Yêu cầu về biểu mẫu khách hàng tiềm năng

Biểu mẫu khách hàng tiềm năng cho phép khách hàng bày tỏ mối quan tâm của họ đối với một quảng cáo thông qua việc điền vào biểu mẫu liên hệ. Các biểu mẫu khách hàng tiềm năng (bao gồm cả văn bản và hình ảnh do nhà quảng cáo cung cấp) đều phải tuân thủ Chính sách tiêu chuẩn của Google Ads. Hãy xem các yêu cầu khác dưới đây để đảm bảo khách hàng của bạn có được trải nghiệm tốt nhất khi cung cấp thông tin chi tiết.

Các yêu cầu về hình ảnh trong biểu mẫu khách hàng tiềm năng

Tất cả hình ảnh mà bạn sử dụng trong quảng cáo phải đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng nhất định. Bố cục hình ảnh phải tuân theo các tiêu chuẩn của Google Ads và bản thân hình ảnh không bị mờ. Hãy xem Chính sách chất lượng hình ảnh để biết thêm thông tin.

Chính sách liên quan và những lý do từ chối phổ biến

Các chính sách Google Ads sau có liên quan đặc biệt đến biểu mẫu khách hàng tiềm năng và thường dẫn tới việc quảng cáo bị từ chối. Tìm hiểu về điều gì xảy ra nếu bạn vi phạm các chính sách của Google.

Nội dung khiêu dâm

Để giữ quảng cáo phù hợp và an toàn cho người dùng, Google hạn chế nội dung khiêu dâm trong một số trường hợp nhất định. Google không cho phép quảng cáo có nội dung dành cho người lớn xuất hiện trong biểu mẫu khách hàng tiềm năng. Hãy xem Chính sách về nội dung khiêu dâm để biết thêm thông tin.

Mạng liên kết/trang web tổng hợp khách hàng tiềm năng

Only first-party advertisers or third-party agencies with a well-established, direct relationship with the products and / or services being offered, can use lead form ads. Affiliate networks or lead generation businesses will not be allowed in our sole discretion.

Nội dung có liên quan đến rượu

Google không cho phép quảng cáo nội dung có liên quan đến rượu trong biểu mẫu khách hàng tiềm năng. Hãy xem Chính sách nội dung có liên quan đến rượu trên Google Ads để biết thêm thông tin.

Nội dung có liên quan đến cờ bạc

Google không cho phép quảng cáo nội dung có liên quan đến cờ bạc trong biểu mẫu khách hàng tiềm năng. Hãy xem Chính sách nội dung có liên quan đến cờ bạc trên Google Ads để biết thêm thông tin.

Chăm sóc sức khỏe và thuốc

Google không cho phép quảng cáo nội dung có liên quan đến hoạt động chăm sóc sức khỏe trong biểu mẫu khách hàng tiềm năng. Hãy xem Chính sách về hoạt động chăm sóc sức khỏe và thuốc trên Google Ads để biết thêm thông tin.

Nội dung chính trị

Google không cho phép quảng cáo nội dung chính trị trong biểu mẫu khách hàng tiềm năng. Hãy xem Chính sách nội dung chính trị trên Google Ads để biết thêm thông tin.

Sử dụng thông tin cá nhân theo cách sai trái

Chúng tôi tuyệt đối không cho phép sử dụng thông tin cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào nếu người dùng không đồng ý. Hãy xem Chính sách thu thập và sử dụng dữ liệu để biết thêm thông tin về những gì bạn có thể thu thập và cách xử lý thông tin cá nhân. Chúng tôi cũng yêu cầu tất cả các nhà quảng cáo phải tuân thủ các yêu cầu pháp lý địa phương.

Ưu đãi hiện không thể sử dụng

Thông tin trong các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn quảng cáo cũng như thông tin do người dùng yêu cầu phải chính xác và hiển thị công khai. Hãy xem Chính sách về ưu đãi hiện không thể sử dụng để biết thêm thông tin.

Nhãn hiệu

Google có thể xóa quảng cáo hoặc phần mở rộng, bao gồm cả biểu mẫu khách hàng tiềm năng mà bạn tạo, theo khiếu nại của chủ sở hữu nhãn hiệu. Nhà quảng cáo chịu trách nhiệm về việc sử dụng nhãn hiệu phù hợp trong văn bản quảng cáo, nội dung và thông tin doanh nghiệp. Hãy xem Chính sách nhãn hiệu để biết thêm thông tin.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?