Всичко за потвърждаването

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

За да предоставя безопасна и надеждна рекламна екосистема за потребителите и да спазва нововъзникващите разпоредби, Google ще изисква от рекламодателите да завършат една или повече програми за потвърждаване. По-долу са дадени няколко примера за програмите за потвърждаване, които може да Ви помолим да преминете. По-подробен списък можете да намерите тук.

Рекламодателите трябва да спазват и правилата на Google Ads. Научете какво се случва, ако нарушите правилата ни.

Програма за потвърждаване на рекламодателя

Потребителите на Display & Video 360 следва да посетят Помощния център на услугата, където ще намерят подробности за програмата за потвърждаване на рекламодателя за Display & Video 360.

Програмата за потвърждаване на рекламодателя представлява поредица от стъпки, които рекламодателите трябва да изпълнят. Съгласно тази програма рекламодателите ще трябва да предоставят основна информация за бизнеса и самоличността си.

След като потвърди информацията за рекламодателя, като името, местоположението и рекламите, които е показвал през определен период от време в платформите на Google (включително Google Търсене и YouTube), Google ще показва тази информация в Центъра за прозрачност на рекламите и разкриванията на информация в рекламите. За да спазим приложимите закони, възможно е също да сме задължени да разкриваме определена допълнителна информация за рекламодателите си и рекламните кампании на потребителите на услугите си, в зависимост от държавата. Научете повече за прозрачността на рекламите

Как Google използва информацията за Вас

Google ще използва предоставената от Вас информация за следните цели:

 • Потвърждаване на самоличността и/или бизнес дейностите Ви
 • Показване на надпис за разкриване на информация, включващ името Ви или името на бизнеса, който представлявате, и местоположението, свързвано с рекламите, които показвате.

Google разширява усилията си за постигане на прозрачност, затова ще направим информацията за профилите Ви в Google Ads и рекламните Ви кампании обществено достъпни, включително:

 • история на промените в името на рекламодателя;
 • рекламни послания;
 • дати и местоположения на показваните реклами;
 • премахнати реклами или спрени профили поради правни причини или такива, свързани с правилата;
 • информация за връзка с бизнеса.

Научете повече за прозрачността на рекламите.

Как се показва разкриването на информация в различните рекламни формати

В Google Търсене разкриването на информация ще се показва във „Всичко за този рекламодател“ в Моят център за реклами.

В YouTube разкриването на информация ще се показва в Моят център за реклами, достъп до който можете да получите чрез иконата за информация Activity Information или иконата с три точки 3 dot icon.

В уебсайтовете и приложенията, които си партнират с Google за дисплейни реклами, разкриването на информация ще се показва в „Защо тази реклама?“, достъп до което можете да получите чрез иконата „Вашият избор“ Икона „Вашият избор“.

Процес на потвърждаване

Google ще уведоми рекламодателите чрез известие в профила и/или по имейл, когато бъдат избрани да преминат програмата за потвърждаване на рекламодателя, и какъв е свързаният краен срок за извършване на потвърждаването, ако има такъв. Възможно е рекламодателите да проверят дали отговарят на условията на страницата „Потвърждаване на рекламодателя“ и да решат да преминат потвърждаването по собствена инициатива.

Имайте предвид следното:

 • Ако възнамерявате да показвате предизборни реклами, в определени държави трябва да извършите и потвърждаване за предизборни реклами.
 • Може да са необходими допълнителни сертификати за пускане на реклами в определени ограничени сектори, като например финансови услуги.
 • Ако установим, че сте нарушили правилата на Google Ads или по време на програмата за потвърждаване сте предоставили невярна информация, потвърждаването Ви ще бъде отменено и профилът Ви може да бъде спрян.
 • Google си запазва правото отново да потвърди самоличността или бизнес дейностите Ви. Ще получите известие, когато това бъде поискано. Възможно е например да бъдете помолени повторно да потвърдите самоличността или бизнес дейностите си, ако има значителни промени в профила Ви в Google Ads, включително промени в потребителския Ви профил за плащания. Докато програмата за потвърждаване не бъде изпълнена успешно, някои реклами в профила (напр. такива за финансови услуги) ще бъдат поставени на пауза.
 • Google може да актуализира тези изисквания за потвърждаване по всяко време.

Ако Ви бъде даден краен срок за извършване на потвърждаването

Рекламодателите ще разполагат с 30 дни от деня, в който са получили известието, за да започнат потвърждаването, и с още 30 дни, за да го завършат успешно. Неизпълнението или неспазването на свързаните с потвърждаването изисквания в рамките на посочения период от време ще доведе до поставяне на пауза на профила на рекламодателя. Научете повече за поставянето на профили на пауза.

Изборът на рекламодателите и изискването да изпълнят програмата на Google за потвърждаване на рекламодателя в рамките на краен срок може да се извършват въз основа на следните примерни критерии:

 • Като част от поетапното въвеждане на мерките на Google за постигане на прозрачност, в рамките на които след време всички рекламодатели ще бъдат задължени да изпълнят програмата на Google за потвърждаване, включваща изпълнението на посочените по-горе стъпки. Понастоящем Google поддържа потвърждаване на самоличността за рекламодатели, регистрирани в тези региони.
 • Рекламодатели може да бъдат избрани да преминат процеса на потвърждаване, ако например рекламното поведение или рекламното им съдържание бъдат счетени за потенциално подвеждащи. Искаме да сме сигурни, че потребителите разбират кой предоставя рекламираните продукти или услуги в рекламите от Google.
 • Като допълнително ниво на защита за потребителите ни Google може да поиска рекламодателите да изпълнят програмата за потвърждаване, ако например насочват рекламите си в различни географски региони, рекламират по заявки за търсене, свързани с търговски марки, или по заявки на потребители в бизнес сектори или отрасли, податливи на злоупотреби, невалидна активност и измами (например туризъм, обслужване на клиенти или техническа поддръжка, както и финансови услуги). Когато рекламодател бъде помолен да извърши допълнително потвърждаване, това може да се отрази върху ефективността на кампаниите му, когато рекламира по определени ограничени от Google заявки. Успешното изпълнение на необходимите потвърждавания може да помогне за подобряване на ефективността на кампаниите (доколкото е приложимо).
 • Рекламодателите, чиито профили са спрени поради нарушаване на правилата на Google Ads, може да бъдат подканени да извършат успешно това потвърждаване, за да обжалват спирането на профила си. В този случай профилите на рекламодателя ще останат спрени, докато обжалването не бъде удовлетворено.

Ако не Ви бъде даден краен срок за извършване на потвърждаването

Рекламодателите може да виждат възможност за завършване на програмата за потвърждаване на рекламодателя без краен срок за следните примерни ситуации:

 • за потвърждаване на профилите по собствена инициатива.
 • за получаване на достъп до разширени рекламни формати и функции на Google Ads, като например информация за бизнеса. Преглеждаме всички рекламни формати за нарушения на правилата и злоупотреби и може да въведем нови изисквания за потвърждаване за достъп до определени рекламни формати и функции.
 • за премахване на ограничения, поставени върху профила.

Рекламодателите може да продължат да пускат реклами, ако не са стартирали или завършили потвърждаването или не са успели да изпълнят изискванията на програмата за потвърждаване.

Забележка: Ако рекламодател изпрати невярна информация като част от нашите програми за потвърждаване или не изпълнява изискванията на Google за възраст, профилът му ще бъде спрян и рекламите му няма да се показват дори когато не му е бил посочен краен срок за завършване на потвърждаването.

Ако профилът Ви е поставен на пауза веднага след стартиране на програмата за потвърждаване на рекламодателя

При определени обстоятелства е възможно да поставим профилите Ви в Google Ads на пауза незабавно при стартиране на програмата за потвърждаване на рекламодателя. Това означава, че рекламите Ви няма да могат да се показват, докато не завършите успешно програмата.

Профилът Ви ще бъде поставен незабавно на пауза поради следните причини:

Когато определяме дали профилът на даден рекламодател трябва да бъде поставен на пауза по време на процеса на потвърждаване, може да прегледаме информация от няколко източника, включително, но не само: регулаторни предупреждения и съдебни решения относно бизнес практиките на рекламодателя или жалби от потребители, бизнеси и други организации относно представяне под чужда самоличност или измами.

След успешното приключване на процеса на потвърждаване профилите на рекламодателя ще бъдат възобновени и всички реклами, които спазват правилата на Google Ads, ще могат да се показват. Профилите, които не отговарят на изискванията на тази програма за потвърждаване, обаче ще останат на пауза.

Стъпки за започване на потвърждаване на рекламодателя

Програмата за потвърждаване на рекламодателя включва няколко стъпки, включително попълване на въпросник за бизнеса на рекламодателя, потвърждаване на самоличността на рекламодателя, неговите бизнес дейности или и двете. Необходимите стъпки за потвърждаването на рекламодателя за определени профили в Google Ads обаче може да се различават в зависимост от типа и структурата на профила, настройката за таксуване и от това дали рекламира от името на организация, или физическо лице. Моля, вижте профила си в Google Ads и следвайте предоставените инструкции, за да завършите процеса на потвърждение.

По-долу са посочени подробностите за тази програма.


Всичко за бизнеса Ви

В първата стъпка от програмата за потвърждаване на рекламодателя Google задава някои основни въпроси на рекламодателите, свързани с профила в Google Ads и бизнеса им, в секцията „Всичко за бизнеса Ви“. Тези въпроси ще ни помогнат да получим по-ясна представа за бизнеса Ви. Следват примерни въпроси, на които може да се наложи да отговаряте:

 • Бизнесът Ви рекламна агенция ли е?
 • Кой плаща за рекламите Ви?
 • Собствени или чужди продукти/услуги рекламирате?
 • Вашият отрасъл (или отрасли)?

Лицето, отговорно за попълване на тази секция, трябва да е администратор на профила в Google Ads, запознат с бизнес дейностите и рекламните практики за профила Ви в Google Ads. Ако Ви бъде даден определен период от време за започване на потвърждаването (30 дни), ще бъдете уведомени в профила и чрез имейли, за да изпратите отговорите си в рамките на периода от време, или профилът Ви ще бъде поставен на пауза в края на предоставения краен срок.

Научете повече за поставянето на профили на пауза.

Отговорите на въпросите в секцията „Всичко за бизнеса Ви“ определят свързаните с потвърждаването изисквания и насочват рекламодателите към следващите стъпки за допълнително потвърждаване, които може да включват потвърждаване на самоличността, на бизнес дейностите или и двете.

Потвърждаване на самоличността Ви

При отговаряне на въпросите в секцията „Всичко за бизнеса Ви“ може да бъдете помолени да потвърдите юридическото си име чрез процеса за потвърждаване на самоличността на рекламодателя или на бизнес дейностите. В зависимост от настройването на профила Ви в Google Ads това потвърждаване може да е задължително за организацията Ви и/или за организацията на клиента Ви (ако работите за агенция). Google ще потвърди самоличността Ви и ще генерира разкриване на информация във всички реклами, които показвате, с името и местоположението Ви. Научете повече за прозрачността и разкриването на информация в реклами тук.

Потвърждаването трябва да бъде извършено от упълномощен представител, който е администратор на профила в Google Ads и/или на потребителския профил за плащания, който плаща за рекламите. Ако Ви бъде даден краен срок за извършване на потвърждаването (30 дни), ще получите уведомление или напомняне чрез известия в профила и имейли да завършите успешно това потвърждаване и всички други заявени потвърждавания (ако е приложимо) в рамките на дадения период от време или профилът Ви ще бъде поставен на пауза в края на дадения краен срок (30-ия ден). Научете повече за поставянето на профили на пауза.

Допълнителни инструкции за извършване на потвърждаването на самоличността можете да намерите тук.

Потвърждаване на бизнес дейностите Ви

В зависимост от отговорите Ви на въпросите в секцията „Всичко за бизнеса Ви“ може да Ви помолим да потвърдите подробности за бизнес дейностите си (ако е приложимо) заедно с поддържаща документация, като например бизнес модела Ви, информация за регистрацията на бизнеса, предлагани типове услуги, бизнес практики и връзки с рекламираните марки, продукти или трети страни, ако е приложимо.

След като започнете този процес, ще разполагате с 30 дни, за да изпълните успешно потвърждаването на бизнес дейностите и всички други необходими потвърждавания (ако е приложимо). При определени обстоятелства е възможно да поставим профилите Ви в Google Ads на пауза незабавно при стартиране на програмата за потвърждаване на бизнес дейностите. Това означава, че рекламите Ви няма да могат да се показват, докато не завършите успешно програмата. Научете повече за поставянето на профили на пауза.

Научете повече за потвърждаването на бизнес дейностите тук.

Потвърждаване на връзката Ви с организацията

След успешното потвърждаване на организацията Ви може да имате опцията да потвърдите връзката си с потвърдената организация. Трябва да предоставите и потвърдите имейл адреса на организацията си, за да установите връзката си с потвърдената организация.

Тази стъпка не е задължителна и няма да има неблагоприятни последици при неизпълнение на този процес на потвърждаване.

Съдържание с ограничения

За да защитим потребителите си, разрешаваме само легитимни рекламодатели да популяризират съдържание, свързано с определени регулирани сектори, като хазарт и игри, здравеопазване и лекарства и финансови продукти или услуги. Ако искате да рекламирате такова съдържание в платформата ни, може да се наложи да завършите програмата за потвърждаване, за да докажете, че отговаряте на местните изисквания за лицензиране. Може също да се наложи да преминете допълнителни проверки на самоличността.

Непрекъснато преглеждаме правилата си за рекламите в светлината на отрасловите промени и тенденциите при злоупотребите и може да въведем нови изисквания за потвърждаване за определено съдържание.

Отговорност за рекламодателя

Както е посочено в Общите условия на Google Ads, рекламодателите носят пълната отговорност за начина, по който използват Google Ads. Изпращането на невярна информация като част от програмите ни за потвърждаване, ще се счита в нарушение на правилата ни относно заобикаляне на системите. Google прави всичко възможно да преглежда и потвърждава информацията, предоставяна от рекламодателите като част от тези програми за потвърждаване. С това обаче не гарантираме и не поемаме отговорност за съдържанието или активността на рекламодателите.

Нуждаете се от помощ?

Ако имате въпроси за правилата ни, съобщете ни: Връзка с екипа на Google Ads за поддръжка

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню