Todentaminen

Google tarjoaa ohjekeskuksen sisällöstä käännettyjä versioita, joiden tarkoituksena ei kuitenkaan ole muuttaa Googlen käytäntöjen sisältöä. Englanninkielinen versio on virallinen versio, jota käytetään Googlen käytäntöjen täytäntöönpanossa. Jos haluat nähdä tämän artikkelin jollakin toisella kielellä, vaihda kieli sivun alareunan avattavasta kielivalikosta.

Jotta Google voi tarjota käyttäjille turvallisen ja luotettavan mainosekosysteemin ja auttaa mainostajia noudattamaan asetuksia, mainostajien on läpäistävä yksi tai useampi mainostajantodennusmenettely. Alla on esimerkkejä todennusmenettelyistä, joita mainostajilta voidaan vaatia. Tarkempi lista löytyy täältä.

Mainostajien on myös noudatettava Google Adsin käytäntöjä. Lue lisää käytäntörikkomusten seurauksista.

Mainostajantodennusmenettely

Display & Video 360:tä koskevasta mainostajantodennusmenettelystä on tietoa Display & Video 360:n ohjekeskuksessa.

Mainostajantodennus on useasta eri vaiheesta muodostuva prosessi, joka mainostajan tulee tehdä loppuun asti. Siinä mainostajaa pyydetään lisäämään perustiedot yrityksestään ja identiteetistään.

Mainostajan tiedot, kuten nimi, sijainti ja mainokset, joita mainostaja on julkaissut tietyllä aikavälillä Googlen alustoilla (esimerkiksi Google Haussa ja YouTubessa), näkyvät Ads Transparency Centerissä ja mainosilmoituksissa, kun Google on todentanut tiedot. Sovellettavien lakien noudattamiseksi Googlen täytyy mahdollisesti joissain maissa julkaista palvelujensa käyttäjille myös tiettyjä muita tietoja mainostajista ja näiden mainoskampanjoista. Lue lisää mainosten läpinäkyvyydestä.

Miten Google käyttää tietojasi?

Google käyttää antamiasi tietoja seuraaviin asioihin:

 • Google todentaa tietojen perusteella identiteettisi ja/tai yritystoimintasi.
 • Google näyttää mainoksiisi linkitetyn ilmoituksen, joka sisältää nimesi tai edustamasi yrityksen nimen ja sijainnin.

Avoimuuden vuoksi Google Ads ‑tileistäsi ja mainoskampanjoistasi on saatavilla julkista tietoa, esimerkiksi

 • mainostajan nimen muutoshistoria
 • mainosaineistot
 • mainosten näkymispäivämäärät ja ‑sijainnit
 • oikeudellisista tai käytäntöihin liittyvistä syistä poistetut mainokset tai jäädytetyt tilit
 • yrityksen yhteystiedot.

Lue lisää mainosten läpinäkyvyydestä.

Miten ilmoitukset näkyvät eri mainosmuodoissa?

Google Haussa ilmoitus näkyy My Ad Centerin kohdassa "Tietoa tästä mainostajasta".

YouTubessa ilmoitus näkyy My Ad Centerissä, johon pääsee klikkaamalla infokuvaketta Activity Information tai kolmen pisteen kuvaketta 3 dot icon.

Googlen Display-mainosten yhteistyökumppaneiden verkkosivustoilla ja sovelluksissa ilmoitus näkyy kohdassa "Miksi tämä mainos?", jonka saa näkyviin Mainokseni-kuvakkeesta Mainokseni-kuvake.

Todennusmenettely

Google ilmoittaa sähköpostitse ja/tai tilillä näkyvällä ilmoituksella, kun mainostaja on valittu mainostajantodennusmenettelyyn. Mainostajalle kerrotaan samalla myös mahdollinen määräaika todennuksen tekemiselle. Mainostajantodennus-sivulta mainostaja voi tarkistaa, onko todennusmenettely saatavilla, ja halutessaan se voi aloittaa sen saman tien, vaikka todennusta ei vielä vaadittaisi.

Hyvä muistaa

 • Jos aiot tehdä vaalimainontaa, joissakin maissa on tehtävä myös vaalimainontatodennus.
 • Tietyillä rajoitetuilla toimialoilla, esimerkiksi rahoituspalvelualalla, mainostamiseen voidaan vaatia muita lupia.
 • Jos saamme tietää, että olet toiminut Google Ads ‑käytäntömme vastaisesti tai antanut virheellisiä tietoja todennusmenettelyssä, todennuksesi perutaan ja tilisi voidaan jäädyttää.
 • Google pidättää oikeuden todentaa identiteettisi tai yritystoimintasi uudelleen. Saat ilmoituksen, kun todennus vaaditaan. Uudelleentodennusta saatetaan pyytää esimerkiksi siinä tapauksessa, että Google Ads ‑tilille on tehty merkittäviä (esimerkiksi maksuprofiiliin liittyviä) muutoksia. Tietyt mainokset (esim. rahoituspalvelumainokset) pysyvät tilillä keskeytettyinä, kunnes todennus on läpäisty.
 • Google voi päivittää todennusvaatimukset koska tahansa.

Jos todennuksen suorittamiselle on asetettu määräaika

Mainostajalla on 30 päivää aikaa ilmoituksen vastaanottamisesta aloittaa todennus ja toiset 30 päivää aikaa viedä se loppuun. Jos mainostaja ei tee todennusta ajoissa tai vaatimukset eivät täyty, mainostajan tili keskeytetään. Lue lisää tilien keskeyttämisestä.

Mainostaja voidaan valita ja mainostajaa voidaan vaatia tekemään Googlen mainostajantodennusmenettely määräaikaan mennessä esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

 • Google pyrkii lisäämään avoimuutta ja edellyttää vaiheittain kaikkia mainostajia käymään läpi Googlen mainostajantodennusmenettelyn edellä kuvatulla tavalla. Tällä hetkellä mainostajaidentiteetin todentaminen koskee mainostajia, jotka on rekisteröity näillä alueilla.
 • Mainostajia saatetaan pyytää tekemään todennus esimerkiksi silloin, jos mainostoiminnan tai ‑sisällön katsotaan olevan mahdollisesti harhaanjohtavaa. Haluamme varmistaa, että käyttäjät tietävät, kuka on Google-mainoksissa näkyvien tuotteiden tai palveluiden toimittaja.
 • Suojatakseen käyttäjiä paremmin Google saattaa pyytää mainostajaa käymään läpi mainostajantodennusmenettelyn esimerkiksi silloin, jos tämä mainostaa eri maantieteellisillä alueilla, brändiin liittyvien hakujen tai sellaisten hakujen yhteydessä, jotka liittyvät väärinkäytöksille, kelpaamattomalle toiminnalle ja huijauksille alttiiseen toimialaan (esim. matkailu, asiakastukipalvelut, tekniset tukipalvelut tai rahoituspalvelut). Jos mainostajaa pyydetään tekemään lisätodennus, tämä saattaa vaikuttaa mainostajan kampanjatuloksiin, jos mainokset näkyvät Googlen rajoittamien hakulausekkeiden yhteydessä. Pyydettyjen todennusten läpäiseminen voi auttaa parantamaan tuloksia.
 • Mainostajia, joiden tili on jäädytetty Google Ads ‑käytäntörikkomuksen vuoksi, voidaan pyytää tekemään tämä todennus, jotta ne voivat tehdä valituksen tilinsä jäädyttämisestä. Tässä tapauksessa mainostajan tilit pysyvät jäädytettyinä, kunnes valitus on hyväksytty.

Jos todennuksen suorittamiselle ei ole asetettu määräaikaa

Mainostajat voivat mahdollisesti suorittaa mainostajantodennuksen ilman määräaikaa seuraavissa esimerkkitilanteissa:

 • Tilien todennus ennakkoon
 • Mainostaja haluaa käyttää Google Adsin lisämainosmuotoja ja ‑ominaisuuksia, esimerkiksi yritystietoja. Tarkastamme kaikki mainosmuodot käytäntörikkomusten ja väärinkäytön varalta ja saatamme ottaa käyttöön uusia todennusvaatimuksia tiettyjen mainosmuotojen ja ‑ominaisuuksien käytölle.
 • Tilille asetettujen rajoitusten poistaminen

Mainostajat voivat jatkaa mainostamista, vaikka ne eivät olisi aloittaneet tai läpäisseet todennusta tai vaikka todennusvaatimukset eivät täyttyisi.

Huom. Jos mainostaja lähettää todennusmenettelyissä virheellisiä tietoja tai ei täytä Googlen ikävaatimuksia, mainostajan tili jäädytetään ja mainokset eivät näy, vaikka todennuksen tekemiselle ei olisi asetettu määräaikaa.

Jos tilisi keskeytetään heti mainostajantodennuksen alkaessa

Voimme joissakin tapauksissa keskeyttää Google Ads ‑tilisi heti, kun mainostajantodennus alkaa. Tämä tarkoittaa, että mainoksesi eivät voi näkyä, ennen kuin olet läpäissyt todennuksen.

Tilisi voidaan keskeyttää välittömästi

Päätämme useiden tietolähteiden perusteella, keskeytämmekö mainostajan tilin todennuksen ajaksi. Voimme arvioida esimerkiksi säädöksiin perustuvia varoituksia, mainostajan bisneskäytännöistä annettuja päätöksiä sekä käyttäjien, yritysten tai muiden tahojen tekemiä valituksia niiden nimissä esiintymisestä tai huijauksista.

Todennuksen läpäisemisen jälkeen mainostajan tilit palautetaan käyttöön ja Google Adsin käytäntöjen mukaiset mainokset voivat näkyä. Tilit, jotka eivät täytä todennusvaatimuksia, pysyvät kuitenkin keskeytettyinä.

Näin aloitat mainostajantodennuksen

Mainostajantodennusmenettely koostuu useasta vaiheesta, joita ovat esimerkiksi mainostajan yritystoimintaa koskevan kyselyn täyttäminen ja mainostajaidentiteetin, yritystoiminnan tai molempien todentaminen. Mainostajantodennustapa voi vaihdella eri Google Ads ‑tileillä riippuen tilin rakenteesta ja laskutusasetuksista sekä siitä, mainostatko organisaation puolesta vai yksityishenkilönä. Lue lisää Google Ads ‑tililtäsi ja seuraa annettuja ohjeita todennusmenettelyn suorittamiseksi.

Alla kerrotaan mainostajantodennuksesta tarkemmin.


Tietoa yrityksestäsi

Mainostajantodennuksen ensimmäisessä vaiheessa Google esittää peruskysymyksiä Google Ads ‑tilistäsi ja yrityksestäsi "Tietoa yrityksestäsi" ‑kohdassa. Kysymysten avulla saamme paremman käsityksen yrityksestäsi. Sinulta saatetaan kysyä esimerkiksi seuraavaa:

 • Onko yrityksesi mainostoimisto?
 • Kuka maksaa mainoksistasi?
 • Mainostatko omia vai jonkun muun tuotteita/palveluita?
 • Millä alalla (tai aloilla) yrityksesi toimii?

Kysymyksiin vastaajan on oltava Google Ads ‑tilin järjestelmänvalvoja, joka on selvillä yritystoiminnasta sekä mainonnasta, jota Google Ads ‑tilin avulla harjoitetaan. Jos todennuksen aloittamiselle on asetettu määräaika (30 päivää), saat tilillesi ja sähköpostiisi ilmoituksen, jossa sinua pyydetään lähettämään vastauksesi määräajassa tai muuten tilisi keskeytetään määräajan umpeuduttua.

Lue lisää tilien keskeyttämisestä.

"Tietoa yrityksestäsi" ‑kohdassa annetut vastaukset vaikuttavat todennusvaatimuksiin ja ohjaavat tekemään tarvittavat lisätodennukset, joihin voivat kuulua identiteetin todennus, yritystoiminnan todennus tai molemmat.

Identiteetin todentaminen

Kun olet vastannut "Tietoa yrityksestäsi" ‑kohdassa oleviin kysymyksiin, sinua saatetaan pyytää todentamaan virallinen nimesi käymällä läpi mainostajaidentiteetin tai yritystoiminnan todennusmenettely. Google Ads ‑tilisi asetuksista riippuen pyydetty todennus voi koskea organisaatiotasi tai asiakkaasi organisaatiota (jos edustat toimistoa). Google todentaa identiteettisi ja luo kaikissa mainoksissasi näkyvän ilmoituksen, josta käy ilmi mainostajan nimi ja sijainti. Lue lisää avoimuudesta ja mainosilmoituksista täältä.

Todennuksen tekijän on oltava valtuutettu edustaja, joka on Google Ads ‑tilin ja/tai mainoksista maksavan maksuprofiilin järjestelmänvalvoja. Jos todennuksen suorittamiselle on asetettu määräaika (30 päivää), saat tilillesi ja sähköpostiisi ilmoituksen, jossa sinua pyydetään suorittamaan tämä todennus ja muut mahdollisesti pyydetyt todennukset määräajassa tai muuten tilisi keskeytetään määräajan umpeuduttua (30. päivänä). Lue lisää tilien keskeyttämisestä.

Voit lukea lisää identiteetin todentamisesta täältä.

Yritystoiminnan todentaminen

"Tietoa yrityksestäsi" ‑kohdassa antamiesi vastausten perusteella saatamme pyytää sinua todentamaan tiettyjä yritystoimintaasi liittyviä tietoja ja lähettämään näiden tietojen tueksi asiakirjoja. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi liiketoimintamalli, yrityksen rekisteröintitiedot, myymiesi palveluiden tyypit, bisneskäytännöt ja yhteydet mainostettuihin brändeihin, tuotteisiin tai mahdollisiin kolmansiin osapuoliin.

Sinulla on todentamisen aloittamisen jälkeen 30 päivää aikaa läpäistä tämä todennus ja muut mahdollisesti pyydetyt todennukset. Voimme joissakin tapauksissa keskeyttää Google Ads ‑tilisi heti, kun yritystoiminnan todennus alkaa. Tämä tarkoittaa, että mainoksesi eivät voi näkyä, ennen kuin olet läpäissyt todennuksen. Lue lisää tilien keskeyttämisestä.

Lue lisää yritystoiminnan todentamisesta.

Rajoitettu sisältö

Käyttäjiämme suojellaksemme sallimme vain hyväksyttyjen mainostajien mainostaa sisältöä, joka liittyy tiettyihin säänneltyihin toimialoihin (esim. rahapelit, terveydenhoito ja lääkkeet sekä rahoitustuotteet ja ‑palvelut). Jos haluat mainostaa tällaista sisältöä alustallamme, sinua saatetaan vaatia suorittamaan todennusmenettely, jonka avulla voit todistaa, että täytät paikalliset toimilupia koskevat vaatimukset. Henkilöllisyytesi saatetaan tarkistaa myös muilla tavoin.

Tarkistamme mainoskäytäntöjämme jatkuvasti toimialan muutosten ja väärinkäyttötrendien vuoksi ja saatamme ottaa käyttöön uusia todennusvaatimuksia tietynlaiselle sisällölle.

Mainostajan vastuu

Kuten Google Adsin käyttöehdoissa todetaan, mainostajat ovat itse vastuussa siitä, miten ne käyttävät Google Adsia. Väärän tiedon lähettäminen todennusmenettelyjen yhteydessä on järjestelmien kiertämistä koskevan käytäntömme vastaista. Google tarkastaa ja todentaa parhaansa mukaan tiedot, joita mainostajat ovat toimittaneet todennusmenettelyjen yhteydessä. Google ei kuitenkaan ole vastuussa mainostajien sisällöstä tai toiminnasta tai takaa sitä millään tavalla.

Tarvitsetko apua?

Jos sinulla on kysyttävää käytännöistämme, ota yhteyttä Google Ads ‑tukeen .

Oliko tästä apua?

Miten sivua voisi parantaa?
Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko