Müügivihje vormi nõuded

Müügivihje vormid võimaldavad klientidel näidata üles huvi reklaami vastu, täites kontaktivormi. Müügivihje vormide puhul, mis hõlmavad reklaamija esitatud teksti ja pilte, kehtivad tavapärased Google Adsi eeskirjad. Klientidele andmete esitamisel parima kasutuskogemuse pakkumiseks vaadake allpool esitatud täiendavaid nõudeid.

Ettevõtte nime nõuded müügivihje vormides

Lubatud pole järgmine.

An inaccurate business name, or a business name that does not clearly represent the advertised business, or disambiguate from similar businesses.
 

Promotional language in the business name field.

Examples: "Buy Acme Shoes" or "Sale at Acme Home Services"

Ettevõtete nimede mitmekesisust silmas pidades tuleb järgmistel juhtudel arvestada eritingimusi.

Domeenipõhised ettevõtte nimed. Kui kasutate sõnade vahel tühikuid õigesti, võite ettevõtte nimena kasutada oma domeeni nime. Näiteks www.acmesolutions.com oleks reklaamis „Acme Solutions“.

Edasimüüjad ja volitatud jaemüüjad. Kui olete toote või teenuse volitatud edasimüüja või jaemüüja, kasutage asjakohast täpsustavat teksti. Näiteks San Antonios tegutsev Acme autode müüja võiks kasutada ettevõtte nime „San Antonio Acme”.

Piltide nõuded müügivihje vormides

Kõik reklaamides kasutatud pildid peavad järgima teatud kvaliteedistandardeid. Pildi paigutus peab vastama Google Adsi standarditele ja pilt ise ei tohi olla udune. Lisateavet vaadake pildikvaliteedi eeskirjadest.

Veebihaagi nõuded

Kui otsustasite kasutada veebihaagi funktsiooni CRM-is reaalajas müügivihjete andmete hankimiseks, tuleb teil tagada, et sisestatud URL töötaks õigesti. Valesti töötav veebihaagi URL põhjustab teie müügivihje vormi tagasilükkamise.

Seotud eeskirjad ja sagedased tagasilükkamised

Järgmised Google Adsi eeskirjad on müügivihje vormide puhul eriti asjakohased ja sageli seotud tagasilükkamistega. Lugege, mis juhtub siis, kui rikute meie eeskirju.

Täiskasvanutele mõeldud sisu

Täiskasvanutele mõeldud sisu reklaamid ei ole müügivihje vormides lubatud. Lisateavet leiate Google Adsi täiskasvanutele mõeldud sisu eeskirjadest.

Sidusreklaamija võrgustik / müügivihjete koondsait

Only first-party advertisers or third-party agencies with a well-established, direct relationship with the products and / or services being offered, can use lead form ads. Affiliate networks or lead generation businesses will not be allowed in our sole discretion.

Alkoholiga seotud sisu

Alkoholiga seotud sisu reklaamid ei ole müügivihje vormides lubatud. Lisateavet leiate Google Adsi alkoholiga seotud sisu eeskirjadest.

Hasartmängudega seotud sisu

Hasartmängudega seotud sisu reklaamid ei ole müügivihje vormides lubatud. Lisateavet leiate Google Adsi hasartmängudega seotud sisu eeskirjadest.

Tervishoid ja ravimid

Tervishoiuga seotud sisu reklaamid ei ole müügivihje vormides lubatud. Lisateavet leiate Google Adsi tervishoiu ja ravimitega seotud eeskirjadest.

Poliitiline sisu

Poliitilise sisu reklaamid ei ole müügivihje vormides lubatud. Lisateavet leiate Google Adsi poliitilise sisu eeskirjadest.

Isiklike andmete väärkasutus

Isiklike andmete kasutamine viisil, milleks kasutajad pole luba andnud, on rangelt keelatud. Lisateavet selle kohta, mida tohite koguda ja kuidas isiklikke andmeid käsitleda, vaadake andmete kogumise ja kasutamise eeskirjadest. Samuti nõuame, et kõik reklaamijad järgiksid kohalikke juriidilisi nõudeid.

Pakkumised, mis pole saadaval

Reklaamitavates toodetes või teenustes esitatud ja kasutaja soovitud teave peab olema täpne ja kättesaadav. Lisateavet vaadake mittesaadaval pakkumiste eeskirjadest.

Kaubamärgid

Google võib kaubamärgi omaniku kaebuse korral reklaamid või laiendid (sh teie loodud müügivihje vormid) eemaldada. Reklaamijad vastutavad selle eest, et kaubamärki kasutatakse nende reklaami tekstis, varades ja ettevõtte teabes õigesti. Lisateavet leiate kaubamärgieeskirjadest.

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?