Verificēšanas prasības vēlēšanu reklāmām Indijā

Google pieprasa verifikāciju reklāmdevējiem, kuri vēlas rādīt vēlēšanu reklāmas Indijā.

Šī verifikācija ir obligāta visu reklāmu formātu un paplašinājumu izmantošanai. Pieteikšanās verifikācijai tiks atvērta, sākot ar 2019. gada 14. februāri. Pieteikšanās procesā var būt jāveic divas darbības, un process var ilgt 3–5 darbadienas. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet tālāk norādītās verifikācijas prasības.

Svarīga piezīme par vēlēšanu reklāmām

 
Google pieprasa, lai visās vēlēšanu reklāmās būtu atklāts reklāmas apmaksātājs. Lielākajā daļā reklāmas formātu Google automātiski ietvers norādi “Apmaksāja:”, izmantojot šajā verifikācijas procesā iegūto informāciju. Norādē lietotājiem, kam tiek rādīta jūsu reklāma, tiks attēlots jūsu organizācijas nosaukums vai privātpersonas vārds.

Kā norāde tiek attēlota dažādos reklāmu formātos 

 • Google meklēšanā un meklēšanas partneru tīklā norāde reklāmās tiks rādīta tieši
 • Pakalpojumā YouTube norāde tiks rādīta sadaļā “Kāpēc redzama šī reklāma?”, kurai varēs piekļūt, izmantojot informācijas ikonu Info icon vai trīs punktu ikonu .
 • Vietnēs un lietotnēs, kas sadarbojas ar Google, lai rādītu reklāmas tīkla reklāmas, norāde tiks rādīta sadaļā “Kāpēc redzama šī reklāma?”, kurai var piekļūt, izmantojot AdChoices ikonu AdChoices icon.

Izmantojot dažus reklāmu formātus un funkcijas, reklāmdevēja atbildība ir reklāmās pievienot norādes uz vēlēšanu reklāmām Indijā. Lai uzzinātu vairāk, skatiet politiku.  

Lai lietotājiem nodrošinātu pārskatāmību, Google arī publicēs politiskās reklāmas pārredzamības atskaiti un politisko reklāmu bibliotēku ar datiem par vēlēšanu reklāmu finansējuma avotiem, iztērētajām summām un citu informāciju.

Verifikācijas prasības

Varat tikt verificēts, lai rādītu vēlēšanu reklāmas kā politiska partija, uzņēmums, bezpeļņas organizācija vai privātpersona. Ņemiet vērā: ja pārstāvat aģentūru vai pārvaldāt vairākus Google Ads kontus, katrs atsevišķais konts, kurā tiek plānota vēlēšanu reklāmu rādīšana, būs jāpiesaka verifikācijai.

 • Jūs pārstāvat politisku partiju, ja esat reģistrēta kā politiska partija Indijas parlamenta Tautas palātas (Lok Sabha) vēlēšanām vai juridiska persona, kuru ir pilnvarojusi politiska partija, lai jūs tās vārdā rādītu vēlēšanu reklāmas (piemēram, pārstāvat reklāmas aģentūru). Lai veiktu verifikāciju, opcijai “Konta veids”, kas atlasīta jūsu Google Ads maksājumu profilam, jābūt “Uzņēmums”.

 • Jūs pārstāvat uzņēmumu, ja esat aktīvs, nodibināts vai reģistrēts uzņēmums, trasts, uzņēmējs, partneris vai sabiedrība, kas darbojas atbilstoši Indijas likumiem un kas atrodas Indijā, vai ja esat juridiska persona, ko uzņēmums ir pilnvarojis vēlēšanu reklāmu rādīšanai savā vārdā (piemēram, reklāmas aģentūra). Lai veiktu verifikāciju, opcijai “Konta veids”, kas atlasīta jūsu Google Ads maksājumu profilam, jābūt “Uzņēmums”.

 • Jūs pārstāvat bezpeļņas organizāciju, ja esat nevalstiskā organizācija (NVO) vai labdarības organizācija, kas darbojas atbilstoši Indijas likumiem un kas atrodas Indijā, vai ja esat juridiska persona, ko uzņēmums ir pilnvarojis vēlēšanu reklāmu rādīšanai savā vārdā (piemēram, reklāmas aģentūra). Lai veiktu verifikāciju, opcijai “Konta veids”, kas atlasīta jūsu Google Ads maksājumu profilam, jābūt “Uzņēmums”.

 • Esat privātpersona, ja esat politisks kandidāts vai ja neatbilstat kritērijiem, lai tiktu verificēts kā politiska partija, uzņēmums vai bezpeļņas organizācija. Lai veiktu verifikāciju kā privātpersona, opcijai “Konta veids”, kas atlasīta jūsu Google Ads maksājumu profilam, jābūt “Privātpersona”.

Tālāk ir norādītas dažas Google Ads konta prasības, kas jāņem vērā.

 • Konta norēķinu valsts un valūta

  • Jūsu Google Ads konta norēķinu valstij ir jābūt Indijai, bet norēķinu valūtai — Indijas rūpijai (₹).

 • Google Ads maksājumu profila prasības saistībā ar konta veidu

  • Lai veiktu verifikāciju kā politiska partija, uzņēmums vai bezpeļņas organizācija, opcijai “Konta veids”, kas atlasīta jūsu Google Ads maksājumu profilam, jābūt “Uzņēmums”.

  • Lai veiktu verifikāciju kā privātpersona, opcijai “Konta veids”, kas atlasīta jūsu Google Ads maksājumu profilam, jābūt “Privātpersona”.

     Uzziniet, kā pārbaudīt sava Google Ads maksājumu profila konta veidu.

Ņemiet vērā, ka konta norēķinu valsti, pašreizējos valūtas iestatījumus un maksājumu profilu “Konta veids” nevar mainīt. Ja jūsu Google Ads konts neatbilst tikko norādītajām prasībām, iesakām izveidot jaunu šīm prasībām atbilstošu Google Ads kontu.

 

Verifikācija politiskām partijām

Lai veiktu abas šī verifikācijas procesa darbības, jums ir jābūt pilnvarotam jūsu politiskās partijas pārstāvim. Noteiktos gadījumos pilnvarots pārstāvis var būt arī politisko partiju pārstāvošas aģentūras pārstāvis. Jums būs nepieciešama arī piekļuve politiskās partijas Google Ads kontam.

1. darbība. Verificējiet piemērotību vēlēšanu reklāmu rādīšanai

Pieteikuma veidlapā jums kā pilnvarotajam pārstāvim būs jānorāda tālāk minētā informācija.

 • Jūsu Google Ads klienta ID

 • Jūsu vārds un uzvārds

 • E-pasta adrese: norādiet e-pasta adresi, ko Google var izmantot saziņai ar jums.

 • Politiskās partijas nosaukums: tam ir precīzi jāatbilst politiskās partijas nosaukumam politiskās partijas reģistrācijas dokumentā, ko iesniedzat (jāatbilst arī lielo burtu un pieturzīmju lietojumam). Ņemiet vērā, ka šis nosaukums būs redzams reklāmas norādē “Apmaksāja:”, kā arī politiskās reklāmas pārredzamības atskaitē un politisko reklāmu bibliotēkā.

 • Politiskās partijas reģistrācijas dokuments: iesniedziet politiskās partijas reģistrācijas dokumentu. Pieņemamie dokumenti ir politiskās partijas reģistrācijas apliecība vai dibināšanas dokumenti.

 • Bezierunu sertifikāts (No Objection Certificate — NOC) no politiskās partijas. NOC ir jābūt uz politiskās partijas veidlapas, pilnvarojot jūs rādīt vēlēšanu reklāmas politiskās partijas vārdā. Politiskās partijas nosaukumam NOC dokumentā ir precīzi jāatbilst nosaukumam politiskās partijas reģistrācijas dokumentā, ko iesniedzat (jāatbilst arī lielo burtu un pieturzīmju lietojumam). Pilnvarotās personas vārdam/nosaukumam NOC dokumentā ir precīzi jāatbilst pilnvarotā pārstāvja vārdam un uzvārdam, ko ievadāt tālāk, vai attiecīgos gadījumos — politisko partiju pārstāvošās aģentūras nosaukumam. Ja NOC norādītais pilnvarotās personas nosaukums ir aģentūras nosaukums, šim nosaukumam ir precīzi jāatbilst nosaukumam Google Ads maksājumu profilā, kas saistīts ar iepriekš ievadīto klienta ID.

 • Apstiprinājums par to, ka esat pilnvarots tās organizācijas pārstāvis, kas tiek pieteikta verifikācijai

 • Apstiprinājums par to, ka verifikācijai pieteiktā organizācija ir reģistrēta Indijā un tai ir likumīgi atļauts rādīt vēlēšanu reklāmas Indijā

 • Piekrišana Google vēlēšanu reklamēšanas noteikumiem

Verifikācijas process, vērtējot piemērotību vēlēšanu reklāmu rādīšanai, var ilgt līdz divām darbadienām.

2. darbība. Verificējiet savu identitāti

Kad Google verificēs jūsu politiskās partijas piemērotību vēlēšanu reklāmu rādīšanai, saņemsit e-pasta ziņojumu un paziņojumu kontā (sarkanā joslā Google Ads konta loga augšdaļā), kur būs sniegtas norādes par identitātes verifikāciju programmā Google Ads. Ņemiet vērā: kad nosūtīsim jums e-pasta ziņojumu un parādīsim paziņojumu kontā, jums 60 dienu laikā būs jāveic identitātes verifikācijas process programmā Google Ads.

Kā norādīts iepriekš, lai veiktu šo darbību, jums ir jābūt pilnvarotam jūsu politiskās partijas pārstāvim.

Programmā Google Ads ir jāverificē tālāk norādītie dati.

 • Politiskās partijas nosaukums

 • Politiskās partijas adrese

 • Politiskās partijas reģistrācijas numurs

 • Jūsu vārds un uzvārds: tam ir precīzi jāatbilst datiem, kas norādīti jūsu iesniegtajā valsts iestādes izdotā identifikācijas dokumentā ar fotoattēlu (jāatbilst arī lielo burtu un pieturzīmju lietojumam).

 • Jūsu adrese

 • Kopija valsts iestādes izdotam identifikācijas dokumentam ar fotoattēlu: derīga Indijas pase, PKN karte, vēlētāja apliecība vai autovadītāja apliecība. Ņemiet vērā, ka Aadhar kartes netiks pieņemtas.

 • Apstiprinājums par to, ka esat pilnvarots tās organizācijas pārstāvis, kas tiek pieteikta verifikācijai

 • Apstiprinājums par to, ka verifikācijai pieteiktā organizācija ir reģistrēta Indijā un tai ir likumīgi atļauts rādīt vēlēšanu reklāmas Indijā

 • Piekrišana Google vēlēšanu reklamēšanas noteikumiem organizācijas vārdā

Ņemiet vērā: ja izvēlēsities veikt verifikāciju kā politiska partija, visas reklāmas jūsu Google Ads kontā tiks klasificētas kā vēlēšanu reklāmas Indijā. Tas nozīmē, ka jūsu reklāmām būs jāatbilst Google Ads politikai par vēlēšanu reklāmām Indijā, kas pieprasa iesniegt arī iepriekšēju sertifikātu par katru vēlēšanu reklāmu, ko vēlaties rādīt.

Verifikācija uzņēmumiem

Lai veiktu abas šī verifikācijas procesa darbības, jums ir jābūt pilnvarotam uzņēmuma pārstāvim. Lai būtu pilnvarots pārstāvis, jums ir jābūt uzņēmuma pilna laika darbiniekam vai (attiecīgos gadījumos) aģentūras pārstāvim, kas pārstāv uzņēmumu. Jums būs nepieciešama arī piekļuve uzņēmuma Google Ads kontam.

1. darbība. Verificējiet piemērotību vēlēšanu reklāmu rādīšanai

Pieteikuma veidlapā jums kā pilnvarotajam pārstāvim būs jānorāda tālāk minētā informācija.

 • Jūsu Google Ads klienta ID

 • Jūsu vārds un uzvārds

 • E-pasta adrese: norādiet e-pasta adresi, ko Google var izmantot saziņai ar jums.

 • Ja pārstāvat Indijā reģistrētu uzņēmumu:

  • Uzņēmuma nosaukums: tam ir precīzi jāatbilst nosaukumam jūsu iesniegtajā uzņēmuma reģistrācijas dokumentā (jāatbilst arī lielo burtu un pieturzīmju lietojumam). Šis nosaukums būs redzams arī reklāmas norādē “Apmaksāja:”, kā arī politiskās reklāmas pārredzamības atskaitē un politisko reklāmu bibliotēkā.

  • Uzņēmuma reģistrācijas numurs: tas ir korporatīvais identifikācijas numurs (KIN), kas ir unikāls burtciparu numurs, ko izsniedz Uzņēmumu reģistrs (UR) Indijā reģistrētiem uzņēmumiem. Tam ir precīzi jāatbilst KIN uzņēmuma reģistrācijas dokumentā, ko iesniedzat.

  • Uzņēmuma reģistrācijas dokuments: iesniedziet uzņēmuma reģistrācijas dokumentu. Pieņemamie dokumenti ir, piemēram, jūsu uzņēmuma reģistrācijas sertifikāts, sabiedrības reģistrācijas dokuments, trasta līgums vai partnerības vienošanās vai līgums.

 • Ja nepārstāv Indijā reģistrētu uzņēmumu:

  • Uzņēmuma nosaukums: šim nosaukumam ir precīzi jāatbilst nosaukumam jūsu iesniegtajā adreses apliecinājuma dokumentā (jāatbilst arī lielo burtu un pieturzīmju lietojumam). Šis nosaukums būs redzams arī reklāmas norādē “Apmaksāja:”, kā arī politiskās reklāmas pārredzamības atskaitē un politisko reklāmu bibliotēkā.

  • Uzņēmuma adrese: tai ir jāatbilst adresei jūsu iesniegtajā adreses apliecinājuma dokumentā.

  • Uzņēmuma adreses apliecinājums: iesniedziet kādu dokumentu, kas apliecina uzņēmuma adresi. Pieņemamie dokumenti ir, piemēram, komunālo pakalpojumu rēķins vai bankas vai kredītkartes izraksts uzņēmuma vārdā. Dokumenta datējumam ir jābūt pēdējā gada periodā.

 • Apstiprinājums par to, ka esat pilnvarotais tās organizācijas pārstāvis, kas tiek pieteikta verifikācijai

 • Apstiprinājums par to, ka verifikācijai pieteiktā organizācija ir veidota saskaņā ar Indijas tiesību aktiem un atrodas Indijā un tai ir likumīgi atļauts rādīt vēlēšanu reklāmas Indijā

 • Piekrišana Google vēlēšanu reklamēšanas noteikumiem

Verifikācijas process, vērtējot piemērotību vēlēšanu reklāmu rādīšanai, var ilgt līdz divām darbadienām.

2. darbība. Verificējiet savu identitāti

Kad Google verificēs jūsu uzņēmuma piemērotību vēlēšanu reklāmu rādīšanai, saņemsit e-pasta ziņojumu un paziņojumu kontā (sarkanā joslā Google Ads konta loga augšdaļā), kur būs sniegtas norādes par identitātes verifikāciju programmā Google Ads. Ņemiet vērā: kad nosūtīsim jums e-pasta ziņojumu un parādīsim paziņojumu kontā, jums 60 dienu laikā būs jāveic identitātes verifikācijas process programmā Google Ads.

Kā norādīts iepriekš, lai veiktu šo darbību, jums ir jābūt pilnvarotam uzņēmuma pārstāvim.

Programmā Google Ads ir jāverificē tālāk norādītie dati.

 • Uzņēmuma nosaukums: tam ir precīzi jāatbilst nosaukumam jūsu iesniegtajā uzņēmuma reģistrācijas dokumentā (jāatbilst arī lielo burtu un pieturzīmju lietojumam).

 • Uzņēmuma adrese

 • Uzņēmuma adreses apliecinājums: iesniedziet kādu dokumentu, kas apliecina uzņēmuma adresi. Pieņemamie dokumenti ir , piemēram, komunālo pakalpojumu rēķins, bankas vai kredītkartes izraksts vai nodokļu deklarācija uzņēmuma vārdā.

 • Uzņēmuma reģistrācijas dokuments: ja jūsu uzņēmums ir reģistrēts atbilstoši Indijas tiesību aktiem, iesniedziet uzņēmuma reģistrācijas dokumentu. Pieņemamie dokumenti ir, piemēram, jūsu uzņēmuma reģistrācijas sertifikāts, sabiedrības reģistrācijas dokuments, trasta līgums vai partnerības vienošanās vai līgums. Ja jūsu uzņēmums ir organizēts atbilstoši Indijas tiesību aktiem, bet nav reģistrēts atbilstoši tiem, varat iesniegt komunālo pakalpojumu rēķinu.

 • Uzņēmuma reģistrācijas numurs: tas ir korporatīvais identifikācijas numurs (KIN), kas ir unikāls 21 cipara burtciparu numurs, ko izsniedz Uzņēmumu reģistrs Indijā reģistrētiem uzņēmumiem. Ja reģistrāciju neesat veicis atbilstoši Indijas tiesību aktiem, šeit nekas nav jāievada.

 • Jūsu vārds un uzvārds: tam ir precīzi jāatbilst datiem, kas norādīti jūsu iesniegtajā valsts iestādes izdotā identifikācijas dokumentā ar fotoattēlu (jāatbilst arī lielo burtu un pieturzīmju lietojumam).

 • Jūsu adrese

 • Kopija valsts iestādes izdotam identifikācijas dokumentam ar fotoattēlu: derīga Indijas pase, PKN karte, vēlētāja apliecība vai autovadītāja apliecība. Ņemiet vērā, ka Aadhar kartes netiks pieņemtas.

 • Apstiprinājums par to, ka esat pilnvarots tās organizācijas pārstāvis, kas tiek pieteikta verifikācijai

 • Apstiprinājums par to, ka verifikācijai pieteiktā organizācija ir veidota saskaņā ar Indijas tiesību aktiem un atrodas Indijā un tai ir likumīgi atļauts rādīt vēlēšanu reklāmas Indijā

 • Piekrišana Google vēlēšanu reklamēšanas noteikumiem organizācijas vārdā

Verifikācija bezpeļņas organizācijām

Lai veiktu abas šī verifikācijas procesa darbības, jums ir jābūt pilnvarotam jūsu bezpeļņas organizācijas pārstāvim. Lai būtu pilnvarots pārstāvis, jums ir jābūt bezpeļņas organizācijas pilna laika darbiniekam vai (attiecīgos gadījumos) aģentūras pārstāvim, kas pārstāv bezpeļņas organizāciju. Jums būs nepieciešama arī piekļuve bezpeļņas organizācijas Google Ads kontam.

1. darbība. Verificējiet piemērotību vēlēšanu reklāmu rādīšanai

Pieteikuma veidlapā jums kā pilnvarotajam pārstāvim būs jānorāda tālāk minētā informācija.

 • Jūsu Google Ads klienta ID

 • Jūsu vārds un uzvārds

 • E-pasta adrese: norādiet e-pasta adresi, ko Google var izmantot saziņai ar jums.

 • Bezpeļņas organizācijas mērķis: tas ir jūsu bezpeļņas organizācijas mērķis jeb misija.

 • Bezpeļņas organizācijas nosaukums: šim nosaukumam ir precīzi jāatbilst nosaukumam jūsu iesniegtajā adreses apliecinājuma dokumentā (jāatbilst arī lielo burtu un pieturzīmju lietojumam). Ņemiet vērā, ka šis nosaukums būs arī redzams reklāmas norādē “Apmaksāja:”, kā arī politiskās reklāmas pārredzamības atskaitē un politisko reklāmu bibliotēkā.

 • Bezpeļņas organizācijas adrese: tai ir jāatbilst adresei jūsu iesniegtajā adreses apliecinājuma dokumentā.

 • Bezpeļņas organizācijas adreses apliecinājums: iesniedziet kādu dokumentu, kas apliecina bezpeļņas organizācijas adresi. Pieņemamie dokumenti ir, piemēram, reģistrācijas dokuments, komunālo pakalpojumu rēķins vai bankas vai kredītkartes izraksts bezpeļņas organizācijas vārdā. Dokumenta datējumam ir jābūt pēdējā gada periodā.

 • Apstiprinājums par to, ka esat pilnvarots tās organizācijas pārstāvis, kas tiek pieteikta verifikācijai

 • Apstiprinājums par to, ka verifikācijai pieteiktā organizācija ir veidota saskaņā ar Indijas tiesību aktiem un atrodas Indijā un tai ir likumīgi atļauts rādīt vēlēšanu reklāmas Indijā

 • Piekrišana Google vēlēšanu reklamēšanas noteikumiem

Verifikācijas process, vērtējot piemērotību vēlēšanu reklāmu rādīšanai, var ilgt līdz divām darbadienām.

2. darbība. Verificējiet savu identitāti

Kad Google verificēs jūsu bezpeļņas organizācijas piemērotību vēlēšanu reklāmu rādīšanai, saņemsit e-pasta ziņojumu un paziņojumu kontā (sarkanā joslā Google Ads konta loga augšdaļā), kur būs sniegtas norādes par identitātes verifikāciju programmā Google Ads. Ņemiet vērā: kad nosūtīsim jums e-pasta ziņojumu un parādīsim paziņojumu kontā, jums 60 dienu laikā būs jāveic identitātes verifikācijas process programmā Google Ads.

Kā norādīts iepriekš, lai veiktu šo darbību, jums ir jābūt pilnvarotam bezpeļņas organizācijas pārstāvim.

Programmā Google Ads ir jāverificē tālāk norādītie dati.

 • Bezpeļņas organizācijas nosaukums: šim nosaukumam ir precīzi jāatbilst nosaukumam jūsu iesniegtajā bezpeļņas organizācijas reģistrācijas dokumentā (jāatbilst arī lielo burtu un pieturzīmju lietojumam).

 • Bezpeļņas organizācijas adrese

 • Bezpeļņas organizācijas mērķis: tas ir jūsu bezpeļņas organizācijas mērķis jeb misija.

 • Bezpeļņas organizācijas adreses apliecinājums: iesniedziet kādu dokumentu, kas apliecina bezpeļņas organizācijas adresi. Pieņemamie dokumenti ir, piemēram, reģistrācijas dokuments, komunālo pakalpojumu rēķins vai bankas vai kredītkartes izraksts bezpeļņas organizācijas vārdā.

 • Bezpeļņas organizācijas reģistrācijas dokuments: pieņemamie dokumenti ir, piemēram, bezpeļņas organizācijas sabiedrības reģistrācijas dokuments, trasta reģistrācijas dokuments vai komunālo pakalpojumu rēķins.

 • Bezpeļņas organizācijas reģistrācijas numurs

 • Jūsu vārds un uzvārds: tam ir precīzi jāatbilst datiem, kas norādīti jūsu iesniegtajā valsts iestādes izdotā identifikācijas dokumentā ar fotoattēlu (jāatbilst arī lielo burtu un pieturzīmju lietojumam).

 • Jūsu adrese

 • Kopija valsts iestādes izdotam identifikācijas dokumentam ar fotoattēlu: derīga Indijas pase, PKN karte, vēlētāja apliecība vai autovadītāja apliecība. Ņemiet vērā, ka Aadhar kartes netiks pieņemtas.

 • Apstiprinājums par to, ka esat pilnvarots tās organizācijas pārstāvis, kas tiek pieteikta verifikācijai

 • Apstiprinājums par to, ka verifikācijai pieteiktā organizācija ir veidota saskaņā ar Indijas tiesību aktiem un atrodas Indijā un tai ir likumīgi atļauts rādīt vēlēšanu reklāmas Indijā

 • Piekrišana Google vēlēšanu reklamēšanas noteikumiem organizācijas vārdā

Verifikācija privātpersonām

1. darbība. Verificējiet piemērotību vēlēšanu reklāmu rādīšanai

Pieteikuma veidlapā jums būs jānorāda tālāk minētie dati.

 • Jūsu Google Ads klienta ID

 • Vārds un uzvārds: tam ir precīzi jāatbilst vārdam un uzvārdam jūsu Google Ads maksājumu profilā (ko varat skatīt sadaļas “Norēķini un maksājumi” lapā “Iestatījumi”). Turklāt tam ir precīzi jāatbilst vārdam un uzvārdam jūsu iesniegtajā valsts iestādes izdotā identifikācijas dokumentā ar fotoattēlu (jāatbilst arī lielo burtu un pieturzīmju lietojumam).

 • E-pasta adrese: norādiet e-pasta adresi, ko Google var izmantot saziņai ar jums.

 • Identifikācija kā politiskajam kandidātam Indijas parlamenta Tautas palātas vēlēšanās: jums būs jāatbild, vai esat politiskais kandidāts Indijas parlamenta Tautas palātas vēlēšanās. Ņemiet vērā: ja atbildēsit apstiprinoši un izvēlēsities veikt Google verifikāciju kā politiskais kandidāts, visas reklāmas jūsu Google Ads kontā tiks klasificētas kā vēlēšanu reklāmas Indijā. Tas nozīmē, ka jūsu reklāmām būs jāatbilst Google Ads politikai par vēlēšanu reklāmām Indijā, kas pieprasa iesniegt arī iepriekšēju sertifikātu par katru vēlēšanu reklāmu, ko vēlaties rādīt.

 • Apliecinājums par to, ka jums ir likumīgi atļauts rādīt vēlēšanu reklāmas Indijā

 • Piekrišana Google vēlēšanu reklamēšanas noteikumiem

Verifikācijas process, vērtējot piemērotību vēlēšanu reklāmu rādīšanai, var ilgt līdz divām darbadienām.

2. darbība. Verificējiet savu identitāti

Kad Google verificēs jūsu piemērotību vēlēšanu reklāmu rādīšanai, saņemsit e-pasta ziņojumu un paziņojumu kontā (sarkanā joslā jūsu Google Ads konta loga augšdaļā), kur būs sniegtas norādes par identitātes verifikāciju programmā Google Ads. Ņemiet vērā: kad nosūtīsim jums e-pasta ziņojumu un parādīsim paziņojumu kontā, jums 60 dienu laikā būs jāveic identitātes verifikācijas process programmā Google Ads.

Programmā Google Ads ir jāverificē tālāk norādītie dati.

 • Vārds un uzvārds: jūsu Google Ads maksājumu profilā norādītais vārds un uzvārds; tam ir precīzi jāatbilst vārdam un uzvārdam, kas norādīts jūsu iesniegtajā valsts iestādes izdotā identifikācijas dokumentā ar fotoattēlu (jāatbilst arī lielo burtu un pieturzīmju lietojumam). Ņemiet vērā, ka šis vārds un uzvārds būs redzams reklāmas norādē “Apmaksāja:”, kā arī politiskās reklāmas pārredzamības atskaitē un politisko reklāmu bibliotēkā.

 • Dzimšanas datums

 • Adrese: jūsu maksājumu profilā norādītā adrese.

 • Kopija valsts iestādes izdotam identifikācijas dokumentam ar fotoattēlu: derīga Indijas pase, PKN karte, vēlētāja apliecība vai autovadītāja apliecība. Ņemiet vērā, ka Aadhar kartes netiek pieņemtas.

 • Apliecinājums par to, ka jums ir likumīgi atļauts rādīt vēlēšanu reklāmas Indijā

 • Piekrišana Google vēlēšanu reklamēšanas noteikumiem

Ņemiet vērā: ja izvēlēsities veikt verifikāciju kā politisks kandidāts, visas reklāmas jūsu Google Ads kontā tiks klasificētas kā vēlēšanu reklāmas Indijā. Tas nozīmē, ka jūsu reklāmām būs jāatbilst Google Ads politikai par vēlēšanu reklāmām Indijā, kas pieprasa iesniegt arī iepriekšēju sertifikātu par katru vēlēšanu reklāmu, ko vēlaties rādīt.

Kā pieteikties verifikācijai

Varat pieteikties verifikācijai, izmantojot šo pieteikuma veidlapu. Jums būs jāveic iepriekš norādītās darbības atbilstoši politiskās partijas, uzņēmuma, bezpeļņas organizācijas vai privātpersonas statusam.

Google izskatīs jūsu pieteikumu un nosūtīs e-pasta paziņojumu par verifikācijas statusu trīs līdz piecu darbadienu laikā.

Svarīga informācija

 • Ja konstatēsim, ka pārkāpjat mūsu vēlēšanu reklamēšanas politiku vai esat sniedzis nepatiesu informāciju verifikācijas laikā, jūsu verifikācija tiks atsaukta, kā arī jūsu konta darbība var tikt apturēta. 
 • Verifikācija periodiski jāatjauno. Kad šāda verifikācija būs nepieciešama, saņemsit paziņojumu.
 • Ja mainīsit sava konta rēķinu izveides iestatījumus, jums būs atkārtoti jāverificē konts, lai rādītu vēlēšanu reklāmas Indijā.
 • Google jebkurā laikā var atjaunināt šīs verifikācijas prasības.

Kā Google izmanto jūsu informāciju

Ar informāciju, ko sniedzat verifikācijas laikā, Google veiks tālāk norādītās darbības.

 • Verificēs jūsu identitāti un piemērotību vēlēšanu reklāmu rādīšanai.

 • Vēlēšanu reklāmām:

  • (ja iespējams) ģenerēs norādi reklāmā, kas identificē jūsu vēlēšanu reklāmas apmaksātāju. Tas nozīmē, ka jūsu politiskā partijas, bezpeļņas organizācijas, uzņēmuma nosaukums vai jūsu privātpersonas vārds un uzvārds tiks attēlots lietotājiem rādītajās reklāmās;

  • publicēs publiski pieejamu politiskās reklāmas pārredzamības atskaiti un politisko reklāmu bibliotēku ar datiem par vēlēšanu reklāmu finansējuma avotiem, iztērētajām summām un citu informāciju.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?