Reklamverenler için Kaliforniya yasalarına yönelik en iyi uygulamalar

Google, Yardım Merkezi'nin çevrilmiş sürümlerini sunar. Ancak, çeviriler politikalarımızın içeriğini değiştiremez. İngilizce sürüm, politikalarımızı uygulamak için kullandığımız resmi dildir. Bu makaleyi farklı bir dilde görüntülemek için sayfanın en altındaki açılır dil menüsünü kullanın.

Kaliforniya Eyalet Kanunu § 84504.6 (2018), Kaliforniya seçimleri ve halk oylamalarıyla ilgili olarak, belirli komiteler ve online reklam platformları için yeni yükümlülükler getirmektedir. Yasa 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Google, sizin veya reklamlarınızın bu yasa kapsamında ya da bu yasadan kaynaklanan belirli yükümlülükleri olup olmadığı konusunda size fikir bildiremez. Ancak, Google'ın Kaliforniya yasalarının getirdiği zorunlulukları nasıl uyguladığına ilişkin bir rehber ve bu zorunluluklar doğrultusunda, hesap yönetimine ilişkin bazı öneriler hazırladık.

Açık Bildirim ve Doğrulama Zorunlulukları

Kaliforniya Eyalet Kanunu § 84504.6 ve bizim seçim reklamları politikalarımız uyarınca Google, reklamverenler için aşağıdakileri zorunlu kılar:

 1. Kimliklerini ve seçim reklamları yayınlamaya uygun olduklarını Google'ın siyasi reklamveren doğrulama süreci yoluyla doğrulamalıdırlar;
 2. "Online platform ifşalı reklamlar" yayınlarken, Google Ads Yardım Merkezi'nde buraya ve DV360 Yardım Merkezi'nde buraya giderek bunu Google'a açıkça bildirmelidirler.
 3. Google’ın yasalarca getirilmiş ifşa yükümlülüklerine uymasını sağlayacak bilgileri vermelidirler.

(1) Doğrulama İşlemi

Bu yasa kapsamında reklam yayınlamak için önce kimliğinizi ve Google'ın seçim reklamları politikalarına uygun şekilde seçim reklamları yayınlamaya uygun olduğunuzu doğrulamanız gerekir. Doğrulama için buradan başvurabilirsiniz. Lütfen, açık bildirimi tamamlamadan önce doğrulama işlemini tamamlayın.

(2) Açık Bildirim İşlemi

"Online platform ifşalı reklamlar" yayınladığınızda Google'ı açıkça bilgilendirin. Bu işlem tamamlanana kadar bu reklamları yayınlayamazsınız.

(3) Google'a aşağıdaki bilgileri sağlayın:

 1. AdWords Müşteri Kimliği (Müşteri Kimliğinizi bulmak için bu talimatları kullanın). Birden fazla Google Ads hesabını yöneten bir ajans veya kullanıcıysanız, lütfen kendi Google Ads Yönetici Hesabınıza ait Müşteri Kimliğini girmeyin. Bireysel hesaba ait Müşteri Kimliğini girin.
 2. Resmi komite adı
 3. Komite kimlik numarası
 4. İfşa adı
 5. Komite adresi
 6. Komite hazinedarı
 7. Reklamlarınızda yer alan adayların ve seçilmiş makamların ve/veya halk oylamalarının ve yargı alanlarının adları

NOT:  Reklam şeffaflığı verilerinizi daha kolay şekilde kullanabilmeniz amacıyla, reklam yayınlamak istediğiniz her aday yarışı veya halk oylaması için yeni bir hesap oluşturmanızı öneririz. Tek bir hesapta birden fazla aday yarışı ve/veya halk oylaması için reklam yayınlıyorsanız, reklam yayınlamakta olduğunuz veya yayınlayacağınız her yarış veya halk oylaması için gereken bilgileri (aday ve seçilmiş makam veya halk oylaması ve yargı alanı) sağlamalısınız.

Yeni bir aday yarışı veya halk oylaması için reklam yayınlamaya karar verirseniz açık bildirim işlemini tekrar tamamlamanız gerekecektir. Açık bildirim işlemini her tamamlayışınızda, reklamını yayınlamış veya yayınlayacak olduğunuz tüm yarışların ve halk oylamalarının tam listesini hesapta sağlamanız gerekir.

Google, sağladığınız bilgileri nasıl kullanır?

Reklam İçi İfşa

Neden Bu Reklam? simgesindeki (reklamın köşesindedir) özelleştirilmiş bir "Reklam ücretini ödeyen:" ifşasıyla tüm reklamlarınız uygun olacaktır. Kullanıcılar reklam ve reklamveren hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu simgeyi tıklar. "Online platform ifşalı reklamlar" yayınlıyorsanız, reklamlarınızda bu simgenin gösterilmesini devre dışı bırakamazsınız.

Bu ifşa şunları içerecektir:

 1. İfşa adı (ve adda yapılan güncellemeler)
 2. Komiteniz hakkında ek biyografik bilgiler: (1) Komite Hazinedarı, (2) Komite Adresi, (3) Komite Kimlik numarası
 3. Google Şeffaflık Raporu'nda Siyasi Reklamlar bölümümüzdeki reklamveren sayfanıza bağlantı. Reklam yayınına başlamanızla reklamlarınızın Raporda görünmesi arasında gecikme olabilir.

Şeffaflık Raporu Reklam Kayıtları

Google, Google Şeffaflık Raporu'nda Siyasi Reklamlar bölümümüzdeki reklam sayfalarınızın her birine başka ifşa bilgileri de ekleyecektir.

Bu ifşa şunları içerecektir:

 1. Komite adı
 2. Komite kimlik numarası
 3. Reklamlarınızda yer alan adayların ve seçilmiş makamların ve/veya halk oylamalarının ve yargı alanlarının adları

Notlar ve En İyi Uygulamalar

Hesap başına bir komite ve ifşa adı: Her bir hesapla yalnızca tek bir komite adı ve ifşa adı ilişkilendirilebilir. Birden çok komite için reklam yönetiyorsanız, her komite için ayrı bir hesap oluşturmanız ve her hesap için açık bildirim işlemini tamamlamanız gerekir.

Her yarış veya halk oylaması için yeni bir hesap oluşturun: Reklamlar aynı komite tarafından yayınlansa bile, reklamını yayınlamak istediğiniz istediğiniz her aday yarışı veya halk oylaması için yeni bir hesap oluşturmanızı öneririz. Bu, reklamlarınızda yer alan aday yarışı veya halk oylamasının Şeffaflık Raporu'nda açıkça belirtilmesini sağlar. Her hesap için açık bildirim işlemini tamamlamanız gerekir.

Hesaptaki tüm reklamlar ifşalara uygun: Bir hesap için açık bildirim işlemini tamamladıktan sonra, hesaptaki etkin reklamların tümü Kaliforniya'ya özgü ifşaları içermeye uygun duruma gelir. Reklamlarınızdan bazıları Kaliforniya yasalarının kapsamı dışındaysa ve bu reklamların Kaliforniya zorunluluklarına tabi olmasını istemiyorsanız, bu reklamları ayrı bir hesaba yerleştirmenizi öneririz.

Reklam biçimi kısıtlamaları: Google'ın yasalarca getirilen ifşa zorunluluklarını uygulayamaması durumunda belirli biçimleri kullanmanız kısıtlanabilir.

Bilgiler değiştiğinde: Açık bildirim işleminde sağlanan bilgilerden herhangi biri, (ör. ifşa adı veya reklamlarınızda yer alan aday yarışları veya halk oylamaları) değişirse açık bildirim işlemini en baştan tekrar tamamlamanız gerekir. İfşa adında yapılan güncellemeler reklamlarınızda 5 iş günü içinde görüntülenir.

Kaynaklar:

Yeni bir bağımsız hesap oluşturma hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ads Yardım Merkezi'nde buraya gidin.

Birden fazla hesabı yönetmeyle ilgili en iyi uygulamaları görüntülemek için Ads Yardım Merkezi'nde buraya gidin.

Yönetici hesabınıza yeni hesap ekleme hakkında daha fazla bilgi için Ads Yardım Merkezi'nde buraya (yönetici hesabınızdan yeni bir alt hesap oluşturma) ve buraya (mevcut bir alt hesabı yönetici hesabınıza bağlanma) gidin.

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
3368843211935480660