Най-добри практики за рекламодатели по силата на калифорнийското законодателство

Google предоставя преведени версии на статиите в Помощния ни център за Ваше удобство. Те не са предназначени да променят съдържанието на правилата ни. За прилагане на правилата използваме официалната версия на английски език. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Параграф 84504.6 от Калифорнийския правителствен кодекс (2018 г.) създава нови задължения за определени комисии и платформи за онлайн реклами, свързани с избори и с предложения за гласуване в Калифорния. Датата на влизане в сила на закона е 1 януари 2020 г.

Google не може да Ви консултира относно това дали Вие или рекламите Ви сте в обхвата на закона или относно конкретните Ви задължения съгласно закона. Съставихме обаче справочник за прилагането от Google на изискванията на калифорнийското законодателство и някои препоръки за управление на профили с оглед на изискванията.

Изисквания за изрично уведомяване и потвърждаване

В съответствие с параграф 84504.6 от Калифорнийския правителствен кодекс и правилата ни за предизборни реклами Google изисква от рекламодателите:

 1. да удостоверят самоличността си и да потвърдят съответствието с условията за показване на предизборни реклами чрез процедурата на Google за потвърждаване на политически рекламодатели;
 2. изрично да уведомят Google, когато показват „обявени реклами в онлайн платформа“ в Помощния център на Google Ads тук и в Помощния център на DV360 тук;
 3. да предоставят информация, за да може Google да спази задълженията си за разкриване по смисъла на закона.

(1) Процедура за потвърждаване

За да показвате реклами в обхвата на този закон, първо трябва да удостоверите самоличността си и да потвърдите съответствието с условията за показване на предизборни реклами съгласно правилата за предизборни реклами на Google. Кандидатствайте за потвърждаване тук. Моля, завършете потвърждаването, преди да завършите изричното уведомяване.

(2) Процедура за изрично уведомяване

Изрично уведомете Google, когато показвате „обявени реклами в онлайн платформа“. Не може да показвате такива реклами, докато не завършите тази процедура.

(3) Предоставете на Google следната информация:

 1. Идентификационен номер на клиент в AdWords (използвайте тези инструкции, за да намерите идентификационния си номер на клиент). Ако сте агенция или управлявате няколко профила в Google Ads, не въвеждайте идентификационния номер на клиента за профила си на мениджър в Google Ads. Моля, въведете идентификационния номер на клиента за отделния профил.
 2. Официално име на комисията.
 3. Идентификационен номер на комисията.
 4. Име на разкриването.
 5. Адрес на комисията.
 6. Финансов директор на комисията.
 7. Име на кандидат(и) и избираем пост и/или предложение(я) за гласуване и юрисдикция(и), към които се отнасят рекламите Ви.

ЗАБЕЛЕЖКА: За по-лесно поддържане на данните за прозрачността на рекламите Ви препоръчваме да създавате нов профил за всеки кандидат или предложение за гласуване, за които искате да показвате реклами. Ако показвате реклами за няколко кандидати и/или предложения за гласуване в един профил, трябва да предоставите необходимите данни (кандидат и избираем пост или предложение и юрисдикция) за всеки кандидат или предложение за гласуване, за които показвате или ще показвате реклами.

Ако решите да показвате реклами за нов кандидат или предложение за гласуване в същия профил, ще трябва отново да завършите процедурата за изрично уведомяване. При всяко завършване на процедурата за изрично уведомяване трябва да предоставяте пълен списък с всички кандидати и предложения за гласуване, за които показвате или ще показвате реклами в профила.

Как Google използва предоставената от Вас информация:

Разкриване в рекламите

Всички Ваши реклами ще отговарят на условията за персонализиран надпис за разкриване „Платено от“ в иконата „Защо тази реклама?“ (намираща се в ъгъла на рекламата). Потребителите кликват върху тази икона, за да научат повече за рекламата и рекламодателя. Ако показвате „обявени реклами в онлайн платформа“, не може да се откажете от тази икона, показвана в рекламите Ви.

Това разкриване ще включва:

 1. Име на разкриването (и актуализации на името при възникване на такива).
 2. Допълнителна биографична информация за комисията Ви: (1) Финансов директор на комисията, (2) Адрес на комисията, (3) Идентификационен номер на комисията.
 3. Връзка към страницата Ви на рекламодател в политическото ни рекламиране в Google Отчет за прозрачност. Възможно е да има забавяне от момента на стартирането на показването на рекламите до момента на показването на рекламите в отчета.

Записи за рекламиране в отчета за прозрачност

Google ще включи допълнителна информация за разкриването на всяка от страниците Ви с реклами в политическото ни рекламиране в Google Отчет за прозрачност.

Това разкриване ще включва:

 1. Име на комисията
 2. Идентификационен номер на комисията
 3. Име на кандидат(и) и избираем пост и/или предложение(я) за гласуване и юрисдикция(и), към които се отнасят рекламите Ви

Бележки и най-добри практики

Една комисия и име на разкриване на профил: Само едно име на комисия и име на разкриване може да се свърже с даден профил. Ако управлявате реклами за няколко комисии, трябва да създадете отделен профил за всяка комисия и да завършите процедурата на изрично уведомяване за всеки профил.

Създайте нов профил за всеки кандидат или предложение за гласуване: Препоръчваме да създадете нов профил за всеки кандидат или предложение за гласуване, за които искате да показвате реклами, дори ако рекламите се показват от същата комисия. Това ще гарантира, че в отчета за прозрачност ясно се посочва кандидатът или предложението за гласуване, към които се отнася всяка Ваша реклама. Трябва да завършите процедурата за изрично уведомяване за всеки профил.

Всички реклами в профила, отговарящи на условията за разкриване: След като завършите процедурата за изрично уведомяване за даден профил, всички активни реклами в профила отговарят на условията за получаване на специфични за Калифорния разкривания. Ако някои от рекламите Ви са извън обхвата на калифорнийското законодателство и не желаете те да бъдат предмет на калифорнийските изисквания, препоръчваме да ги поставите в отделен профил.

Ограничения за рекламните формати: Използването на определени формати може да бъде ограничено, ако Google не може да приложи изискванията на закона за разкриване на информация.

Когато информацията се промени: Ако част от информацията, предоставена в процедурата за изрично уведомяване, се промени – като името на разкриване, кандидатите или предложенията за гласуване, към които се отнасят рекламите Ви – трябва да завършите отново цялата процедура за изрично уведомяване. Актуализациите на името на разкриване ще се покажат в рекламите Ви в рамките на 5 работни дни.

Ресурси:

За повече информация относно това, как да създадете нов самостоятелен профил, посетете Помощния център на Google Ads тук.

За най-добри практики относно това, как да управлявате няколко профила, посетете Помощния център на Google Ads тук.

За повече информация относно това, как да добавите нов профил към профила Ви на мениджър, посетете Помощния център на Google Ads тук (създаване на нов дъщерен профил от профила Ви на мениджър) и тук (свързване на вече съществуващ дъщерен профил към профила Ви на мениджър).

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
false
false
true
73067
false
false