Požiadavky na formulár pre potenciálnych zákazníkov

Formuláre pre potenciálnych zákazníkov umožňujú vašim zákazníkov v reakcii na reklamu vyjadriť záujem vyplnením kontaktného formulára. Na formuláre pre potenciálnych zákazníkov vrátane textu a obrázka poskytnutého inzerentom sa vzťahujú štandardné pravidlá služby Google Ads. V záujme zaistenia najlepšieho dojmu zákazníkov pri poskytovaní svojich údajov si pozrite aj ďalšie požiadavky uvedené nižšie.

Požiadavky na obrázky vo formulároch pre potenciálnych zákazníkov

Všetky obrázky používané v reklame musia spĺňať určité štandardy kvality. Rozloženie obrázka musí zodpovedať štandardom služby Google Ads, pričom samotný obrázok nesmie byť rozmazaný. Viac sa dozviete v pravidlách pre kvalitu obrázkov.

Súvisiace pravidlá a bežné dôvody zamietnutia

Nasledujúce pravidlá služby Google Ads sa vzťahujú špeciálne na formuláre pre potenciálnych zákazníkov a často sú dôvodom zamietnutia. Prečítajte si, čo sa stane, ak porušíte naše pravidlá.

Obsah pre dospelých

Vo formulároch pre potenciálnych zákazníkov nie sú povolené reklamy s obsahom pre dospelých. Viac sa dozviete v pravidlách služby Google Ads pre obsah určený dospelým.

Sieť affiliate partnera / agregátor potenciálnych zákazníkov

Only first-party advertisers or third-party agencies with a well-established, direct relationship with the products and / or services being offered, can use lead form ads. Affiliate networks or lead generation businesses will not be allowed in our sole discretion.

Obsah súvisiaci s alkoholom

Vo formulároch pre potenciálnych zákazníkov nie sú povolené reklamy s obsahom súvisiacim alkoholom. Viac sa dozviete v pravidlách služby Google Ads pre obsah súvisiaci s alkoholom.

Obsah súvisiaci s hazardom

Vo formulároch pre potenciálnych zákazníkov nie sú povolené reklamy s obsahom súvisiacim s hazardom. Viac sa dozviete v pravidlách služby Google Ads pre obsah súvisiaci s hazardom.

Zdravotná starostlivosť a lieky

Vo formulároch pre potenciálnych zákazníkov nie sú povolené reklamy s obsahom súvisiacim so zdravotnou starostlivosťou. Viac sa dozviete v pravidlách služby Google Ads pre zdravotnú starostlivosť a lieky.

Politický obsah

Vo formulároch pre potenciálnych zákazníkov nie sú povolené reklamy s politickým obsahom. Viac sa dozviete v pravidlách služby Google Ads pre politický obsah.

Zneužívanie osobných údajov

Použitie osobných údajov spôsobmi, s ktorými používatelia nevyslovili súhlas, je prísne zakázané. Viac informácií o tom, čo môžete zhromažďovať a ako zaobchádzať s osobnými údajmi, nájdete v pravidlách zhromažďovania a používania údajov. Od všetkých inzerentov tiež vyžadujeme, aby spĺňali miestne právne podmienky.

Nedostupné ponuky

Informácie o inzerovaných výrobkoch a službách a tiež tie, ktoré si používateľ vyžiada, by mali byť presné a dostupné. Viac sa dozviete v pravidlách pre nedostupné ponuky.

Ochranné známky

Google môže v dôsledku sťažnosti vlastníka ochrannej známky odstrániť reklamy alebo rozšírenia vrátane formulára pre potenciálnych zákazníkov. Za správne používanie ochranných známok v reklamnom texte, podkladoch alebo informáciách o firme zodpovedajú inzerenti. Viac sa dozviete v pravidlách používania ochranných známok.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?