Par verifikāciju

Google nodrošina mūsu palīdzības centra tulkotās versijas, taču tām nav paredzēts mainīt mūsu politiku saturu. Angļu valodas versija ir oficiālā valodas versija, ko izmantojam savu politiku piemērošanai. Lai skatītu šo rakstu citā valodā, izmantojiet valodu nolaižamo izvēlni lapas apakšdaļā.

Lai lietotājiem sniegtu drošu un uzticamu reklāmu ekosistēmu un lai nodrošinātu atbilstību jaunajiem noteikumiem, Google pieprasīs reklāmdevējiem izpildīt vienu vai vairākas verifikācijas programmas. Tālāk ir sniegti daži tādu verifikācijas programmu piemēri, kuru izpildi mēs varam jums pieprasīt. Detalizētāku sarakstu skatiet šeit.

Reklāmdevējiem ir jāievēro arī Google Ads politikas. Uzziniet vairāk par mūsu politiku neievērošanas sekām.

Reklāmdevēja verifikācijas programma

Lai iegūtu detalizētu informāciju par reklāmdevēja verifikācijas programmu platformai Display & Video 360, Display & Video 360 lietotājiem ir jāapmeklē Display & Video 360 palīdzības centrs.

Reklāmdevēja verifikācijas programma ietver virkni darbību, kas reklāmdevējiem būs jāņem vērā un jāizpilda. Šīs programmas ietvaros reklāmdevējiem tiks lūgts sniegt pamatinformāciju par savu uzņēmumu un identitāti.

Kad Google būs verificējis reklāmdevēja informāciju, Google šo reklāmdevēja informāciju, piemēram, nosaukumu, atrašanās vietu un noteiktā laika periodā Google platformās (tostarp pakalpojumos Google meklēšana un YouTube) rādītās reklāmas, rādīs reklāmu pārredzamības centrā un informācijas atklāšanas norādē reklāmās. Lai nodrošinātu atbilstību piemērojamajiem tiesību aktiem, uzņēmumam Google noteiktās valstīs savu pakalpojumu lietotājiem var būt arī jāatklāj noteikta papildinformācija par tā reklāmdevējiem un reklāmu kampaņām. Uzziniet vairāk par reklāmu pārredzamību.

Kā Google izmanto jūsu informāciju

Google izmantos jūsu sniegto informāciju tālāk norādītajiem nolūkiem.

 • Identitātes un/vai uzņēmējdarbības operāciju verifikācijai.
 • Informācijas atklāšanas norādes attēlošanai, iekļaujot jūsu vārdu un uzvārdu vai pārstāvētā uzņēmuma nosaukumu, kā arī atrašanās vietu. Katrā rādītajā reklāmā tiek ietverta saite uz šo norādi.

Lai uzlabotu pārredzamību, uzņēmums Google padarīs publiski pieejamu informāciju par jūsu Google Ads kontiem un reklāmu kampaņām, tostarp šādu informāciju:

 • reklāmdevēja nosaukuma izmaiņu vēsture;
 • reklāmas materiāli;
 • reklāmu rādīšanas datumi un atrašanās vietas;
 • noņemtās reklāmas vai konti, kuru darbība ir apturēta juridisku vai politiku pārkāpumu dēļ;
 • uzņēmuma kontaktinformācija.

Uzziniet vairāk par reklāmu pārredzamību.

Informācijas atklāšanas norāžu attēlojums dažādos reklāmu formātos

Pakalpojumā Google meklēšana informācijas atklāšanas norāde tiks rādīta rīka Mans reklāmu centrs sadaļā “Par šo reklāmdevēju”.

Pakalpojumā YouTube informācijas atklāšanas norāde tiks rādīta rīkā “Mans reklāmu centrs”, kuram var piekļūt, izmantojot informācijas ikonu Activity Information vai trīs punktu ikonu 3 dot icon.

Vietnēs un lietotnēs, kas sadarbojas ar Google, lai rādītu reklāmas tīkla reklāmas, informācijas atklāšanas norāde būs redzama sadaļā “Kāpēc redzama šī reklāma?”, kurai var piekļūt, izmantojot AdChoices ikonu AdChoices ikona.

Verifikācijas process

Kad reklāmdevēji tiek izvēlēti reklāmdevēja verifikācijas programmai, Google par to informē reklāmdevējus paziņojumā kontā un/vai e-pastā, norādot arī saistīto verifikācijas pabeigšanas termiņu, ja tāds tiek noteikts. Reklāmdevēja verifikācijas lapā reklāmdevēji var pārbaudīt, vai viņi atbilst kritērijiem, un proaktīvi veikt verifikāciju.

Svarīga informācija

 • Ja plānojat rādīt vēlēšanu reklāmas, noteiktās valstīs jums arī jāveic vēlēšanu reklāmu verifikācija.
 • Lai rādītu reklāmas noteiktās ierobežotās vertikālēs, piemēram, finanšu pakalpojumu nozarē, var būt nepieciešami papildu sertifikāti.
 • Ja konstatēsim Google Ads politikas pārkāpumus vai nepatiesas informācijas sniegšanu verifikācijas programmas izpildes laikā, jūsu verifikācija tiks atsaukta, kā arī var tikt apturēta jūsu konta darbība.
 • Google patur tiesības vēlreiz verificēt jūsu identitāti vai uzņēmējdarbības operācijas. Kad tas tiks pieprasīts, jūs saņemsiet paziņojumu. Piemēram, jums var tikt prasīts veikt atkārtotu identitātes vai uzņēmējdarbības operāciju verifikāciju gadījumā, ja jūsu Google Ads kontā ir veiktas būtiskas izmaiņas, tostarp izmaiņas jūsu maksājumu profilā. Dažas reklāmas kontā (piemēram, finanšu pakalpojumu reklāmas) būs pārtrauktas, līdz tiks sekmīgi veikta verifikācija.
 • Google var jebkurā laikā atjaunināt šīs verifikācijas prasības.

Ja jums tiek piemērots verifikācijas pabeigšanas termiņš

Reklāmdevēju rīcībā no paziņojuma saņemšanas brīža būs 30 dienas, lai sāktu verifikācijas procesu, un vēl 30 dienas, lai to sekmīgi izpildītu. Ja noteiktajā laika periodā neizdosies pabeigt verifikāciju vai nodrošināt atbilstību tās prasībām, reklāmdevēja konta darbība tiks pārtraukta. Uzziniet vairāk par konta darbības pārtraukšanu.

Reklāmdevēji var tikt izvēlēti Google reklāmdevēja verifikācijas programmai, kas jāizpilda noteiktā termiņā, pamatojoties uz tālāk norādītajiem kritērijiem (minēti daži piemēri).

 • Pakāpeniski ieviešot Google pārredzamības uzlabošanas pasākumus, visiem reklāmdevējiem būs jāpabeidz Google reklāmdevēja verifikācijas programma, kas ietver iepriekš minēto darbību veikšanu. Pašlaik Google atbalsta identitātes verifikāciju reklāmdevējiem, kas reģistrēti šajos reģionos.
 • Reklāmdevēji var tikt atlasīti verifikācijai, piemēram, ja ir aizdomas par iespējami maldinošu reklāmu saturu vai reklamēšanas darbībām. Mēs vēlamies nodrošināt to, ka lietotāji saprot, kas ir pakalpojumā Google Ads reklamēto produktu vai pakalpojumu nodrošinātājs.
 • Lai nodrošinātu papildu aizsardzības līmeni saviem lietotājiem, Google var pieprasīt, lai reklāmdevēji pabeigtu reklāmdevēja verifikācijas programmu, piemēram, ja viņi atlasa mērķauditorijas dažādās ģeogrāfiskajās teritorijās, reklamē ar zīmolu saistītos vaicājumos vai lietotāju vaicājumos tādās uzņēmējdarbības vertikālēs vai nozarēs, kurās bieži tiek konstatēta ļaunprātīga izmantošana, nederīgas darbības un krāpniecība (piemēram, ceļojumu pakalpojumi, klientu atbalsta vai tehniskā atbalsta pakalpojumi un finanšu pakalpojumi). Ja reklāmdevējam tiek pieprasīts veikt papildu verifikāciju un reklāmdevējs rāda reklāmas noteiktos Google ierobežotos vaicājumos, var tikt ietekmēta reklāmdevēja kampaņas veiktspēja. Sekmīga nepieciešamo verifikāciju veikšana var palīdzēt uzlabot kampaņu veiktspēju (ja tā ir ietekmēta).
 • Reklāmdevējiem, kuru kontu darbība tika apturēta mūsu Google Ads politiku pārkāpumu dēļ, var tikt lūgts sekmīgi pabeigt šo verifikāciju, lai iesniegtu apelāciju par konta darbības apturēšanu. Šādā gadījumā reklāmdevēja kontu darbība būs apturēta līdz apelācijas apstiprināšanai.

Ja jums netiek piemērots verifikācijas pabeigšanas termiņš

Tālāk ir norādīt piemēri situācijām, kad reklāmdevējiem var tikt piedāvāta iespēja izpildīt reklāmdevēja verifikācijas programmu, nenosakot termiņu.

 • Lai proaktīvi verificētu reklāmdevēju kontus.
 • Lai piekļūtu uzlabotiem reklāmu formātiem un Google Ads funkcijām, piemēram, uzņēmuma informācijai. Mēs pārskatām visus mūsu reklāmu formātus, lai noskaidrotu, vai netiek pārkāptas politikas un veikta ļaunprātīga izmantošana, un varam ieviest jaunas verifikācijas prasības piekļuves saņemšanai noteiktiem reklāmu formātiem un funkcijām.
 • Lai noņemtu reklāmdevēju kontiem noteiktos ierobežojumus.

Reklāmdevēji var turpināt rādīt reklāmas, ja neiesāka vai nepabeidza verifikāciju vai neizpildīja verifikācijas programmas prasības.

Piezīme. Ja reklāmdevējs mūsu verifikācijas programmu ietvaros sniegs nepatiesu informāciju vai neatbildīs Google vecuma ierobežojumiem, tā konta darbība tiks apturēta un reklāmas vairs netiks rādītas, pat ja reklāmdevējam nebija noteikts verifikācijas veikšanas termiņš.

Ja jūsu konta darbība ir pārtraukta uzreiz pēc tam, kad ir sākta reklāmdevēja verifikācijas programma

Noteiktos gadījumos mēs varam pārtraukt Google Ads kontu darbību uzreiz pēc tam, kad ir sākta reklāmdevēja verifikācijas programma. Tas nozīmē, ka jūsu reklāmas nevarēs rādīt, kamēr nebūs sekmīgi izpildīta programma.

Jūsu konta darbība var tikt pārtraukta nekavējoties tālāk norādīto iemeslu dēļ.

Lai noteiktu, vai verifikācijas laikā reklāmdevēja konta darbība ir jāpārtrauc, mēs varam pārskatīt informāciju no vairākiem avotiem, tostarp (bet ne tikai): regulējošo iestāžu brīdinājumiem, lēmumiem par reklāmdevēja uzņēmējdarbības praksi vai lietotāju, uzņēmumu vai citu juridisko personu sūdzībām par reklāmdevēja uzdošanos par kādu citu vai tā veiktu krāpniecību.

Kad verifikācijas process būs sekmīgi pabeigts, reklāmdevēja kontu darbība tiks atsākta, kā arī varēs rādīt visas Google Ads politikām atbilstošās reklāmas. Tomēr joprojām būs apturēta to kontu darbība, kuri neatbilst šīs verifikācijas programmas prasībām.

Darbības reklāmdevēja verifikācijas procesa uzsākšanai

Reklāmdevēja verifikācijas programma iekļauj vairākas darbības, tostarp anketas aizpildīšanu par reklāmdevēja uzņēmumu, reklāmdevēja identitātes verificēšanu, uzņēmējdarbības operāciju verificēšanu vai abas. Taču reklāmdevēja verifikācijai nepieciešamās darbības noteiktiem Google Ads kontiem var atšķirties atkarībā no konkrētā konta struktūras, norēķinu informācijas iestatījumiem un no tā, vai reklamēšana tiek veikta organizācijas vai fiziskas personas vārdā. Lai izpildītu verifikācijas procesu, skatiet savu Google Ads kontu un izpildiet sniegtos norādījumus.

Tālāk ir sniegta detalizēta informācija par reklāmdevēja verifikācijas programmu.


Par jūsu uzņēmumu

Pirmajā vienotās reklāmdevēju verifikācijas programmas posmā Google uzdos reklāmdevējiem dažus pamatjautājumus par viņu Google Ads kontu un uzņēmumu sadaļā “Par jūsu uzņēmumu”. Šie jautājumi ļaus mums gūt labāku priekšstatu par jūsu uzņēmējdarbību. Tālāk ir norādīti jautājumi, kas jums var tikt uzdoti.

 • Vai jūsu uzņēmums ir reklāmas aģentūra?
 • Kas maksā par jūsu reklāmām?
 • Vai jūs reklamējat savus produktus/pakalpojumus, vai veicat reklamēšanu kāda cita uzņēmuma vietā?
 • Kāda ir jūsu uzņēmējdarbības nozare (vai nozares)?

Personai, kas ir atbildīga par šīs sadaļas aizpildīšanu, ir jābūt Google Ads konta administratoram, kurš pārzina uzņēmējdarbības operāciju un reklamēšanas praksi jūsu Google Ads kontā. Ja jums verifikācijas uzsākšanai ir piešķirts noteikts laika periods (30 dienas), kontā un e-pastā saņemsiet paziņojumu, ka jums konkrētajā laika periodā ir jāiesniedz atbildes, pretējā gadījumā norādītā termiņa beigās tiks apturēta jūsu konta(-u) darbība.

Uzziniet vairāk par konta darbības pārtraukšanu.

Atbildes uz jautājumiem anketā “Par jūsu uzņēmumu” noteiks verifikācijas prasības un novirzīs reklāmdevējus pie nākamajām papildu verifikācijas darbībām, kas var būt jūsu identitātes un/vai uzņēmējdarbības operāciju verifikācija.

Identitātes verifikācija

Kad būsiet sniedzis atbildes uz jautājumiem sadaļā “Par jūsu uzņēmumu”, jums var tikt lūgts veikt reklāmdevēja identitātes verifikācijas vai uzņēmējdarbības operāciju verifikācijas procesu, lai verificētu jūsu juridisko nosaukumu. Atkarībā no jūsu Google Ads konta iestatījumiem šī verifikācija var tikt pieprasīta jūsu organizācijai un/vai klienta organizācijai (ja strādājat aģentūrā). Google verificēs jūsu identitāti un ģenerēs informācijas atklāšanas norādi visās jūsu rādītajās reklāmās, norādot jūsu nosaukumu un atrašanās vietu. Šeit varat uzzināt vairāk par pārredzamību un informācijas atklāšanas norādēm reklāmās.

Šī verifikācija ir jāpabeidz pilnvarotam pārstāvim, kurš ir Google Ads konta un/vai par reklāmām maksājošā maksājumu profila administrators. Ja jums verifikācijas pabeigšanai ir piešķirts termiņš (30 dienas), kontā un e-pastā saņemsiet paziņojumus un atgādinājumu konkrētajā laika periodā sekmīgi izpildīt šo verifikācijas procesu un jebkurus citus pieprasītos verifikācijas procesus (ja piemērojami), jo pretējā gadījumā norādītā termiņa beigās (30. dienā) tiks apturēta jūsu konta(-u) darbība. Uzziniet vairāk par konta darbības pārtraukšanu.

Papildu norādījumus par identitātes verifikācijas veikšanu skatiet šeit.

Uzņēmējdarbības operāciju verifikācija

Pamatojoties uz atbildēm, ko sniedzāt sadaļā “Par jūsu uzņēmumu”, jums var tikt prasīts verificēt informāciju par jūsu uzņēmējdarbības operācijām (ja piemērojams) un iesniegt dokumentāciju, piemēram, informāciju par jūsu uzņēmējdarbības modeli, uzņēmuma reģistrāciju, jūsu piedāvāto pakalpojumu veidiem, uzņēmējdarbības praksi un saistību ar reklamētajiem zīmoliem, produktiem vai trešajām pusēm, ja piemērojams.

Pēc šī procesa sākšanas jūsu rīcībā būs 30 dienas, lai sekmīgi izpildītu uzņēmējdarbības operāciju verifikācijas procesu un visus pārējos pieprasītos verifikācijas procesus (ja piemērojams). Noteiktos gadījumos mēs varam pārtraukt Google Ads kontu darbību uzreiz pēc tam, kad ir sākta uzņēmējdarbības operāciju verifikācijas programma. Tas nozīmē, ka jūsu reklāmas nevarēs rādīt, kamēr nebūs sekmīgi izpildīta programma. Uzziniet vairāk par konta darbības pārtraukšanu.

Uzziniet vairāk par uzņēmējdarbības operāciju verifikāciju.

Ierobežotas piekļuves saturs

Lai aizsargātu savus lietotājus, tikai likumīgiem reklāmdevējiem ir atļauts reklamēt saturu, kas saistīts ar noteiktām regulētām nozarēm, piemēram, azartspēlēm un spēlēm, veselības aprūpi un zālēm, kā arī finanšu produktiem vai pakalpojumiem. Ja vēlaties reklamēt šo saturu mūsu platformā, jums var tikt pieprasīts izpildīt verifikācijas programmu, lai pierādītu savu atbilstību vietējām licencēšanas prasībām. Jums, iespējams, būs jāveic arī papildu identitātes pārbaudes.

Mēs pastāvīgi pārskatām savas reklāmu politikas, ņemot vērā nozares izmaiņas un ļaunprātīgas izmantošanas tendences, un varam ieviest jaunas verifikācijas prasības noteikta satura reklamēšanai.

Reklāmdevēja atbildība

Saskaņā ar Google Ads pakalpojumu sniegšanas noteikumiem reklāmdevēji ir pilnībā atbildīgi par Google Ads izmantošanu. Ja konstatēsim, ka, piedaloties mūsu verifikācijas programmās, iesniegta nepatiesa informācija, tiks uzskatīts, ka ir pārkāpta politika par sistēmu apiešanu. Google cenšas darīt visu iespējamo, lai pārskatītu un pārbaudītu informāciju, ko reklāmdevēji sniedz šo verifikācijas programmu ietvaros, taču tas nenozīmē, ka Google garantē reklāmdevēja satura vai darbību atbilstību vai uzņemas atbildību par šo saturu vai darbībām.

Vai nepieciešama palīdzība?

Ja jums ir jautājumi par mūsu politikām, informējiet mūs, sazinoties ar Google Ads atbalsta dienestu

Vai tas bija noderīgs?

Kā varam to uzlabot?
true
Meklēšana
Notīrīt meklēšanu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne