Over verificatie

Google biedt vertaalde versies van het Helpcentrum om het gebruikers gemakkelijker te maken. Deze vertalingen hebben echter geen invloed op de inhoud van ons beleid. Voor handhaving van het beleid is de Engelse versie leidend. Als u dit artikel in een andere taal wilt lezen, stelt u deze in via het dropdownmenu onderaan de pagina.

Wij willen onze gebruikers een veilige en betrouwbare advertentiebeleving bieden. Google kan adverteerders daarom vragen een verificatieprogramma te doorlopen. Adverteerders moeten ook voldoen aan het Google Ads-beleid.

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van de verificatieprogramma's die u mogelijk moet voltooien. U kunt hier een gedetailleerdere lijst vinden. Lees wat er gebeurt als u ons beleid schendt.

Identiteit van de adverteerder

Omdat we streven naar optimale transparantie voor gebruikers, vereisen we dat adverteerders hun officiële naam bevestigen via identiteitsverificatie voor adverteerders. Google verifieert uw identiteit en maakt een kennisgeving met uw naam en locatie voor alle advertenties die u laat lopen. Hier vindt u meer informatie over transparantie en kennisgevingen over advertenties.

Als onderdeel van de gefaseerde uitrol in ons advertentienetwerk worden bepaalde adverteerders mogelijk geselecteerd om het verificatieprogramma als eersten te doorlopen. We geven hierbij prioriteit aan adverteerders die aan een van de onderstaande voorbeeldcriteria voldoen:

Promotie van producten, goederen en services
Voorbeelden: detailhandel, media en entertainment, reizen, B2B, technologie, enzovoort.
 
Promotie van informatieve, adviserende of educatieve content.
Voorbeelden: content waarin educatieve bronnen, onderzoek en statistieken, gratis gezondheids- of financieel advies, liefdadigheids- of sociale doelen, enzovoort worden gepromoot.
 
Promotie van content die is gerelateerd aan gereguleerde branches.
Voorbeelden: kansspelen en games, financiële producten of services, gezondheidsproducten of -services, enzovoort.

Adverteerders die de identiteitsverificatie voor adverteerders moeten doorlopen, worden hiervan op de hoogte gesteld en krijgen 30 dagen de tijd om documentatie in te dienen. Een gemachtigde vertegenwoordiger moet de verificatie afronden. Nadat u uw documentatie heeft ingediend, heeft u opnieuw 30 dagen de tijd om eventuele extra verificatiestappen te doorlopen, anders wordt uw account onderbroken. Ook als het u meermalen niet lukt om het verificatieprogramma af te ronden, wordt uw account onderbroken. Momenteel ondersteunt Google identiteitsverificatie voor adverteerders die zijn geregistreerd in deze regio's.

Hier vindt u meer instructies om de verificatie af te ronden.

Aandachtspunten

 • Als u verkiezingsadvertenties wilt laten lopen, moet u in plaats hiervan de verificatie voor verkiezingsadvertenties afronden. Accounts die alleen de identiteitsverificatie hebben voltooid, kunnen geen verkiezingsadvertenties laten lopen.
 • Als we vaststellen dat u ons Google Ads-beleid schendt of tijdens het verificatieprogramma onjuiste informatie heeft verstrekt, wordt uw verificatie ingetrokken en kan uw account worden opgeschort.
 • Google behoudt zich het recht voor uw identiteit opnieuw te verifiëren. U krijgt een melding wanneer deze verificatie is vereist. Ook kan u worden gevraagd uw identiteit opnieuw te bevestigen als er aanzienlijke wijzigingen in uw Google Ads-account zijn.
 • Google kan de verificatievereisten op elk gewenst moment updaten.

Hoe Google uw gegevens gebruikt

Google gebruikt de informatie die u ons geeft om:

 1. uw identiteit te verifiëren,
 2. via de advertenties die u laat lopen kennisgevingen weer te geven met uw naam of de naam van het bedrijf dat u vertegenwoordigt en de locatie.

Lees meer informatie over transparantie en kennisgevingen voor adverteerders.

Google streeft naar meer transparantie. Daarom maken we informatie over uw Google Ads-accounts en advertentiecampagnes openbaar beschikbaar, zoals:

 • Wijzigingsgeschiedenis van de naam van de adverteerder
 • Advertentiemateriaal
 • Datums en locaties waar advertenties worden weergegeven
 • Advertenties die zijn verwijderd of accounts die zijn opgeschort om juridische of beleidsredenen
 • Contactgegevens van uw bedrijf

Persoonlijke contactgegevens, telefoonnummers of e-mailadressen worden niet gepubliceerd. 

Hoe kennisgevingen in verschillende advertentie-indelingen worden weergegeven

Op Google Zoeken wordt de kennisgeving weergegeven in 'Over deze adverteerder'.

Op YouTube wordt de kennisgeving weergegeven in 'Waarom deze advertentie?'. Deze informatie is toegankelijk via het informatie-icoon  of het icoon met 3 stippen .

Op websites en in apps die samenwerken met Google voor display-advertenties, wordt de kennisgeving weergegeven in 'Waarom deze advertentie?'. Deze informatie is toegankelijk via het Info-icoon Info-icoon.

Accountonderbreking voor verificatie

We willen er zeker van zijn dat gebruikers begrijpen wie de via Google Ads gepromote producten of services aanbiedt. Als we vermoeden dat uw advertenties in strijd zijn met ons Google Ads-beleid, waaronder ons beleid voor misleidende verklaringen,onbetrouwbare claims, niet-geïdentificeerde bedrijven, vereisten voor bedrijfsnamen, fondsenwerving, gevoelige gebeurtenissen en gecoördineerde misleidende praktijken, kunnen we uw account onderbreken en u vragen de identiteitsverificatie voor adverteerders af te ronden. We kunnen uw account ook onderbreken als we denken dat u ons verificatieproces probeert te omzeilen of als uw identiteit niet duidelijk is.

Uw account blijft onderbroken totdat u het verificatieprogramma heeft afgerond. Dit kan 5 tot 7 dagen duren, afhankelijk van uw accountinstelling. Bekijk hier meer informatie over hoe u de verificatie afrondt.

Zodra de verificatie is afgerond, kunnen alle advertenties die aan het Google Ads-beleid voldoen, weer worden weergegeven.

Vereisten voor de naam van de adverteerder

De naam van de adverteerder is de officiële naam van de adverteerder, geverifieerd door Google via het programma voor identiteitsverificatie voor adverteerders. Als onderdeel van een bètaprogramma kunnen bepaalde adverteerders aanvragen om een handelsmerk waarvan ze de eigenaar zijn, te gebruiken als hun adverteerdersnaam.

De naam van de adverteerder wordt weergegeven in de kennisgeving 'Over deze adverteerder'. Meer informatie

Het volgende is niet toegestaan:

Onjuiste namen of 'handelend onder de naam'-namen, merk- of productnamen die niet overeenkomen met de officiële naam van de adverteerder. De naam van de adverteerder moet de officiële naam van de adverteerder zijn en overeenkomen met eventuele registratiedocumenten die voor het verificatieprogramma zijn ingediend. Voor bureaus moet de naam de officiële naam zijn van de adverteerder die u vertegenwoordigt.

Handelsmerken die niet de officiële naam van de adverteerder zijn (tenzij ze deel uitmaken van het bètaprogramma).

Hoofdlettergebruik, promotietaal of domeinen, tenzij deze deel uitmaken van een geldige officiële naam.

Speciale tekens, zoals emoji's, openingstijden, product- of servicegegevens of telefoonnummers.

Vereisten voor gemachtigde vertegenwoordigers

Een gemachtigde vertegenwoordiger is een beheerder van:

 • het Google Ads-account en/of
 • het betalingsprofiel waarmee voor de advertenties wordt betaald.

Als dat vereist is, vragen we u voor de verificatie documentatie in te dienen.

Probleemoplosser
 1. Uw account wordt onderbroken als u geen documentatie indient binnen 30 dagen na ontvangst van de melding of het verificatieprogramma niet afrondt binnen 30 dagen nadat u ermee bent begonnen. Start het verificatieprogramma opnieuw. Nadat dit is afgerond, wordt de weergave van uw account hervat. 
 2. Uw account wordt onderbroken als u het verificatieprogramma meerdere keren zonder succes probeert af te ronden. Als u meent dat er sprake is van een fout of als u meer hulp nodig heeft, neemt u contact met ons op om bezwaar te maken tegen de beslissing. De meeste bezwaren worden binnen 3 tot 5 werkdagen beoordeeld, hoewel dit soms langer duurt als er een uitgebreidere beoordeling nodig is.

Bedrijfsvoering

Mogelijk vragen we u gegevens over uw bedrijfsvoering te bevestigen, zodat we meer informatie over uw bedrijf hebben. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om gegevens over uw bedrijfsmodel, bedrijfsregistratie, typen services die u aanbiedt, bedrijfsbeleid en relaties met derden of geadverteerde merken (indien van toepassing).

Hoe Google adverteerders selecteert voor verificatie van de bedrijfsvoering

Adverteerders kunnen om verschillende redenen worden geselecteerd voor verificatie van de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld als hun advertentiegedrag is aangemerkt als onduidelijk of als de advertentiecontent als mogelijk misleidend wordt beschouwd. We willen er zeker van zijn dat gebruikers begrijpen wie de in Google-advertenties gepromote producten of services aanbiedt.

Adverteerders van wie het account is opgeschort wegens een schending van ons Google Ads-beleid, kunnen ook worden gevraagd om de bedrijfsvoering te verifiëren als onderdeel van het bezwaar- en bemiddelingsproces voor accountopschorting. In dit geval blijven de accounts van de adverteerder opgeschort totdat het verificatieprogramma is voltooid.

Adverteerders die verificatie van de bedrijfsvoering moeten doorlopen, worden op de hoogte gesteld en hebben 21 dagen de tijd om het verificatieformulier in te dienen. Als na indiening van het verificatieformulier en beoordeling door Google blijkt dat het adverteerdersaccount niet voldoet aan de onderstaande vereisten van het verificatieprogramma, wordt het account opgeschort. De adverteerder krijgt 7 dagen voor de opschorting bericht van ons. Als meer duidelijkheid of informatie die tijdens deze periode van 7 dagen aan Google wordt verstrekt, niet volstaat om het account te verifiëren, kan Google het account onmiddellijk opschorten.

Accountonderbreking voor verificatie van de bedrijfsvoering

Adverteerders die verificatie van de bedrijfsvoering moeten doorlopen, worden op de hoogte gesteld en hebben 21 dagen de tijd om het verificatieformulier in te dienen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen we adverteerdersaccounts onderbreken zodra de verificatie van de bedrijfsvoering wordt gestart. Adverteerders kunnen dan pas advertenties weergegeven nadat ze het programma hebben doorlopen.

Adverteerdersaccounts kunnen worden onderbroken als we van mening zijn dat het bedrijfsmodel van de adverteerder onduidelijk is en we vermoeden dat de advertenties of het bedrijfsbeleid kunnen leiden tot letsel of financiële schade bij gebruikers. Enkele voorbeelden (niet-volledige lijst): een verkeerde voorstelling van uzelf geven in uw advertentiecontent, financiële producten of services aanbieden onder valse voorwaarden of ongeautoriseerde klantensupport aanbieden namens derden.

We kunnen informatie van meerdere bronnen overwegen om te bepalen of het adverteerdersaccount tijdens het verificatieproces moet worden onderbroken, inclusief, maar niet beperkt tot: kennisgevingen en uitspraken van regelgevende instanties over het bedrijfsbeleid van de adverteerder of klachten van gebruikers, bedrijven en andere entiteiten over nabootsing van identiteit of scams.

Als na indiening van het verificatieformulier en beoordeling door Google blijkt dat het adverteerdersaccount niet voldoet aan de onderstaande vereisten van het verificatieprogramma, wordt de advertentieweergave opgeschort. De adverteerder krijgt 7 dagen voor de opschorting bericht van ons.

Redenen waarom de verificatie van de bedrijfsvoering kan mislukken.

Voor verificatie van de bedrijfsvoering moeten adverteerders alle gevraagde gegevens indienen binnen de termijn die Google heeft gespecificeerd (21 dagen na de melding). Het volgende leidt tot opschorting van het account, nadat de adverteerder hiervan 7 dagen van tevoren op de hoogte is gesteld:

 Het volledig ingevulde verificatieformulier is niet binnen de opgegeven termijn ingediend.

 De via het verificatieformulier ingediende gegevens zijn onvolledig.

Na beoordeling van de gegevens die u via het formulier voor verificatie van uw bedrijfsvoering heeft verstrekt, kan Google uw bedrijfsmodel, bedrijfsvoering of bedrijfsbeleid bovendien als onduidelijk bestempelen. Dit kan een van de volgende redenen hebben, hoewel er ook andere redenen kunnen zijn:

 De via het verificatieformulier ingediende gegevens zijn inconsistent of onjuist.

 De relatie met derden of geadverteerde merken is niet bewezen (indien van toepassing).

 Er is onvoldoende informatie aangeleverd of er bestaat onduidelijkheid over de eindaanbieder van de geadverteerde producten of services.

Opmerking: Adverteerders moeten een duidelijke, goed onderbouwde uitleg geven over de levering van de geadverteerde producten of services. Het is daarom belangrijk dat u de vragen op het verificatieformulier volledig en nauwkeurig beantwoordt. Als u heeft aangegeven dat de website die vooraf op uw verificatieformulier is ingevuld, niet aan uw klant-ID is gekoppeld, controleert u of u een alternatieve website-URL heeft opgegeven, of de URL geldig is en of deze wordt weergegeven in uw Google Ads-account. Zorg ervoor dat de gegevens op het verificatieformulier overeenkomen met de gegevens die u heeft opgegeven in uw Google Ads-account.

U kunt bijvoorbeeld de volgende gegevens verstrekken om uw relatie met bedrijven of geadverteerde merken te onderbouwen: unieke ID's, verifieerbare gegevens op een website of contactgegevens van personen die in dienst zijn van derden. Ook kunt u documenten aanleveren, zoals een overeenkomst, een contract of een document (op briefpapier van het betreffende bedrijf) waarin de zakelijke relatie met de derde partij of merkeigenaar wordt verduidelijkt. 

Uw account wordt opgeschort als uw bedrijfsmodel, bedrijfsvoering of bedrijfsbeleid als onduidelijk wordt bestempeld. U krijgt 7 dagen voor de opschorting bericht van ons. Als meer duidelijkheid of informatie die tijdens deze periode van 7 dagen aan Google wordt verstrekt, niet volstaat om het account te verifiëren, kan Google het account onmiddellijk opschorten. U moet dit verificatieprogramma doorlopen om de advertentieweergave via uw account te hervatten. 

Schendingen van dit beleid leiden niet tot onmiddellijke opschorting van het account zonder voorafgaande waarschuwing. Er wordt ten minste zeven dagen vóór de opschorting van uw account een waarschuwing verstuurd. Meer informatie over opgeschorte accounts.
Probleemoplosser
 1. Als u het verificatieprogramma niet doorloopt of de uitkomst negatief is, wordt uw Google Ads-account opgeschort. U krijgt 7 dagen voor de opschorting bericht van ons. Als meer duidelijkheid of informatie die tijdens deze periode van 7 dagen aan Google wordt verstrekt, niet volstaat om het account te verifiëren, kan Google het account onmiddellijk opschorten.
 2. Als u meent dat er sprake is van een fout of de situatie inmiddels is gewijzigd, neemt u contact met ons op om bezwaar te maken tegen de beslissing. Zorg ervoor dat u op het bezwaarformulier alle vereiste informatie opgeeft. De meeste bezwaren worden binnen 5 tot 7 werkdagen beoordeeld, hoewel dit soms langer duurt als er een uitgebreidere beoordeling nodig is.

Beperkte content

Ter bescherming van onze gebruikers staan we alleen toe dat legitieme adverteerders content promoten die verband houdt met bepaalde gereguleerde branches, zoals Kansspelen en spellen, Gezondheidszorg en geneesmiddelen en Financiële producten of services. Als u voor deze content wilt adverteren op ons platform, vereisen we mogelijk dat u het verificatieprogramma voltooit om te bewijzen dat u voldoet aan de lokale licentievereisten. Mogelijk moet u aanvullende identiteitscontroles voltooien.

We beoordelen ons advertentiebeleid voortdurend op basis van branchewijzigingen en misbruiktrends, en introduceren mogelijk nieuwe verificatievereisten voor bepaalde content.

Advertentie-indelingen en -functies

We willen ervoor zorgen dat er goede advertenties worden weergegeven en eisen daarom mogelijk dat adverteerders aanvullende verificatie voltooien voor het gebruik van geavanceerde advertentie-indelingen en -functies van Google Ads, zoals HTML5-advertenties en Lokale diensten-advertenties. We controleren al onze advertentie-indelingen op beleidsschendingen en misbruik, en kunnen nieuwe verificatievereisten invoeren voor het gebruik van bepaalde advertentie-indelingen.

Verantwoordelijkheid van adverteerders

Zoals u in de Algemene Voorwaarden van Google Ads kunt lezen, zijn adverteerders zelf verantwoordelijk voor hun gebruik van Google Ads. Adverteerders die onjuiste informatie indienen voor onze verificatieprogramma's, schenden daarmee ons Beleid voor het omzeilen van systemen. Google doet zijn best om de door adverteerders verstrekte informatie te controleren en valideren als onderdeel van deze verificatieprogramma's. Hiermee bieden we echter geen garantie en aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor de content of activiteit van adverteerders.

Hulp nodig?

Als u vragen heeft over ons beleid, kunt u ons dat laten weten: Neem contact op met Google Ads-support
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
73067
false