Хазарт и игри

Google предоставя преведени версии на статиите в Помощния ни център за Ваше удобство. Те не са предназначени да променят съдържанието на правилата ни. За прилагане на правилата използваме официалната версия на английски език. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Потребителите на Display & Video 360 трябва да спазват тези правила на Google Ads. Посетете Помощния център на Display & Video 360 за допълнителни ограничения.

Подкрепяме отговорното рекламиране на хазарт и спазваме местните закони за хазарта, както и отрасловите стандарти, затова не допускаме определени типове рекламиране, свързано с хазарт. Свързани с хазарт реклами се допускат, ако спазват правилата по-долу и ако рекламодателят е получил подходящо сертифициране от Google Ads. Рекламите за хазарт трябва да са насочени към одобрени държави, на целевата им страница да се показва информация за отговорно отношение към хазарта и никога да не бъдат насочени към непълнолетни лица. Проверете местните разпоредби за областите, към които искате да насочвате.

Следват няколко примера за свързано с хазарт съдържание, което се допуска само при определени условия:

Офлайн хазарт

Популяризиране на физически заведения или дейност за хазарт с истински пари

Примери: Физически съществуващи казина в Лас Вегас или Макао, развлекателни събития в казина, поточно предаване на офлайн турнири по покер

Онлайн хазарт

Ако искате да рекламирате онлайн хазарт, трябва да сте сертифицирани от Google. Научете как да кандидатствате за сертифициране.

Популяризиране на онлайн хазарт с истински пари

Примери: Онлайн казина или букмейкъри, сайтове или приложения за бинго или игрални автомати, онлайн покупки на лотарийни билети или карти с изтриване, онлайн спортни залагания, игри с виртуални валути или предмети с истинска стойност.

Популяризиране на сайтове, които включват или водят към съдържание, свързано с онлайн хазарт

Примери: Промоционални продукти, като например талони или бонус кодове; образователни материали, като например уроци или електронни книги; софтуер, като например калкулатори за изчисляване на шансовете на покер; друга свързана с хазарта информация, включително съвети, коефициенти, хандикап и спортни прогнози; агрегатори или партньорски сайтове, които популяризират свързано с хазарт съдържание.

Онлайн игри, непредназначени за казина

Всяка базирана на интернет игра, в която пари или други ценни предмети се плащат или залагат в замяна на възможност за спечелване на истински пари или награди според резултата от играта.

Примери: Фантастични спортове, онлайн турнири по шахмат или видеоигри „съберете три еднакви“, играни за пари или награди.

Социални казино игри

Реклами на социални казино игри се допускат, ако спазват правилата по-долу и рекламодателят е получил подходящо сертифициране от Google Ads. Тези реклами трябва да насочват към одобрени държави и да не привличат непълнолетни лица. Проверете местните разпоредби за областите, към които искате да насочвате.

Популяризиране на социални казино игри, които представляват онлайн симулирани хазартни игри, при които няма възможност да се спечели нещо със стойност, като пари или награди.

По отношение на рекламите на социални казино игри и дестинации не се допуска следното:

Дестинации на социални казино игри, които предлагат хазарт или игри със съществуваща възможност за спечелване на истински пари или награди въз основа на резултата от играта. 

Популяризиране на дестинации, предлагащи „хазарт с истински пари“. Това включва реклами, свързани с хазартни игри, които се показват на Вашата дестинация със социални казино игри.

Ограничения за хазарта по държави

В допълнение към горепосочените изисквания може да има и други ограничения въз основа на държавите, към които е насочена кампанията Ви. Прегледайте ограниченията по държави по-долу. Ако дадена държава не е в списъка, това означава, че понастоящем Google Ads не поддържа рекламирането на хазарт в тази държава.

Преглед на изискванията по държави
Азиатско-Тихоокеански регион
Продукт Допуска ли се? Подробности
Маджонг  Не се допуска Google не допуска популяризирането на маджонг, ако има размяна на пари.
Австралия
Продукт Допуска ли се? Подробности
Онлайн хазарт  Допуска се с ограничения Google допуска реклами, популяризиращи следния онлайн хазарт, стига рекламодателят да е лицензиран оператор, който е регистриран в подходящия австралийски щат или територия, и да представи валиден лиценз:
 • спортни залагания;
 • лотарии.
Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте как се кандидатства.
Информация за онлайн хазарт  Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи следните свързани с хазарта продукти, стига рекламодателят да e лицензиран оператор, който е регистриран в подходящия австралийски щат или територия, и да представи валиден лиценз:

 • свързани с хазарта промоционални материали, като например талони и бонус кодове;
 • свързани с хазарта указания и образователни материали, като например книги и електронни книги;
 • свързана с хазарта информация, като например съвети, коефициенти и хандикап.
Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте как се кандидатства.
Австрия
Продукт Допуска ли се? Подробности
Онлайн хазарт  Допуска се с ограничения Google допуска реклами, популяризиращи следните продукти за онлайн хазарт, стига рекламодателят да е лицензиран от австрийското Министерство на финансите в съответствие с всички приложими разпоредби в Австрия и в случай на спортни залагания също да представи номер на валидно разрешително за спортни залагания, издадено от правителството на поне една австрийска провинция в съответствие с всички приложими разпоредби в Австрия.
 • онлайн хазарт;
 • онлайн бинго;
 • спортни залагания;
 • онлайн казино игри.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте как се кандидатства.

Свързани с хазарта продукти  Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи следните свързани с хазарта продукти, стига рекламодателят да е лицензиран в съответствие с всички приложими разпоредби в Австрия и в случай на спортни залагания също да представи номер на валидно разрешително за спортни залагания, издадено от правителството на поне една австрийска провинция в съответствие с всички приложими разпоредби в Австрия:

 • свързани с хазарта промоционални продукти, като например талони, бонус кодове и т.н.;
 • свързани с хазарта указания и образователни материали, като например книги и електронни книги;
 • свързана с хазарта информация, като например съвети, коефициенти и хандикап;
 • свързани с хазарта лотарии.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте как се кандидатства.

Белгия
Продукт Допуска ли се? Подробности
Онлайн хазарт  Допуска се с ограничения Google допуска реклами, популяризиращи следните продукти за онлайн хазарт, стига рекламодателят да е регистрирана в Белгия фирма и ако съответната онлайн хазартна дейност изисква лиценз, да представи номер на валиден такъв:
 • онлайн хазарт;
 • онлайн бинго;
 • спортни залагания;
 • онлайн казино игри;
 • сайтове за сравняване на онлайн хазарт, стига на агрегатора да няма онлайн хазарт.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте как се кандидатства.

Свързани с хазарта продукти  Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи следните свързани с хазарта продукти, стига рекламодателят да е регистрирана в Белгия фирма и, ако съответната онлайн хазартна дейност изисква лиценз, да представи номер на валиден такъв:

 • свързани с хазарта промоционални продукти, като например талони, бонус кодове и т.н.;
 • свързани с хазарта указания и образователни материали, като например книги и електронни книги;
 • свързана с хазарта информация, като например съвети, коефициенти и хандикап;
 • свързани с хазарта лотарии.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Бразилия
Продукт Допуска ли се? Подробности
Онлайн хазарт  Допуска се с ограничения Google допуска реклами, популяризиращи следното съдържание за онлайн хазарт, стига да са лицензирани от бразилските органи по хазарта:
 • лотарии;
 • конни надбягвания;
 • сайтове, които предоставят информация относно други хазартни услуги, лицензирани в Бразилия, или сравнение между тях, без самите те да осъществяват хазартни дейности, изискващи лиценз. Тези сайтове може да предоставят връзки към хазартни услуги, които не се управляват или контролират от агрегатора.
Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте как се кандидатства.
България
Продукт Допуска ли се? Подробности
Онлайн хазарт  Допуска се с ограничения Google допуска реклами, популяризиращи следното съдържание за онлайн хазарт, стига да са лицензирани от българските органи по хазарта:
 • онлайн хазарт;
 • онлайн бинго;
 • онлайн казино игри;
 • спортни залагания.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте как се кандидатства.

Свързани с хазарта продукти  Допуска се с ограничения Google допуска реклами, популяризиращи следните свързани с хазарта продукти, стига да са лицензирани от българските органи по хазарта:
 • свързани с хазарта указания и образователни материали, като например книги и електронни книги;
 • свързана с хазарта информация, като например съвети, коефициенти и хандикап;
 • свързани с хазарта промоционални продукти, като например талони, бонус кодове и т.н.;
 • свързани с хазарта лотарии.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте как се кандидатства.

Канада
Продукт Допуска ли се? Подробности
Онлайн хазарт  Допуска се с ограничения Google допуска реклами, популяризиращи следните продукти за онлайн хазарт, от страна на държавно лицензирани юридически лица:
 • онлайн хазарт;
 • онлайн бинго;
 • спортни залагания;
 • онлайн казино игри.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте как се кандидатства.

Свързани с хазарта продукти  Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи следните свързани с хазарта продукти, от страна на държавно лицензирани юридически лица:

 • свързани с хазарта промоционални продукти, като например талони, бонус кодове и т.н.;
 • свързани с хазарта указания и образователни материали, като например книги и електронни книги;
 • свързана с хазарта информация, като например съвети, коефициенти и хандикап;
 • свързани с хазарта лотарии.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте как се кандидатства.

Китай
Продукт Допуска ли се? Подробности
Свързано с хазарт съдържание  Не се допуска Google не допуска следното свързано с хазарта съдържание:
 • физически съществуващи казина;
 • физическо оборудване за хазарт.
Онлайн игри, непредназначени за казина  Не се допуска Google не допуска рекламиране на базирани в интернет игри, при които пари или други ценни предмети се плащат или залагат, за да се спечели по-голяма сума пари или друг ценен предмет.
Колумбия
Продукт Допуска ли се? Подробности
Свързано с хазарт съдържание  Допуска се Google допуска реклами, популяризиращи следното съдържание за онлайн хазарт, стига рекламодателят да е регистриран в Colijuegos и да представи валиден лиценз:
 • ротативки или хазартни игрални автомати.
 • рулетка.
 • блекджек.
 • бакара.
 • бинго.
 • покер.
 • спортни залагания и игри, свързани с фентъзи спортове.
 • сайтове, които предоставят информация относно други хазартни услуги, лицензирани в Колумбия, или сравнение между тях, без самите те да осъществяват хазартни дейности, изискващи лиценз. Може да предоставят връзки към хазартни услуги, които не се управляват или контролират от агрегатора.
Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте как се кандидатства.
Хърватия
Продукт Допуска ли се? Подробности
Онлайн хазарт  Допуска се с ограничения Google допуска реклами, популяризиращи следното съдържание за онлайн хазарт, стига да са лицензирани от хърватските органи по хазарта:
 • онлайн хазарт.
 • онлайн бинго.
 • онлайн казино игри.
 • спортни залагания.
 • сайтове, които предоставят информация относно други хазартни услуги или сравнение между тях, без самите те да осъществяват хазартни дейности, изискващи лиценз. Тези сайтове може да предоставят връзки към хазартни услуги, които не се управляват или контролират от агрегатора.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте как се кандидатства.

Свързани с хазарта продукти  Допуска се с ограничения Google допуска реклами, популяризиращи следните свързани с хазарта продукти, стига да са лицензирани от хърватските органи по хазарта:
 • свързани с хазарта указания и образователни материали, като например книги и електронни книги;
 • свързана с хазарта информация, като например съвети, коефициенти и хандикап;
 • свързани с хазарта промоционални продукти, като например талони, бонус кодове и т.н.;
 • свързани с хазарта лотарии.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте как се кандидатства.

Чешка република
Продукт Допуска ли се? Подробности
Онлайн хазарт  Допуска се с ограничения Google допуска реклами, популяризиращи следното съдържание за онлайн хазарт, стига да са лицензирани от чешките органи по хазарта:
 • онлайн бинго;
 • лотарии;
 • онлайн казино игри;
 • спортни залагания.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте как се кандидатства.

Свързани с хазарта продукти  Допуска се с ограничения Google допуска реклами, популяризиращи следните свързани с хазарта продукти, от страна на държавно лицензирани юридически лица:
 • свързани с хазарта указания и образователни материали, като например книги и електронни книги;
 • свързана с хазарта информация, като например съвети, коефициенти и хандикап;
 • свързани с хазарта промоционални продукти, като например талони, бонус кодове и т.н.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте как се кандидатства.

Дания
Продукт Допуска ли се? Подробности
Онлайн хазарт  Допуска се с ограничения Google допуска реклами за следните типове онлайн хазарт, стига операторът да е лицензиран от датския орган по хазарта:
 • хазарт, свързан с определено местоположение;
 • онлайн казино игри;
 • онлайн залагания;
 • спортни залагания;
 • състезания по фентъзи спортове;
 • ротативки;
 • свързана с хазарта информация, като например съвети, коефициенти и хандикап;
 • свързани с хазарта промоционални продукти, като например талони, бонус кодове и т.н.;
 • свързани с хазарта указания и образователни материали, като например книги и електронни книги.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте как се кандидатства.

Могат да кандидатстват и рекламодатели, които предоставят информация относно хазартни услуги или сравнение между тях, без самите те да осъществяват изискващи лиценз хазартни дейности, но трябва да предлагат връзки само към сайтове на лицензирани оператори.

Организиран от държавата онлайн хазарт  Допуска се с ограничения Google допуска лицензирани държавни оператори да рекламират следните свързани с хазарта продукти:
 • свързани с хазарта лотарии;
 • състезания/лотарийни залагания;
 • игри с изтриване;
 • бинго;
 • конни надбягвания;
 • свързана с хазарта информация, като например съвети, коефициенти и хандикап;
 • свързани с хазарта промоционални продукти, като например талони, бонус кодове и т.н.;
 • свързани с хазарта указания и образователни материали, като например книги и електронни книги.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте как се кандидатства.

Могат да кандидатстват и рекламодатели, които предоставят информация относно хазартни услуги или сравнение между тях, без самите те да осъществяват изискващи лиценз хазартни дейности, но трябва да предлагат връзки само към сайтове на лицензирани оператори.

Египет
Продукт Допуска ли се? Подробности
Свързано с хазарт съдържание  Не се допуска Google не допуска следното свързано с хазарта съдържание:
 • физически съществуващи казина.
Естония
Продукт Допуска ли се? Подробности
Свързано с хазарт съдържание  Не се допуска Google не допуска следното свързано с хазарта съдържание:
 • физически съществуващи казина.
Етиопия
Продукт Допуска ли се? Подробности

Онлайн хазарт

 Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи следния онлайн хазарт, от страна на управлявани от държавата юридически лица:

 • лотария;
 • тото;
 • незабавна лотария;
 • лотария с числа;
 • лотария с различни награди;
 • модерно бинго.

Google допуска реклами, популяризиращи следния онлайн хазарт, от страна на държавно лицензирани юридически лица:

 • томбола или предметна лотария;
 • лотария за спортни залагания;
 • традиционно бинго;
 • промоционална лотария.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте как се кандидатства тук.

Финландия
Продукт Допуска ли се? Подробности
Онлайн хазарт  Допуска се с ограничения Google допуска реклами, популяризиращи следния онлайн хазарт, от страна на държавно лицензирани юридически лица:
 • онлайн хазарт;
 • онлайн бинго;
 • спортни залагания;
 • онлайн казино игри.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Свързани с хазарта продукти  Допуска се с ограничения Google допуска реклами, популяризиращи следните свързани с хазарта продукти, от страна на държавно лицензирани юридически лица:
 • свързани с хазарта промоционални продукти, като например талони, бонус кодове и т.н.;
 • свързани с хазарта указания и образователни материали, като например книги и електронни книги;
 • свързана с хазарта информация, като например съвети, коефициенти и хандикап;
 • свързани с хазарта лотарии.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Франция
Продукт Допуска ли се? Подробности
Онлайн хазарт  Допуска се с ограничения Google допуска реклами, популяризиращи следния онлайн хазарт, стига рекламодателят да е регистриран в ARJEL (Autorité de Régulation des Jeux En Ligne), да представи номер на валиден лиценз за дейност, да поддържа сайт с домейн „.fr“ и да публикува предупреждение на целевата страница и в графичните реклами срещу прекаленото или патологичното залагане, както и съобщение, препращащо към системата за помощ и информация, както е предвидено в законите за хазарта:
 • онлайн хазарт;
 • онлайн бинго;
 • спортни залагания;
 • онлайн казино игри;
 • лотарии.

Агрегаторите за хазарт са сайтове, които предоставят информация относно други хазартни услуги или сравнение между тях, без самите те да осъществяват хазартни дейности, изискващи лиценз. Те може да предоставят връзки само към сайтове за хазарт, които притежават лиценз за дейност от ARJEL, но не се управляват или контролират от агрегатора. Агрегаторите трябва да показват предупреждение на целевата страница срещу прекаленото или патологично залагане.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте как се кандидатства.

Свързани с хазарта продукти  Допуска се с ограничения Google допуска реклами, популяризиращи следните свързани с хазарта продукти, стига рекламодателят да e регистриран в ARJEL (Autorité de Régulation des Jeux En Ligne), да представи номер на валиден лиценз за дейност, да поддържа сайт с домейн „.fr“ и да публикува предупреждение на целевата страница и в графичните реклами срещу прекаленото или патологичното залагане, както и съобщение, препращащо към системата за помощ и информация, както е предвидено в законите за хазарта:
 • свързани с хазарта промоционални продукти, като например талони, бонус кодове и т.н.;
 • свързани с хазарта указания и образователни материали, като например книги и електронни книги;
 • свързана с хазарта информация, като например съвети, коефициенти и хандикап.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте как се кандидатства.

Германия
Продукт Допуска ли се? Подробности
Спортни залагания, залагания на конни надбягвания, лотарии  Допуска се с ограничения Google допуска реклами за следните видове онлайн хазарт, при условие че операторът или посредникът притежава валиден лиценз за съответната си дейност и разрешение за рекламиране, като и двата документа трябва да са издадени от компетентните германски органи.
 • спортни залагания;
 • залагания на конни надбягвания;
 • лотарии.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте как се кандидатства. Освен това всички рекламодатели трябва да следват указанията за рекламиране на адрес recht.nrw.de.

Свързано с хазарт съдържание  Не се допуска Google не допуска игри на късмета (Glücksspiel на немски език), като например предметни лотарии.
Гана
Продукт Допуска ли се? Подробности

Онлайн хазарт

 Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи следния онлайн хазарт, от страна на управлявани от държавата юридически лица:

 • лотарии.

Google допуска реклами, популяризиращи следния онлайн хазарт, от страна на държавно лицензирани юридически лица:

 • талони за национална лотария;
 • спортни залагания;
 • онлайн казина.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте как се кандидатства тук.

Гърция
Продукт Допуска ли се? Подробности
Онлайн хазарт  Допуска се с ограничения Google допуска реклами, популяризиращи следния онлайн хазарт, стига операторът да е надлежно упълномощен от гръцките органи:
 • казино игри;
 • бинго;
 • спортни залагания;
 • лотарии.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте как се кандидатства.

Свързани с онлайн хазарта продукти  Допуска се с ограничения Google допуска реклами за следните свързани с онлайн хазарта продукти, стига операторът да е надлежно упълномощен от гръцките органи:
 • свързани с хазарта промоционални продукти, като например талони, бонус кодове и т.н.;
 • свързани с хазарта указания и образователни материали, като например книги и електронни книги;
 • свързана с хазарта информация, като например съвети, коефициенти и хандикап.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте как се кандидатства.

Хонконг
Продукт Допуска ли се? Подробности
Свързано с хазарт съдържание  Не се допуска Google не допуска следното свързано с хазарта съдържание:
 • хазарт, свързан с определено местоположение, или заведения за хазарт.
Онлайн хазарт  Допуска се с ограничения Google допуска реклами, популяризиращи следния онлайн хазарт, когато се извършва от страна на държавно лицензирани юридически лица:
 • лотарии;
 • спортни залагания.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте как се кандидатства.

Унгария
Продукт Допуска ли се? Подробности
Онлайн хазарт  Допуска се с ограничения

Google допуска онлайн казино игри и спортни залагания, стига рекламодателят да е регистриран в съответния унгарски орган по хазарта или в държавния данъчен орган и да предостави валиден лиценз.

Google допуска реклами, популяризиращи следния онлайн хазарт, от страна на управлявани от държавата юридически лица:

 • Лотарии

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте как се кандидатства.

Свързани с хазарта продукти  Допуска се с ограничения Google допуска реклами, популяризиращи следните свързани с хазарта продукти, стига рекламодателят да e регистриран в съответния унгарски орган по хазарта или в държавния данъчен орган и да представи валиден лиценз:
 • свързани с хазарта промоционални продукти, като например талони, бонус кодове и т.н.;
 • свързани с хазарта указания и образователни материали, като например книги и електронни книги;
 • свързана с хазарта информация, като например съвети, коефициенти и хандикап.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте как се кандидатства.

Индия
Продукт Допуска ли се? Подробности
Свързано с хазарт съдържание Не се допуска Google не допуска следното свързано с хазарта съдържание:
 • Хазарт, свързан с определено местоположение, или заведения за хазарт.
Онлайн игри, непредназначени за казина Допуска се

Google допуска популяризирането на дневни фентъзи спортове, при условие че рекламата не популяризира друга форма на онлайн хазарт. Рекламите за дневни фентъзи спортове не може да бъдат насочени към следните щати:

 • Андхра Прадеш, Асам, Нагаланд, Одиша, Сиким, Тамил Наду и Телангана.
Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте как се кандидатства.
Онлайн казино игри Допуска се

Google не допуска популяризирането на онлайн казино игри с изключение на играта „реми“.

Google Ads допуска насочването на реклами за играта „реми“ към Индия, при условие че не популяризират друга форма на онлайн хазарт. Рекламите за играта „реми“ не може да бъдат насочени към следните щати:

 • Андхра Прадеш, Асам, Нагаланд, Одиша, Сиким, Тамил Наду и Телангана.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте как се кандидатства.

Индонезия
Продукт Допуска ли се? Подробности
Свързано с хазарт съдържание  Не се допуска Google не допуска следното свързано с хазарта съдържание:
 • физически съществуващи казина.
Онлайн игри, непредназначени за казина  Не се допуска Google не допуска рекламиране на базирани в интернет игри, при които пари или други ценни предмети се плащат или залагат, за да се спечели по-голяма сума пари или друг ценен предмет.
Република Ирландия (без Северна Ирландия)
Продукт Допуска ли се? Подробности
Онлайн хазарт  Допуска се с ограничения Google допуска реклами, популяризиращи следния онлайн хазарт, стига рекламодателят да е регистриран като букмейкър в Агенцията по приходите и да представи номер на валиден лиценз:
 • онлайн хазарт;
 • онлайн бинго;
 • спортни залагания;
 • онлайн казино игри;
 • сайтове за сравняване на онлайн хазарт, стига на агрегатора да няма онлайн хазарт.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте как се кандидатства.

Свързани с хазарта продукти  Допуска се с ограничения Google допуска реклами, популяризиращи следните свързани с хазарта продукти, стига рекламодателят да е регистриран като букмейкър в Агенцията по приходите и да представи номер на валиден лиценз:
 • свързани с хазарта промоционални продукти, като например талони, бонус кодове и т.н.;
 • свързани с хазарта указания и образователни материали, като например книги и електронни книги;
 • свързана с хазарта информация, като например съвети, коефициенти и хандикап;
 • свързани с хазарта лотарии.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте как се кандидатства.

Израел
Продукт Допуска ли се? Подробности
Онлайн хазарт  Допуска се с ограничения Google допуска реклами, популяризиращи следния онлайн хазарт, от страна на държавно лицензирани юридически лица:
 • онлайн хазарт;
 • онлайн бинго;
 • спортни залагания;
 • онлайн казино игри.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Свързани с хазарта продукти  Допуска се с ограничения Google допуска реклами, популяризиращи следните свързани с хазарта продукти, от страна на държавно лицензирани юридически лица:
 • свързани с хазарта промоционални продукти, като например талони, бонус кодове и т.н.;
 • свързани с хазарта указания и образователни материали, като например книги и електронни книги;
 • свързана с хазарта информация, като например съвети, коефициенти и хандикап;
 • свързани с хазарта лотарии.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Италия
Продукт Допуска ли се? Подробности
Свързано с хазарт съдържание  Допуска се с ограничения

Google допуска само реклами за популяризиране на лотарии с отложено теглене, организирани от управлявани от държавата юридически лица. Не се допускат реклами, популяризиращи физически съществуващи казина и онлайн хазарт.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте как се кандидатства.

Япония
Продукт Допуска ли се? Подробности
Онлайн хазарт  Допуска се с ограничения Google допуска държавно контролиран хазарт (конни надбягвания, състезания с моторници, велосипеди и автомобили), но единствено съобщения от организаторите на събитията. Google не допуска рекламиране на онлайн хазарт за събитията.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте как се кандидатства.

Свързани с хазарта продукти  Допуска се с ограничения Google допуска свързани с хазарта лотарии от страна на държавно лицензирани юридически лица.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте как се кандидатства.

Кения
Продукт Допуска ли се? Подробности
Онлайн хазарт  Допуска се с ограничения Google допуска реклами, популяризиращи следното съдържание за онлайн хазарт, стига да са лицензирани от кенийския орган по хазарта:
 • лотарии;
 • спортни залагания;
 • онлайн казино игри.
Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте как се кандидатства.
Корея
Продукт Допуска ли се? Подробности
Свързано с хазарт съдържание  Не се допуска Google не допуска следното свързано с хазарта съдържание:
 • хазарт, свързан с определено местоположение, или заведения за хазарт.
Онлайн хазарт  Допуска се с ограничения Google допуска реклами, популяризиращи следния онлайн хазарт от страна на управлявани от държавата или държавно лицензирани юридически лица:
 • лотарии;
 • спортни залагания.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани от Google. Вижте как се кандидатства.

Латвия
Продукт Допуска ли се? Подробности
Онлайн хазарт  Допуска се с ограничения Google допуска реклами, популяризиращи следния онлайн хазарт, от страна на управлявани от държавата юридически лица:
 • лотарии.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте как се кандидатства.

Литва
Продукт Допуска ли се? Подробности
Онлайн хазарт  Допуска се с ограничения Google допуска реклами, популяризиращи следното съдържание за онлайн хазарт, стига да са лицензирани от литовските органи по хазарта:
 • онлайн хазарт;
 • онлайн бинго;
 • онлайн казино игри;
 • спортни залагания;
 • лотарии.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте как се кандидатства.

Малайзия
Продукт Допуска ли се? Подробности
Свързано с хазарт съдържание  Не се допуска Google не допуска следното свързано с хазарта съдържание:
 • хазарт, свързан с определено местоположение, или заведения за хазарт.
Онлайн игри, непредназначени за казина  Не се допуска Google не допуска рекламиране на базирани в интернет игри, при които пари или други ценни предмети се плащат или залагат, за да се спечели по-голяма сума пари или друг ценен предмет.
Мексико
Продукт Допуска ли се? Подробности
Онлайн хазарт  Допуска се с ограничения Google допуска реклами, популяризиращи следните типове онлайн хазарт, стига рекламодателят да докаже, че съответната целева страница се управлява от оператор, регистриран в Secretaria de Gobernacion, и да представи номер на валиден лиценз, или че се управлява от Pronósticos para la Asistencia Pública и представи копие на валидно споразумение, което свидетелства за състоянието му на агенция (comisionista) или промоционален партньор (socio promocional):
 • онлайн казино игри (включително ротативки).
 • бинго.
 • лотарии.
 • спортни залагания.
 • сайтове, които предоставят информация относно други хазартни услуги или сравнение между тях, без самите те да осъществяват хазартни дейности, изискващи лиценз. Те може да предоставят връзки само към сайтове за хазарт, които притежават лиценз за дейност в Мексико, но не се управляват или контролират от агрегатора. 

Рекламодателите или операторите трябва да публикуват предупреждение на целевата си страница и в рекламите си, в което се посочва, че хазартът не е за непълнолетни лица (като например „prohibido para menores“), и да включат съобщения, които приканват хората да играят отговорно (като например „juega responsablemente“).

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте как се кандидатства.

Мароко
Продукт Допуска ли се? Подробности
Свързано с хазарт съдържание  Не се допуска Google не допуска следното свързано с хазарта съдържание:
 • физически съществуващи казина.
Нидерландия
Продукт Допуска ли се? Подробности
Онлайн хазарт  Допуска се с ограничения Google допуска реклами, популяризиращи следния онлайн хазарт, от страна на държавно лицензирани юридически лица:
 • онлайн хазарт;
 • онлайн бинго;
 • спортни залагания.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Свързани с хазарта продукти  Допуска се с ограничения Google допуска реклами, популяризиращи следните свързани с хазарта продукти, от страна на държавно лицензирани юридически лица:
 • свързани с хазарта промоционални продукти, като например талони, бонус кодове и т.н.;
 • свързани с хазарта указания и образователни материали, като например книги и електронни книги;
 • свързана с хазарта информация, като например съвети, коефициенти и хандикап;
 • свързани с хазарта лотарии.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Нова Зеландия
Продукт Допуска ли се? Подробности
Онлайн хазарт  Допуска се с ограничения Google допуска реклами, популяризиращи следния онлайн хазарт, от страна на държавно лицензирани юридически лица:
 • онлайн хазарт;
 • онлайн бинго;
 • спортни залагания;
 • онлайн казино игри.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Свързани с хазарта продукти  Допуска се с ограничения Google допуска реклами, популяризиращи следните свързани с хазарта продукти, от страна на държавно лицензирани юридически лица:
 • свързани с хазарта промоционални продукти, като например талони, бонус кодове и т.н.;
 • свързани с хазарта указания и образователни материали, като например книги и електронни книги;
 • свързана с хазарта информация, като например съвети, коефициенти и хандикап;
 • свързани с хазарта лотарии.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Нигерия
Продукт Допуска ли се? Подробности
Онлайн хазарт  Допуска се с ограничения Google допуска реклами, популяризиращи следното съдържание за онлайн хазарт, стига да са лицензирани от нигерийския орган по хазарта:
 • лотарии;
 • спортни залагания;
 • онлайн казино игри.
Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте как се кандидатства.
Северна Ирландия
Продукт Допуска ли се? Подробности
Офлайн хазарт  Не се допуска Google не допуска съдържание за офлайн хазарт, включително за физически съществуващи казина.
Онлайн хазарт  Не се допуска (с изключение на лотарии) Google не допуска съдържание за онлайн хазарт, включително:
 • казино игри;
 • бинго;
 • спортни залагания.

Забележка: Допускат се лотарии, които са лицензирани от правителството или са собственост на британската държава.

Норвегия
Продукт Допуска ли се? Подробности
Онлайн хазарт  Допуска се с ограничения Google допуска реклами, популяризиращи следния онлайн хазарт, от страна на държавно лицензирани юридически лица:
 • онлайн хазарт;
 • онлайн бинго;
 • спортни залагания;
 • онлайн казино игри.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Свързани с хазарта продукти  Допуска се с ограничения Google допуска реклами, популяризиращи следните свързани с хазарта продукти, от страна на държавно лицензирани юридически лица:
 • свързани с хазарта промоционални продукти, като например талони, бонус кодове и т.н.;
 • свързани с хазарта указания и образователни материали, като например книги и електронни книги;
 • свързана с хазарта информация, като например съвети, коефициенти и хандикап;
 • свързани с хазарта лотарии.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Перу
Продукт Допуска ли се? Подробности
Онлайн хазарт  Не се допуска Google не допуска съдържание за онлайн хазарт, включително:
 • казино игри;
 • бинго;
 • спортни залагания;
 • лотарии.
Филипини
Продукт Допуска ли се? Подробности
Свързано с хазарт съдържание  Не се допуска Google не допуска следното свързано с хазарта съдържание:
 • хазарт, свързан с определено местоположение, или заведения за хазарт.
Онлайн хазарт  Допуска се с ограничения Google допуска реклами, популяризиращи следния онлайн хазарт, от страна на управлявани от държавата юридически лица:
 • казино игри;
 • лотарии.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте как се кандидатства.

Онлайн игри, непредназначени за казина  Не се допуска Google не допуска рекламиране на базирани в интернет игри, при които пари или други ценни предмети се плащат или залагат, за да се спечели по-голяма сума пари или друг ценен предмет.
Португалия
Продукт Допуска ли се? Подробности
Онлайн хазарт  Допуска се с ограничения Google допуска реклами, популяризиращи следното съдържание за онлайн хазарт, стига да са лицензирани от португалските органи:
 • онлайн хазарт.
 • онлайн бинго.
 • спортни залагания.
 • онлайн казино игри.
 • сайтове, които предоставят информация относно други хазартни услуги, лицензирани в Португалия, или сравнение между тях, без самите те да осъществяват хазартни дейности, изискващи лиценз. Може да предоставят връзки към хазартни услуги, които не се управляват или контролират от агрегатора.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Свързани с хазарта продукти  Допуска се с ограничения Google допуска реклами, популяризиращи следните свързани с хазарта продукти, стига да са лицензирани от португалските органи:
 • свързани с хазарта промоционални продукти, като например талони, бонус кодове и т.н.;
 • свързани с хазарта указания и образователни материали, като например книги и електронни книги;
 • свързана с хазарта информация, като например съвети, коефициенти и хандикап;
 • свързани с хазарта лотарии.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Румъния
Продукт Допуска ли се? Подробности
Онлайн хазарт  Допуска се с ограничения Google допуска реклами, популяризиращи следния онлайн хазарт, стига рекламодателят да е регистриран в съответния орган и да представи валиден лиценз:
 • казино игри.
 • спортни залагания.
 • бинго.
 • лотарии.
 • сайтове, които предоставят информация относно други хазартни услуги или сравнение между тях, без самите те да осъществяват хазартни дейности, изискващи лиценз. Може да предоставят връзки към хазартни услуги, които не се управляват или контролират от агрегатора.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте как се кандидатства.

Свързани с онлайн хазарта продукти  Допуска се с ограничения Google допуска реклами, популяризиращи следния онлайн хазарт, стига рекламодателят да е регистриран в съответния орган и да представи валиден лиценз:
 • свързани с хазарта промоционални продукти, като например талони, бонус кодове и т.н.;
 • свързани с хазарта указания и образователни материали, като например книги и електронни книги;
 • свързана с хазарта информация, като например съвети, коефициенти и хандикап.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте как се кандидатства.

Русия
Продукт Допуска ли се? Подробности
Свързано с хазарт съдържание  Не се допуска Google не допуска следното свързано с хазарта съдържание:
 • физически съществуващи казина;
 • парични игри, непредназначени за казина/несвързани с хазарт.
Сайтове на национални или държавни лотарии  Допуска се с ограничения Google допуска национални или държавни лотарии. Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте как се кандидатства.
Сърбия
Продукт Допуска ли се? Подробности
Онлайн хазарт  Допуска се с ограничения Google допуска реклами, популяризиращи следния онлайн хазарт, стига рекламодателят да е регистриран в съответния орган и да представи валиден лиценз:
 • казино игри.
 • спортни залагания.
 • бинго.
 • сайтове, които предоставят информация относно други хазартни услуги или сравнение между тях, без самите те да осъществяват хазартни дейности, изискващи лиценз. Може да предоставят връзки към хазартни услуги, които не се управляват или контролират от агрегатора.

Google допуска реклами, популяризиращи следните свързани с онлайн хазарта продукти, от страна на управлявани от държавата юридически лица:

 • лотарии.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте как се кандидатства.

Свързани с онлайн хазарта продукти  Допуска се с ограничения Google допуска реклами, популяризиращи следния онлайн хазарт, стига рекламодателят да е регистриран в съответния орган и да представи валиден лиценз:
 • свързани с хазарта промоционални продукти, като например талони, бонус кодове и т.н.;
 • свързани с хазарта указания и образователни материали, като например книги и електронни книги;
 • свързана с хазарта информация, като например съвети, коефициенти и хандикап.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте как се кандидатства.

Сингапур
Продукт Допуска ли се? Подробности
Свързано с хазарт съдържание  Не се допуска Google не допуска следното свързано с хазарта съдържание:
 • хазарт, свързан с определено местоположение, или заведения за хазарт;
 • онлайн хазарт.
Словакия
Продукт Допуска ли се? Подробности
Онлайн хазарт  Допуска се с ограничения Google допуска реклами, популяризиращи следното съдържание за онлайн хазарт, стига да са лицензирани от словашките органи:
 • онлайн хазарт;
 • онлайн бинго;
 • онлайн казино игри;
 • спортни залагания.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте как се кандидатства.

Свързани с хазарта продукти  Допуска се с ограничения Google допуска реклами, популяризиращи следните свързани с хазарта продукти, стига да са лицензирани от словашките органи:
 • свързани с хазарта указания и образователни материали, като например книги и електронни книги;
 • свързана с хазарта информация, като например съвети, коефициенти и хандикап;
 • свързани с хазарта промоционални продукти, като например талони, бонус кодове и т.н.;
 • свързани с хазарта лотарии.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте как се кандидатства.

Словения
Продукт Допуска ли се? Подробности
Онлайн хазарт  Допуска се с ограничения Google допуска следния онлайн хазарт от страна на управлявани от държавата юридически лица:
 • лотарии.
Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте как се кандидатства.
Южна Африка
Продукт Допуска ли се? Подробности
Онлайн хазарт  Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи следния онлайн хазарт, от страна на държавно лицензирани юридически лица:

 • Лотарии
 • Спортни залагания
Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте как се кандидатства.
Испания
Продукт Допуска ли се? Подробности
Онлайн хазарт  Допуска се с ограничения Google допуска реклами, популяризиращи следните типове онлайн хазарт, стига рекламодателят да е регистриран в испанския орган по хазарта, да представи подходящите валидни лицензи и да спазва всички местни разпоредби:
 • казино игри;
 • спортни залагания;
 • бинго;
 • предметни лотарии;
 • лотарии.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте как се кандидатства.

Свързани с хазарта продукти  Допуска се с ограничения Google допуска реклами, популяризиращи следните свързани с хазарта продукти, стига рекламодателят да е регистриран в испанския орган по хазарта и да представи подходящите валидни лицензи:
 • свързани с хазарта промоционални продукти, като например талони, бонус кодове и т.н.;
 • свързани с хазарта указания и образователни материали, като например книги и електронни книги;
 • свързана с хазарта информация, като например съвети, коефициенти и хандикап.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте как се кандидатства

Швеция
Продукт Допуска ли се? Подробности
Онлайн хазарт  Допуска се с ограничения Google допуска реклами, популяризиращи следния онлайн хазарт, от страна на оператори, лицензирани от Spelinspektionen:
 • лотарии;
 • онлайн хазарт;
 • онлайн бинго;
 • спортни залагания;
 • онлайн казино игри.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Свързани с хазарта продукти  Допуска се с ограничения Google допуска реклами, популяризиращи следния онлайн хазарт, от страна на оператори, лицензирани от Spelinspektionen:
 • свързани с хазарта промоционални продукти, като например талони, бонус кодове и т.н.;
 • свързани с хазарта указания и образователни материали, като например книги и електронни книги;
 • свързана с хазарта информация, като например съвети, коефициенти и хандикап;
 • свързани с хазарта лотарии.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Швейцария
Продукт Допуска ли се? Подробности
Онлайн хазарт  Допуска се с ограничения Google допуска реклами, популяризиращи следния онлайн хазарт, от страна на държавно лицензирани юридически лица:
 • лотарии;
 • онлайн казино игри.

Google допуска реклами, популяризиращи следните свързани с онлайн хазарта продукти, от страна на управлявани от държавата юридически лица:

 • спортни залагания.

И за двете горепосочени опции рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте как се кандидатства.

Тайван
Продукт Допуска ли се? Подробности
Свързано с хазарт съдържание  Не се допуска Google не допуска следното свързано с хазарта съдържание:
 • хазарт, свързан с определено местоположение, или заведения за хазарт.
Онлайн хазарт  Допуска се с ограничения Google допуска реклами, популяризиращи следния онлайн хазарт, от страна на управлявани от държавата юридически лица:
 • лотарии.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте как се кандидатства.

Танзания
Продукт Допуска ли се? Подробности

Онлайн хазарт

 Допуска се с ограничения

Google допуска реклами, популяризиращи следния онлайн хазарт, от страна на държавно лицензирани юридически лица:

 • лотарии;
 • спортни залагания;
 • онлайн казина.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте как се кандидатства тук.

Тайланд
Продукт Допуска ли се? Подробности
Свързано с хазарт съдържание  Не се допуска Google не допуска следното свързано с хазарта съдържание:
 • хазарт, свързан с определено местоположение, или заведения за хазарт.
Онлайн хазарт  Допуска се с ограничения Google допуска реклами, популяризиращи следния онлайн хазарт, от страна на управлявани от държавата юридически лица:
 • спортни залагания (само за конни надбягвания);
 • лотарии.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте как се кандидатства.

Онлайн игри, непредназначени за казина  Не се допуска Google не допуска рекламиране на базирани в интернет игри, при които пари или други ценни предмети се плащат или залагат, за да се спечели по-голяма сума пари или друг ценен предмет.
Турция
Продукт Допуска ли се? Подробности
Онлайн хазарт  Допуска се с ограничения Google допуска реклами, популяризиращи следния онлайн хазарт, от страна на държавно лицензирани юридически лица:
 • лотарии;
 • спортни залагания.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Свързани с хазарта продукти  Допуска се с ограничения Google допуска реклами, популяризиращи следните свързани с хазарта продукти, от страна на държавно лицензирани юридически лица:
 • свързани с хазарта промоционални продукти, като например талони, бонус кодове и т.н.;
 • свързани с хазарта указания и образователни материали, като например книги и електронни книги;
 • свързана с хазарта информация, като например съвети, коефициенти и хандикап;
 • свързани с хазарта лотарии.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google.

Украйна
Продукт Допуска ли се? Подробности
Свързано с хазарт съдържание  Не се допуска Google не допуска следното свързано с хазарта съдържание:
 • хазарт, свързан с определено местоположение, или заведения за хазарт.
Онлайн хазарт  Допуска се с ограничения Google допуска реклами, популяризиращи следните свързани с онлайн хазарта продукти, от страна на управлявани от държавата юридически лица:
 • лотарии.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте как се кандидатства.

Обединени арабски емирства
Продукт Допуска ли се? Подробности
Свързано с хазарт съдържание  Не се допуска Google не допуска следното свързано с хазарта съдържание:
 • физически съществуващи казина.
Обединено кралство
Продукт Допуска ли се? Подробности
Онлайн хазарт  Допуска се с ограничения Google допуска реклами, популяризиращи следното съдържание за онлайн хазарт, стига рекламодателят да е регистриран в Комисията по хазарта и да представи номер на валиден лиценз за дейност.
 • онлайн бинго.
 • спортни залагания.
 • онлайн казино игри.
 • лотарии.
 • сайтове, които предоставят информация относно други хазартни услуги или сравнение между тях, без самите те да осъществяват хазартни дейности, изискващи лиценз. Може да предоставят връзки към хазартни услуги, които не се управляват или контролират от агрегатора.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте как се кандидатства.

Забележка: Google не допуска в Северна Ирландия съдържание за онлайн хазарт.

Свързани с хазарта продукти  Допуска се с ограничения Google допуска реклами, популяризиращи следните свързани с хазарта продукти:
 • свързани с хазарта промоционални продукти, като например талони, бонус кодове и т.н.;
 • свързани с хазарта указания и образователни материали, като например книги и електронни книги;
 • свързана с хазарта информация, като например съвети, коефициенти и хандикап.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте как се кандидатства.

Забележка: Google не допуска в Северна Ирландия съдържание за онлайн хазарт.

Съединени щати
Продукт Допуска ли се? Подробности
Онлайн игри, непредназначени за казина  Допуска се с ограничения Google не допуска рекламиране на базирани в интернет игри, при които пари или други ценни предмети се плащат или залагат, за да се спечели по-голяма сума пари или друг ценен предмет, с изключение на дневни фентъзи спортове в определени щати, където това е законно.

Освен да притежават щатски лиценз, когато това е необходимо, рекламодателите на дневни фентъзи спортове трябва да отговарят на следните изисквания:

 • Рекламите не може да бъдат насочени към непълнолетни лица (под 18 години).
 • Целевата страница трябва да съдържа отказ от отговорност, в който се пояснява, че услугата е предназначена само за пълнолетни потребители.
 • Рекламното послание и/или целевата страница трябва да включват информация за лицата с проблем с хазарта.
 • Рекламодателите не може да намекват за партньорство с училища или университети.

Ако рекламодателите насочват рекламите си в щат, за който не се изисква лиценз, те трябва да бъдат лицензирани в поне един друг щат, за който е необходим лиценз за осъществяване на дейност.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте как се кандидатства тук.

Онлайн хазарт  Допуска се с ограничения
Google допуска реклами, популяризиращи следния онлайн хазарт, от страна на управлявани от държавата юридически лица:
 • лотарии.

Google допуска реклами, популяризиращи следните типове онлайн хазарт, от страна на лицензирани от щата юридически лица в определени щати, в които са легални:

 • конни надбягвания;
 • спортни залагания;
 • онлайн казина.
 • Рекламодателите трябва (1) да не насочват към потребители под 21-годишна възраст или към такива извън щата или съответно щатите, в които са лицензирани, и (2) на целевата страница или в рекламното послание да включат предупреждение за опасността от пристрастяване към и зависимост от хазарта.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте как се кандидатства.

 

Виетнам
Продукт Допуска ли се? Подробности
Свързано с хазарт съдържание  Не се допуска Google не допуска следното свързано с хазарта съдържание:
 • физически съществуващи казина.
Онлайн игри, непредназначени за казина  Не се допуска Google не допуска рекламиране на базирани в интернет игри, при които пари или други ценни предмети се плащат или залагат, за да се спечели по-голяма сума пари или друг ценен предмет.

Ограничения за социалните казино игри по държави

Профилите в Google Ads могат да насочват реклами на социални казино игри само към държавите, посочени в двете групи по-долу. Поради разликите в законовите и техническите изисквания, един профил в Google Ads не може да насочва едновременно към държави от двете групи. Рекламодателите, които желаят да насочват и към двете групи държави, трябва да създадат отделен профил за всяка група.

Група 1

Австралия, Австрия, Бразилия, България, Германия, Гърция, Дания, Израел, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексико, Нидерландия, Нова Зеландия, Норвегия, Обединеното кралство, Перу, Португалия, Румъния, Русия, Словакия, Съединените щати, Сърбия, Унгария, Финландия, Франция, Чешка република, Швейцария, Швеция, Южна Африка, Япония

 

Продукт Допуска ли се? Подробности
Социални казино игри Допуска се с ограничения Google допуска реклами на социални казино игри, ако: 
 • Рекламодателят е оператор (или агенция, представляваща оператора) на социални казино игри (агрегатори и партньори няма да се приемат).
 • Рекламодателят има валиден местен лиценз за разпространение на игрите си в целевите държави, където това е приложимо.
 • Рекламите, сайтовете или приложенията не могат да използват лога, имена или марки на хазартни игри.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте как се кандидатства

Група 2

Група 2

Виетнам, Индия, Корея, Малайзия, Тайван, Тайланд, Хонконг
 

Продукт Допуска ли се? Подробности
Социални казино игри Допуска се с ограничения Google допуска реклами на социални казино игри, ако: 
 • рекламодателят е оператор (или агенция, представляваща оператора) на социални казино игри (агрегатори и партньори няма да се приемат);
 • рекламодателят има валиден местен лиценз за разпространение на игрите си в целевите държави, където това е приложимо;
 • рекламите, сайтовете или приложенията не могат да използват лога, имена или марки на хазартни игри.

Рекламодателите трябва да бъдат сертифицирани и от Google. Вижте как се кандидатства

Как да отстраните нарушение

Ето още подробности за всяко нарушение и какво можете да направите, ако рекламата Ви не е одобрена.

Реклама за хазарт е насочена към държава с ограничение
 1. Прочетете правилото по-горе, за да видите типовете съдържание, свързано с хазарт, които не допускаме, както и конкретни ограничения за отделни държави за местоположения, към които е насочена кампанията Ви. Ако нямате необходимия лиценз за популяризиране на хазарт, няма да можете да показвате свързани с това реклами.
  Вижте изискванията за отделните държави

  Ако отговаряте на изискванията:
 2. Кандидатствайте за сертифициране от Google. Ако все още не сте го направили, изпратете ни информацията за официалния си лиценз за хазарт – вижте как да кандидатствате. Трябва да попълните формуляра за кандидатстване за всяка държава, към която искате да насочвате. Ако молбата Ви бъде одобрена, моля, заявете преглед на неодобрените си реклами, за да могат да започнат да се показват.
 3. Насочвайте към сертифицираното си местоположение. Ако имате необходимия лиценз и вече сте сертифицирани от Google, редактирайте насочването си по местоположение, за да насочвате само към държавите, посочени в изпратената от Вас заявка за сертифициране. Ако искате да насочвате по ново местоположение, трябва да кандидатствате отново, конкретно за тази държава. След като вече насочвате само към държавите, за които сте сертифицирани от Google, моля, заявете преглед на неодобрените си реклами, за да могат да започнат да се показват.

  Ако не отговаряте на изискванията:
 4. Насочете към различно местоположение. Ако рекламата Ви отговаря на основните изисквания на правилата, но не и на тези за държавите, към които е насочена кампанията Ви, можете да изберете да редактирате насочването си по местоположение, за да показвате рекламите си някъде другаде, където те отговарят на изискванията ни. След като насочите кампанията си само към приемливи местоположения, моля, заявете преглед на неодобрени си реклами и ние ще проверим дали те могат да започнат да се показват:
  Заявка за преглед
 5. Променете целевата страница на рекламата си. Ако рекламата Ви води към съдържание, което нарушава тези правила, редактирайте целевата страница така, че да ги спазва. След като коригирате нарушението, изпратете отново рекламата си, като следвате стъпките по-долу.

  Друга възможност е да промените крайния си URL адрес така, че да насочва към друга част от уебсайта или приложението Ви, която не нарушава тези правила.
 6. Премахнете това съдържание от рекламата си.Ако рекламата Ви нарушава това правило, моля, редактирайте я, така че да го спазва.
  Към профила ми
  • В раздела Реклами задръжте курсора на мишката върху рекламата, която искате да редактирате.
  • Кликнете върху иконата на молив до рекламата си, за да я редактирате.
  • Кликнете върху Запазване, когато сте готови.
  Щом редактирате и запазите рекламата си, тя ще ни бъде изпратена за преглед. Повечето реклами се преглеждат за един работен ден, но за някои може да е нужно повече време, ако се налага по-сложен преглед. Ако установим, че сте премахнали неприемливото съдържание от рекламата и целевата си страница, можем да одобрим рекламата Ви за показване. Ако сте направили промени, за да отстраните определени видове нарушения, възможно е да изпратите повторно за преглед цялата си кампания.
  • Вижте графата „Състояние“ във Вашия раздел Реклами. Задръжте курсора на мишката над бялото балонче Балонче с неодобрение на реклама до „Неодобрена“.
  • Кликнете върху „Повторно изпращане на кампанията ми за преглед“. Не забравяйте, че тази връзка ще се покаже само ако рекламата Ви не е била одобрена поради определени нарушения.
  • Следвайте указанията на екрана, за да изпратите отново отговарящите на условията неодобрени реклами в кампанията Ви.
Ако не можете да коригирате тези нарушения или решите да не го правите, моля, премахнете рекламата си, за да предотвратите спирането на профила си в бъдеще поради твърде много неодобрени реклами.
Изисква се сертификат за хазарт
 1. Прочетете правилото по-горе, за да видите типовете съдържание, свързано с хазарт, които не допускаме, както и конкретни ограничения за отделни държави за местоположения, към които е насочена кампанията Ви. Ако нямате необходимия лиценз за популяризиране на хазарт, няма да можете да показвате свързани с това реклами.
  Вижте изискванията за отделните държави

  Ако отговаряте на изискванията:
 2. Кандидатствайте за сертифициране от Google. Ако все още не сте го направили, изпратете ни информацията за официалния си лиценз за хазарт – вижте как да кандидатствате. Трябва да попълните формуляра за кандидатстване за всяка държава, към която искате да насочвате. Ако молбата Ви бъде одобрена, моля, заявете преглед на неодобрените си реклами, за да могат да започнат да се показват.
 3. Насочвайте към сертифицираното си местоположение. Ако имате необходимия лиценз и вече сте сертифицирани от Google, редактирайте насочването си по местоположение, за да насочвате само към държавите, посочени в изпратената от Вас заявка за сертифициране. Ако искате да насочвате по ново местоположение, трябва да кандидатствате отново, конкретно за тази държава. След като вече насочвате само към държавите, за които сте сертифицирани от Google, моля, заявете преглед на неодобрените си реклами, за да могат да започнат да се показват.

  Ако не отговаряте на изискванията:
 4. Насочете към различно местоположение. Ако рекламата Ви отговаря на основните изисквания на правилата, но не и на тези за държавите, към които е насочена кампанията Ви, можете да изберете да редактирате насочването си по местоположение, за да показвате рекламите си някъде другаде, където те отговарят на изискванията ни. След като насочите кампанията си само към приемливи местоположения, моля, заявете преглед на неодобрени си реклами и ние ще проверим дали те могат да започнат да се показват:
  Заявка за преглед
 5. Променете целевата страница на рекламата си. Ако рекламата Ви води към съдържание, което нарушава тези правила, редактирайте целевата страница така, че да ги спазва. След като коригирате нарушението, изпратете отново рекламата си, като следвате стъпките по-долу.

  Друга възможност е да промените крайния си URL адрес така, че да насочва към друга част от уебсайта или приложението Ви, която не нарушава тези правила.
 6. Премахнете това съдържание от рекламата си.Ако рекламата Ви нарушава това правило, моля, редактирайте я, така че да го спазва.
  Към профила ми
  • В раздела Реклами задръжте курсора на мишката върху рекламата, която искате да редактирате.
  • Кликнете върху иконата на молив до рекламата си, за да я редактирате.
  • Кликнете върху Запазване, когато сте готови.
  Щом редактирате и запазите рекламата си, тя ще ни бъде изпратена за преглед. Повечето реклами се преглеждат за един работен ден, но за някои може да е нужно повече време, ако се налага по-сложен преглед. Ако установим, че сте премахнали неприемливото съдържание от рекламата и целевата си страница, можем да одобрим рекламата Ви за показване. Ако сте направили промени, за да отстраните определени видове нарушения, възможно е да изпратите повторно за преглед цялата си кампания.
  • Вижте графата „Състояние“ във Вашия раздел Реклами. Задръжте курсора на мишката над бялото балонче Балонче с неодобрение на реклама до „Неодобрена“.
  • Кликнете върху „Повторно изпращане на кампанията ми за преглед“. Не забравяйте, че тази връзка ще се покаже само ако рекламата Ви не е била одобрена поради определени нарушения.
  • Следвайте указанията на екрана, за да изпратите отново отговарящите на условията неодобрени реклами в кампанията Ви.
Ако не можете да коригирате тези нарушения или решите да не го правите, моля, премахнете рекламата си, за да предотвратите спирането на профила си в бъдеще поради твърде много неодобрени реклами.
URL адресът не съответства на URL адреса в сертификата за хазарт
Когато кандидатствате за сертификат, позволяващ показването на свързани с хазарт реклами, той е ограничен до конкретния уебсайт, който сте включили в молбата си. Рекламите Ви, свързани с хазарт, могат да използват само този одобрен уебсайт. Ето с какви варианти разполагате:
 1. Кандидатствайте за включване на друг уебсайт, сертифициран от Google. Ако искате да популяризирате уебсайт, различен от този, за който първоначално сте кандидатствали, изпратете още една молба – вижте как да кандидатствате. Трябва да попълните формуляра за кандидатстване за всяка държава, към която искате да насочвате. Ако молбата Ви бъде одобрена, заявете преглед на неодобрените реклами, за да могат да започнат да се показват.
 2. Използвайте одобрения уебсайт за рекламата си. Редактирайте URL адреса на рекламата си, така че да съвпада с посочения в кандидатурата Ви за сертифициране.Към профила ми
  • В раздела Реклами задръжте курсора на мишката върху рекламата, която искате да редактирате.
  • Кликнете върху иконата на молив до рекламата си, за да редактирате URL адреса й.
  • Когато сте готови, кликнете върху Запазване.
  Щом редактирате и запазите рекламата си, тя ще ни бъде изпратена за преглед. Повечето реклами се преглеждат за един работен ден, но за някои може да е нужно повече време, ако се налага по-сложен преглед. Ако установим, че сте премахнали неприемливото съдържание от рекламата и целевата си страница, можем да я прегледаме.
Ако не можете да коригирате тези нарушения или решите да не го правите, моля, премахнете рекламата си, за да предотвратите спирането на профила си в бъдеще поради твърде много неодобрени реклами.

Кандидатстване за сертифициране за популяризиране на хазарт

 1. Вижте правилата и изискванията за конкретните държави и потвърдете, че ги изпълнявате.
 2. Кандидатствайте за сертифициране:
  • Ако сте частен лицензиран оператор в някоя от държавите, където разрешаваме съдържание за онлайн хазарт, моля, попълнете формуляра за кандидатстване за онлайн хазарт в Помощния център на Google Ads. За да спомогнете за предотвратяване на ненужни забавяния, уверете се, че сте предоставили цялата поискана информация.
  • Ако работите в една от държавите, където допускаме само управлявани от държавата юридически лица, моля, използвайте този формуляр. Когато го попълвате:
   • В Обобщена информация за проблема: Обърнете внимание, че кандидатствате за сертифициране за рекламиране като държавно-управлявано дружество, свързано с хазарт, и предоставете URL адреса на уебсайта си.
   • В Име на кампанията и Име на рекламната група: Въведете „неприложимо“, ако все още не сте настроили кампания или рекламна група.
  • Ако сте оператор на социални казино игри, моля, използвайте този формуляр, за да изпратите URL адреса на уебсайта или приложението си, идентификационния номер на клиента в Google Ads и групата държави, към която насочвате. 
 3. Ако искате да насочите рекламите си към повече от една държава, моля, изпратете отделен формуляр за кандидатстване за всяка от тях.

Влияние на правилата

Ако рекламата Ви изпълнява горепосочените изисквания и отговаря на условията, по-долу сме посочили подробности за това как може да се показва:

Сертифициране
Рекламодателите трябва да кандидатстват за сертифициране от Google, за да показват определени типове реклами, свързани с хазарт. Вижте повече подробности по-горе.
Държава
Вижте горепосочените изисквания, за да научите къде определени видове реклами за хазарт могат да се показват и къде – не.
 • Ако рекламната Ви кампания е насочена единствено към държави, където не допускаме тези реклами, рекламата Ви ще бъде обозначена като „Неодобрена“ и няма да се показва изобщо.
 • Ако рекламната Ви кампания е насочена към разрешени и неразрешени държави, рекламата Ви ще бъде обозначена като „Отговаря на условията (с ограничения)“ и няма да се показва в неразрешените държави (но може да се показва в разрешените).
Рекламна платформа
Може да показва реклами за хазарт:
 • Google Ads и AdWords Express
 • Google Дисплейна мрежа
 • YouTube (Рекламодателите за хазарт, които искат да използват вход с възрастово ограничение на началната си страница, в канала на марката си и/или във видеоклип, могат да го направят съгласно нашите правила за възрастови ограничения)
 • AdMob
Не може да показва реклами за хазарт:
 • Google Ad Manager
Рекламна мрежа
Google Търсене: Рекламите за хазарт могат да се показват в Google Търсене и в мрежата ни за търсене. Въпреки това, ако потребител е активирал функцията за безопасно търсене, той няма да вижда този тип реклами.

Дисплейна мрежа: Рекламите за хазарт могат да се показват в партньорски сайтове, които са включили показването на такова съдържание. Рекламите на социални казино игри могат да се показват на партньорски сайтове, но не и на такива, които са изключили показването на такова съдържание.
Мрежата на Google Ad Manager: Рекламите за хазарт не могат да се показват на тези партньорски сайтове.
Рекламни формати
Приемливите рекламни формати могат да варират в зависимост от фактори като използваната платформа, състоянието на рекламата и дали издателят или партньорът са се включили за показване на такива реклами. Правилата за персонализирано рекламиране важат и за всички персонализирани реклами. Ето някои типични примери, макар че те може да варират:
Не могат да популяризират хазарт:
 • Реклами в Gmail
 • Реклами в Пазаруване
 • Дисплейни реклами с резервация
 • Пояснения с оценки от потребителите

Какво става, ако нарушите правилата ни

Неодобрение на рекламите или разширенията: Рекламите и разширенията, които не спазват тези правила, може да не бъдат одобрени. Неодобрената реклама няма да се показва, докато не се коригира нарушението на правилата и тя не бъде одобрена.

Спиране на профили: Профил може да бъде спрян, ако сте извършили няколко нарушения или едно сериозно нарушение. Ако това стане, всички реклами в него ще спрат да се показват и може вече да не приемаме извършването на рекламна дейност от Вас. Всички свързани профили също може да бъдат спрени за постоянно и новите Ви профили може автоматично да бъдат спрени в момента на настройването им. Научете повече за спрените профили.

Спазвайте местните закони: За да осигури безопасна и положителна практическа работа на потребителите, Google изисква рекламодателите да спазват всички приложими закони и разпоредби в допълнение към правилата на Google Ads. Важно е да се запознаете и да бъдете в крак с тези изисквания за местата, където развивате дейността си, както и за всички други места, където рекламите Ви се показват. Когато намерим съдържание, което нарушава тези изисквания, може да блокираме показването му, а при повтарящи се или сериозни нарушения е възможно повече да не можете да рекламирате с Google.

Нуждаете се от помощ?

Ако имате въпроси за правилата ни, съобщете ни: Връзка с екипа на Google Ads за поддръжка

Кажете ни какво мислите

Оценете колко полезна е тази страница и споделете отзивите си с нас:
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?