Apie patvirtinimą

„Google“ teikia išverstas pagalbos centro versijas, tačiau jos nesiekia pakeisti mūsų politikos turinio. Anglų kalba yra oficiali kalba, kurią naudojame savo politikos įgyvendinti. Jei norite peržiūrėti šį straipsnį kita kalba, naudokite puslapio apačioje esantį išskleidžiamąjį kalbų meniu.

Siekdama naudotojams užtikrinti saugią bei patikimą ekosistemą ir padėti laikytis naujai įtvirtinamų nuostatų, „Google“ reikalaus, kad reklamuotojai atliktų reklamuotojo patvirtinimo programą. Toliau pateikiami keli patvirtinimo programų, kuriose galime paprašyti dalyvauti, pavyzdžiai. Išsamesnį sąrašą rasite čia.

Reklamuotojai taip pat privalo laikytis „Google Ads“ politikos. Sužinokite, kas nutinka pažeidus politikos nuostatas.

Reklamuotojo patvirtinimo programa

„Display & Video 360“ naudotojai turėtų apsilankyti „Display & Video 360“ pagalbos centre, kuriame pateikiama išsamios informacijos apie „Display & Video 360“ reklamuotojo patvirtinimo programą.

Reklamuotojo patvirtinimo programą sudaro keli veiksmai, kurių reklamuotojai turės laikytis ir kuriuos turės atlikti. Pagal šią programą reklamuotojų bus prašoma pateikti pagrindinę informaciją apie savo įmonę ir tapatybę.

Kai „Google“ patikrins reklamuotojo informaciją, pavyzdžiui, pavadinimą, vietą ir skelbimus, kuriuos jis pateikė per tam tikrą laikotarpį „Google“ platformose (įskaitant „Google“ paiešką ir „YouTube“), skelbimų skaidrumo centre ir skelbimų atskleidimo pranešimuose, ši informacija bus rodoma „Google“. Priklausomai nuo šalies, „Google“ taip pat gali tekti atskleisti tam tikrą papildomą informaciją apie reklamuotojus ir reklamavimo kampanijas savo paslaugų naudotojams, kad būtų laikomasi galiojančių įstatymų. Sužinokite daugiau apie skelbimų skaidrumą.

Kaip „Google“ naudoja jūsų informaciją

„Google“ jūsų pateiktą informaciją naudoja siekdama:

 • patvirtinti jūsų tapatybę ir (arba) jūsų verslo operacijas,
 • rodyti atskleidimo pranešimą, kuriame pateiktas jūsų vardas ir pavardė, įmonės pavadinimas arba įmonės, kuriai atstovaujate, pavadinimas ir vietovė. Šis atskleidimo pranešimas susiejamas su visais jūsų rodomais skelbimais.

Kadangi „Google“ deda daugiau pastangų siekdama užtikrinti skaidrumą, viešai paskelbsime informaciją apie jūsų „Google Ads“ paskyras ir reklamavimo kampanijas, įskaitant:

 • reklamuotojo pavadinimo (vardo ir pavardės) pakeitimų istoriją;
 • skelbimo failus;
 • skelbimų pateikimo datas ir vietoves;
 • dėl teisinių arba su politika susijusių priežasčių pašalintus skelbimus arba laikinai sustabdytas paskyras;
 • įmonės kontaktinę informaciją.

Sužinokite daugiau apie skelbimų skaidrumą.

Kaip atskleidimo pranešimai rodomi įvairių formatų skelbimuose

„Google“ paieškoje atskleidimo pranešimas bus rodomas skiltyje „Apie šį reklamuotoją“, esančioje Mano skelbimų centre.

Sistemoje „YouTube“ atskleidimo pranešimas bus rodomas skiltyje „Mano skelbimų centras“, kurią galima pasiekti spustelėjus informacijos piktogramą Activity Information arba 3 taškų piktogramą 3 dot icon.

Svetainėse ir programose, kuriose vaizdiniai skelbimai teikiami bendradarbiaujant su „Google“, atskleidimo pranešimas bus rodomas skiltyje „Kodėl rodomas šis skelbimas?“, kurią galima pasiekti per „AdChoices“ piktogramą „AdChoices“ piktograma.

Patvirtinimo procesas

„Google“ praneš reklamuotojams paskyroje esančiu pranešimu ir (arba) el. laišku, kai jie bus atrinkti dalyvauti reklamuotojo patvirtinimo programoje, ir nurodys susijusį patvirtinimo užbaigimo terminą, jei toks bus nustatytas. Reklamuotojai gali patikrinti, ar atitinka reikalavimus, apsilankę „Reklamuotojo patvirtinimo“ puslapyje, ir iš anksto pasirinkti vykdyti patvirtinimo procesą.

Pastabos

 • Jei ketinate rodyti rinkimų skelbimus, tam tikrose šalyse privalote atlikti rinkimų skelbimų patvirtinimo procesą.
 • Norint paleisti skelbimus tam tikrose ribotose vertikaliose srityse, pavyzdžiui, finansinių paslaugų srityje, gali prireikti papildomų sertifikatų.
 • Jei nustatysime, kad pažeidėte „Google Ads“ politiką arba vykdydami patvirtinimo programą pateikėte klaidingą informaciją, patvirtinimas bus anuliuotas ir paskyra gali būti laikinai sustabdyta.
 • „Google“ pasilieka teisę dar kartą patikrinti jūsų tapatybę arba verslo operacijas. Kai šio patvirtinimo reikės, gausite pranešimą. Pavyzdžiui, jūsų gali būti paprašyta iš naujo patvirtinti savo tapatybę arba verslo operacijas, jei „Google Ads“ paskyroje įvyko reikšmingų pokyčių, įskaitant mokėjimų profilio pakeitimus. Kol patvirtinimas bus sėkmingai užbaigtas, kai kurie skelbimai paskyroje (pvz., finansinių paslaugų skelbimai) bus pristabdyti.
 • Šiuos patvirtinimo reikalavimus „Google“ gali bet kada atnaujinti.

Jei nustatomas terminas, per kurį turite atlikti patvirtinimą

Reklamuotojai turės per 30 dienų nuo pranešimo gavimo dienos inicijuoti patvirtinimą ir dar per 30 dienų jį sėkmingai užbaigti. Per nurodytą laikotarpį neužbaigus patvirtinimo proceso ar neatitikus reikalavimų, reklamuotojo paskyra bus sustabdyta. Sužinokite daugiau apie paskyros pristabdymą.

Reklamuotojai gali būti atrenkami ir jų gali būti pareikalauta per nustatytą terminą užbaigti „Google“ reklamuotojo patvirtinimo programą pagal toliau nurodytus pavyzdinius kriterijus.

 • Tai dalis palaipsniui dedamų „Google“ skaidrumo pastangų, pagal kurias visi reklamuotojai ilgainiui privalės įvykdyti „Google“ reklamuotojo patvirtinimo programą, apimančią pirmiau nurodytus veiksmus. Šiuo metu „Google“ palaiko šiuose regionuose registruotų reklamuotojų tapatybės patvirtinimą.
 • Reklamuotojai gali būti atrinkti užbaigti patvirtinimą, jei, pavyzdžiui, reklamavimo elgsena arba jūsų skelbimo turinys laikomi galimai klaidinančiais. Norime užtikrinti, kad naudotojai suprastų, kas „Google“ skelbimuose teikia reklamuojamus produktus ar paslaugas.
 • Siekdama papildomos naudotojų apsaugos, „Google“ gali paprašyti, kad reklamuotojai įvykdytų reklamuotojo patvirtinimo programą, jei, pavyzdžiui, taiko pagal kelias geografines vietoves, reklamuoja su prekės ženklu susijusias užklausas arba naudotojų užklausas, susijusias su verslo vertikalėmis ar pramonės šakomis, kuriose gali būti piktnaudžiaujama, užsiimama netinkama veikla ir aferomis (pvz., kelionių, klientų ar techninio palaikymo paslaugų ir finansinių paslaugų srityse). Kai reklamuotojo prašoma atlikti papildomus patvirtinimo veiksmus, reklamavimo kampanija gali būti paveikta reklamuojant pagal tam tikras apribotas užklausas. Sėkmingai atlikus reikiamus patvirtinimo veiksmus, gali pagerėti kampanijos našumas, jei anksčiau ji buvo paveikta „Google Ads“ apribotų užklausų.
 • Reklamuotojai, kurių paskyros buvo laikinai sustabdytos dėl „Google Ads“ politikos pažeidimo, gali būti paraginti atlikti šį patvirtinimą, kad galėtų pateikti apeliaciją dėl paskyros laikino sustabdymo. Tokiu atveju reklamuotojo paskyros liks laikinai sustabdytos, kol bus patenkinta apeliacija.

Jei nenustatomas terminas, per kurį turite atlikti patvirtinimą

Reklamuotojai gali matyti galimybę užbaigti reklamuotojo patvirtinimo programą be galutinio termino toliau nurodytais atvejais.

 • Siekdami aktyviai patvirtinti savo paskyrą (-as)
 • Siekdami pasiekti išplėstinius „Google Ads“ skelbimų formatus ir funkcijas, pvz., įmonės informaciją. Peržiūrime visus skelbimų formatus, ar jie nepažeidžia politikos ir juose nepiktnaudžiaujama, ir galime nustatyti naujus patvirtinimo reikalavimus, kad galėtumėte pasiekti tam tikrus skelbimų formatus ir funkcijas.
 • Siekdami panaikinti savo paskyrai nustatytus apribojimus

Reklamuotojai gali toliau skelbti skelbimus, jei neinicijavo ar nebaigė patvirtinimo arba jei neįvykdė patvirtinimo programos reikalavimų.

Pastaba: jei reklamuotojas pateiks klaidingą informaciją vykdydamas patvirtinimo programas arba neatitiks „Google“ amžiaus reikalavimų, jo paskyra bus laikinai sustabdyta, o skelbimai nebus teikiami, net jei jam nebuvo nustatytas terminas, per kurį reikia atlikti patvirtinimą.

Jei jūsų paskyra pristabdoma iš karto, kai pradedama reklamuotojo patvirtinimo programa

Tam tikromis aplinkybėmis galime pristabdyti „Google Ads“ paskyras iš karto, kai pradedama reklamuotojo patvirtinimo programa. Tai reiškia, kad negalėsite rodyti skelbimų, kol sėkmingai neužbaigsite šios programos.

Nedelsdami pristabdysime jūsų paskyrą dėl toliau išvardintų priežasčių.

Siekdami nustatyti, ar reklamuotojo paskyra turėtų būti pristabdyta vykdant patvirtinimo procesą, galime peržiūrėti informaciją, gautą iš įvairių šaltinių, įskaitant (bet tuo neapsiribojant): reguliavimo įspėjimus, nutarimus dėl reklamuotojo verslo praktikos arba naudotojų, įmonių ir kitų subjektų skundus dėl apsimetinėjimo ar aferų.

Sėkmingai užbaigus patikrinimo procesą, reklamuotojo paskyra (-os) bus paleista (-os) iš naujo ir bus galima rodyti visus skelbimus, atitinkančius „Google Ads“ politiką. Tačiau paskyros, neatitinkančios toliau pateiktų patvirtinimo programos reikalavimų, liks pristabdytos.

Žingsniai, kaip pradėti reklamuotojo patvirtinimą

Reklamuotojo patvirtinimo programą sudaro keli etapai, įskaitant klausimyno apie reklamuotojo verslą užpildymą, reklamuotojo tapatybės, jo verslo operacijų arba ir vieno, ir kito patvirtinimą. Tačiau veiksmai, kuriuos reikia atlikti norint įvykdyti tam tikrų „Google Ads“ paskyrų reklamuotojo patvirtinimo procesą, gali skirtis ir priklauso nuo paskyros tipo bei struktūros, atsiskaitymo sąrankos ir to, ar reklamuojama organizacijos, ar fizinio asmens vardu. Žiūrėkite savo „Google Ads“ paskyrą ir vadovaukitės pateiktais nurodymais, kad užbaigtumėte patvirtinimo procesą.

Toliau pateikiama išsami informacija apie reklamuotojo patvirtinimo programą.


Apie jūsų verslą

Atliekant pirmąjį suvienodintos reklamuotojo patvirtinimo programos veiksmą, „Google“ reklamuotojams užduos kelis paprastus klausimus, susijusius su jų „Google Ads“ paskyra ir įmone, pateiktus skiltyje „Apie jūsų verslą“. Šie klausimai padės geriau suprasti jūsų verslą. Pateikiame kelis klausimų pavyzdžius, į kuriuos gali reikėti atsakyti.

 • Ar jūsų įmonė yra reklamos agentūra
 • Kas moka už jūsų skelbimus
 • Ar reklamuojate savo, ar kieno nors kito produktus ir (arba) paslaugas
 • Jūsų pramonės (-ių) sritis (-ys)

Asmuo, atsakingas už šio skyriaus pildymą, turėtų būti „Google Ads“ paskyros administratorius, susipažinęs su jūsų verslo operacijomis ir „Google Ads“ paskyros reklamos praktika. Jei patvirtinimui inicijuoti skiriamas tam tikras laikotarpis (30 dienų), paskyroje ir el. laiškais būsite informuoti, kad per šį laikotarpį pateiktumėte atsakymus, antraip jūsų paskyra (-os) bus laikinai sustabdyta (-os) pasibaigus nustatytam terminui.

Sužinokite daugiau apie paskyros pristabdymą.

Nuo atsakymų į klausimus, pateiktus užpildžius skiltį „Apie jūsų verslą“, priklausys patvirtinimo reikalavimai, ir reklamuotojai bus nukreipti į kitus papildomo patvirtinimo veiksmus, pavyzdžiui, tapatybės, verslo operacijų arba jų abiejų patvirtinimą.

Tapatybės patvirtinimas

Užpildžius klausimus „Apie jūsų verslą“, jūsų gali būti paprašyta patvirtinti savo juridinį pavadinimą per reklamuotojo tapatybės patvirtinimo arba verslo operacijų patvirtinimo procesą. Priklausomai nuo jūsų „Google Ads“ paskyros sąrankos, šio patvirtinimo gali būti prašoma jūsų įmonei ir (arba) kliento įmonei (jei dirbate agentūroje). „Google“ patvirtins tapatybę ir sukurs atskleidimo pranešimą bet kuriame jūsų rodomame skelbime, pateikdama jūsų pavadinimą (vardą ir pavardę) bei vietovę. Čia sužinokite daugiau apie skaidrumą ir atskleidimo pranešimus skelbimuose.

Šį patvirtinimą turi atlikti įgaliotasis atstovas, kuris yra „Google Ads“ paskyros ir (arba) už skelbimus mokančio mokėjimo profilio administratorius. Jei nustatomas terminas (30 dienų), per paskyroje esančius pranešimus ir el. laiškus jums bus pranešta ir priminta, kad sėkmingai atliktumėte šį patvirtinimą ir visus kitus prašomus patvirtinimus (jei taikoma) per nustatytą laikotarpį, antraip pasibaigus nustatytam terminui (30 dienai) jūsų paskyra (-os) bus laikinai sustabdyta (-os). Sužinokite daugiau apie paskyros pristabdymą.

Papildomos instrukcijos, kaip atlikti patvirtinimo procesą, pateikiamos čia.

Patvirtinkite savo verslo operacijas

Remdamiesi jūsų atsakymais į klausimus skiltyje „Apie jūsų verslą“, galime paprašyti, kad patvirtintumėte išsamią informaciją apie savo verslo operacijas (jei taikoma) kartu su patvirtinamaisiais dokumentais, pvz., verslo modeliu, verslo registracijos informacija, siūlomų paslaugų tipais, verslo praktika ir ryšiais su reklamuojamais prekių ženklais, produktais ar trečiosiomis šalimis (jei taikoma).

Kai tik pradėsite šį procesą, turėsite per 30 dienų sėkmingai užbaigti verslo operacijų patvirtinimą ir visus kitus prašomus patvirtinimus (jei taikoma). Tam tikromis aplinkybėmis galime pristabdyti „Google Ads“ paskyras iš karto, kai pradedama verslo operacijų patvirtinimo programa. Tai reiškia, kad negalėsite rodyti skelbimų, kol sėkmingai neužbaigsite šios programos. Sužinokite daugiau apie paskyros pristabdymą.

Sužinokite daugiau apie verslo operacijų patvirtinimą čia.

Ryšio su organizacija patvirtinimas

Sėkmingai patvirtinus organizaciją gali būti pateikta parinktis patvirtinti savo ryšį su patvirtinta organizacija. Turėsite pateikti ir patvirtinti organizacijos el. paštą, kad nustatytumėte ryšį su patvirtinta organizacija.

Tai yra pasirenkamas veiksmas ir nebus jokių neigiamų pasekmių, jei nepavyks užbaigti patvirtinimo proceso.

Ribotas turinys

Siekdami apsaugoti naudotojus, reklamuoti turinį, susijusį su tam tikromis reguliuojamomis pramonės sritimis, pvz., lošimu ir žaidimais, sveikatos apsauga ir vaistais bei finansiniais produktais arba paslaugomis, leidžiame tik teisėtiems reklamuotojams. Jei norite reklamuoti šį turinį mūsų platformoje, gali reikėti sudalyvauti patvirtinimo programoje, kad įrodytumėte, jog atitinkate vietinius licencijavimo reikalavimus. Jums taip pat gali reikėti atlikti papildomas tapatybės patikras.

Nuolat peržiūrime skelbimų politiką atsižvelgdami į pramonės srities pokyčius ir piktnaudžiavimo tendencijas, taip pat galime tam tikram turiniui nustatyti naujus patvirtinimo reikalavimus.

Reklamuotojo atsakomybė

Kaip nurodyta „Google Ads“ taisyklėse ir nuostatose, už „Google Ads“ naudojimą atsakingi tik reklamuotojai. Jei aptinkama, kad vykdydant patvirtinimo programas pateikta klaidinga informacija, tai bus laikoma sistemų apėjimo politikos pažeidimu. „Google“ kaip galėdama geriau peržiūri ir patvirtina reklamuotojų, vykdančių patvirtinimo programas, pateiktą informaciją, tačiau tai darydama neteikia garantijų dėl reklamuotojų turinio ar veiklos ir neprisiima už tai atsakomybės.

Reikia pagalbos?

Jeigu turite klausimų apie šią politiką, praneškite mums: susisiekti su „Google Ads“ palaikymo komanda

Ar tai buvo naudinga?

Kaip galime jį patobulinti?
true
Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu