Osvedčené postupy pre inzerentov v súvislosti so zákonmi štátu Kalifornia

Spoločnosť Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich účelom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

§ 84504.6 (2018) zbierky zákonov štátu Kalifornia zavádza nové záväzky pre určité združenia a online reklamné platformy týkajúce sa volieb a referend v Kalifornii. Príslušný právny predpis nadobudne účinnosť 1. januára 2020.

Spoločnosť Google vám nemôže poradiť, či sa na vás alebo vaše reklamy tento právny predpis vzťahuje, respektíve či máte nejaké konkrétne záväzky vyplývajúce z tohto právneho predpisu. Pripravili sme vám však sprievodcu, ktorý vás prevedie našou implementáciou požiadaviek vyplývajúcich z príslušného právneho predpisu štátu Kalifornia, a tiež niekoľko odporúčaní na správu účtu v súvislosti s danými požiadavkami.

Požiadavky na výslovné upozornenie a overenie

V súlade s § 84504.6 zbierky zákonov štátu Kalifornia a našimi pravidlami pre predvolebné reklamy vyžaduje spoločnosť Google od inzerentov, aby:

 1. prostredníctvom procesu spoločnosti Google na overenie inzerentov propagujúcich politický obsah overili svoju totožnosť a oprávnenosť zobrazovať predvolebné reklamy;
 2. výslovne upozornili spoločnosť Google, ak zobrazujú reklamy s informáciami o zadávateľovi na online platforme, na tomto odkaze v centre pomoci služby Google Ads a na tomto odkaze v centre pomoci služby DV360;
 3. poskytli informácie, ktoré spoločnosti Google umožnia plniť si zákonné záväzky súvisiace so sprístupňovaním informácií.

(1) Proces overenia

Ak chcete zobrazovať reklamy, na ktoré sa vzťahuje tento právny predpis, najprv musíte overiť svoju totožnosť a oprávnenosť zobrazovať predvolebné reklamy v súlade s pravidlami spoločnosti Google pre predvolebné reklamy. Požiadajte o overenie na tejto stránke. Overenie je potrebné dokončiť ešte pred poskytnutím výslovného upozornenia.

(2) Proces výslovného upozornenia

Ak máte reklamy s informáciami o zadávateľovi na online platforme, výslovne na to spoločnosť Google upozornite. Tieto reklamy môžete zobrazovať až po dokončení tohto procesu.

(3) Poskytnite spoločnosti Google nasledujúce informácie:

 1. číslo zákazníka služby Google Ads (nájdete ho podľa týchto pokynov). (Ak ste agentúra alebo spravujete viacero účtov Google Ads, nezadávajte číslo zákazníka svojho účtu správcu Google Ads. Zadajte číslo zákazníka individuálneho účtu.);
 2. oficiálny názov združenia;
 3. identifikačné číslo združenia;
 4. názov sprístupnenia informácií;
 5. adresu združenia;
 6. meno pokladníka združenia;
 7. mená kandidátov a názvy volených funkcií alebo názvy referend a jurisdikcií, ktorých sa vaše reklamy týkajú.

POZNÁMKA: Ak si chcete zjednodušiť správu údajov o transparentnosti reklám, odporúčame vám vytvoriť nový účet pre každú kampaň kandidáta alebo referendum, na ktoré chcete zobrazovať reklamy. Ak zobrazujete reklamy na viaceré kampane kandidátov alebo referendá v jednom účte, musíte poskytnúť požadované údaje (meno kandidáta a názov volenej funkcie alebo názov referenda a jurisdikcie) pre každú kampaň alebo referendum, na ktoré zobrazujete či budete zobrazovať reklamy.

Ak sa rozhodnete zobrazovať reklamy na novú kampaň kandidáta alebo referendum v tom istom účte, proces výslovného upozornenia budete musieť absolvovať znova. Po každom dokončení procesu výslovného upozornenia musíte poskytnúť úplný zoznam všetkých kampaní a referend, na ktoré ste zobrazovali alebo budete zobrazovať reklamy v príslušnom účte.

Ako spoločnosť Google používa informácie, ktoré poskytnete:

Informácie o zadávateľovi v reklame

Všetky vaše reklamy budú môcť zobrazovať prispôsobené informácie o zadávateľovi v rámci ikony Prečo táto reklama (umiestnenej v rohu reklamy). Používatelia sa kliknutím na túto ikonu dozvedia viac o príslušnej reklame a inzerentovi. Ak zobrazujete reklamy s informáciami o zadávateľovi na online platforme, zobrazovanie tejto ikony v reklamách nemôžete zrušiť.

V týchto informáciách o zadávateľovi budú zahrnuté:

 1. názov sprístupnenia informácií (a prípadné aktualizácie tohto názvu);
 2. ďalšie biografické informácie o združení: (1) meno pokladníka združenia, (2) adresa združenia, (3) identifikačné číslo združenia;
 3. odkaz na vašu stránku inzerentasekcii politickej reklamy v službe Informácie o transparentnosti Google. Keď začnete zobrazovať reklamy, môže chvíľu trvať, kým budú uvedené aj v tejto službe.

Záznamy o reklame v službe Informácie o transparentnosti

Spoločnosť Google zahrnie ďalšie informácie o zadávateľovi na každej vašej stránke reklám v sekcii politickej reklamy v službe Informácie o transparentnosti Google.

V týchto informáciách o zadávateľovi budú zahrnuté:

 1. názov združenia;
 2. identifikačné číslo združenia;
 3. mená kandidátov a názvy volených funkcií alebo názvy referend a jurisdikcií, ktorých sa vaše reklamy týkajú;

poznámky a osvedčené postupy.

Jeden názov združenia a sprístupnenia informácií na účet: S každým účtom môže byť spojený iba jeden názov združenia a sprístupnenia informácií. Ak spravujete reklamy pre viaceré združenia, musíte vytvoriť samostatný účet pre každé združenie a proces výslovného upozornenia dokončiť pre každý účet.

Vytvorte nový účet pre každú kampaň alebo referendum: Odporúčame vám vytvoriť nový účet pre každú kampaň kandidáta alebo návrh referenda, na ktorý chcete zobrazovať reklamy, a to aj v prípade, že reklamy zobrazuje rovnaké združenie. Tým sa zabezpečí, že v službe Informácie o transparentnosti bude jasne uvedená kampaň kandidáta alebo návrh referenda, ktorého sa týkajú vaše jednotlivé reklamy. Proces výslovného upozornenia musíte absolvovať pre každý účet.

Všetky reklamy v účte, na ktoré sa vzťahuje sprístupnenie informácií: Keď v účte dokončíte proces výslovného upozornenia, sprístupnenie informácií na základe kalifornských právnych predpisov sa vzťahuje na všetky aktívne reklamy v účte. Ak sa na niektoré vaše reklamy nevzťahuje príslušný právny predpis štátu Kalifornia a nechcete, aby podliehali požiadavkám štátu Kalifornia, odporúčame vám tieto reklamy umiestniť do samostatného účtu.

Obmedzenia formátu reklamy: Ak spoločnosť Google nemôže uplatniť požiadavky na sprístupnenie informácií podľa príslušného právneho predpisu, vaše používanie niektorých formátov môže byť obmedzené.

Pri zmene informácií: Ak sa zmení ľubovoľná z informácií uvedených v procese výslovného upozornenia, napríklad názov sprístupnenia informácií alebo kampaň kandidáta či referendum, ktorého sa vaše reklamy týkajú, celý proces výslovného upozornenia musíte absolvovať znova. Aktualizácie názvu sprístupnenia informácií sa vo vašich reklamách prejavia do piatich pracovných dní.

Zdroje:

Viac o vytvorení nového samostatného účtu nájdete v centre pomoci služby Google Ads na tomto odkaze.

Osvedčené postupy pri správe viacerých účtov nájdete v centre pomoci služby Google Ads na tomto odkaze.

Viac o pridaní nového účtu do účtu správcu nájdete v centre pomoci služby Google Ads na tomto odkaze (vytvorenie nového podradeného účtu z účtu správcu) a na tomto odkaze (prepojenie už existujúceho podradeného účtu s účtom správcu).

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
203793046311277973
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
73067