerini doğruladıktan sonra, reklamverenin adı, konumu ve Google platformlarında (Google Arama ve YouTube dahil) belirli bir süre boyunca sunduğu reklamlar gibi bilgileri Reklam Şeffaflık Merkezi'nde ve reklam açıklamalarında gösterir. Google'ın, geçerli yasalara uygunluk açısından ülkeye bağlı olarak hizmetlerinin kullanıcılarına reklamverenler ve reklam kampanyaları hakkındaki bazı ek bilgileri açıklaması da gerekebilir. Reklam şeffaflığı hakkında daha fazla bilgi edinin.

Google bilgilerinizi nasıl kullanır?

Google, verdiğiniz bilgileri şu amaçlarla kullanacaktır:

 • Kimliğinizi ve/veya işletme faaliyetlerinizi doğrulama
 • Yayınladığınız tüm reklamlarda, adınızın veya temsil ettiğiniz işletmenin adını ve konumunu içeren bir açıklama gösterme

Google'ın şeffaflık çalışmalarını genişletmesi kapsamında, Google Ads hesaplarınız ve reklam kampanyalarınız ile ilgili aşağıdaki bilgileri herkese açık hale getireceğiz:

 • Reklamveren adı değişiklik geçmişi
 • Reklam öğeleri
 • Reklamların yayınlanma tarihleri ve konumları
 • Yasal veya politikayla ilgili nedenlerle kaldırılan reklamlar veya askıya alınan hesaplar
 • İşletmenin iletişim bilgileri

Reklam şeffaflığı hakkında daha fazla bilgi edinin.

Açıklamaların, farklı reklam biçimlerinde görünme şekli

Google Arama'da bu açıklama Reklam Merkezim'deki "Bu reklamveren hakkında" bölümünde gösterilir.

Açıklama YouTube'da bilgi simgesinden veya 3 nokta simgesinden erişilebilen "Reklam Merkezim"de gösterilir.

Görüntülü reklamlar için Google ile iş ortaklığı yapan web siteleri ve uygulamalardaysa ilgili açıklama "Neden bu reklam?" bölümünde görünür. Söz konusu bölüme Reklam Seçenekleri simgesinden Reklam Seçenekleri simgesi erişilebilir.

Doğrulama süreci

Google, reklamveren doğrulama programına seçildiklerini ve doğrulamayı tamamlamak için ilgili son tarihi (varsa) reklamverenlere hesap içi bir bildirimle ve/veya e-postayla bildirir. Reklamverenler, uygun olup olmadıklarını reklamveren doğrulaması sayfasından kontrol edebilir ve doğrulama işleminden proaktif olarak geçmeyi seçebilir.

Hatırlatma

 • Seçim reklamı yayınlamayı planlıyorsanız bazı ülkelerde seçim reklamları doğrulamasını da tamamlamanız gerekir.
 • Finansal hizmetler gibi belirli kısıtlanmış sektörlerde reklam yayınlamak için ek sertifikalar gerekebilir.
 • Google Ads politikasını ihlal ettiğiniz veya doğrulama programı sırasında yanlış bilgiler verdiğiniz tespit edilirse, doğrulamanız iptal edilir ve hesabınız askıya alınabilir.
 • Google, kimliğinizi veya işletme faaliyetlerinizi doğrulama işlemini yeniden tamamlamanızı isteme hakkını saklı tutar. Bu doğrulama gerekli olduğunda bir bildirim alırsınız. Örneğin, Google Ads hesabınızda önemli değişiklikler yapıldığında da sizden kimliğinizi veya işletme faaliyetlerinizi yeniden doğrulamanız istenebilir.
 • Google bu doğrulama koşullarını dilediği zaman güncelleyebilir.

Doğrulamayı tamamlamanız için size bir son tarih verilirse

Reklamverenlerin, bildirimi aldıkları günden itibaren doğrulamayı başlatmak için 30 günü ve doğrulamayı başarıyla tamamlamak için bir 30 günü daha vardır. Doğrulama koşullarının belirtilen süre içinde tamamlanmaması veya yerine getirilmemesi durumunda reklamverenin hesabı duraklatılır. Hesabın duraklatılması hakkında daha fazla bilgi edinin.

Reklamverenler aşağıdaki örnek ölçütlere göre Google'ın reklamveren doğrulama programına seçilebilir ve programı belirtilen son tarihe kadar tamamlamalıdır:

 • Google'ın şeffaflık çalışmalarının aşamalı şekilde kullanıma sunulması kapsamında, tüm reklamverenlerin Google'ın reklamveren doğrulama programını tamamlaması gerekecektir. Yukarıda açıklanan adımlar, bu program kapsamında tamamlanmalıdır. Şu anda Google, kimlik doğrulama işlemini bu bölgelerde kayıtlı reklamverenler için desteklemektedir.
 • Örneğin, reklam davranışının veya reklam içeriğinin yanıltıcı olabileceği sonucuna varılırsa reklamverenlerden işletme faaliyetleri doğrulamasını tamamlamaları istenebilir. Google reklamlarındaki ürün veya hizmetleri kimlerin sunduğunun kullanıcılar tarafından anlaşılmasını sağlamak istiyoruz.
 • Google, kullanıcılar için ek bir koruma katmanı olarak kötüye kullanım, geçersiz etkinlik ve dolandırıcılığa karşı hassas olan sektörlerde (örneğin seyahat, müşteri veya teknik destek hizmetleri ve mali hizmetler) markayla ilgili sorgulara ya da kullanıcı sorgularına yönelik reklamlar yayınlayan reklamverenlerin, reklamveren doğrulama programını tamamlamalarını talep edebilir. Reklamverenden ek bir doğrulamayı tamamlaması istenen durumlarda, Google tarafından kısıtlanan bazı sorgularla ilgili reklam yayınlarken reklamverenin kampanya performansı etkilenebilir. Talep edilen doğrulamaların başarıyla tamamlanması, kampanya performansının (geçerli olduğu durumlarda) artmasına yardımcı olur.
 • Google Ads politikalarımızın ihlali nedeniyle hesapları askıya alınan reklamverenlerden, hesaplarının askıya alınmasına itiraz etmek için bu doğrulamayı başarıyla tamamlamaları istenebilir. Bu durumda itiraz haklı bulunana kadar reklamverenin hesapları askıda kalır.

Doğrulamayı tamamlamanız için size bir son tarih verilmezse

Reklamverenler, aşağıdaki örnek durumlarda reklamveren doğrulama programını bir son tarih olmadan tamamlama seçeneği görebilir:

 • Hesaplarını proaktif olarak doğrulamak için
 • Google Ads'in HTML5 reklamlar ve Yerel Hizmet Reklamları gibi gelişmiş reklam biçimleri ile özelliklerine erişebilmek için. Google, reklam biçimlerini politika ihlallerine ve kötüye kullanıma karşı sürekli olarak inceler. Ayrıca belirli reklam biçimlerinden ve özelliklerinden yararlanmak için uyulması gereken yeni doğrulama koşulları ekleyebilir.
 • Hesaplarında uygulanan sınırları kaldırmak için

Reklamverenler, doğrulamayı başlatmamış veya tamamlamamış ya da doğrulama programının koşullarını yerine getirmemişlerse reklam yayınlamaya devam edebilirler.

Reklamveren doğrulama programı başlatıldığında hesabınız hemen duraklatıldıysa

Bazı durumlarda, reklamveren doğrulama programı başlatıldığında Google Ads hesabınızı hemen duraklatabiliriz. Diğer bir deyişle, siz programı başarıyla tamamlayana kadar reklamlarınız yayınlanmaz.

Aşağıdaki nedenlerle hesabınızı hemen duraklatırız:

Doğrulama sürecinde bir reklamveren hesabının duraklatılıp duraklatılmayacağına karar verirken yasal uyarılar; reklamverenin iş uygulamaları hakkındaki resmi kararlar; kullanıcılar, işletmeler ve diğer tüzel kişilerin bildirdiği, kimliğe bürünme ya da dolandırıcılık şikayetleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan birden fazla kaynaktan gelen bilgileri inceleyebiliriz.

Doğrulama işlemi başarıyla tamamlandıktan sonra, reklamverenin hesaplarındaki duraklatma kaldırılır ve Google Ads politikalarımıza uygun tüm reklamlar yayınlanabilir. Ancak bu doğrulama programının koşullarını karşılamayan hesaplar duraklatılmış olarak kalır.

Reklamveren doğrulamasını başlatma adımları

Reklamveren doğrulama programı; reklamverenin işletmesiyle ilgili bir anketin doldurulması, reklamveren kimliğinin, işletme faaliyetlerinin veya ikisinin birden doğrulanması da dahil birden fazla adımdan oluşur. Bununla birlikte, belirli Google Ads hesaplarında reklamveren doğrulamasını tamamlamak için gereken adımlar hesap yapısına, faturalandırma ayarlarına ve reklamverenin kimin adına reklam yayınladığına (kuruluş veya şahıs) bağlı olarak farklılık gösterebilir. Lütfen Google Ads hesabınıza gidin ve doğrulama sürecini tamamlamak için verilen talimatları uygulayın.

Reklamveren doğrulama programının ayrıntıları aşağıda açıklanmıştır:


İşletmeniz hakkında

Reklamveren doğrulama programının ilk adımında Google, reklamverenlere "İşletmeniz hakkında" bölümü altında Google Ads hesapları ve işletmeleriyle ilgili bazı temel sorular soracaktır. Bu sorular, işletmenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. Aşağıda cevaplamanız gerekebilecek soru örnekleri verilmiştir:

 • İşletmenizin reklam ajansı olup olmadığı
 • Reklamlarınız için kimin ödeme yaptığı
 • Reklamını yaptığınız ürünlerin/hizmetlerin size mi yoksa bir başkasına mı ait olduğu
 • Bulunduğunuz sektör (veya sektörler)

Bu bölümü tamamlamakla sorumlu kişi, işletme faaliyetleriniz ve Google Ads hesabınızın reklamcılık uygulamaları hakkında bilgisi olan bir Google Ads hesap yöneticisi olmalıdır. Doğrulamayı başlatmanız için size belirli bir süre tanınırsa (30 gün) hesap içi bildirimle ve e-posta yoluyla cevaplarınızı bu süre zarfında göndermeniz gerektiği bildirilir. Verilen son tarihe kadar cevaplarınızı göndermezseniz hesaplarınız duraklatılır.

Hesabın duraklatılması hakkında daha fazla bilgi edinin.

Doğrulama koşulları, "İşletmeniz hakkında" bölümündeki sorulara verilen yanıtlara göre belirlenir ve reklamverenler sonraki ek doğrulama adımlarına yönlendirilir. Bu adımlarda reklamverenin kimliğini, işletme faaliyetlerini veya her ikisini doğrulaması gerekebilir.

Kimliğinizi doğrulama

"İşletmeniz hakkında" bölümündeki soruları tamamladığınızda, reklamveren kimlik doğrulaması veya işletme faaliyetleri doğrulaması süreci yoluyla yasal adınızı doğrulamanız istenebilir. Google Ads hesabınızın ayarlarına bağlı olarak bu doğrulama, kendi kuruluşunuz ve/veya (bir ajans için çalışıyorsanız) müşterinizin kuruluşu için istenebilir. Google, kimliğinizi doğrular ve yayınladığınız tüm reklamlarda adınızın ve konumunuzun gösterileceği bir açıklama oluşturur. Şeffaflık ve reklam açıklamaları hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Bu doğrulama, Google Ads hesabınızın ve/veya reklamlar için ödeme yapan ödeme profilinin yöneticisi olan yetkili bir temsilci tarafından tamamlanmalıdır. Doğrulamayı tamamlamanız için bir son tarih verilirse (30 gün) hesap içi bildirimlerle ve e-posta yoluyla, bu doğrulamayı ve istenen diğer tüm doğrulamaları (geçerliyse) belirtilen süre zarfında başarıyla tamamlamanız gerektiği bildirilir ve hatırlatılır. Verilen süre dolmadan (30. gün) doğrulamayı tamamlamazsanız hesaplarınız duraklatılır. Hesabın duraklatılması hakkında daha fazla bilgi edinin.

Kimlik doğrulamayı tamamlamayla ilgili diğer talimatları burada bulabilirsiniz.

İşletme faaliyetlerinizi doğrulama

"İşletmeniz hakkında" bölümündeki sorulara verdiğiniz yanıtlara göre (gerekiyorsa) işletme faaliyetlerinizle ilgili ayrıntıları doğrulamanızı ve destekleyici belgeler göndermenizi isteyebiliriz. Bunlara örnek olarak iş modeliniz, işletme tescili bilgileriniz, sunduğunuz hizmetlerin türleri, iş uygulamalarınız ve varsa reklamını yaptığınız markalar, ürünler veya üçüncü taraflarla ilişkileriniz gösterilebilir.

Bu işlemi başlattıktan sonra işletme faaliyetleri doğrulamasını ve gerekirse istenen diğer tüm doğrulamaları başarıyla tamamlamanız için 30 gün süre tanınır. Doğrulama koşullarının belirtilen süre içinde tamamlanmaması veya yerine getirilmemesi durumunda hesap duraklatılır. Duraklatmanın yalnızca reklamverenlerin koşulları tamamlamaması veya yerine getirmemesi durumunda 30. günün sonunda uygulanacağını unutmayın. Hesabın duraklatılması hakkında daha fazla bilgi edinin.

İşletme faaliyetleri doğrulaması hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Kısıtlanmış içerik

Kullanıcılarını korumak amacıyla Google, yalnızca yasal açıdan uygun özelliklere sahip reklamverenlerin düzenlenen belirli sektörlerle (ör. Ödüllü oyunlar ve kumar, Sağlık hizmetleri ve ilaçlar ve Finansal ürün veya hizmetler) ilişkili içerikler için tanıtım yapmasına izin verir. Google'ın platformunda bu tür içerikler için reklam yayınlamak istiyorsanız, yerel lisans şartlarını karşıladığınızı kanıtlamak üzere sizden doğrulama programını tamamlamanız istenebilir. Başka kimlik kontrollerini de tamamlamanız gerekebilir.

Google, reklam politikalarını sektördeki değişikliklere ve kötüye kullanımla ilgili eğilimlere göre sürekli olarak gözden geçirir ve belirli içerik türleri için yeni doğrulama zorunlulukları getirebilir.

Reklamverenin sorumluluğu

Google Ads Şartlar ve Koşulları'nda belirtildiği gibi, reklamverenlerin Google Ads kullanımlarından yalnızca reklamverenler sorumludur. Doğrulama programlarımız kapsamında yanlış bilgi göndermek, Sistemleri Atlatma Politikamızın ihlali olarak değerlendirilir. Google, bu doğrulama programları kapsamında reklamverenler tarafından sağlanan bilgileri incelemek ve doğrulamak için gayretle çalışmaktadır. Ancak bu durum, reklamveren içerikleri veya etkinlikleri için garanti verdiğimiz veya sorumluluk aldığımız anlamına gelmez.

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Politikalarımızla ilgili sorularınız varsa Google Ads Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
true
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
854315790400968136
true
Yardım Merkezinde Arayın
true
true
true
true
true
73067