Изисквания за формулярите за възможни клиенти

Google предоставя преведени версии на статиите в Помощния ни център за Ваше удобство. Те не са предназначени да променят съдържанието на правилата ни. За прилагане на правилата използваме официалната версия на английски език. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Формулярите за възможни клиенти дават възможност на клиентите да заявят интереса си в отговор на реклама, като попълнят формуляр за връзка. Формулярите за връзка, включително предоставените от рекламодателя текст и изображение, са предмет на стандартните правила на Google Ads. За да осигурите възможно най-добра практическа работа на клиентите, когато предоставят данните си, вижте допълнителните изисквания по-долу.

Изисквания

За да използвате активи за формуляри за възможни клиенти, трябва да имате следното:

  • добра история на спазване на правилата.
  • профил в Google Ads в отговарящ на условията сектор или подсектор. Деликатните сектори или подсектори (например сексуално съдържание) не отговарят на условията за формуляри за възможни клиенти.
  • декларация за поверителност за бизнеса Ви. Когато създавате актив за формуляр за възможни клиенти в Google Ads, трябва да предоставите връзка към декларацията си за поверителност. Декларацията за поверителност се показва в края на формуляра за възможни клиенти.

Освен това, ако добавяте актив за формуляр за възможни клиенти към видеокампания, кампания за откриване или кампания в дисплейната мрежа или пък създавате кампания в мрежата за търсене, в която заглавието се отваря директно във формуляр за възможни клиенти, ще Ви е необходимо следното:

  • Над 50 000 щ.д. общо разходи в Google Ads. За рекламодатели, чиито профили се управляват във валути, различни от щатски долари, сумата на разходите Ви ще бъде преобразувана в щ.д., използвайки средния месечен валутен курс за съответната валута.

Изисквания за изображенията във формулярите за възможни клиенти

Всички изображения, използвани в рекламите, трябва да отговарят на определени стандарти за качество. Оформлението на изображенията трябва да съответства на стандартите на Google Ads, а самото изображение не може да е замъглено. За повече информация вижте правилата за качеството на изображенията.

Сродни правила и чести причини за неодобрение

Следните правила на Google Ads са особено важни за формулярите за възможни клиенти и са честа причина за получаване на неодобрение. Научете какво се случва, ако нарушите правилата ни.

Сексуално съдържание

За да поддържа рекламите подходящи и безопасни за потребителите, при определени обстоятелства Google ограничава сексуалното съдържание. За рекламите на ориентирано към пълнолетни съдържание не се допускат формуляри за възможни клиенти. За повече информация вижте правилата относно сексуалното съдържание.

Партньорска мрежа/aгрегатор за възможни клиенти

Само рекламодатели първи страни или агенции трети страни с добре установена директна връзка с предлаганите продукти и/или услуги могат да използват реклами с формуляри за възможни клиенти. Партньорски мрежи или бизнеси за генериране на възможни клиенти няма да се допускат единствено по наша преценка.

Съдържание, свързано с алкохол

За рекламите на съдържание, свързано с алкохол, не се допускат формуляри за възможни клиенти. За повече информация вижте правилата на Google Ads за съдържанието, свързано с алкохол.

Свързано с хазарт съдържание

За рекламите на съдържание, свързано с хазарт, не се допускат формуляри за възможни клиенти. За повече информация вижте правилата на Google Ads относно съдържанието, свързано с хазарт.

Здравеопазване и лекарствени средства

За рекламите на съдържание, свързано със здравеопазването, не се допускат формуляри за възможни клиенти. За повече информация вижте правилата на Google Ads за здравеопазването и лекарствените средства.

Политическо съдържание

За рекламите на политическо съдържание не се допускат формуляри за възможни клиенти. За повече информация вижте правилата на Google Ads за политическото съдържание.

Злоупотреба с лична информация

Строго забранено е използване на лична информация по начини, за които потребителите не са дали съгласие. Вижте правилата за събиране и използване на данни за повече информация за това какво можете да събирате и как да обработвате личната информация. Също така изискваме всички рекламодатели да спазват местните законови изисквания.

Неналични оферти

Информацията в рекламираните или заявените от потребителя продукти или услуги трябва да е точна и налична. Вижте правилата ни за неналичните оферти за повече информация.

Запазени марки

Google може да премахне реклами или активи, включително създадени от Вас формуляри за възможни клиенти, в отговор на жалби от собственици на запазени марки. Рекламодателите носят отговорност за правомерното използване на запазени марки в рекламния си текст, активите и информацията за бизнеса. За повече информация вижте правилата за запазените марки.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
true
false
true
true
73067