Par verifikāciju

Ērtības labad Google piedāvā palīdzības centra tulkojumus, taču jebkādas atšķirības tulkojumā nemaina mūsu politiku nozīmi. Versija angļu valodā ir oficiālā versija, kuru izmantojam savu politiku piemērošanai. Lai skatītu šo rakstu citā valodā, izmantojiet valodu nolaižamo izvēlni lapas apakšdaļā.

Lai lietotājiem garantētu drošu un uzticamu reklāmas pieredzi, mēs varam pieprasīt reklāmdevējiem izpildīt verifikācijas programmu. Reklāmdevējiem ir jāievēro arī Google Ads politikas.

Tālāk ir sniegti daži tādu verifikācijas programmu piemēri, kuru izpildi mēs varam jums pieprasīt. Detalizētāku sarakstu skatiet šeit. Uzziniet vairāk par mūsu politiku neievērošanas sekām.

Reklāmdevēja identitāte

Lai lietotājiem uzlabotu pārredzamību, reklāmdevējiem tiks pieprasīts verificēt savu juridisko nosaukumu, veicot reklāmdevēja identitātes verifikāciju. Google verificēs jūsu identitāti un ģenerēs informācijas atklāšanas norādi visās jūsu rādītajās reklāmās, norādot jūsu nosaukumu un atrašanās vietu. Šeit varat uzzināt vairāk par pārredzamību un informācijas atklāšanas norādēm reklāmās.

Verifikācijas programmas izlaišana ir paredzēta pa posmiem, un dažiem reklāmdevējiem šīs programmas izpilde būs jāpabeidz pirmajiem. Tie, kuri būs nodrošinājuši atbilstību vienam no tālāk minētajiem parauga kritērijiem, iespējams, tiks uzskatīti par prioritāriem, kad Google šo prasību attiecinās uz visu reklamēšanas tīklu.

Produktu, preču un pakalpojumu reklamēšana.
Piemēri: mazumtirdzniecība, saziņas līdzekļi un izklaide, ceļojumi, B2B, tehnoloģijas u.c.
 
Informatīva, konsultatīva vai izglītojoša satura reklamēšana.
Piemēri: saturs, kurā tiek reklamēti izglītības resursi, izpēte un statistika, bezmaksas veselības vai finanšu konsultācijas, labdarības vai sociālie jautājumi u.c.
 
Ar regulētām nozarēm saistīta satura reklamēšana.
Piemēri: azartspēles un spēles, finanšu produkti vai pakalpojumi, veselības aprūpes produkti vai pakalpojumi u.c.

Reklāmdevēji, kuriem tiks pieprasīts veikt reklāmdevēja identitātes verifikāciju, saņems paziņojumu, un 30 dienu laikā viņiem būs jāiesniedz attiecīgā dokumentācija. Verifikācija ir jāveic pilnvarotam pārstāvim. Pēc dokumentācijas iesniegšanas jūsu rīcībā būs vēl 30 dienas, kuru laikā jāveic visas papildu verifikācijas darbības; pretējā gadījumā konta darbība tiks apturēta. Pēc vairākiem nesekmīgiem verifikācijas programmas izpildes pabeigšanas mēģinājumiem konta darbība tiks apturēta. Pašlaik Google atbalsta identitātes verifikāciju reklāmdevējiem, kas reģistrēti šajos reģionos.

Papildu norādījumus par verifikācijas veikšanu skatiet šeit.

Svarīga informācija

 • Ja plānojat rādīt vēlēšanu reklāmas, identitātes verifikācijas vietā veiciet verifikāciju vēlēšanu reklāmu rādīšanai. No kontiem, kuriem ir veikta tikai reklāmdevēja identitātes verifikācija, vēlēšanu reklāmas nevarēs rādīt.
 • Ja konstatēsim Google Ads politikas pārkāpumus vai nepatiesas informācijas sniegšanu verifikācijas programmas izpildes laikā, jūsu verifikācija tiks atsaukta, kā arī var tikt apturēta jūsu konta darbība.
 • Google patur tiesības vēlreiz verificēt jūsu identitāti. Kad tas tiks pieprasīts, jūs saņemsiet paziņojumu. Lūgumu veikt atkārtotu identitātes verifikāciju varat saņemt arī gadījumā, ja jūsu Google Ads kontā ir veiktas būtiskas izmaiņas.
 • Google jebkurā laikā var atjaunināt šīs verifikācijas prasības.

Kā Google izmanto jūsu informāciju

Google izmantos jūsu sniegto informāciju tālāk norādītajiem nolūkiem.

 1. Jūsu identitātes verifikācijai.
 2. Informācijas atklāšanas norādes attēlošanai, iekļaujot jūsu vārdu un uzvārdu vai pārstāvētā uzņēmuma nosaukumu, kā arī atrašanās vietu, ar kuru izveidota saite no jebkuras rādītās reklāmas.

Uzziniet vairāk par reklāmdevēju pārredzamību un informācijas atklāšanas norādēm.

Lai uzlabotu pārredzamību, uzņēmums Google padarīs publiski pieejamu informāciju par jūsu Google Ads kontiem un reklāmu kampaņām, tostarp šādu informāciju:

 • reklāmdevēja nosaukuma izmaiņu vēsture;
 • reklāmas materiāli;
 • reklāmu rādīšanas datumi un atrašanās vietas;
 • noņemtās reklāmas vai konti, kuru darbība ir apturēta juridisku vai politiku pārkāpumu dēļ;
 • uzņēmuma kontaktinformācija.

Personiskā kontaktinformācija, tālruņa numuri vai e-pasta adreses netiks publicētas.

Informācijas atklāšanas norāžu attēlojums dažādos reklāmu formātos

Pakalpojumā Google meklēšana informācijas atklāšanas norāde tiks rādīta sadaļā “Par šo reklāmdevēju”.

Pakalpojumā YouTube informācijas atklāšanas norāde tiks rādīta sadaļā “Kāpēc redzama šī reklāma?”, kurai var piekļūt, izmantojot informācijas ikonu  vai trīs punktu ikonu .

Vietnēs un lietotnēs, kas sadarbojas ar Google, lai rādītu reklāmas tīkla reklāmas, informācijas atklāšanas norāde būs skatāma sadaļā “Kāpēc redzama šī reklāma?”, kam var piekļūt, izmantojot AdChoices ikonu AdChoices ikona.

Konta darbības pārtraukšana, lai veiktu verifikāciju

Mēs vēlamies sniegt lietotājiem informāciju par to, kas nodrošina programmā Google Ads reklamētos produktus vai pakalpojumus. Ja radīsies aizdomas, ka ar jūsu reklāmām tiek pārkāptas Google Ads politikas, tostarp politika par maldinošiem apgalvojumiem, neuzticamiem apgalvojumiem, neidentificētu uzņēmējdarbību, prasībām par uzņēmuma nosaukumu, lūgumu piešķirt līdzekļus, traģiskiem notikumiem un koordinētu maldinošu praksi, mēs varam pārtraukt jūsu konta darbību un pieprasīt veikt reklāmdevēja identitātes verifikāciju. Mēs varam pārtraukt jūsu konta darbību arī gadījumā, ja mums rodas aizdomas, ka jūs mēģināt apiet mūsu verifikācijas procesu vai jūsu identitāte ir neskaidra.

Jūsu konta darbība būs pārtraukta, līdz izpildīsiet verifikācijas programmu, kas atkarībā no konta iestatījumiem var ilgt 5–7 dienas. Plašāka informācija par verifikācijas programmas izpildi ir pieejama šeit.

Tiklīdz verifikācija būs pabeigta, varēsiet rādīt visas reklāmas, kas atbilst Google Ads politikām.

Prasības par reklāmdevēja nosaukumu

Reklāmdevēja nosaukums ir reklāmdevēja juridiskais nosaukums, kas ir verificēts Google reklāmdevēja identitātes verifikācijas programmā. Piedaloties Beta programmā, noteikti reklāmdevēji var pieteikties iespējai kā reklāmdevēja nosaukumu izmantot viņiem piederošo preču zīmi. 

Reklāmdevēja vārds, uzvārds vai nosaukums tiks parādīts atklāšanas norādē “Par šo reklāmdevēju”. Uzzināt vairāk.

Nav atļauts tālāk minētais.

 Neprecīzi nosaukumi vai nosaukumi, kas formulēti ar frāzi “veic uzņēmējdarbību kā”, zīmolu vai produktu nosaukumi, kas neatbilst reklāmdevēja juridiskajam nosaukumam. Reklāmdevēja nosaukumam ir jābūt reklāmdevēja juridiskajam nosaukumam un jāatbilst visiem reģistrācijas dokumentiem, kas iesniegti verifikācijas programmas izpildes laikā. Aģentūras nosaukumam ir jābūt jūsu pārstāvētā reklāmdevēja juridiskajam nosaukumam.

 Preču zīmes, kas nav reklāmdevēja juridiskais nosaukums (ja vien tās nav Beta programmas daļa).

 Lielo burtu lietojums, pamudinošas frāzes vai domēni, ja vien tie nav derīga juridiskā nosaukuma daļa.

 Speciālās rakstzīmes, piemēram, emocijzīmes, darbalaiks, informācija par produktu vai pakalpojumu vai tālruņa numuri.

Prasības par pilnvarotajiem pārstāvjiem

Pilnvarotais pārstāvis ir administrators:

 • Google Ads kontam un/vai
 • maksājumu profilam, no kura tiek maksāts par reklāmām.

Ja tas būs nepieciešams, jums tiks lūgts iesniegt dokumentāciju verifikācijas veikšanai.

Problēmu novēršana
 1. Ja 30 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas neiesniegsiet attiecīgo dokumentāciju vai 30 dienu laikā pēc verifikācijas programmas izpildes sākšanas to nepabeigsiet, jūsu konta darbība tiks apturēta. Sāciet verifikācijas programmas izpildi vēlreiz, un pēc sekmīgas pabeigšanas jūsu konta darbība tiks atsākta. 
 2. Ja vairākas reizes bez panākumiem mēģināsiet pabeigt verifikācijas programmas izpildi, jūsu konta darbība tiks apturēta.Ja uzskatāt, ka ir notikusi kļūda vai vēlaties saņemt papildu palīdzību, sazinieties ar mums, lai iesniegtu apelāciju par šo lēmumu. Lielākā daļa apelāciju tiek pārskatītas 3–5 darbadienu laikā, tomēr dažkārt šis process var būt ilgāks, ja nepieciešama padziļinātāka pārskatīšana.

Uzņēmējdarbības operācijas

Lai uzzinātu vairāk par jūsu uzņēmumu, jums var tikt prasīts verificēt informāciju par uzņēmējdarbības operācijām. Tā var ietvert detalizētu informāciju par jūsu uzņēmumu, piemēram, uzņēmējdarbības modeli, uzņēmuma reģistrācijas informāciju, piedāvāto pakalpojumu veidus, uzņēmējdarbības praksi, kā arī saistību ar reklamētajiem zīmoliem vai trešajām pusēm (ja piemērojams).

Reklāmdevēju atlases kritēriji uzņēmējdarbības operāciju verifikācijai

Reklāmdevēji var tikt atlasīti uzņēmējdarbības operāciju verifikācijai, ja, piemēram, tiek konstatētas neskaidras reklamēšanas darbības vai ir aizdomas par iespējami maldinošu reklāmu saturu. Mēs vēlamies nodrošināt to, ka lietotāji saprot, kas ir pakalpojumā Google Ads reklamēto produktu vai pakalpojumu nodrošinātājs.

Reklāmdevējiem, kuru kontu darbība ir apturēta Google Ads politiku pārkāpumu dēļ, konta darbības apturēšanas apelācijas un koriģēšanas procesā var tikt arī pieprasīts veikt uzņēmējdarbības operāciju verifikāciju. Šādā gadījumā reklāmdevēja kontu darbība būs apturēta līdz verifikācijas programmas sekmīgai pabeigšanai.

Reklāmdevēji, kuriem ir jāveic uzņēmējdarbības operāciju verifikācija, saņems paziņojumu, un 21 dienas laikā viņiem būs jāiesniedz verifikācijas veidlapa. Tiklīdz verifikācijas veidlapa būs aizpildīta un uzņēmums Google to būs pārskatījis, tiks apturēta to reklāmdevēja kontu darbība, kuri neatbildīs tālāk norādītajām šīs verifikācijas programmas prasībām, paziņojot par to 7 dienas iepriekš. Ņemiet vērā: ja šajā 7 dienu periodā uzņēmumam Google iesniegtais papildu skaidrojums vai informācija nebūs pietiekama konta verificēšanai, Google var nekavējoties apturēt konta darbību.

Konta darbības pārtraukšana uzņēmējdarbības operāciju verifikācijas laikā

Reklāmdevēji, kuriem ir jāveic uzņēmējdarbības operāciju verifikācija, saņems paziņojumu, un 21 dienas laikā viņiem būs jāiesniedz verifikācijas veidlapa. Noteiktos gadījumos mēs varam pārtraukt reklāmdevēju kontu darbību uzreiz pēc tam, kad ir sākta uzņēmējdarbības operāciju verifikācija. Tas nozīmē, ka reklāmdevēju reklāmas nevarēs rādīt, kamēr nebūs sekmīgi izpildīta programma.

Reklāmdevēja kontu darbība var tikt pārtraukta, ja reklāmdevēja uzņēmējdarbības modelis ir neskaidrs un rodas aizdomas, ka šī reklāmdevēja reklamēšanas vai uzņēmējdarbības prakse var lietotājiem radīt fizisku vai finansiālu kaitējumu. Daži piemēri: maldinošas informācijas sniegšana par sevi reklāmu saturā; finanšu produktu vai pakalpojumu piedāvāšana nepatiesos nolūkos; neatļautu klientu atbalsta pakalpojumu piedāvāšana trešo pušu vārdā.

Lai noteiktu, vai verifikācijas laikā reklāmdevēja konta darbība ir jāpārtrauc, mēs varam pārskatīt informāciju no vairākiem avotiem, tostarp (bet ne tikai): regulējošo iestāžu brīdinājumiem, lēmumiem par reklāmdevēja uzņēmējdarbības praksi vai lietotāju, uzņēmumu vai citu juridisko personu sūdzībām par reklāmdevēja uzdošanos par kādu citu vai tā veiktu krāpniecību.

Tiklīdz verifikācijas veidlapa būs aizpildīta un uzņēmums Google to būs pārskatījis, tiks apturēta to reklāmdevēja kontu darbība, kuri neatbildīs tālāk norādītajām šīs verifikācijas programmas prasībām, paziņojot par to 7 dienas iepriekš.

Uzņēmējdarbības operāciju nesekmīgas verifikācijas iemesli

Lai sekmīgi veiktu uzņēmējdarbības operāciju verifikāciju, reklāmdevējiem ir jāiesniedz visa pieprasītā informācija Google noteiktajā laika posmā (21 diena kopš paziņojuma saņemšanas). Tālāk minēto darbību rezultātā konta darbība tiks apturēta 7 dienas pēc tam, kad reklāmdevējs ir saņēmis paziņojumu.

 Verifikācijas veidlapa netiek pilnībā pabeigta noteiktajā laika posmā

 Verifikācijas programmas laikā netiek iesniegta pilnīga informācija

Turklāt, pārskatot informāciju, kas sniegta uzņēmējdarbības operāciju verifikācijas programmas laikā, Google var konstatēt, ka jūsu uzņēmējdarbības modelis, operācijas vai prakse ir neskaidri. Tas var notikt vairāku tālāk minēto (bet ne tikai) iemeslu dēļ.

 Verifikācijas programmas laikā sniegta nekonsekventa vai neprecīza informācija

 Nepamatotas saistības ar trešajām pusēm vai reklamētajiem zīmoliem (ja piemērojams)

 Informācijas vai skaidrības trūkums par reklamēto produktu vai pakalpojumu faktisko nodrošinātāju

Piezīme. Verifikācijas veidlapā reklāmdevējam ar skaidrām un precīzām atbildēm ir jāsniedz pierādījumi par reklamēto produktu un pakalpojumu nodrošinājumu. Ja norādījāt, ka jūsu verifikācijas veidlapā automātiski aizpildītā vietne nav saistīta ar jūsu klienta ID, lūdzu, pārliecinieties, vai esat norādījis alternatīvu vietnes URL. Turklāt URL jābūt derīgam un redzamam jūsu Google Ads kontā. Jums ir jānodrošina, ka verifikācijas veidlapā sniegtā informācija sakrīt ar jūsu Google Ads kontā sniegto informāciju.

Lai pierādītu saistību ar reklamētajiem zīmoliem vai uzņēmumiem, varat iesniegt šādus pierādījumus: unikāli identifikatori, verifikācijas vietnes, trešo pušu nodarbināto personu kontaktinformācija vai dokumentācija (tostarp vienošanās, līgums vai dokuments, kurā izskaidrota uzņēmējdarbības saistība ar trešo pusi vai zīmola īpašnieku uzņēmuma iespiedveidlapā). 

Ja tiks konstatēts, ka jūsu uzņēmējdarbības modelis, operācijas vai prakse ir neskaidra, konta darbība tiks apturēta, paziņojot par to 7 dienas iepriekš. Ņemiet vērā: ja šajā 7 dienu periodā uzņēmumam Google iesniegtais papildu skaidrojums vai informācija nebūs pietiekama konta verificēšanai, Google var nekavējoties apturēt konta darbību. Lai savā kontā atsāktu reklāmu rādīšanu, jums ir sekmīgi jāpabeidz verifikācijas programma. 

Šīs politikas pārkāpumu dēļ konta darbība netiks apturēta nekavējoties bez iepriekšēja aizrādījuma. Vismaz septiņas dienas pirms konta darbības apturēšanas tiks nosūtīts aizrādījums. Uzziniet vairāk par kontiem, kuru darbība ir apturēta.
Problēmu novēršana
 1. Ja nevarēsiet pabeigt verifikācijas programmu vai verifikācija neizdosies, jūsu Google Ads konta darbība tiks apturēta, paziņojot par to 7 dienas iepriekš. Ņemiet vērā: ja šajā 7 dienu periodā uzņēmumam Google iesniegtais papildu skaidrojums vai informācija nebūs pietiekama konta verificēšanai, Google var nekavējoties apturēt konta darbību.
 2. Ja uzskatāt, ka tā ir kļūda, vai tas vairs nav attiecināms uz pašreizējo situāciju, sazinieties ar mums, lai iesniegtu apelāciju. Apelāciju veidlapā noteikti norādiet visu nepieciešamo informāciju. Lielākā daļa apelāciju tiek pārskatītas 5–7 darbadienu laikā, tomēr dažkārt šis process var būt ilgāks, ja nepieciešama padziļināta pārskatīšana.

Ierobežotas piekļuves saturs

Lai aizsargātu savus lietotājus, tikai likumīgiem reklāmdevējiem ir atļauts reklamēt saturu, kas saistīts ar noteiktām regulētām nozarēm, piemēram, azartspēlēm un spēlēm, veselības aprūpi un zālēm, kā arī finanšu produktiem vai pakalpojumiem. Ja vēlaties reklamēt šo saturu mūsu platformā, jums var tikt pieprasīts izpildīt verifikācijas programmu, lai pierādītu savu atbilstību vietējām licencēšanas prasībām. Jums, iespējams, būs jāveic arī papildu identitātes pārbaudes.

Mēs pastāvīgi pārskatām savas reklāmu politikas, ņemot vērā nozares izmaiņas un ļaunprātīgas izmantošanas tendences, un varam ieviest jaunas verifikācijas prasības noteikta satura reklamēšanai.

Reklāmu formāti un funkcijas

Lai nodrošinātu augstas kvalitātes reklāmas, mēs varam pieprasīt reklāmdevējiem izpildīt papildu verifikāciju piekļuves saņemšanai uzlabotiem reklāmu formātiem un Google Ads funkcijām, piemēram, HTML5 reklāmām un vietējo pakalpojumu reklāmām. Mēs pārskatām visus mūsu reklāmu formātus, lai noskaidrotu, vai netiek pārkāptas politikas un veikta ļaunprātīga izmantošana, un varam ieviest jaunas verifikācijas prasības piekļuves saņemšanai noteiktiem reklāmu formātiem.

Reklāmdevēja atbildība

Saskaņā ar Google Ads pakalpojumu sniegšanas noteikumiem reklāmdevēji ir pilnībā atbildīgi par Google Ads izmantošanu. Ja konstatēsim, ka reklāmdevēji iesniedz nepatiesu informāciju mūsu verifikācijas programmas ietvaros, tiks uzskatīts, ka tie pārkāpj mūsu politiku par sistēmu apiešanu. Google cenšas darīt visu iespējamo, lai pārskatītu un pārbaudītu informāciju, ko reklāmdevēji snieguši šo verifikācijas programmu ietvaros, taču tas nenozīmē, ka Google garantē vai uzņemas atbildību par reklāmdevēja saturu vai darbībām.

Vai nepieciešama palīdzība?

Ja jums ir jautājumi par mūsu politikām, informējiet mūs, sazinoties ar Google Ads atbalsta dienestu
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?
Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
true
73067
false