Valimisreklaamidele kinnituse hankimine Ühendkuningriigis

 

Google nõuab nende reklaamijate kinnitamist, kes soovivad esitada valimisreklaame Ühendkuningriigis.

Seda kinnitust nõutakse kõikide reklaamivormingute ja -laiendite korral. Taotlemine toimub kuni kahes etapis. Mõlemale etapile võib kuluda kuni viis tööpäeva. Kinnitamisnõuete üksikasju näete allpool.

Oluline märkus reklaamide avalikustamisteadete kohta

Valimisreklaamid: Google nõuab, et kõikides valimisreklaamides avalikustataks reklaami eest maksja. Enamiku reklaamivormingute puhul loob Google automaatselt avalikustamisteate „Reklaami eest maksis“, mis põhineb kinnitusprotsessi ajal esitatud teabel. Avalikustamisteates kuvatakse reklaami vaatavatele kasutajatele reklaami eest maksnud juriidilise isiku nimi.

Avalikustamisteadete kuvamine eri reklaamivormingutes

 • Google’i otsingus ja otsingupartnerite võrgustikus kuvatakse avalikustamisteade otse reklaamides.
 • YouTube'is kuvatakse avalikustamisteade jaotises „Miks see reklaam?“, millele pääseb ligi teabeikooni Info icon või kolme punktiga ikooni  kaudu.
 • Veebisaitidel ja rakendustes, mis teevad Google’iga displeireklaamide vallas koostööd, kuvatakse avalikustamisteade jaotises „Miks see reklaam?“, millele pääseb ligi reklaamivalikute ikooni Reklaamivalikute ikoon kaudu.

Mõne reklaamivormingu ja funktsiooni korral vastutab Ühendkuningriigi valimisreklaamidesse reklaamisisese avalikustamisteate lisamise eest reklaamija. Lugege eeskirjade kohta lisateavet.

Kasutajatele läbipaistvuse tagamiseks avaldab Google ka poliitreklaami läbipaistvusraporti ja poliitreklaamide teegi valimisreklaamide rahastamisallikate andmete, kulutatavate summade jms kohta.

Muud reklaamid: enamik reklaamivorminguid, mida kasutate selliste reklaamide esitamiseks, mis pole valimisreklaamid, sisaldab avalikustamisteadet, mis põhineb valimisreklaamide kinnitusprotsessi ajal esitatud teabel. See tähendab, et Google’i automaatselt loodavas avalikustamisteates kuvatakse teie nimi või teie esindatava organisatsiooni või ettevõtte nimi ja riik. Lugege reklaamija läbipaistvuse ja avalikustamisteadete kohta lisateavet.

Kinnitamisnõuded

Kinnituse valimisreklaamide esitamiseks võite saada nii organisatsiooni kui ka eraisikuna.

 • Olete organisatsioon, kui olete erakond, mittetulundusühendus, ettevõte või mõni muu juriidiline isik. Kui teid tuleb kinnitada organisatsioonina, peab Google Adsi maksete profiili seade „Konto tüüp“ väärtuseks olema määratud „Ettevõte“.
 • Olete eraisik, kui te ei vasta organisatsioonina kinnitamise kriteeriumitele. Kui teid tuleb kinnitada eraisikuna, peab Google Adsi maksete profiili seade „Konto tüüp“ väärtuseks olema määratud „Eraisik“.

Seade „Konto tüüp“ väärtust saate vaadata Google Adsi maksete profiilil, mida näete jaotise „Arveldamine ja maksed” lehel „Seaded“. Võtke arvesse, et konto tüüpi ei saa muuta. Kui „Konto tüüp” on „Eraisik”, aga kinnituse peate saama organisatsioonina või vastupidi, soovitame teil enne kinnituse taotlemist luua uue õige konto tüübi seadega Google Adsi konto.

Kui olete agentuur või keegi, kes haldab mitut Google Adsi kontot, peab kinnitust taotlema iga konto jaoks, mille kaudu plaanitakse valimisreklaame esitada. Peate kinnitama lõppreklaamija, mitte tema nimel tegutseva agentuuri või vahendaja. Näiteks erakonna nimel reklaamiv agentuur peab olema kinnitatud erakonnana.

Reklaamijad, kellel oli varem kinnitus valimisreklaamide esitamiseks EL-is ja kes soovivad nüüd esitada valimisreklaame Ühendkuningriigis, peavad kinnitust uuesti taotlema uue Google Adsi kontoga, mis vastab Ühendkuningriigi kinnitamisnõuetele.

Organisatsioonide kinnitamine

1. etapp. Valimisreklaamide esitamise nõuetele vastavuse kinnitamine

Kinnitamise kahe etapi lõpuleviimiseks peate olema reklaamija volitatud esindaja. Valimisreklaamide esitamise nõuetele vastavuse kinnitamise kummalegi etapile võib kuluda kuni viis tööpäeva. Taotlusvormil palutakse teil volitatud esindajana esitada järgmised andmed.

 • Teie Google Adsi kliendi-ID.
 • E-posti aadress: organisatsiooni e-posti aadress.
 • Tunnistus selle kohta, et organisatsioon on registreeritud või asub Ühendkuningriigis.
 • Organisatsiooni nimi: pidage meeles, et see nimi kuvatakse reklaami avalikustamisteates „Reklaami eest maksis“ ning samuti poliitreklaamide läbipaistvusraportis ja poliitreklaamide teegis.
 • Registreerimisnumber: näiteks ettevõtte registreerimisnumber.
 • Organisatsiooni nime kinnitav dokument: sobivad dokumendid on näiteks Ühendkuningriigi valimiste kinnitatud registreerimisvorm, pangakonto, krediitkaardi või kindlustusmaksete väljavõtted ja teatised, liisingu- või hüpoteegidokumendid, valitsusasutuste väljastatud kinnitustõendid, registreerimisega seotud kohtuotsuste või muude ametiasutuste otsuste tõendid või koopiad.
 • Organisatsiooni ametlik aadress: aadress peab asuma Ühendkuningriigis.
 • Organisatsiooni aadressi tõendus: esitada tuleb dokument, mis kinnitab aadressi. Selleks sobivad näiteks registreerimisdokumendid; arved; ostutellimused; kommunaalteenuste arved; pangakonto, krediitkaardi või kindlustusmaksete väljavõtted ja teatised ning liisingu- ja hüpoteegidokumendid. Dokument ei tohi olla välja antud varem kui üks aasta tagasi.
 • Tunnistus selle kohta, et volitatud esindaja on Ühendkuningriigi kodanik või resident.
 • Tunnistus selle kohta, et kinnitamist taotlev organisatsioon on seaduslikult asutatud Ühendkuningriigis või asub Ühendkuningriigis ning organisatsioonil on seaduslik luba esitada Ühendkuningriigis valimisreklaame.
 • Nõusolek järgida Google’i valimisreklaamide tingimusi.

2. etapp. Identiteedi kinnitamine

Kui Google on kinnitanud reklaamija vastavuse valimisreklaamide esitamise nõuetele, saate e-kirja ja kontol kuvatakse märguanne (Google Adsi konto ülaosas punasel ribal), mis juhendab teid Google Adsis identiteedi kinnitamisel.

Nagu eespool märgitud, peate selle etapi läbimiseks olema volitatud esindaja.

Kinnitamiseks küsitakse teilt järgmist teavet.

 • Organisatsiooni nimi.
 • Organisatsiooni aadress.
 • Organisatsiooni registreerimisdokument või -number: võite esitada Ühendkuningriigi valimiste kinnitatud registreerimisvormi; pangakonto, krediitkaardi või kindlustusmaksete väljavõtted ja teatised; liisingu- või hüpoteegidokumendid; riigiasutuste väljastatud kinnitustõendid; registreerimisega seotud kohtuotsuste või muude ametiasutuste otsuste tõendid või koopiad.
 • Volitatud esindaja nimi: nimi peab täpselt vastama teie esitatud riiklikul isikut tõendaval fotoga dokumendil olevale nimele, sealhulgas kõik suurtähed ja kirjavahemärgid.
 • Volitatud esindaja aadress.
 • Riikliku isikut tõendava fotoga dokumendi koopia: kehtiv Ühendkuningriigi või Iirimaa pass, Ühendkuningriigi juhiluba või elamisluba.
 • Tunnistus selle kohta, et volitatud esindaja on Ühendkuningriigi kodanik või resident.
 • Tunnistus selle kohta, et kinnitamist taotlev organisatsioon on seaduslikult asutatud Ühendkuningriigis või asub Ühendkuningriigis ning organisatsioonil on seaduslik luba esitada Ühendkuningriigis valimisreklaame.
 • Nõusolek järgida Google’i valimisreklaami tingimusi oma organisatsiooni nimel.
Eraisikute kinnitamine

1. etapp. Valimisreklaamide esitamise nõuetele vastavuse kinnitamine

Valimisreklaamide esitamise nõuetele vastavuse kinnitamiseks võib kuluda kuni viis tööpäeva. Taotlusvormil palutakse teil esitada järgmised andmed.

 • Teie Google Adsi kliendi-ID.
 • E-posti aadress
 • Nimi: nimi peab olema sama, mis on kirjas teie Google Adsi maksete profiilil (selle vaatamiseks avage jaotise „Arveldamine ja maksed“ leht „Seaded“) ja 2. etapis esitataval riiklikul isikut tõendaval fotoga dokumendil. Võtke arvesse, et see nimi kuvatakse teie valimisreklaami avalikustamisteates „Reklaami eest maksis“ ning samuti poliitreklaamide läbipaistvusraportis ja poliitreklaamide teegis.
 • Aadress: aadress peab asuma Ühendkuningriigis.
 • Aadressi tõendus: esitada tuleb dokument, mis kinnitab aadressi. Selleks sobivad näiteks Ühendkuningriigi juhiluba; kommunaalteenuste arved; pangakonto, krediitkaardi või kindlustusmaksete väljavõtted ja teatised ning liisingu- või hüpoteegidokumendid. Dokument ei tohi olla välja antud varem kui üks aasta tagasi.
 • Tunnistus selle kohta, et olete Ühendkuningriigi kodanik või resident ja teil on seaduslik luba esitada Ühendkuningriigis valimisreklaame.
 • Nõusolek järgida Google’i valimisreklaamide tingimusi.

2. etapp. Identiteedi kinnitamine

Kui Google on kinnitanud teie vastavuse valimisreklaamide esitamise nõuetele, saate e-kirja ja kontol kuvatakse märguanne (Google Adsi konto ülaosas punasel ribal), mis juhendab teid Google Adsis identiteedi kinnitamisel.

Kinnitamiseks peate Google Adsis esitama järgmised andmed.

 • Teie nimi: nimi peab olema sama, mis on kirjas teie riiklikul isikut tõendaval fotoga dokumendil. Võtke arvesse, et see nimi kuvatakse reklaami avalikustamisteates „Reklaami eest maksis“ ning samuti poliitreklaamide läbipaistvusraportis ja poliitreklaamide teegis.
 • Sünnikuupäev
 • Riikliku isikut tõendava fotoga dokumendi koopia: kehtiv Ühendkuningriigi või Iirimaa pass, Ühendkuningriigi juhiluba või elamisluba.
 • Tunnistus selle kohta, et olete Ühendkuningriigi kodanik või resident ja teil on seaduslik luba esitada Ühendkuningriigis valimisreklaame.
 • Nõusolek järgida Google’i valimisreklaamide tingimusi.

Kinnitamistaotluse esitamise juhised

Kinnitamist saate taotleda selle taotlusvormi abil. Teil palutakse läbida organisatsioonide või eraisikute kinnitamise etapid, mida on kirjeldatud eespool.

Google vaatab teie taotluse üle ja saadab teile viie tööpäeva jooksul kinnitamisoleku kohta e-postiga teate.

Tasub teada

 • Kinnitamiseks kasutatakse Google Adsi maksete profiilil olevat teavet. Google Adsi maksete profiili muutmisel tuleb teil oma isik uuesti kinnitada. Sel juhul näete kontol märguannet.
 • Kui leiame, et olete rikkunud meie valimisreklaamide eeskirju või olete kinnitamise ajal esitanud valeandmeid, siis kinnitus tühistatakse ja teie konto võidakse peatada.
 • Kinnitust tuleb regulaarselt uuendada. Sellise kinnituse vajadusel saate märguande.
 • Kui muudate oma konto arve seadistust, peate Ühendkuningriigis valimisreklaamide esitamiseks konto uuesti kinnitama.
 • Google võib neid kinnitamisnõudeid igal ajal värskendada.

Kuidas Google teie andmeid kasutab?

Kinnitamise ajal esitatud andmete abil kinnitab Google teie isiku ja kontrollib, kas teil on õigus valimisreklaame esitada.

 • Valimisreklaamide korral teeb Google järgmist.

  • Võimaluse korral loob reklaamisisese avalikustamisteate selle kohta, kes teie valimisreklaami eest maksis. See tähendab, et kasutajatele esitatavates reklaamides kuvatakse teie nimi või teie esindatava organisatsiooni nimi.

  • Avaldab avalikkusele kättesaadava poliitreklaamide läbipaistvusraporti ja poliitreklaamide teegi valimisreklaamide rahastamisallikate andmete, kulutatavate summade jms kohta.

 • Kõigi muude reklaamide korral teeb Google järgmist.

  • Võimaluse korral loob kinnitamisprotsessi käigus esitatud teavet kasutades reklaamisisese avalikustamisteate. See tähendab, et kasutajatele esitatavas avalikustamisteates kuvatakse teie või teie esindatava reklaamija nimi ja riik. Lugege reklaamijateabe läbipaistvuse ja avalikustamisteadete kohta lisateavet.

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?