Изисквания за формуляр за възможни клиенти

Формулярите за възможни клиенти дават възможност на клиентите да заявят интереса си в отговор на реклама, като попълнят формуляр за връзка. Формулярите за връзка, включително предоставените от рекламодателя текст и изображение, са предмет на стандартните правила на Google Ads. За да осигурите възможно най-добра практическа работа на клиентите, когато предоставят данните си, вижте допълнителните изисквания по-долу.

Изисквания за имената на бизнесите във формуляри за възможни клиенти

Не се допуска следното:

Неточно име на бизнеса или такова, което не представя ясно рекламирания бизнес или не го отличава безспорно от други подобни бизнеси.
 

Рекламни послания в полето за име на бизнеса.

Примери: „Купете обувки Акме“ или „Разпродажба в Акме дом и градина“

Поради голямото разнообразие от имена на бизнеси, трябва да обърнете специално внимание на следното:

Имена на бизнеси, базирани на домейни: Можете да използвате името на домейна си за име на бизнеса, като оставите съответното разстояние между думите. Например в рекламата Ви www.akmedomigradina.com може да се идентифицира като „Aкме Дом и Градина".

Дистрибутори и оторизирани търговци: Ако сте оторизиран търговец или дистрибутор на продукт или услуга, използвайте подходящите определения за това. Например търговец на автомобили „Акме“ за региона на Варна би могъл да използва име на бизнеса „Акме Варна“.

Изисквания за имената на бизнесите във формулярите за възможни клиенти

Всички изображения, използвани в рекламите, трябва да отговарят на определени стандарти за качество. Оформлението на изображенията трябва да съответства на стандартите на Google Ads, а самото изображение не може да е замъглено. За повече информация прегледайте правилата за качеството на изображенията.

Сродни правила и чести причини за неодобрение

Следните правила на Google Ads са особено важни за формулярите за възможни клиенти и са честа причина за получаване на неодобрение. Научете какво се случва, ако нарушите правилата ни.

Съдържание, ориентирано към пълнолетни

За рекламите на ориентирано към възрастни съдържание не се допускат формуляри за възможни клиенти. За повече информация вижте правилата на Google Ads за ориентираното към възрастни съдържание.

Партньорска мрежа/Агрегат за възможни клиенти

Only first-party advertisers or third-party agencies with a well-established, direct relationship with the products and / or services being offered, can use lead form ads. Affiliate networks or lead generation businesses will not be allowed in our sole discretion.

Съдържание, свързано с алкохол

За рекламите на съдържание, свързано с алкохол, не се допускат формуляри за възможни клиенти. За повече информация вижте правилата на Google Ads за съдържанието, свързано с алкохол.

Свързано с хазарт съдържание

За рекламите на съдържание, свързано с хазарт, не се допускат формуляри за възможни клиенти. За повече информация вижте правилата на Google Ads за съдържанието, свързано с хазарт.

Здравеопазване и лекарствени средства

За рекламите на съдържание, свързано със здравеопазването, не се допускат формуляри за възможни клиенти. За повече информация вижте правилата на Google Ads за здравеопазването и лекарствените средства.

Политическо съдържание

За рекламите на политическо съдържание не се допускат формуляри за възможни клиенти. За повече информация вижте правилата на Google Ads за политическото съдържание.

Злоупотреба с лична информация

Строго забранено е използване на лична информация по начини, за които потребителите не са дали съгласие. Вижте правилата за събиране и използване на данни за повече информация за това какво можете да събирате и как да обработвате личната информация. Също така изискваме всички рекламодатели да спазват местните законови изисквания.

Неналични оферти

Информацията в рекламираните или заявените от потребителя продукти или услуги трябва да е точна и налична. Вижте правилата ни за неналичните оферти за повече информация.

Запазени марки

Google може да премахне реклами или разширения, включително създадени от Вас формуляри за възможни клиенти, в отговор на жалби от собственици на запазени марки. Рекламодателите носят отговорност за правомерното използване на запазени марки в рекламния си текст, активите и информацията за бизнеса. За повече информация вижте правилата за запазените марки.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?