Postupak potvrde za oglašavanje izbornih kampanja u Indiji

Google zahtijeva potvrdu za oglašivače koji žele prikazivati oglase povezane s izborima u Indiji. Oglašivači koji još nisu potvrđeni moraju pokrenuti postupak potvrde prije prikazivanja oglasa povezanih s izborima u Indiji.

Ta je potvrda obavezna za sve formate i proširenja oglasa. Postupak prijave može obuhvaćati dva koraka i trajati od tri do pet radnih dana. Više pojedinosti potražite u odjeljku zahtjevi za potvrdu u nastavku.

Važna napomena o otkrivajućim objavama za oglase

Oglasi povezani s izborima: Google zahtijeva da svi oglasi povezani s izborima sadrže otkrivajuću objavu identiteta platitelja oglasa. Za većinu formata oglasa Google će automatski generirati otkrivajuću objavu tko "Plaća" koristeći informacije navedene tijekom postupka potvrde. Otkrivajuća će objava korisnicima koji vide vaš oglas prikazivati naziv entiteta koji je platio oglas.

Kako se otkrivajuća objava prikazuje u različitim formatima oglasa 

 • Na Google pretraživanju i mreži partnera na pretraživačkoj mreži otkrivajuća će se objava prikazivati u samim oglasima
 • Na YouTubeu će se otkrivajuća objava prikazivati u sklopu pitanja "Zašto mi se prikazuje baš taj oglas?", kojem se može pristupiti putem ikone informacija Info icon ili ikone s tri točke 
 • Na web-lokacijama i u aplikacijama Googleovih partnera za prikazne oglase otkrivajuća će se objava prikazivati u sklopu pitanja "Zašto mi se prikazuje baš taj oglas?", kojem se može pristupiti putem ikone AdChoices Ikona AdChoices

Odgovornost je oglašivača da za neke formate oglasa i značajke doda otkrivajuće objave u oglase povezane s izborima u Indiji. Saznajte više o pravilima.

Da bi osigurao transparentnost za korisnike, Google će objaviti i izvješće o transparentnosti političke promidžbe i zbriku političkih oglasa koja sadrži podatke o izvorima financiranja oglasa povezanih s izborima, potrošenim iznosima itd.

Ostali oglasi: za oglase koje prikazujete, a nisu oglasi povezani s izborima većina formata oglasa sadržavat će otkrivajuću objavu koja koristi informacije navedene u postupku potvrde oglašavanja u vezi s izborima. To znači da će se vaše ime ili naziv organizacije ili tvrtke koju predstavljate i zemlja prikazivati u otkrivajućoj objavi koju automatski generira Google. Saznajte više o transparentnosti oglašivača i otkrivajućim objavama.

Zahtjevi za potvrdu

Za prikazivanje oglasa povezanih s izborima možete biti potvrđeni kao politička stranka, tvrtka, neprofitna organizacija ili pojedinac. Ako ste agencija ili netko tko upravlja s većim brojem Google Ads računa, svaki pojedinačni račun koji planira prikazivati oglase povezane s izborima treba se prijaviti za potvrdu. Napominjemo da oglašivači trebaju potvrditi krajnjeg oglašivača, a ne agenciju ili posrednike koji djeluju u njihovo ime. Na primjer, agencija koja oglašava u ime političke stranke treba dobiti potvrdu kao politička stranka.

 • Politička ste stranka ako ste registrirani kao politička stranka za izbore za dom Lok Sabha ili Vidhan Sabha ili ako ste entitet koji je politička stranka ovlastila da u njezino ime prikazuje oglase povezane s izborima (na primjer agencija za oglašavanje). Za potvrdu je potrebno da odabrana "Vrsta računa" za Google Ads profil za plaćanje bude "Tvrtka".

 • Tvrtka ste ako ste postojeća, osnovana ili registrirana tvrtka, zaklada, samostalni poduzetnik, partnerstvo ili društvo organizirano u skladu sa zakonima Indije i sa sjedištem u Indiji ili ste entitet koji je tvrtka ovlastila da u njezino ime prikazuje oglase povezane s izborima (na primjer agencija za oglašavanje). Za potvrdu je potrebno da odabrana "Vrsta računa" za Google Ads profil za plaćanje bude "Tvrtka".

 • Neprofitna ste organizacija ako ste nevladina organizacija ili entitet koji se bavi humanitarnim radom u skladu sa zakonima Indije i sa sjedištem u Indiji ili ste entitet koji je neprofitna organizacija ovlastila da u njezino ime prikazuje oglase povezane s izborima (na primjer agencija za oglašavanje). Za potvrdu je potrebno da odabrana "Vrsta računa" za Google Ads profil za plaćanje bude "Tvrtka".

 • Pojedinac ste ako ste politički kandidat, trenutačni član doma Lok Sabha ili Vidhan Sabha ili ako ne ispunjavate uvjete za potvrdu kao politička stranka, tvrtka ili neprofitna organizacija. Ako trebate potvrdu kao pojedinac, odabrana "Vrsta računa" za Google Ads profil za plaćanje mora biti "Pojedinac".

Slijede neki od zahtjeva za Google Ads račun koje trebate imati na umu:

 • Zemlja adrese za naplatu i valuta računa

  • Na Google Ads računu kao zemlja adrese za naplatu mora biti postavljena Indija, a kao valuta za naplatu indijska rupija (₹).

 • Zahtjev u vezi vrste računa za Google Ads profil za plaćanje

  • Ako trebate potvrdu kao politička stranka, tvrtka ili neprofitna organizacija, odabrana "Vrsta računa" za Google Ads profil za plaćanje mora biti "Tvrtka".

  • Ako trebate potvrdu kao pojedinac, odabrana "Vrsta računa" za Google Ads profil za plaćanje mora biti "Pojedinac".

     Saznajte kako provjeriti vrstu računa za Google Ads profil za plaćanje.

Napominjemo da se zemlja adrese za naplatu računa, trenutačna postavka valute i "Vrsta računa" za profil za plaćanje ne mogu mijenjati. Ako vaš Google Ads račun ne ispunjava gore navedene zahtjeve, preporučujemo da izradite novi Google Ads račun koji ih ispunjava.

 

Postupak potvrde za političke stranke

Da biste dovršili ovaj postupak potvrde u dva koraka, morate biti ovlašteni predstavnik svoje stranke. Ako je primjenjivo, ovlašteni predstavnik može biti i predstavnik agencije koja predstavlja političku stranku. Potreban vam je i pristup Google Ads računu političke stranke.

1. korak: potvrda ispunjavanja uvjeta za prikazivanje oglasa povezanih s izborima

U obrascu za prijavu traži se da kao ovlašteni predstavnik navedete sljedeće podatke:

 • Svoj korisnički ID za Google Ads.

 • Svoje ime.

 • E-adresu: navedite e-adresu putem koje vas Google može kontaktirati.

 • Naziv političke stranke: on mora u potpunosti odgovarati nazivu političke strane u dokumentu o registraciji koji šaljete, uz podudaranje svih velikih i malih slova ili interpunkcijskih znakova. Napominjemo da će taj naziv biti vidljiv u otkrivajućoj objavi "Platitelj" za taj oglas, kao i u izvješću o transparentnosti političkog oglašavanja i zbirci političkih oglasa.

 • Dokument o registraciji političke stranke: morate poslati dokument o registraciji političke stranke. Prihvatljivi su dokumenti potvrda registracije ili dokumenti o osnivanju političke stranke.

 • Potvrda da nema prigovora (NOC) političke stranke. NOC mora biti izdan na memorandumu političke stranke koja vas ovlašćuje za prikazivanje oglasa povezanih s izborima u njezino ime. Naziv političke stranke u NOC-u mora točno odgovarati nazivu političke stranke u dokumentu o registraciji koji šaljete, uz podudaranje svih velikih i malih slova ili interpunkcijskih znakova. Ovlašteno ime u NOC-u mora točno odgovarati imenu ovlaštenog predstavnika koje ste već unijeli ili, ako je to primjenjivo, nazivu agencije koja predstavlja tu političku stranku. Ako je u NOC-u naveden naziv ovlaštene agencije, on mora točno odgovarati nazivu u Google Ads profilu za plaćanje povezanom s korisničkim ID-jem koji ste već unijeli.

 • Ovjeru da ste ovlašteni predstavnik organizacije koja se prijavljuje za postupak potvrde.

 • Ovjeru da je organizacija koja se prijavljuje za postupak potvrde registrirana u Indiji i da ima zakonsko dopuštenje za prikazivanje oglasa povezanih s izborima u Indiji.

 • Suglasnost s Uvjetima oglašavanja izbornih kampanja na Googleu.

Postupak potvrde ispunjavanja uvjeta za prikazivanje oglasa povezanih s izborima može trajati do dva radna dana.

2. korak: potvrda vlastitog identiteta

Nakon što Google potvrdi da vaša politička stranka ispunjava uvjete za prikazivanje oglasa povezanih s izborima, primit ćete e-poruku i obavijest na računu (na crvenoj traci pri vrhu Google Ads računa) koja će vas voditi kroz postupak potvrde identiteta u Google Adsu. Napominjemo da nakon slanja e-pošte i prikazivanja obavijesti na računu imate 60 dana da dovršite postupak potvrde identiteta u Google Adsu.

Kao što je već navedeno, morate biti ovlašteni predstavnik svoje političke stranke da biste dovršili taj korak.

U Google Adsu potvrdit ćete sljedeće:

 • naziv političke stranke

 • adresu političke stranke

 • registracijski broj političke stranke

 • svoje ime: ono mora točno odgovarati imenu prikazanom u službenom identifikacijskom dokumentu s fotografijom koji šaljete, uključujući sva velika i mala slova i interpunkcijske znakove.

 • svoju adresu

 • kopiju službenog identifikacijskog dokumenta s fotografijom: važeće indijske putovnice, kartice trajnog broja računa (PAN), ID-ja glasača ili vozačke dozvole. Napominjemo da se Aadhar kartice neće prihvaćati.

 • ovjeru da ste ovlašteni predstavnik organizacije koja se prijavljuje za postupak potvrde

 • ovjeru da je organizacija koja se prijavljuje za postupak potvrde registrirana u Indiji i da ima zakonsko dopuštenje za prikazivanje oglasa povezanih s izborima u Indiji

 • suglasnost s Uvjetima oglašavanja izbornih kampanja na Googleu u ime organizacije.

Napominjemo da će, ako odaberete postupak potvrde kao politička stranka, svi oglasi na vašem Google Ads računu biti klasificirani kao oglasi povezani s izborima u Indiji. To znači da će svi vaši oglasi morati biti u skladu s pravilima Google Adsa za oglase povezane s izborima u Indiji, što uključuje i slanje preliminarnog certificiranja za svaki oglas povezan s izborima koji želite prikazivati.

Postupak potvrde za tvrtke

Da biste dovršili ovaj postupak potvrde u dva koraka, morate biti ovlašteni predstavnik svoje tvrtke. Da biste mogli biti ovlašteni predstavnik tvrtke, morate biti njezin zaposlenik s punim radnim vremenom ili, ako je primjenjivo, predstavnik agencije koja predstavlja tvrtku. Trebate imati i pristup Google Ads računu tvrtke.

1. korak: potvrda ispunjavanja uvjeta za prikazivanje oglasa povezanih s izborima

U obrascu za prijavu traži se da kao ovlašteni predstavnik navedete sljedeće podatke:

 • Svoj korisnički ID za Google Ads.

 • Svoje ime.

 • E-adresu: navedite e-adresu putem koje vas Google može kontaktirati.

 • Ako je vaša tvrtka registrirana u Indiji:

  • Naziv tvrtke: mora u potpunosti odgovarati nazivu poslovnog subjekta u dokumentu o registraciji koji šaljete, uz podudaranje svih velikih i malih slova ili interpunkcijskih znakova. Taj će naziv biti vidljiv u otkrivajućoj objavi "Platitelj" za taj oglas, kao i u izvješću o transparentnosti političkog oglašavanja i zbirci političkih oglasa.

  • Registracijski broj tvrtke: to je poslovni identifikacijski broj (CIN), jedinstveni alfanumerički broj koji Registar trgovačkih društava (ROC) izdaje društvima osnovanim u Indiji. Taj broj mora točno odgovarati CIN-u u dokumentu o registraciji tvrtke koji šaljete.

  • Dokument o registraciji tvrtke: morate poslati dokument o registraciji tvrtke. Prihvatljivi su dokumenti potvrda o upisu u trgovački registar, dokumentacija o registraciji društva, ugovor o trustu ili partnerski ugovor.

 • Ako niste tvrtka registrirana u Indiji:

  • Naziv tvrtke: mora u potpunosti odgovarati nazivu poslovnog subjekta u dokumentu s dokazom o adresi koji šaljete, uz podudaranje svih velikih i malih slova ili interpunkcijskih znakova. Taj će naziv biti vidljiv u otkrivajućoj objavi "Platitelj" za taj oglas, kao i u izvješću o transparentnosti političkog oglašavanja i zbirci političkih oglasa.

  • Adresa tvrtke: mora odgovarati adresi u dokumentu s dokazom o adresi koji šaljete.

  • Dokaz o adresi tvrtke: morate poslati dokument koji dokazuje adresu tvrtke. Prihvatljivi su dokumenti račun za komunalije ili izvod bankovnog računa ili kreditne kartice na ime tvrtke. Dokumenti ne smiju biti stariji od jedne godine.

 • Ovjeru da ste ovlašteni predstavnik organizacije koja se prijavljuje za postupak potvrde.

 • Ovjeru da je organizacija koja se prijavljuje za postupak potvrde osnovana u skladu sa zakonima Indije ili na temelju tih zakona i da ima zakonsko ovlaštenje za prikazivanje oglasa povezanih s izborima u Indiji.

 • Suglasnost s Uvjetima oglašavanja izbornih kampanja na Googleu.

Postupak potvrde ispunjavanja uvjeta za prikazivanje oglasa povezanih s izborima može trajati do dva radna dana.

2. korak: potvrda vlastitog identiteta

Nakon što Google potvrdi da vaša tvrtka ispunjava uvjete za prikazivanje oglasa povezanih s izborima, primit ćete e-poruku i obavijest na računu (na crvenoj traci pri vrhu Google Ads računa) koja će vas voditi kroz postupak potvrde u Google Adsu. Napominjemo da nakon slanja e-pošte i prikazivanja obavijesti na računu imate 60 dana da dovršite postupak potvrde identiteta u Google Adsu.

Kao što je već navedeno, morate biti ovlašteni predstavnik svoje tvrtke da biste dovršili taj korak.

U Google Adsu potvrdit ćete sljedeće:

 • Naziv tvrtke: mora u potpunosti odgovarati nazivu poslovnog subjekta u dokumentu o registraciji koji šaljete, uz podudaranje svih velikih i malih slova ili interpunkcijskih znakova.

 • Adresu tvrtke.

 • Dokaz o adresi tvrtke: morate poslati dokument koji dokazuje adresu tvrtke. Prihvatljivi su dokumenti račun za komunalnu naknadu, izvod bankovnog računa ili kreditne kartice, potvrda o osiguranju ili porezne prijave na ime tvrtke.

 • Dokument o registraciji tvrtke: ako ste tvrtka osnovana u skladu sa zakonima Indije ili na temelju tih zakona, morate poslati dokument o registraciji tvrtke. Prihvatljivi su dokumenti potvrda o upisu u trgovački registar, dokumentacija o registraciji društva, ugovor o trustu ili partnerski ugovor. Ako ste tvrtka osnovana u skladu sa zakonima Indije ili na temelju tih zakona, ali u Indiji niste registrirani, možete poslati račun za komunalne usluge.

 • Registracijski broj tvrtke: to je poslovni identifikacijski broj (CIN), jedinstveni alfanumerički broj s 21 znamenkom koji Registar trgovačkih društava (ROC) izdaje tvrtkama osnovanim u Indiji. Ako niste registrirani u skladu sa zakonima Indije ili na temelju tih zakona, ovdje ne morate ništa navesti.

 • Svoje ime: mora točno odgovarati imenu prikazanom u službenom identifikacijskom dokumentu s fotografijom koji šaljete, uključujući sva velika i mala slova i interpunkcijske znakove.

 • Svoju adresu.

 • Kopiju službenog identifikacijskog dokumenta s fotografijom:  važeće indijske putovnice, kartice trajnog broja računa (PAN), ID-ja glasača ili vozačke dozvole. Napominjemo da se Aadhar kartice neće prihvaćati.

 • Ovjeru da ste ovlašteni predstavnik organizacije koja se prijavljuje za postupak potvrde.

 • Ovjeru da je organizacija koja se prijavljuje za postupak potvrde osnovana u skladu sa zakonima Indije ili na temelju tih zakona i da ima zakonsko ovlaštenje za prikazivanje oglasa povezanih s izborima u Indiji.

 • Suglasnost s Uvjetima oglašavanja izbornih kampanja na Googleu u ime organizacije.

Postupak potvrde za neprofitne organizacije

Da biste dovršili ovaj postupak potvrde u dva koraka, morate biti ovlašteni predstavnik svoje neprofitne organizacije. Da biste mogli biti ovlašteni predstavnik, morate biti zaposlenik neprofitne organizacije s punim radnim vremenom ili, ako je primjenjivo, predstavnik agencije koja predstavlja neprofitnu organizaciju. Potreban vam je i pristup Google Ads računu neprofitne organizacije.

1. korak: potvrda ispunjavanja uvjeta za prikazivanje  oglasa povezanih s izborima

U obrascu za prijavu traži se da kao ovlašteni predstavnik navedete sljedeće podatke:

 • Svoj korisnički ID za Google Ads.

 • Svoje ime.

 • E-adresu: navedite e-adresu putem koje vas Google može kontaktirati.

 • Svrhu neprofitne organizacije: to je svrha ili misija neprofitne organizacije.

 • Naziv neprofitne organizacije: mora u potpunosti odgovarati nazivu u dokumentu s dokazom o adresi koji šaljete, uz podudaranje svih velikih i malih slova ili interpunkcijskih znakova. Napominjemo da će taj naziv biti vidljiv i u otkrivajućoj objavi "Platitelj" za taj oglas, kao i u izvješću o transparentnosti političkog oglašavanja i zbrici političkih oglasa.

 • Adresa neprofitne organizacije: mora odgovarati adresi u dokumentu s dokazom o adresi koji šaljete.

 • Dokaz o adresi neprofitne organizacije: morate poslati dokument koji dokazuje adresu neprofitne organizacije. Prihvatljivi su dokumenti dokument o registraciji, račun za komunalije ili izvod bankovnog računa ili kreditne kartice na ime neprofitne organizacije. Dokumenti ne smiju biti stariji od jedne godine.

 • Ovjeru da ste ovlašteni predstavnik organizacije koja se prijavljuje za postupak potvrde.

 • Ovjeru da je organizacija koja se prijavljuje za postupak potvrde osnovana u skladu sa zakonima Indije ili na temelju tih zakona i da ima zakonsko ovlaštenje za prikazivanje oglasa povezanih s izborima u Indiji.

 • Suglasnost s Uvjetima oglašavanja izbornih kampanja na Googleu.

Postupak potvrde ispunjavanja uvjeta za prikazivanje oglasa povezanih s izborima može trajati do dva radna dana.

2. korak: potvrda vlastitog identiteta

Nakon što Google potvrdi da vaša neprofitna organizacija zadovoljava uvjete za prikazivanje oglasa povezanih s izborima, primit ćete e-poštu i obavijest na računu (na crvenoj traci pri vrhu Google Ads računa) koja će vas voditi kroz postupak potvrde u Google Adsu. Napominjemo da nakon slanja e-pošte i prikazivanja obavijesti na računu imate 60 dana da dovršite postupak potvrde identiteta u Google Adsu.

Kao što je već navedeno, morate biti ovlašteni predstavnik svoje organizacije da biste dovršili taj korak.

U Google Adsu potvrdit ćete sljedeće:

 • Naziv neprofitne organizacije: on mora točno odgovarati nazivu neprofitne organizacije u dokumentu o registraciji koji šaljete, s podudaranjem svih velikih i malih slova ili interpunkcijskih znakova.

 • Adresu neprofitne organizacije.

 • Svrhu neprofitne organizacije: to je svrha ili misija neprofitne organizacije.

 • Dokaz o adresi neprofitne organizacije: morate poslati dokument koji dokazuje adresu neprofitne organizacije. Prihvatljivi su dokumenti dokument o registraciji, račun za komunalije ili izvod bankovnog računa ili kreditne kartice na ime neprofitne organizacije.

 • Dokument o registraciji neprofitne organizacije: prihvatljivi su dokumenti dokument o registraciji društva neprofitne organizacije, dokument o registraciji trusta ili račun za komunalije.

 • Registracijski broj neprofitne organizacije.

 • Svoje ime: mora točno odgovarati imenu prikazanom u službenom identifikacijskom dokumentu s fotografijom koji šaljete, uključujući sva velika i mala slova i interpunkcijske znakove.

 • Svoju adresu.

 • Kopiju službenog identifikacijskog dokumenta s fotografijom: važeće indijske putovnice, kartice trajnog broja računa (PAN), ID-ja glasača ili vozačke dozvole. Napominjemo da se Aadhar kartice neće prihvaćati.

 • Ovjeru da ste ovlašteni predstavnik organizacije koja se prijavljuje za postupak potvrde.

 • Ovjeru da je organizacija koja se prijavljuje za postupak potvrde osnovana u skladu sa zakonima Indije ili na temelju tih zakona i da ima zakonsko ovlaštenje za prikazivanje oglasa povezanih s izborima u Indiji.

 • Suglasnost s Uvjetima oglašavanja izbornih kampanja na Googleu u ime organizacije.

Postupak potvrde za pojedince

1. korak: potvrda ispunjavanja uvjeta za prikazivanje oglasa povezanih s izborima

U obrascu za prijavu traži se da navedete sljedeće podatke:

 • Svoj korisnički ID za Google Ads.

 • Ime: mora odgovarati imenu na Google Ads profilu za plaćanje (možete ga vidjeti na stranici "Postavke" za "Naplatu i plaćanje"). Mora točno odgovarati i imenu koje je navedeno na službenom identifikacijskom dokumentu s fotografijom koji ćete poslati u 2. koraku u nastavku, uključujući sva velika i mala slova i interpunkcijske znakove.

 • E-adresu: navedite e-adresu putem koje vas Google može kontaktirati.

 • Identifikaciju kao političkog kandidata za izbore za dom Lok Sabha ili Vidhan Sabha: trebat ćete navesti jeste li politički kandidat za izbore za dom Lok Sabha ili Vidhan Sabha. Ako potvrdno odgovorite i odaberete postupak potvrde koji provodi Google za političkog kandidata, svi oglasi na vašem Google Ads računu bit će klasificirani kao oglasi povezani s izborima u Indiji. To znači da će svi vaši oglasi morati biti u skladu s pravilima Google Adsa za oglase povezane s izborima u Indiji, što uključuje i slanje preliminarnog certificiranja za svaki oglas povezan s izborima koji želite prikazivati.

 • Ovjeru da imate zakonsko dopuštenje za prikazivanje oglasa povezanih s izborima u Indiji.

 • Suglasnost s Uvjetima oglašavanja izbornih kampanja na Googleu.

Postupak potvrde ispunjavanja uvjeta za prikazivanje oglasa povezanih s izborima može trajati do dva radna dana.

2. korak: potvrda vlastitog identiteta

Nakon što Google potvrdi da zadovoljavate uvjete za prikazivanje oglasa povezanih s izborima, primit ćete e-poštu i obavijest na računu (na crvenoj traci pri vrhu Google Ads računa) koja će vas voditi kroz postupak potvrde u Google Adsu. Napominjemo da nakon slanja e-pošte i prikazivanja obavijesti na računu imate 60 dana da dovršite postupak potvrde identiteta u Google Adsu.

U Google Adsu potvrdit ćete sljedeće:

 • Ime: to će biti ime u vašem Google Ads profilu za plaćanje i mora točno odgovarati imenu prikazanom u službenom identifikacijskom dokumentu s fotografijom koji šaljete, uključujući sva velika i mala slova i interpunkcijske znakove. Napominjemo da će to ime biti vidljivo u otkrivajućoj objavi "Platitelj" za taj oglas, kao i u izvješću o transparentnosti političkog oglašavanja i zbirci političkih oglasa.

 • Datum rođenja.

 • Adresu: to je adresa u vašem profilu za plaćanje.

 • Kopiju službenog identifikacijskog dokumenta s fotografijom: trenutačna indijska putovnica, PAN kartica, ID glasača ili vozačka dozvola. Napominjemo da se Aadhar kartice ne prihvaćaju.

 • Ovjeru da imate zakonsko dopuštenje za prikazivanje oglasa povezanih s izborima u Indiji.

 • Suglasnost s Uvjetima oglašavanja izbornih kampanja na Googleu.

Napominjemo da će, ako odaberete postupak potvrde za političkog kandidata ili trenutačnog člana doma Lok Sabha ili Vidhan Sabha, svi oglasi na vašem Google Ads računu biti klasificirani kao oglasi povezani s izborima u Indiji. To znači da će svi vaši oglasi morati biti u skladu s pravilima Google Adsa za oglase povezane s izborima u Indiji, što uključuje i slanje preliminarnog certificiranja za svaki oglas povezan s izborima koji želite prikazivati.

Kako se prijaviti za postupak potvrde

Za postupak potvrde možete se prijaviti putem ovog obrasca za prijavu. Od vas će se zatražiti da izvršite gore navedene korake za političke stranke, tvrtke, neprofitne organizacije ili pojedince.

Google će pregledati vašu prijavu te vam u roku od tri do pet radnih dana poslati obavijest e-poštom o statusu vaše potvrde.

Napomene

 • Ako otkrijemo da kršite naša pravila oglašavanja izbornih kampanja ili da ste tijekom postupka potvrde naveli netočne informacije, postupak potvrde opozvat će se, a vaš bi se račun mogao obustaviti. 
 • Potvrdu morate redovito obnavljati. Kad bude potrebna obnova potvrde, bit ćete obaviješteni o tome.
 • Ako promijenite postavke fakture računa, morate ponovno potvrditi svoj račun za prikazivanje oglasa povezanih s izborima u Indiji.
 • Google može u bilo kojem trenutku ažurirati ove zahtjeve za potvrdu.

Kako Google upotrebljava vaše podatke?

Pomoću podataka koje navedete tijekom postupka potvrde Google će potvrditi vaš identitet i ispunjavanje uvjeta za prikazivanje oglasa povezanih s izborima.

 • Za oglase povezane s izborima Google će učiniti sljedeće:

  • Kad je moguće, generirati objavu u oglasu koja identificira platitelja vašeg oglasa povezanog s izborima. To znači da će se vaše ime ili naziv organizacije koju predstavljate prikazivati u oglasu koji se prikazuje korisnicima.

  • Objavit će javno dostupno izvješće o transparentnosti političke promidžbe i biblioteku s političkim oglasima koja sadrži podatke o izvorima financiranja oglasa povezanih s izborima, potrošenim iznosima itd.

 • Za sve ostale oglase Google će učiniti sljedeće:

  • Kad je moguće, generirati otkrivajuću objavu u oglasu koristeći informacije navedene tijekom programa potvrde. To znači da će se vaše ime ili naziv organizacije ili tvrtke koju predstavljate i zemlja prikazivati u otkrivajućoj objavi koja se prikazuje korisnicima. Saznajte više o transparentnosti i otkrivajućim objavama oglašivača.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?