Verifiering av valannonser i Indien

Google kräver verifiering för annonsörer som vill visa valannonser i Indien.

Denna verifiering krävs för alla annonsformat och tillägg. Ansökning om verifiering kan lämnas in från och med den 14 februari 2019. Ansökan kan bestå av två steg och kan ta tre till fem arbetsdagar. Se verifieringskrav nedan för mer information.

Viktig anmärkning om valannonser

 
Google kräver att alla valannonser innehåller information om vem som finansierat annonsen. För de flesta annonsformat genererar Google automatiskt en Finansierad av-upplysning baserad på informationen som lämnats under denna verifieringsprocess. Upplysningen visar ditt eller din organisations namn för användare som ser din annons.

Hur upplysningen visas i olika annonsformat 

 • Google Sök och i sökpartnernätverket visas upplysningen direkt i annonserna.
 • YouTube visas upplysningen som svar på ”Varför visas annonsen?” som kan nås via informationsikonen eller ikonen med tre punkter .
 • På webbplatser och i appar som samarbetar med Google för displayannonser visas upplysningen som svar på ”Varför visas annonsen?” som kan nås via ikonen för Annonsval AdChoices icon.

För vissa annonsformat och funktioner är det annonsören som ansvarar för att lägga till upplysningen för valannonser i Indien. Läs mer i policyn.  

För att ge användare öppen information publicerar Google också en insynsrapport om politisk annonsering och ett bibliotek med data om politiska annonser där det går att hitta uppgifter om bland annat finansieringskällor och spenderade belopp för valannonser.

Verifieringskrav

Du kan verifieras för att visa valannonser som politiskt parti, företag, ideell organisation eller enskild person. Observera att om du är en byrå eller hanterar flera Google Ads-konton, måste varje enskilt konto som planerar att visa valannonser ansöka om verifiering.

 • Som politiska partier räknas registrerade politiska partier för valet till Lok Sabha samt enheter som med tillstånd från ett politiskt parti visar valannonser för det politiska partiets räkning (t.ex. reklambyråer). För att kunna verifieras måste du har valt Företag som Kontotyp i betalningsprofilen i Google Ads.

 • Som företag räknas firmor, företag, fonder, ägare, bolag och föreningar registrerade och baserade i Indien samt enheter som med tillstånd från företaget visar valannonser för dess räkning (till exempel reklambyråer). För att kunna verifieras måste du har valt Företag som Kontotyp i betalningsprofilen i Google Ads.

 • Som ideella organisationer räknas icke-statliga organisationer (NGO) och välgörenhetsorganisationer registrerade och baserade i Indien samt enheter som med tillstånd från den ideella organisationen visar valannonser för dess räkning (till exempel reklambyråer). För att kunna verifieras måste du har valt Företag som Kontotyp i betalningsprofilen i Google Ads.

 • Som enskild person räknas politiska kandidater och personer som inte uppfyller kriterierna för verifiering som politisk parti, företag eller ideell organisation. För att kunna verifieras som enskild person måste Kontotypen som valts för din betalningsprofil i Google Ads vara Enskild person.

Här är några krav på Google Ads-konton att tänka på:

 • Kontots faktureringsland och faktureringsvaluta

  • Ditt Google Ads-konto måste ha Indien som faktureringsland och indiska rupier (₹) som faktureringsvaluta.

 • Krav på kontotyp för betalningsprofil i Google Ads

  • För att kunna verifieras som politiskt parti, företag eller ideell organisation måste Kontotypen som valts för din betalningsprofil i Google Ads vara Företag.

  • För att kunna verifieras som enskild person måste Kontotypen som valts för din betalningsprofil i Google Ads vara Enskild person.

     Läs om hur du kontrollerar kontotypen i din betalningsprofil i Google Ads.

Observera att ditt kontos faktureringsland, aktuella valutainställning och betalningsprofilens Kontotyp inte kan ändras. Om ditt Google Ads-konto inte uppfyller kraven ovan rekommenderar vi att du skapar ett nytt Google Ads-konto som uppfyller kraven.

 

Verifiering för politiska partier

Du måste vara en behörig representant för det politiska partiet för att genomföra de två stegen i denna verifieringsprocess. En behörig representant kan också, om så är tillämpligt, vara en representant för en byrå som företräder det politiska partiet. Du behöver också ha tillgång till det politiska partiets Google Ads-konto.

Steg 1: Verifiera behörighet att visa valannonser

Som behörig representant ska du ange följande på ansökningsformuläret.

 • Ditt Google Ads kund-id

 • Ditt namn

 • E-postadress: Ange en e-postadress där Google kan nå dig.

 • Det politiska partiets namn: Detta måste överensstämma exakt med det politiska partiets namn i det registreringsdokument för partiet som du skickar in, inklusive alla versaler och skiljetecken. Tänk på att namnet visas i Finansierad av-uppgiften för annonsen, i insynsrapporten om politisk annonsering och i biblioteket med data om politiska annonser.

 • Registreringsdokument för det politiska partiet: Du måste skicka in ett registreringsdokument för det politiska partiet. Godtagbara dokument är bland annat registreringsbevis för det politiska partiet eller dokument som visar det politiska partiets grundande.

 • No Objection Certificate (NOC) från det politiska partiet. NOC-dokumentet måste vara skrivet på papper med det politiska partiets brevhuvud och ge dig tillåtelse att visa valannonser på det politiska partiets vägnar. Det politiska partiets namn på NOC-dokumentet måste överensstämma exakt med det politiska partiets namn i det registreringsdokument för partiet som du skickar in, inklusive alla versaler och skiljetecken. Den representant som ges behörighet i NOC-dokumentet måste överensstämma exakt med det fullständiga namnet på den behöriga representant du anger ovan eller namnet på den byrå som representerar det politiska partiet. Om namnet på den behöriga representanten i NOC-dokumentet är en byrå måste detta namn överensstämma exakt med namnet i betalningsprofilen för Google Ads som är kopplad till det kund-id du angett ovan.

 • Intygande om att du är en behörig representant för den organisation som ansöker om verifiering

 • Intygande om att organisationen som ansöker om verifiering är registrerad i Indien och har lagligt tillstånd att visa valannonser i Indien

 • Godkännande av Googles villkor för valannonser

Verifiering av behörighet att visa valannonser kan ta upp till två arbetsdagar.

Steg 2: Verifiera din identitet

När Google verifierar ditt politiska partis behörighet att visa valannonser får du ett e-postmeddelande och en avisering i ditt konto (i en röd stapel överst i Google Ads-kontot) som leder dig igenom verifieringsprocessen för identitet i Google Ads. Tänk på att du har 60 dagar på dig att slutföra verifieringen av identitet i Google Ads efter att vi skickat dig ett e-postmeddelande och visar aviseringen i ditt konto.

Som nämns ovan, måste du vara en behörig representant för det politiska partiet för att genomföra detta steg.

Du verifierar följande i Google Ads.

 • Det politiska partiets namn

 • Det politiska partiets adress

 • Det politiska partiets registreringsnummer

 • Ditt namn: Detta namn måste överensstämma exakt med namnet på den giltiga fotolegitimation som du skickar in, inklusive alla versaler och skiljetecken.

 • Din adress

 • Kopia av giltig fotolegitimation: Giltigt indiskt pass, PAN-kort, id-handling för rösträtt eller körkort. Observera att Aadhar-kort inte accepteras.

 • Intygande om att du är en behörig representant för den organisation som ansöker om verifiering

 • Intygande om att organisationen som ansöker om verifiering är registrerad i Indien och har lagligt tillstånd att visa valannonser i Indien

 • Godkännande på organisationens vägnar av Googles villkor för valannonser

Observera att alla annonser i ditt Google Ads-konto klassificeras som valannonser i Indien om du väljer att verifieras som politiskt parti. Det betyder att dina annonser måste följa Google Ads policy för valannonser i Indien. Denna policy kräver att du också skickar in ett förhandscertifikat för varje valannons du vill visa.

Verifiering för företag

För att utföra de två stegen i denna verifieringsprocess måste du vara behörig representant för företaget. För att räknas som behörig representant måste du vara heltidsanställd av företaget eller, om tillämpligt, representant för den byrå som representerar företaget. Du behöver också ha åtkomst till företagets Google Ads-konto.

Steg 1: Verifiera behörighet att visa valannonser

Som behörig representant ska du ange följande på ansökningsformuläret.

 • Ditt Google Ads kund-id

 • Ditt namn

 • E-postadress: Ange en e-postadress där Google kan nå dig.

 • Om företaget är registrerat i Indien:

  • Företagsnamn: Detta måste överensstämma exakt med namnet på det företagsregistreringsdokument som du skickar in, inklusive alla versaler och skiljetecken. Detta namn kommer också att visas i Finansierad av-uppgiften för annonsen, i insynsrapporten om politisk annonsering och i biblioteket med data om politiska annonser.

  • Företagsregistreringsnummer: Detta unika alfanumeriska nummer är det Corporate Identification Number (CIN) (företags-id-nummer) som Registrar of Companies (ROC) (företagsregistret) utfärdar för företag registrerade i Indien. Detta måste överensstämma exakt med CIN-numret på det företagsregistreringsdokument som du skickar in.

  • Företagsregistreringsdokument: Du måste skicka in ett registreringsdokument för företaget. Godtagbara dokument är bland annat registreringsbevis eller avtalshandling för företag, förening, fond eller partnerskap.

 • Om företaget inte är registrerat i Indien:

  • Företagsnamn: Detta måste överensstämma exakt med namnet på det adressverifieringsdokument som du skickar in, inklusive alla versaler och skiljetecken. Detta namn kommer också att visas i Finansierad av-uppgiften för annonsen, i insynsrapporten om politisk annonsering och i biblioteket med data om politiska annonser.

  • Företagsadress: Denna måste överensstämma med adressen på det adressverifieringsdokument som du skickar in.

  • Bevis på företagsadress: Du måste skicka in ett dokument som bevisar företagets adress. Godtagbara dokument är bland annat el- eller telefonräkning, eller kontoutdrag i företagets namn. Dokumentet måste vara daterat inom det senaste året.

 • Intygande om att du är en behörig representant för den organisation som ansöker om verifiering

 • Intygande om att den organisation som ansöker om verifiering är registrerad eller baserad i Indien och har laglig rätt att visa valannonser i Indien

 • Godkännande av Googles villkor för valannonser

Verifiering av behörighet att visa valannonser kan ta upp till två arbetsdagar.

Steg 2: Verifiera din identitet

När Google verifierar ditt företags behörighet att visa valannonser får du ett e-postmeddelande och en avisering i ditt konto (i en röd stapel överst i Google Ads-kontot) som leder dig igenom verifieringsprocessen för identitet i Google Ads. Tänk på att du har 60 dagar på dig att slutföra verifieringen av identitet i Google Ads efter att vi skickat dig ett e-postmeddelande och visar aviseringen i ditt konto.

Som nämns ovan, måste du vara en behörig representant för företaget för att genomföra detta steg.

Du verifierar följande i Google Ads.

 • Företagsnamn: Detta måste överensstämma exakt med namnet på det företagsregistreringsdokument som du skickar in, inklusive alla versaler och skiljetecken.

 • Företagsadress

 • Bevis på företagsadress: Du måste skicka in ett dokument som bevisar företagets adress. Godtagbara dokument är bland annat el- eller telefonräkning, eller kontoutdrag, försäkringsdokument eller skattedokument i företagets namn.

 • Företagsregistreringsdokument: Om du är ett företag som är registrerat i Indien måste du skicka ett företagsregistreringsdokument. Godtagbara dokument är bland annat registreringsbevis eller avtalshandling för företag, förening, fond eller partnerskap. Om du är ett företag som är organiserat men inte registrerat i Indien kan du skicka in en el- eller telefonräkning.

 • Företagsregistreringsnummer: Detta unika nummer är det Corporate Identification Number (CIN) (företags-id-nummer) med 21 alfanumeriska tecken som Registrar of Companies (företagsregistret) utfärdar för företag registrerade i Indien. Om din organisation inte är registrerad i Indien behöver du inte ange något här.

 • Ditt namn: Detta namn måste överensstämma exakt med namnet på den giltiga fotolegitimation som du skickar in, inklusive alla versaler och skiljetecken.

 • Din adress

 • Kopia av giltig fotolegitimation: Giltigt indiskt pass, PAN-kort, id-handling för rösträtt eller körkort. Observera att Aadhar-kort inte accepteras.

 • Intygande om att du är en behörig representant för den organisation som ansöker om verifiering

 • Intygande om att den organisation som ansöker om verifiering är registrerad eller baserad i Indien och har laglig rätt att visa valannonser i Indien

 • Godkännande på organisationens vägnar av Googles villkor för valannonser

Verifiering för ideella organisationer

För att utföra de två stegen i denna verifieringsprocess måste du vara en behörig representant för den ideella organisationen. För att räknas som behörig representant måste du vara heltidsanställd av den ideella organisationen eller, om tillämpligt, representant för den byrå som representerar den ideella organisationen. Du behöver också ha tillgång till den ideella organisationen Google Ads-konto.

Steg 1: Verifiera behörighet att visa valannonser

Som behörig representant ska du ange följande på ansökningsformuläret.

 • Ditt Google Ads kund-id

 • Ditt namn

 • E-postadress: Ange en e-postadress där Google kan nå dig.

 • Den ideella organisationens syfte: Detta är den ideella organisationens syfte eller uppdrag.

 • Den ideella organisationens namn: Detta måste överensstämma exakt med namnet på det adressverifieringsdokument som du skickar in, inklusive alla versaler och skiljetecken. Tänk på att detta namn också visas i Finansierad av-uppgiften för annonsen, i insynsrapporten om politisk annonsering och i biblioteket med data om politiska annonser.

 • Den ideella organisationens adress: Denna måste överensstämma med adressen på det adressverifieringsdokument som du skickar in.

 • Bevis på den ideella organisationens adress: Du måste skicka in ett dokument som bevisar den ideella organisationens adress. Godtagbara dokument är bland annat el- eller telefonräkning, eller kontoutdrag i den ideella organisationens namn. Dokumentet måste vara daterat inom det senaste året.

 • Intygande om att du är en behörig representant för den organisation som ansöker om verifiering

 • Intygande om att den organisation som ansöker om verifiering är registrerad eller baserad i Indien och har laglig rätt att visa valannonser i Indien

 • Godkännande av Googles villkor för valannonser

Verifiering av behörighet att visa valannonser kan ta upp till två arbetsdagar.

Steg 2: Verifiera din identitet

När Google verifierat din organisations behörighet att visa valannonser får du ett e-postmeddelande och en avisering i ditt konto (i en röd stapel överst i Google Ads-kontot) som leder dig igenom verifieringsprocessen för identitet i Google Ads. Tänk på att du har 60 dagar på dig att slutföra verifieringen av identitet i Google Ads efter att vi skickat dig ett e-postmeddelande och visar aviseringen i ditt konto.

Som nämns ovan, måste du vara en behörig representant för organisationen för att genomföra detta steg.

Du verifierar följande i Google Ads.

 • Den ideella organisationens namn: Detta måste överensstämma exakt med namnet på det registreringsdokument för den ideella organisationen som du skickar in, inklusive alla versaler och skiljetecken.

 • Den ideella organisationens adress

 • Den ideella organisationens syfte: Detta är den ideella organisationens syfte eller uppdrag.

 • Bevis på den ideella organisationens adress: Du måste skicka in ett dokument som bevisar den ideella organisationens adress. Godtagbara dokument är bland annat el- eller telefonräkning, eller kontoutdrag i den ideella organisationens namn.

 • Registreringsdokument för den ideella organisationen: Godtagbara dokument är bland annat registreringsdokument för ideell organisation eller fond samt el- eller telefonräkning.

 • Den ideella organisationens organisationsnummer

 • Ditt namn: Detta namn måste överensstämma exakt med namnet på den giltiga fotolegitimation som du skickar in, inklusive alla versaler och skiljetecken.

 • Din adress

 • Kopia av giltig fotolegitimation: Giltigt indiskt pass, PAN-kort, id-handling för rösträtt eller körkort. Observera att Aadhar-kort inte accepteras.

 • Intygande om att du är en behörig representant för den organisation som ansöker om verifiering

 • Intygande om att den organisation som ansöker om verifiering är registrerad eller baserad i Indien och har laglig rätt att visa valannonser i Indien

 • Godkännande på organisationens vägnar av Googles villkor för valannonser

Verifiering för enskilda personer

Steg 1: Verifiera behörighet att visa valannonser

Du ska ange följande på ansökningsformuläret.

 • Ditt Google Ads kund-id

 • Namn: Detta namn måste överensstämma exakt med namnet i din betalningsprofil för Google Ads (som du kan se på sidan Inställningar för Fakturering och betalningar). Det måste också överensstämma exakt med namnet på den giltiga fotolegitimation som du skickar in i Steg 2 nedan, inklusive alla versaler och skiljetecken.

 • E-postadress: Ange en e-postadress där Google kan nå dig.

 • Identifikation som politisk kandidat för valet till Lok Sabha: Du ska svara på frågan om huruvida du är en politisk kandidat för valet till Lok Sabha. Observera att alla annonser i ditt Google Ads-konto klassificeras som valannonser i Indien om du svarar ja och väljer att verifieras som politisk kandidat av Google. Det betyder att dina annonser måste följa Google Ads policy för valannonser i Indien. Denna policy kräver att du också skickar in ett förhandscertifikat för varje valannons du vill visa.

 • Intygande om att du har laglig rätt att visa valannonser i Indien

 • Godkännande av Googles villkor för valannonser

Verifiering av behörighet att visa valannonser kan ta upp till två arbetsdagar.

Steg 2: Verifiera din identitet

När Google verifierat din behörighet att visa valannonser får du ett e-postmeddelande och en avisering i ditt konto (i en röd stapel överst i Google Ads-kontot) som leder dig igenom verifieringsprocessen för identitet i Google Ads. Tänk på att du har 60 dagar på dig att slutföra verifieringen av identitet i Google Ads efter att vi skickat dig ett e-postmeddelande och visar aviseringen i ditt konto.

Du verifierar följande i Google Ads.

 • Namn: Detta är namnet i din Google Ads betalningsprofil och måste överensstämma exakt med namnet på den giltiga fotolegitimation som du skickar in, inklusive alla versaler och skiljetecken. Tänk på att namnet visas i Finansierad av-uppgiften för annonsen, i insynsrapporten om politisk annonsering och i biblioteket med data om politiska annonser.

 • Födelsedatum

 • Adress: Detta är adressen i din betalningsprofil.

 • Kopia av giltig fotolegitimation: Giltigt indiskt pass, PAN-kort, id-handling för rösträtt eller körkort. Observera att Aadhar-kort inte accepteras.

 • Intygande om att du har laglig rätt att visa valannonser i Indien

 • Godkännande av Googles villkor för valannonser

Observera att alla annonser i ditt Google Ads-konto klassificeras som valannonser i Indien om du väljer att verifieras som politisk kandidat. Det betyder att dina annonser måste följa Google Ads policy för valannonser i Indien. Denna policy kräver att du också skickar in ett förhandscertifikat för varje valannons du vill visa.

Hur du ansöker om verifiering

Du kan ansöka om verifiering med detta ansökningsformulär. Du måste utföra stegen som beskrivs ovan för politiska partier, företag, ideella organisationer eller enskilda personer.

Google granskar din ansökan och skickar dig ett e-postmeddelande med din verifieringsstatus inom tre till fem arbetsdagar.

Viktigt att tänka på

 • Din verifiering återkallas och ditt konto kan stängas av om vi upptäcker att du har brutit mot vår policy för valannonser eller om du uppger felaktig information under verifieringsprocessen. 
 • Du måste regelbundet förnya din verifiering. Du får ett meddelande när detta krävs.
 • Om du ändrar kontots fakturainställningar måste du verifiera ditt konto igen för att visa valannonser i Indien.
 • Google kan när som helst uppdatera dessa verifieringskrav.

Så använder Google din information

Google använder den information du tillhandahåller under verifieringsprocessen för följande ändamål.

 • Google verifierar din behörighet att visa valannonser.

 • För valannonser:

  • Där det är möjligt genererar Google en upplysning i valannonsen som anger vem som finansierat den. Det innebär att användare kan se ditt politiska parti, din ideella organisation, ditt företagsnamn eller ditt eget namn i annonser som visas.

  • Google publicerar offentligt en insynsrapport om politisk annonsering och ett bibliotek med data om politiska annonser där det går att hitta uppgifter om bland annat finansieringskällor och spenderade belopp för valannonser.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?