Всичко за потвърждаването

Google предоставя преведени версии на статиите в Помощния ни център за Ваше удобство. Те не са предназначени да променят съдържанието на правилата ни. За прилагане на правилата използваме официалната версия на английски език. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

За да предоставя безопасна и надеждна рекламна екосистема за потребителите, Google ще изисква от рекламодателите да преминат една или повече програми за потвърждаване. По-долу са дадени няколко примера за програмите за потвърждаване, които може да Ви помолим да преминете. По-подробен списък можете да намерите тук.

Рекламодателите трябва да спазват и правилата на Google Ads. Научете какво се случва, ако нарушите правилата ни.

Програма за потвърждаване на рекламодателя

Потребителите на Display & Video 360 следва да посетят Помощния център на услугата, където ще намерят подробности за програмата за потвърждаване на рекламодателя за Display & Video 360.

Програмата за потвърждаване на рекламодателя е обединената програма на Google за потвърждаване, която комбинира в един поток програмите за потвърждаване на самоличността и на бизнес дейностите. Програмата включва няколко стъпки, които рекламодателите трябва да изпълнят и завършат. Съгласно тази програма рекламодателите ще трябва да предоставят основна информация за бизнеса и самоличността си. Те ще разполагат с 30 дни, за да започнат потвърждаването, и с още 30 дни, за да го завършат.

Рекламодателите ще получават известие в профила и по имейл, когато бъдат избрани за програмата за потвърждаване. По-долу са посочени подробностите за тази програма.

Всичко за бизнеса Ви

В първата стъпка от програмата за потвърждаване на рекламодателя Google задава някои основни въпроси на рекламодателите, свързани с профила в Google Ads и бизнеса им, в секцията „Всичко за бизнеса Ви“. Тези въпроси ще ни помогнат да получим по-ясна представа за бизнеса Ви. Следват примерни въпроси, на които може да се наложи да отговаряте:

 • Бизнесът Ви рекламна агенция ли е?
 • Кой плаща за рекламите Ви?
 • Собствени или чужди продукти/услуги рекламирате?
 • Вашият отрасъл (или отрасли)?

Лицето, отговорно за попълване на тази секция, трябва да е администратор на профил в Google Ads, запознат с бизнес дейностите и рекламните практики за профила Ви в Google Ads. Ще разполагате с 30 дни, за да изпратите отговорите си, или след 30-ия ден профилите Ви ще бъдат поставени на пауза. Научете повече за поставянето на профили на пауза.

Отговорите на въпросите в секцията „Всичко за бизнеса Ви“ определят свързаните с потвърждаването изисквания и насочват рекламодателите към следващите стъпки за допълнително потвърждаване, които може да включват потвърждаване на самоличността, на бизнес дейностите или и двете.

Потвърждаване на самоличността Ви

При отговаряне на въпросите в секцията „Всичко за бизнеса Ви“ може да бъдете помолени да потвърдите юридическото си име чрез процеса за потвърждаване на самоличността на рекламодателя или на бизнес дейностите. В зависимост от настройването на профила Ви в Google Ads това потвърждаване може да е задължително за организацията Ви и/или за организацията на клиента Ви (ако работите за агенция). Google ще потвърди самоличността Ви и ще генерира разкриване на информация във всички реклами, които показвате, с името и местоположението Ви. Научете повече за прозрачността и разкриването на информация в реклами тук.

Потвърждаването трябва да бъде извършено от упълномощен представител, който е администратор на профила в Google Ads и/или на потребителския профил за плащания, който плаща за рекламите. След като започнете този процес, ще разполагате с 30 дни, за да изпълните успешно това и всички други необходими потвърждавания (ако е приложимо). Неизпълнението или неспазването на свързаните с потвърждаването изисквания в посочения период от време ще доведе до поставяне на профила на пауза. Имайте предвид, че поставянето на пауза ще се приложи в края на 30-ия ден само ако рекламодателите не са изпълнили или спазили изискванията. Научете повече за поставянето на профили на пауза.

Допълнителни инструкции за извършване на потвърждаването на самоличността можете да намерите тук.

Потвърждаване на бизнес дейностите Ви

В зависимост от отговорите Ви на въпросите в секцията „Всичко за бизнеса Ви“ може да Ви помолим да потвърдите подробности за бизнес дейностите си (ако е приложимо) заедно с поддържаща документация, като например бизнес модела Ви, информация за регистрацията на бизнеса, предлагани типове услуги, бизнес практики и връзки с рекламираните марки, продукти или трети страни, ако е приложимо.

След като започнете този процес, ще разполагате с 30 дни, за да изпълните успешно потвърждаването на бизнес дейностите и всички други необходими потвърждавания (ако е приложимо). Неизпълнението или неспазването на свързаните с потвърждаването изисквания в посочения период от време ще доведе до поставяне на профила на пауза. Имайте предвид, че поставянето на пауза ще се приложи в края на 30-ия ден само ако рекламодателите не са изпълнили или спазили изискванията. Научете повече за поставянето на профили на пауза.

Научете повече за потвърждаването на бизнес дейностите тук.

Критерии за избор за програмата за потвърждаване на рекламодателя

Рекламодателите може да бъдат избрани да изпълнят програмата на Google за потвърждаване въз основа на следните примерни критерии:

 • Рекламодатели може да бъдат избрани да преминат процеса на потвърждаване, ако например рекламното поведение или рекламното им съдържание бъдат счетени за потенциално подвеждащи. Искаме да сме сигурни, че потребителите разбират кой предоставя рекламираните продукти или услуги в рекламите от Google.
 • Като част от поетапното въвеждане на мерките на Google за постигане на прозрачност, в рамките на които след време всички рекламодатели ще бъдат задължени да изпълнят програмата на Google за потвърждаване, включваща изпълнението на посочените по-горе стъпки. Понастоящем Google поддържа потвърждаване на самоличността за рекламодатели, регистрирани в тези региони.
 • Като допълнително ниво на защита за потребителите ни Google може да поиска рекламодателите да изпълнят програмата за потвърждаване, ако например рекламират по заявки за търсене, свързани с търговски марки, или по заявки на потребители в бизнес сектори или отрасли, податливи на злоупотреби и измами (например туризъм, обслужване на клиенти или техническа поддръжка и финансови услуги). Когато рекламодател бъде помолен да извърши допълнително потвърждаване, това може да се отрази върху ефективността на кампаниите му, когато рекламира по определени ограничени от Google заявки. Успешното изпълнение на необходимите потвърждавания ще спомогне за подобряване на ефективността на кампаниите (ако е приложимо).
Незабавно поставяне на профили на пауза по програмата за потвърждаване на рекламодателя

При определени обстоятелства е възможно да поставим профилите Ви в Google Ads на пауза незабавно при стартиране на програмата за потвърждаване на рекламодателя. Това означава, че рекламите Ви няма да могат да се показват, докато не завършите успешно програмата.

Профилът Ви ще бъде поставен незабавно на пауза поради следните причини:

Когато определяме дали профилът на даден рекламодател трябва да бъде поставен на пауза по време на процеса на потвърждаване, може да прегледаме информация от няколко източника, включително, но не само: регулаторни предупреждения и съдебни решения относно бизнес практиките на рекламодателя или жалби от потребители, бизнеси и други организации относно представяне под чужда самоличност или измами.

След успешното приключване на процеса на потвърждаване профилите на рекламодателя ще бъдат възобновени и всички реклами, които спазват правилата на Google Ads, ще могат да се показват. Профилите, които не отговарят на изискванията на тази програма за потвърждаване, обаче ще останат на пауза.

Как Google използва информацията за Вас

Google ще използва предоставената от Вас информация за следните цели:

 1. Потвърждаване на самоличността и/или бизнес дейностите Ви
 2. Показване на надпис за разкриване на информация, включващ името Ви или името на бизнеса, който представлявате, и местоположението, свързвано с рекламите, които показвате.

Научете повече за прозрачността и разкриването на информация за рекламодателите.

Google разширява усилията си за постигане на прозрачност, затова ще направим информацията за профилите Ви в Google Ads и рекламните Ви кампании обществено достъпни, включително:

 • история на промените в името на рекламодателя;
 • рекламни послания;
 • дати и местоположения на показваните реклами;
 • премахнати реклами или спрени профили поради правни причини или такива, свързани с правилата;
 • информация за връзка с бизнеса.

Лична информация за връзка, телефонни номера или имейл адреси няма да бъдат публикувани.

Как се показва разкриването на информация в различните рекламни формати

В Google Търсене разкриването на информация ще се показва във „Всичко за този рекламодател“

В YouTube разкриването на информация ще се показва в „Защо тази реклама?“, достъп до което можете да получите чрез иконата за информация или иконата с 3 точки

В уебсайтове и приложения, които си партнират с Google за дисплейни реклами, разкриването на информация ще се показва в „Защо тази реклама?“, достъп до което можете да получите чрез иконата „Вашият избор“ Икона „Вашият избор“

Имайте предвид следното:
 • Ако възнамерявате да показвате предизборни реклами, в определени държави трябва да извършите и потвърждаване за предизборни реклами.
 • Ако установим, че сте нарушили правилата на Google Ads или по време на програмата за потвърждаване сте предоставили невярна информация, потвърждаването Ви ще бъде отменено и профилът Ви може да бъде спрян.
 • Google си запазва правото отново да потвърди самоличността или бизнес дейностите Ви. Ще получите известие, когато това бъде поискано. Възможно е например да бъдете помолени повторно да потвърдите самоличността или бизнес дейностите си, ако има значителни промени в профила Ви в Google Ads.
 • Google може да актуализира тези изисквания за потвърждаване по всяко време.

Съдържание с ограничения

За да защитим потребителите си, разрешаваме само легитимни рекламодатели да популяризират съдържание, свързано с определени регулирани сектори, като хазарт и игри, здравеопазване и лекарства и финансови продукти или услуги. Ако искате да рекламирате такова съдържание в платформата ни, може да се наложи да завършите програмата за потвърждаване, за да докажете, че отговаряте на местните изисквания за лицензиране. Може също да се наложи да преминете допълнителни проверки на самоличността.

Непрекъснато преглеждаме правилата си за рекламите в светлината на отрасловите промени и тенденциите при злоупотребите и може да въведем нови изисквания за потвърждаване за определено съдържание.

Рекламни формати и функции

За да осигурим качествени реклами, може да изискаме от рекламодателите да преминат допълнително потвърждаване за достъп до разширени рекламни формати и функции на Google Ads, като реклами с HTML5 и реклами в Местни услуги. Преглеждаме всички рекламни формати за нарушения на правилата и злоупотреби и може да въведем нови изисквания за потвърждаване за достъп до определени рекламни формати.

Отговорност за рекламодателя

Както е посочено в Общите условия на Google Ads, рекламодателите носят пълната отговорност за начина, по който използват Google Ads. Изпращането на невярна информация като част от програмите ни за потвърждаване, ще се счита в нарушение на правилата ни относно заобикаляне на системите. Google прави всичко възможно да преглежда и потвърждава информацията, предоставяна от рекламодателите като част от тези програми за потвърждаване. С това обаче не гарантираме и не поемаме отговорност за съдържанието или активността на рекламодателите.

Нуждаете се от помощ?

Ако имате въпроси за правилата ни, съобщете ни: Връзка с екипа на Google Ads за поддръжка
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
73067