הדרישות בטפסים לפרטי לידים

בעזרת טפסים לפרטי לידים הלקוחות שלכם יכולים להביע עניין בתגובה לפרסומת, ולמלא טופס של פרטי יצירת קשר. טפסים לפרטי לידים, כולל הטקסט והתמונה שהמפרסם מספק, צריכים לציית למדיניות Google Ads הרגילה. כדי לוודא שהלקוחות ייהנו מהחוויה הטובה ביותר כשהם מספקים את הפרטים שלהם, יש לעיין בדרישות הנוספות שבהמשך.

דרישות לגבי שם העסק בטפסים לפרטי לידים

חל איסור על:

An inaccurate business name, or a business name that does not clearly represent the advertised business, or disambiguate from similar businesses.
 

Promotional language in the business name field.

Examples: "Buy Acme Shoes" or "Sale at Acme Home Services"

קיים מגוון רחב של שמות עסקים, ולכן יש כמה שיקולים מיוחדים שיש להתחשב בהם בנוגע לאפשרויות הבאות:

שמות עסקים מבוססי דומיין: ניתן להשתמש בשם דומיין כשם עסק אם מוסיפים רווחים תקינים בין המילים. לדוגמה, ניתן להשתמש בשם Acme Solutions במודעה כשם עסק לזיהוי האתר www.acmesolutions.com.

מפיצים וסוכנים מורשים: מפיצים או סוכנים מורשים המוכרים ברישיון מוצר או שירות צריכים להשתמש בניסוח שיצביע על כך. לדוגמה, סוכן של רכבי Acme בעפולה יוכל להשתמש בשם העסק "רכבי Acme עפולה".

דרישות לגבי תמונות בטפסים לפרטי לידים

כל התמונות בפרסום צריכות לעמוד בסטנדרטים מסוימים של איכות. פריסת התמונה צריכה להיות תואמת לסטנדרטים של Google Ads והתמונה עצמה אינה יכולה להיות מטושטשת. למידע נוסף, אפשר לעיין במדיניות בנושא איכות התמונה.

דרישות לגבי תגובה לפעולה מאתר אחר (webhook)

אם בוחרים להשתמש בתגובה לפעולה מאתר אחר (webhook) כדי לקבל את נתוני הלידים בזמן אמת בניהול קשרי הלקוחות (CRM), יש לוודא שכתובת ה-URL שצוינה פועלת באופן תקין. אם כתובת ה-webhook URL אינה תקינה, הטופס לפרטי לידים יידחה.

כללי מדיניות רלוונטיים וסיבות נפוצות לכך שמודעות נדחות

סעיפי המדיניות הבאים של Google Ads רלוונטיים במיוחד לטפסים לפרטי לידים, והפרה שלהם מובילה לעיתים קרובות לפסילת מודעות. בקישור הבא מוסבר מה קורה אם מפרים את המדיניות שלנו.

תוכן למבוגרים

אין להשתמש בטפסים לפרטי לידים עם מודעות המכילות תוכן למבוגרים בלבד. מידע נוסף זמין במדיניות של Google Ads לגבי תוכן למבוגרים.

רשת של שותף עצמאי / אגרגטור של לידים

Only first-party advertisers or third-party agencies with a well-established, direct relationship with the products and / or services being offered, can use lead form ads. Affiliate networks or lead generation businesses will not be allowed in our sole discretion.

תוכן הקשור לאלכוהול

אין להשתמש בטפסים לפרטי לידים עם מודעות המכילות תוכן הקשור לאלכוהול. ניתן לקבל מידע נוסף במדיניות של Google Ads בנושא תוכן הקשור לאלכוהול.

תוכן הקשור להימורים

אין להשתמש בטפסים לפרטי לידים עם מודעות המכילות תוכן הקשור להימורים. ניתן לקבל מידע נוסף במדיניות של Google Ads בנושא תוכן הקשור להימורים.

שירותי בריאות ותרופות

אין להשתמש בטפסים לפרטי לידים עם מודעות המכילות תוכן הקשור לשירותי בריאות. מידע נוסף זמין במדיניות של Google Ads בנושא שירותי בריאות ותרופות.

תוכן פוליטי

אין להשתמש בטפסים לפרטי לידים עם מודעות המכילות תוכן פוליטי. מידע נוסף זמין במדיניות של Google Ads בנושא תוכן פוליטי.

שימוש לרעה במידע אישי

אנחנו אוסרים לחלוטין על שימוש במידע אישי בדרכים שמשתמשים לא הסכימו להן. מידע נוסף על פרטים שניתן לאסוף ואופן הטיפול במידע האישי זמין במדיניות בנושא איסוף נתונים ושימוש בהם. אנחנו גם דורשים מכל המפרסמים לציית לדרישות המשפטיות המקומיות שלהם.

מבצעים שלא ניתן לממש

המידע במוצרים או בשירותים שמתפרסמים צריך להיות מדויק. כמו כן, המוצרים והשירותים האלה צריכים להיות זמינים למשתמש. לקבלת מידע נוסף יש לעיין במדיניות בנושא מבצעים שלא ניתן לממש.

סימנים מסחריים

Google עשויה להסיר מודעות או תוספים, כולל טפסים שיצרתם לפרטים לידים, בתגובה לתלונות מצד בעלים של סימנים מסחריים. המפרסמים אחראים לעשות שימוש הולם בסימנים מסחריים בטקסטים של מודעות, בנכסים ובפרטי העסק שלהם. אפשר לקרוא מידע נוסף במדיניות הסימנים המסחריים.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?