Teave kinnitamise kohta

Google pakub paremini mõistmiseks meie abikeskusest tõlgitud versioone, kuid need ei ole mõeldud muutma meie eeskirjade sisu. Ingliskeelne versioon on ametlik versioon, mida kasutame meie eeskirjade jõustamiseks. Kui soovite seda artiklit muus keeles lugeda, kasutage lehe allosas asuvat keele rippmenüüd.

Kasutajatele turvalise ja usaldusväärse reklaamide ökosüsteemi pakkumiseks nõuab Google, et reklaamijad läbiksid vähemalt ühe kinnitamisprotsessi. Allpool on mõned näited kinnitamisprotsessidest, mille läbimist võime paluda. Üksikasjalikuma teabega loendi leiate siit.

Samuti peavad reklaamijad järgima Google Adsi eeskirju. Vaadake, mis juhtub, kui meie eeskirju rikute.

Reklaamija kinnitamisprotsess

Display & Video 360 kasutajad leiavad Display & Video 360 reklaamija kinnitamisprotsessi kohta lisateavet Display & Video 360 abikeskusest.

Reklaamija kinnitamisprotsess on Google'i ühtne kinnitamisprotsess, mis koondab identiteedi ja majandustegevuse kinnitamise ühte voogu. Protsess hõlmab mitut etappi, mida reklaamijad peavad järgima ja mille peavad läbima. Selle protsessi raames palutakse reklaamijatel esitada põhiteave oma ettevõtte ja identiteedi kohta. Reklaamijatel on kinnitamise alustamiseks aega 30 päeva ja selle lõpuleviimiseks veel 30 päeva.

Reklaamijaid teavitatakse meili teel ja kontol kuvatava märguande abil, kui nad on valitud reklaamija kinnitamisprotsessi läbima. Allpool leiate üksikasjad reklaamija kinnitamisprotsessi kohta.

Teave teie ettevõtte kohta

Reklaamija kinnitamisprotsessi esimeses etapis esitab Google reklaamijatele jaotises „Teave teie ettevõtte kohta” mõned põhiküsimused, mis on seotud nende Google Adsi konto ja ettevõttega. Vastused nendele küsimustele aitavad meil teie ettevõttest parema ülevaate saada. Siin on näited küsimustest, millele peate võib-olla vastama.

 • Kas teie ettevõte on reklaamiagentuur?
 • Kes teie reklaamide eest maksab?
 • Kas reklaamite omaenda tooteid/teenuseid või kellegi teise omi?
 • Mis on teie valdkond (või valdkonnad)?

Selle jaotise täitmise eest vastutav isik peab olema Google Adsi konto administraator, kes on kursis teie majandustegevuse ja teie Google Adsi konto reklaamitavadega. Teil on vastuste esitamiseks aega 30 päeva või teie konto(d) peatatakse pärast 30. päeva. Vaadake konto peatamise kohta lisateavet.

Jaotise „Teave teie ettevõtte kohta” küsimustele esitatud vastused määravad kinnitamisnõuded ja selle põhjal suunatakse reklaamijad edasiste lisakinnitamise toimingute juurde, mis võivad hõlmata identiteedi kinnitamist, majandustegevuse kinnitamist või mõlemat.

Isiku kinnitamine

Pärast jaotises „Teave teie ettevõtte kohta” küsimustele vastamist võidakse teil paluda kinnitada oma juriidiline nimi reklaamija identiteedi või majandustegevuse kinnitamise protsessi kaudu. Teie Google Adsi konto seadistusest olenevalt võidakse seda kinnitust taotleda teie organisatsiooni ja/või teie kliendi organisatsiooni (kui töötate agentuuris) jaoks. Google kinnitab teie identiteedi ning lisab kõigile teie esitatavatele reklaamidele avalikustamisteate, milles kuvatakse teie nimi ja asukoht. Lisateavet reklaamija läbipaistvuse ja avalikustamisteadete kohta leiate siit.

Selle kinnitamise peab läbima volitatud esindaja, kes on Google Adsi konto ja/või reklaamide eest maksva maksete profiili administraator. Pärast selle protsessi alustamist on teil selle kinnitamise ja kõigi muude nõutud kinnitamiste (kui need on asjakohased) edukaks lõpuleviimiseks aega 30 päeva. Kinnitamisnõuete määratud ajavahemiku jooksul täitmata jätmine toob kaasa konto peatamise. Pange tähele, et peatamine rakendub alles 30. päeva lõpuks, kui reklaamijad pole selleks ajaks nõudeid täitnud. Vaadake konto peatamise kohta lisateavet.

Identiteedi kinnitamise täpsemad juhised leiate siit.

Majandustegevuse kinnitamine

Jaotises „Teave teie ettevõtte kohta“ esitatud küsimuste vastuste põhjal võime paluda teil kinnitada oma majandustegevuse üksikasjad (kui see on asjakohane) ja esitada sellised lisadokumendid nagu teie ärimudel, ettevõtte registreerimise teave, pakutavate teenuste tüübid, äritavad ja suhted reklaamitavate brändide, toodete või kolmandate osapooltega (kui see on asjakohane).

Pärast selle protsessi alustamist on teil majandustegevuse kinnitamise ja kõigi muude nõutud kinnitamiste (kui need on asjakohased) edukaks lõpuleviimiseks aega 30 päeva. Kinnitamisnõuete määratud ajavahemiku jooksul täitmata jätmine toob kaasa konto peatamise. Pange tähele, et peatamine rakendub alles 30. päeva lõpuks, kui reklaamijad pole selleks ajaks nõudeid täitnud. Vaadake konto peatamise kohta lisateavet.

Vaadake lisateavet majandustegevuse kinnitamise kohta siit.

Reklaamija kinnitamisprotsessi valikukriteeriumid

Reklaamijatel võidakse paluda Google'i reklaamija kinnitamisprotsess läbida järgmiste näidiskriteeriumide alusel.

 • Reklaamijatel võidakse kinnitamise läbimist paluda näiteks juhul, kui nende reklaamialast käitumist või teie reklaami sisu peetakse potentsiaalselt eksitavaks. Soovime, et meie kasutajad mõistaksid, kes pakub Google'is reklaamitavaid tooteid või teenuseid.
 • Kinnitamise läbimist võidakse paluda Google'i läbipaistvuspüüdluste järkjärgulise uuenduse raames, mille kohaselt peavad kõik reklaamijad lõpuks läbima Google'i reklaamija kinnitamisprotsessi, mis hõlmab ülaltoodud etappide läbimist. Praegu toetab Google identiteedi kinnitamist neis piirkondades registreeritud reklaamijate puhul.
 • Täiendava kaitsekihina meie kasutajate jaoks võib Google nõuda, et reklaamijad läbiksid reklaamija kinnitamisprotsessi, kui nad reklaamivad näiteks brändiga seotud päringute või kasutajapäringute puhul kuritarvitamisele ja pettustele vastuvõtlikes ärivertikaalides või -valdkondades (nt reisi-, kliendi- või tehnilise toe teenused ja finantsteenused). Kui reklaamijal palutakse lõpule viia lisakinnitamine, võib Google'i teatud piiratud päringute puhul reklaamimine mõjutada reklaamijate kampaania toimivust. Nõutud kinnitamiste edukas lõpuleviimine aitab parandada kampaania toimivust (vajaduse korral).
Konto kohe peatamine reklaamija kinnitamisprotsessi jaoks

Teatud juhtudel võime teie Google Adsi kontod peatada kohe reklaamija kinnitamisprotsessi algatamisel. See tähendab, et teie reklaame ei saa esitada enne, kui olete selle protsessi edukalt läbinud.

Teie konto võidakse kohe peatada järgmistel põhjustel.

Selleks et otsustada, kas reklaamija konto tuleb kinnitamisprotsessi ajaks peatada, võime üle vaadata mitmest allikast pärit teabe, sh regulatiivsed hoiatused, otsused reklaamija äritavade kohta või kasutajatelt, ettevõtetelt või teistelt juriidilistelt isikutelt laekunud kaebused kellegi teisena esinemise või pettuste kohta.

Kui kinnitamisprotsess on edukalt lõpule viidud, tühistatakse reklaamija konto(de) peatamine ja hakatakse esitama kõiki Google Adsi eeskirju järgivaid reklaame. Kontod, mis ei täida selle kinnitamisprotsessi nõudeid, jäävad aga peatatud olekusse.

Kuidas Google teie teavet kasutab?

Google kasutab teie esitatud teavet järgmistel eesmärkidel.

 1. Teie identiteedi ja/või majandustegevuse kinnitamiseks.
 2. Avalikustamisteate kuvamiseks, mis sisaldab teie nime või ettevõtte nime, mida te esindate, ja asukohta, mille link viib kõikide teie esitatavate reklaamideni.

Lugege reklaamija läbipaistvuse ja avalikustamisteadete kohta lisateavet.

Kuna Google laiendab oma püüdlusi läbipaistvuse saavutamiseks, siis võime avalikustada teie Google Adsi kontode ja reklaamikampaaniate kohta järgmist teavet.

 • Reklaamija nime muudatuste ajalugu
 • Reklaamifailid
 • Reklaamide esitamise kuupäevad ja asukohad
 • Seadustest või eeskirjadest tulenevalt eemaldatud reklaamid või peatatud kontod
 • Ettevõtte kontaktteave

Isiklikku kontaktteavet, telefoninumbreid ega e-posti aadresse ei avaldata.

Avalikustamisteate kuvamine eri reklaamivormingute puhul

Google’i otsingus kuvatakse avalikustamisteade jaotises „Teave selle reklaamija kohta“.

YouTube’is kuvatakse avalikustamisteade jaotises „Miks see reklaam?“, millele pääseb juurde teabeikooni või kolme punktiga ikooni kaudu.

Veebisaitidel ja rakendustes, mis teevad Google’iga displeireklaamide vallas koostööd, kuvatakse avalikustamisteade jaotises „Miks see reklaam?”, millele pääseb juurde reklaamivalikute ikooni Reklaamivalikute ikoon kaudu.

Tasub teada
 • Kui kavatsete esitada valimisreklaame, peate teatud riikides läbima ka valimisreklaamide kinnitamise.
 • Kui avastame, et olete Google Adsi reklaamieeskirju rikkunud või esitanud kinnitamise käigus valeandmeid, siis teie kinnitus tühistatakse ja teie konto võidakse peatada.
 • Google’il on õigus nõuda teie identiteedi või majandustegevuse uuesti kinnitamist. Kui selline kinnitamine on vajalik, saate vastava märguande. Samuti võidakse teil näiteks paluda identiteet või majandustegevus uuesti kinnitada, kui teie Google Adsi kontol on tehtud olulisi muudatusi.
 • Google võib neid kinnitamisnõudeid igal ajal värskendada.

Piiratud sisu

Kasutajate kaitsmiseks lubame vaid seaduslikel reklaamijatel reklaamida sisu, mis on seotud teatud reguleeritud valdkondadega, näiteks hasart- ja muude mängude, tervishoiu ja ravimite ning finantstoodete või -teenustega. Kui soovite meie platvormil sellist sisu reklaamida, võidakse teil paluda läbida kinnitamisprotsess ja tõendada, et vastate kohalikele litsentsinõuetele. Peate võib-olla läbima ka lisaidentiteedikontrolli.

Vaatame valdkonnas toimuvate muudatuste ja väärkasutuse trendidega seoses pidevalt üle meie reklaamieeskirju ning võime teatud sisu puhul kehtestada uusi kinnitamisnõudeid.

Reklaamivormingud ja funktsioonid

Reklaamide kvaliteedi tagamiseks võime reklaamijatel paluda läbida lisakinnitamise, et hankida juurdepääs Google Adsi täiustatud reklaamivormingutele ja funktsioonidele, näiteks HTML5-reklaamidele ning kohalike teenuste reklaamidele. Kontrollime eeskirjade rikkumist ja väärkasutust kõigi reklaamivormingute puhul ning võime teatud reklaamivormingutele juurdepääsemiseks kehtestada uusi kinnitamisnõudeid.

Reklaamija vastutus

Google Adsi nõuete ja tingimuste alusel vastutavad Google Adsi kasutamise eest ainuisikuliselt vaid reklaamijad. Meie kinnitamisprotsesside raames valeteabe esitamist peetakse meie süsteemidest möödahiilimist käsitlevate eeskirjade rikkumiseks. Google teeb kõik endast oleneva, et kinnitamisprotsesside raames reklaamijate esitatud teave üle vaadata ja kinnitada, kuid ei garanteeri reklaamijate sisu või tegevust ega vastuta selle eest.

Kas vajate abi?

Kui teil on meie eeskirjade kohta küsimusi, andke meile sellest teada: võtke ühendust Google Adsi toega.
Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?
Otsing
Tühjenda otsing
Sule otsing
Google'i rakendused
Peamenüü
false
Abikeskusest otsimine
true
true
true
true
true
73067