Teave kinnitamise kohta

Google pakub abikeskuse tõlgitud versioone, aga need ei ole mõeldud muutma meie eeskirjade sisu. Ingliskeelne versioon on ametlik keel, mida me kasutame oma eeskirjade jõustamiseks. Kui soovite seda artiklit muus keeles lugeda, kasutage lehe allosas asuvat keele rippmenüüd.

Kasutajatele turvalise ja usaldusväärse reklaamide ökosüsteemi pakkumiseks ja uute määruste järgimiseks nõuab Google, et reklaamijad läbiksid vähemalt ühe kinnitamisprotsessi. Allpool on mõned näited kinnitamisprotsessidest, mille läbimist võime paluda. Üksikasjalikuma teabega loendi leiate siit.

Samuti peavad reklaamijad järgima Google Adsi eeskirju. Vaadake, mis juhtub, kui meie eeskirju rikute.

Reklaamija kinnitamise protsess

Display & Video 360 kasutajad leiavad Display & Video 360 reklaamija kinnitamise protsessi kohta lisateavet Display & Video 360 abikeskusest.

Reklaamija kinnitamise protsess hõlmab mitut etappi, mida reklaamijad peavad järgima ja mille nad peavad läbima. Selle protsessi raames palutakse reklaamijatel esitada põhiteave oma ettevõtte ja identiteedi kohta.

Kui Google on reklaamija teabe kinnitanud, näitab Google Ads Transparency Centeris ja reklaamide avalikustamisteadetes reklaamija teavet, näiteks tema nime ja asukohta ning teatud ajavahemiku jooksul Google'i platvormidel (sh Google'i otsingus ja YouTube'is) esitatud reklaame. Olenevalt riigist võib Google olla kohaldatavate seaduste järgimiseks kohustatud oma reklaamijate ja reklaamikampaaniate kohta Google'i teenuste kasutajatele teatud lisateavet avaldama. Vaadake lisateavet reklaamide läbipaistvuse kohta.

Kuidas Google teie andmeid kasutab?

Google kasutab teie esitatud teavet järgmistel eesmärkidel.

 • Teie identiteedi ja/või majandustegevuse kinnitamiseks
 • Kõikides teie esitatavates reklaamides lingitud avalikustamisteate kuvamiseks, mis sisaldab teie nime või ettevõtte nime (mida te esindate) ja asukohta.

Kuna Google laiendab oma püüdlusi läbipaistvuse saavutamiseks, siis võime avalikustada teie Google Adsi kontode ja reklaamikampaaniate kohta järgmist teavet.

 • Reklaamija nime muudatuste ajalugu
 • Reklaamifailid
 • Reklaamide esitamise kuupäevad ja asukohad
 • Seadustest või eeskirjadest tulenevalt eemaldatud reklaamid või peatatud kontod
 • Ettevõtte kontaktteave

Vaadake lisateavet reklaamide läbipaistvuse kohta.

Avalikustamisteate kuvamine eri reklaamivormingute puhul

Google'i otsingus kuvatakse avalikustamisteade teenuse Minu reklaamikeskus jaotises „Teave selle reklaamija kohta“.

YouTube’is kuvatakse avalikustamisteade teenuses Minu reklaamikeskus, millele pääseb juurde teabeikooni Activity Information või kolme punktiga ikooni 3 dot icon kaudu.

Veebisaitidel ja rakendustes, mis teevad Google’iga displeireklaamide vallas koostööd, kuvatakse avalikustamisteade jaotises „Miks see reklaam?“, millele pääseb juurde reklaamivalikute ikooni Reklaamivalikute ikoon kaudu.

Kinnitamisprotsess

Google teavitab reklaamijaid kontol kuvatava märguande ja/või meili kaudu, kui nad osutuvad reklaamija kinnitamise protsessi läbimiseks valituks, samuti teavitab Google neid kinnitamise lõpuleviimise tähtajast (kui see on määratud). Reklaamijad saavad lehel Reklaamija kinnitamine kontrollida, kas nad on sobilikud, ning soovi korral kinnitamise ennetavalt läbida.

Tasub teada

 • Kui kavatsete esitada valimisreklaame, peate teatud riikides läbima ka valimisreklaamide kinnitamise.
 • Teatud piiratud vertikaalide, näiteks finantsteenustega seotud reklaamide esitamiseks võib olla vaja lisasertifikaate.
 • Kui avastame, et olete Google Adsi eeskirju rikkunud või esitanud kinnitamisprotsessi käigus valeandmeid, siis teie kinnitus tühistatakse ja teie konto võidakse seisata.
 • Google’il on õigus nõuda teie identiteedi või majandustegevuse uuesti kinnitamist. Kui selline kinnitamine on vajalik, saate vastava märguande. Samuti võidakse teil näiteks paluda identiteet või majandustegevus uuesti kinnitada, kui teie Google Adsi kontol (sh maksete profiilil) on tehtud olulisi muudatusi. Kontol peatatakse mõned reklaamid (nt finantsteenuste reklaamid) seniks, kuni kinnitamine on edukalt lõpule viidud.
 • Google võib neid kinnitusnõudeid igal ajal värskendada.

Kui teile määratakse kinnitamise lõpuleviimise tähtaeg

Reklaamijatel on alates märguande saamisest kinnitamise alustamiseks aega 30 päeva ja seejärel selle lõpuleviimiseks veel 30 päeva. Kinnitamisnõuete määratud ajavahemiku jooksul täitmata jätmine toob kaasa reklaamija konto peatamise. Vaadake konto peatamise kohta lisateavet.

Võib juhtuda, et reklaamijad valitakse Google'i reklaamija kinnitamise protsessi jaoks ja neil tuleb see lõpule viia teatud tähtajaks, võttes aluseks järgmised näidiskriteeriumid.

 • Kinnitamise läbimist võidakse paluda Google'i läbipaistvuspüüdluste järkjärgulise uuenduse raames, mille kohaselt peavad kõik reklaamijad lõpuks läbima Google'i reklaamija kinnitamise protsessi, mis hõlmab ülaltoodud etappide läbimist. Praegu toetab Google identiteedi kinnitamist neis piirkondades registreeritud reklaamijate puhul.
 • Reklaamijatel võidakse kinnitamise läbimist paluda näiteks juhul, kui nende reklaamialast käitumist või teie reklaami sisu peetakse potentsiaalselt eksitavaks. Soovime, et meie kasutajad mõistaksid, kes pakub Google'is reklaamitavaid tooteid või teenuseid.
 • Täiendava kaitsekihina meie kasutajate jaoks võib Google nõuda, et reklaamijad läbiksid reklaamija kinnitamise protsessi, kui nad kasutavad näiteks rist-geosihtimist, reklaamivad brändiga seotud päringute või kasutajapäringute puhul kuritarvitamisele, kehtetule tegevusele ja pettustele vastuvõtlikes ärivertikaalides või -valdkondades (nt reisi-, kliendi- või tehnilise toe teenused ja finantsteenused). Kui reklaamijal palutakse lõpule viia lisakinnitamine, võib Google'i teatud piiratud päringute puhul reklaamimine mõjutada reklaamijate kampaania toimivust. Nõutavate kinnitamiste edukas lõpuleviimine võib aidata parandada kampaania toimivust (sõltuvalt olukorrast).
 • Reklaamijatel, kelle kontod peatati meie Google Adsi eeskirjade rikkumise tõttu, võidakse paluda läbida kinnitamine, et oma konto seiskamise kohta apellatsioon esitada. Sellisel juhul jäävad reklaamija kontod peatatud olekusse seniks, kuni apellatsioon vastu võetakse.

Kui teile ei määrata kinnitamise lõpuleviimise tähtaega

Reklaamijad võivad näha ilma tähtajata reklaamija kinnitamise protsessi lõpuleviimise valikut näiteks järgmistes olukordades.

 • Nende konto(de) ennetavaks kinnitamiseks
 • Google Adsi täiustatud reklaamivormingutele ja funktsionaalsusele, näiteks ettevõtte teabele juurdepääsemiseks. Kontrollime eeskirjade rikkumist ja väärkasutust kõigi reklaamivormingute puhul ning võime teatud reklaamivormingutele ja funktsioonidele juurdepääsemiseks kehtestada uusi kinnitamisnõudeid.
 • Konto piirangute eemaldamiseks

Reklaamijad võivad reklaamide esitamist jätkata, kui nad ei algatanud kinnitamist või ei viinud seda lõpule või kui nad ei täitnud kinnitamisprotsessi nõudeid.

Märkus. Kui reklaamija esitab meie kinnitamisprotsesside raames valeteavet või ei vasta Google'i vanusenõuetele, siis tema konto seisatakse ja tema reklaame ei esitata, isegi kui talle ei antud tähtaega kinnitamise lõpuleviimiseks.

Kui teie konto peatatakse kohe pärast reklaamija kinnitamise protsessi algatamist

Teatud juhtudel võime teie Google Adsi kontod peatada kohe reklaamija kinnitamise protsessi algatamisel. See tähendab, et teie reklaame ei saa esitada enne, kui olete selle protsessi edukalt läbinud.

Teie konto võidakse kohe peatada järgmistel põhjustel.

Selleks et otsustada, kas reklaamija konto tuleb kinnitamisprotsessi ajaks peatada, võime üle vaadata mitmest allikast pärit teabe, sh regulatiivsed hoiatused, otsused reklaamija äritavade kohta või kasutajatelt, ettevõtetelt või teistelt juriidilistelt isikutelt laekunud kaebused kellegi teisena esinemise või pettuste kohta.

Kui kinnitamisprotsess on edukalt lõpule viidud, tühistatakse reklaamija konto(de) peatamine ja hakatakse esitama kõiki Google Adsi eeskirju järgivaid reklaame. Kontod, mis ei täida selle kinnitamisprotsessi nõudeid, jäävad aga peatatud olekusse.

Reklaamija kinnitamise alustamise toimingud

Reklaamija kinnitamise protsess koosneb mitmest toimingust – muu hulgas on vaja vastata küsitlusele reklaamija ettevõtte kohta ning kinnitada reklaamija isik, majandustegevus või mõlemad. Teatud Google Adsi kontode reklaamija kinnitamise juhised võivad aga erineda olenevalt konto struktuurist, arveldusseadistusest ja sellest, kas ta reklaamib organisatsiooni või eraisiku nimel. Kinnitamisprotsessi lõpuleviimiseks vaadake oma Google Adsi kontot ja järgige esitatud juhiseid.

Allpool leiate üksikasjad reklaamija kinnitamise protsessi kohta.


Teave teie ettevõtte kohta

Reklaamija kinnitamise protsessi esimeses etapis esitab Google reklaamijatele jaotises „Teave teie ettevõtte kohta“ mõned põhiküsimused, mis on seotud nende Google Adsi konto ja ettevõttega. Vastused nendele küsimustele aitavad meil teie ettevõttest parema ülevaate saada. Siin on näited küsimustest, millele peate võib-olla vastama.

 • Kas teie ettevõte on reklaamiagentuur?
 • Kes teie reklaamide eest maksab?
 • Kas reklaamite omaenda tooteid/teenuseid või kellegi teise omi?
 • Mis on teie valdkond (või valdkonnad)?

Selle jaotise täitmise eest vastutav isik peab olema Google Adsi konto administraator, kes on kursis teie majandustegevuse ja teie Google Adsi konto reklaamitavadega. Kui teile määratakse kinnitamise algatamiseks teatud ajavahemik (30 päeva), teavitatakse teid kontol ja meilitsi sellest, et teil tuleb esitada vastused selle ajavahemiku jooksul, muidu peatatakse tähtaja möödumisel teie konto(d).

Vaadake konto peatamise kohta lisateavet.

Jaotise „Teave teie ettevõtte kohta“ küsimustele esitatud vastused määravad kinnitamisnõuded ja selle põhjal suunatakse reklaamijad edasiste lisakinnitamise toimingute juurde, mis võivad hõlmata identiteedi kinnitamist, majandustegevuse kinnitamist või mõlemat.

Identideedi kinnitamine

Pärast jaotises „Teave teie ettevõtte kohta“ küsimustele vastamist võidakse teil paluda kinnitada oma juriidiline nimi reklaamija identiteedi või majandustegevuse kinnitamise protsessi kaudu. Teie Google Adsi konto seadistusest olenevalt võidakse seda kinnitust taotleda teie organisatsiooni ja/või teie kliendi organisatsiooni (kui töötate agentuuris) jaoks. Google kinnitab teie identiteedi ning lisab kõigile teie esitatavatele reklaamidele avalikustamisteate, milles kuvatakse teie nimi ja asukoht. Lisateavet reklaamija läbipaistvuse ja avalikustamisteadete kohta leiate siit.

Selle kinnitamise peab läbima volitatud esindaja, kes on Google Adsi konto ja/või reklaamide eest maksva maksete profiili administraator. Kui teile määratakse kinnitamise lõpuleviimiseks teatud ajavahemik (30 päeva), teavitatakse teid kontol kuvatavate märguannete kaudu ja meilitsi sellest, et teil tuleb selle ajavahemiku jooksul see kinnitamine ja muud nõutavad kinnitamised lõpule viia, muidu peatatakse tähtaja möödumisel teie konto(d). Vaadake konto peatamise kohta lisateavet.

Identiteedi kinnitamise täpsemad juhised leiate siit.

Majandustegevuse kinnitamine

Jaotises „Teave teie ettevõtte kohta“ esitatud küsimuste vastuste põhjal võime paluda teil kinnitada oma majandustegevuse üksikasjad (kui see on asjakohane) ja esitada sellised lisadokumendid nagu teie ärimudel, ettevõtte registreerimise teave, pakutavate teenuste tüübid, äritavad ja suhted reklaamitavate brändide, toodete või kolmandate osapooltega (kui see on asjakohane).

Pärast selle protsessi alustamist on teil majandustegevuse kinnitamise ja kõigi muude nõutud kinnitamiste (kui need on asjakohased) edukaks lõpuleviimiseks aega 30 päeva. Teatud juhtudel võime teie Google Adsi kontod peatada kohe majandustegevuse kinnitamise protsessi algatamisel. See tähendab, et teie reklaame ei saa esitada enne, kui olete selle protsessi edukalt läbinud. Vaadake konto peatamise kohta lisateavet.

Vaadake lisateavet majandustegevuse kinnitamise kohta siit.

Organisatsiooniga seotuse kinnitamine

Oma organisatsiooni eduka kinnitamise korral võib teil olla võimalik kinnitada oma seotus kinnitatud organisatsiooniga. Organisatsiooniga seotuse tõendamiseks peate esitama ja kinnitama oma organisatsiooni e-posti aadressi.

See on valikuline toiming ja selle kinnitamisprotsessi mitteläbimise korral ei kaasne negatiivseid tagajärgi.

Piiratud sisu

Kasutajate kaitsmiseks lubame vaid seaduslikel reklaamijatel reklaamida sisu, mis on seotud teatud reguleeritud valdkondadega, näiteks hasart- ja muude mängude, tervishoiu ja ravimite ning finantstoodete või -teenustega. Kui soovite meie platvormil sellist sisu reklaamida, võidakse teil paluda läbida kinnitamisprotsess ja tõendada, et vastate kohalikele litsentsinõuetele. Peate võib-olla läbima ka lisaidentiteedikontrolli.

Vaatame valdkonnas toimuvate muudatuste ja väärkasutuse trendidega seoses pidevalt üle meie reklaamieeskirju ning võime teatud sisu puhul kehtestada uusi kinnitamisnõudeid.

Reklaamija vastutus

Google Adsi nõuete ja tingimuste alusel vastutavad Google Adsi kasutamise eest ainuisikuliselt vaid reklaamijad. Meie kinnitamisprotsesside raames valeteabe esitamist peetakse meie süsteemidest möödahiilimist käsitlevate eeskirjade rikkumiseks. Google teeb kõik endast oleneva, et kinnitamisprotsesside raames reklaamijate esitatud teave üle vaadata ja kinnitada, kuid ei garanteeri reklaamijate sisu või tegevust ega vastuta selle eest.

Kas vajate abi?

Kui teil on meie eeskirjade kohta küsimusi, andke meile sellest teada: võtke ühendust Google Adsi toega.

Kas see oli ab?

Kuidas saame seda täiustada?
true
Otsing
Kustuta otsing
Sule otsing
Google'i rakendused
Peamenüü