Godkendelse til valgannoncer i Indien

Google kræver godkendelse af annoncører, der vil køre valgannoncer i Indien.

Denne godkendelse er et krav i forbindelse med alle annonceformater og udvidelser. Der åbnes for ansøgninger om godkendelse den 15. februar 2019. Ansøgningsprocessen kan kræve to trin og kan tage op til 3-5 hverdage. Se flere oplysninger vedrørende kravene til godkendelse nedenfor.

Vigtig bemærkning vedrørende valgannoncer

 
Google kræver, at alle valgannoncer indeholder en erklæring om, hvem der har betalt for annoncen. For de fleste annonceformaters vedkommende genererer Google automatisk en "Betalt af"-erklæring ud fra de oplysninger, der er angivet i forbindelse med godkendelsesprocessen. Erklæringen viser din organisations navn eller dit eget navn til brugere, der ser din annonce.

Sådan vises erklæringen i forskellige annonceformater 

 • Google Søgning og søgepartnernetværket vises erklæringen direkte i annoncerne
 • YouTube vises erklæringen i "Hvorfor denne annonce?", som kan åbnes via infoikonet eller ikonet med tre prikker .
 • På websites og i apps, der samarbejder med Google om displayannoncer, vises erklæringen i "Hvorfor denne annonce?", som kan åbnes via ikonet "Annoncevalg" AdChoices icon.

I forbindelse med visse annonceformater og -funktioner er det annoncørens ansvar at tilføje erklæringen i valgannoncer i Indien. Se politikken for at få flere oplysninger.  

For at give brugerne en bedre gennemsigtighed offentliggør Google også en gennemsigtighedsrapport vedrørende politisk annoncering, en samling over politiske annoncer med data om finansieringskilder til valgannoncer, det brugte beløb og mere.

Krav til godkendelse

Du kan blive godkendt til at køre valgannoncer på vegne af et politisk parti, en virksomhed, en nonprofitorganisation eller som en enkeltperson. Bemærk! Hvis du repræsenterer et bureau eller administrerer flere Google Ads-konti, skal der ansøges om godkendelse af hver eneste konto, der skal bruges til at køre valgannoncer.

 • Du betragtes som repræsentant for et politisk parti, hvis du har registreret et politisk parti til Lok Sabha-valgene, eller hvis du repræsenterer en juridisk enhed, som er godkendt af det politiske parti til at køre valgannoncer på partiets vegne (f.eks. et reklamebureau). Der kan kun gives godkendelse, hvis der er valgt "Virksomhed" under "Kontotype" i din Google Ads-betalingsprofil.

 • Du betragtes som repræsentant for en virksomhed, hvis du har en registreret virksomhed, et aktieselskab, en sammenslutning, en enkeltmandsvirksomhed eller et selskab, der er underlagt lovene i og har hovedsæde i Indien, eller hvis du repræsenterer en juridisk enhed, som er godkendt af virksomheden til at køre valgannoncer på virksomhedens vegne (f.eks. et reklamebureau). Der kan kun gives godkendelse, hvis der er valgt "Virksomhed" under "Kontotype" i din Google Ads-betalingsprofil.

 • Du betragtes som repræsentant for en nonprofitorganisation, hvis du repræsenterer en ikke-statslig organisation (NGO, non-governmental organization) eller en velgørende juridisk enhed, der er underlagt lovene i og har hovedsæde i Indien, eller hvis du repræsenterer en juridisk enhed, som er godkendt af nonprofitorganisationen til at køre valgannoncer på organisationens vegne (f.eks. et reklamebureau). Der kan kun gives godkendelse, hvis der er valgt "Virksomhed" under "Kontotype" i din Google Ads-betalingsprofil.

 • Du betragtes som enkeltperson, hvis du er en politisk kandidat, eller hvis du ikke opfylder kriterierne for at blive bekræftet som et politisk parti, en virksomhed eller en nonprofitorganisation. Du kan kun godkendes som enkeltperson, hvis der er valgt "Enkeltperson" under "Kontotype" for din Google Ads-betalingsprofil.

Her er nogle krav vedrørende Google Ads-konti, du skal være opmærksom på:

 • Kontoens faktureringsland og -valuta

  • Indien skal være valgt som faktureringsland på din Google Ads-konto, og faktureringsvalutaen skal være indiske rupier (₹).

 • Krav vedrørende kontotype for din Google Ads-betalingsprofil

  • Du kan kun godkendes som repræsentant for et politisk parti, en virksomhed eller en nonprofitorganisation, hvis der er valgt "Virksomhed" under "Kontotype" for din Google Ads-betalingsprofil.

  • Du kan kun godkendes som enkeltperson, hvis der er valgt "Enkeltperson" under "Kontotype" for din Google Ads-betalingsprofil.

     Få oplysninger om, hvordan du tjekker kontotypen for din Google Ads-betalingsprofil.

Bemærk! Din kontos faktureringsland, den aktuelt valgte valutaindstilling og "Kontotype" for betalingsprofilen kan ikke ændres. Hvis din Google Ads-konto ikke opfylder ovennævnte krav, anbefaler vi, at du opretter en ny Google Ads-konto, der opfylder kravene.

 

Godkendelse af politiske partier

Du skal være autoriseret repræsentant for dit politisk parti for at kunne gennemføre de to trin i godkendelsesprocessen. Hvis det er relevant, kan en autoriseret repræsentant også være en repræsentant for det bureau, der repræsenterer det politiske parti. Du skal også have adgang til det politiske partis Google Ads-konto.

Trin 1: Bekræft, at kvalifikationskravene til kørsel af valgannoncer er opfyldt

I ansøgningsformularen bliver du som autoriseret repræsentant bedt om at oplyse følgende:

 • Dit Google Ads-kunde-id

 • Dit navn

 • Mailadresse: Angiv en mailadresse, hvor Google kan kontakte dig.

 • Navnet på det politiske parti: Dette skal nøjagtigt matche det politiske partis navn i det registreringsdokument, som du indsender, herunder brug af store/små bogstaver og tegnsætning. Husk! Dette navn vil kunne ses i annoncens "Betalt af"-erklæring, i gennemsigtighedsrapporten vedrørende politisk annoncering og i samlingen over politiske annoncer.

 • Registreringsdokument for politisk parti: Du skal indsende et registreringsdokument for det politiske parti. Det kan være et registreringscertifikat eller stiftelsesdokumenter for det politiske parti.

 • Certifikat vedrørende indsigelser (NOC, No Objection Certificate) fra det politiske parti. Dette NOC skal være på det politiske partis officielle brevpapir og autorisere, at du kører valgannoncer på vegne af det politiske parti. Navnet på det politiske parti skal i NOC'et nøjagtigt svare til navnet i det registreringsdokument, som du indsender, herunder brug af store/små bogstaver og tegnsætning. Det autoriserede navn på NOC'et skal nøjagtigt svare til det fulde navn på den autoriserede repræsentant, som du angiver ovenfor, eller, hvis det er relevant, navnet på det bureau, der repræsenterer det politiske parti. Hvis det autoriserede navn, som fremgår af NOC, tilhører et bureau, skal dette navn nøjagtigt svare til navnet på betalingsprofilen i Google Ads, der er knyttet til det kunde-id, som du har angivet ovenfor.

 • Attestering af, at du er en autoriseret repræsentant for den organisation, der ansøger om godkendelse

 • Attestering af, at den organisation, der ansøger om godkendelse, er registreret i Indien og har juridisk tilladelse til at køre valgannoncer i Indien

 • Accept af Googles vilkår for valgannoncer

Bekræftelse af kvalificering til kørsel af valgannoncer kan tage op til 2 hverdage.

Trin 2: Bekræft din identitet

Når Google har bekræftet dit politiske partis kvalificering til kørsel af valgannoncer, modtager du en mail og en notifikation på kontoen (i en rød linje øverst på Google Ads-kontoen), der guider dig gennem processen til bekræftelse af identitet i Google Ads. Husk! Når vi har sendt dig en mail og vist notifikationen på kontoen, har du 60 dage til at bekræfte din identitet i Google Ads.

Som nævnt ovenfor skal du være autoriseret repræsentant for dit politiske parti for at kunne fuldføre dette trin.

Du bekræfter følgende i Google Ads:

 • Navnet på det politiske parti

 • Det politiske partis adresse

 • Det politiske partis registreringsnummer

 • Dit navn: Dette navn skal nøjagtigt svare til det navn, der fremgår af det billed-id udstedt af en offentlig myndighed, som du indsender, herunder brug af store/små bogstaver og tegnsætning.

 • Din adresse

 • En kopi af dit billed-id udstedt af en offentlig myndighed: Et gyldigt indisk pas, PAN-kort, vælger-id eller kørekort. Bemærk! Aadhar-kort accepteres ikke.

 • Attestering af, at du er en autoriseret repræsentant for den organisation, der ansøger om godkendelse

 • Attestering af, at den organisation, der ansøger om godkendelse, er registreret i Indien og har juridisk tilladelse til at køre valgannoncer i Indien

 • Accept af Googles vilkår for valgannoncer på vegne af organisationen

Husk! Når du vælger at blive godkendt som et politisk parti, klassificeres alle annoncer på din Google Ads-konto som valgannoncer i Indien. Det vil sige, at dine annoncer skal overholde Google Ads-politikken vedrørende kørsel af valgannoncer i Indien, hvilket betyder, at du også skal indsende et præcertifikat for hver eneste valgannonce, du vil køre.

Godkendelse for virksomheder

Du skal være autoriseret repræsentant for din virksomhed for at kunne gennemføre de to trin i godkendelsesprocessen. For at være autoriseret repræsentant skal du være fuldtidsansat i virksomheden, eller, hvis det er relevant, være repræsentant for det bureau, der repræsenterer virksomheden. Du skal også have adgang til virksomhedens Google Ads-konto.

Trin 1: Bekræft, at kvalifikationskravene til kørsel af valgannoncer er opfyldt

I ansøgningsformularen bliver du som autoriseret repræsentant bedt om at oplyse følgende:

 • Dit Google Ads-kunde-id

 • Dit navn

 • Mailadresse: Angiv en mailadresse, hvor Google kan kontakte dig.

 • Hvis virksomheden er registreret i Indien:

  • Virksomhedsnavn: Dette skal nøjagtigt matche navnet på den dokumentationen for virksomhedsregistrering, som du indsender, herunder brug af store/små bogstaver og tegnsætning. Dette navn vil også kunne ses i annoncens "Betalt af"-erklæring, i gennemsigtighedsrapporten vedrørende politisk annoncering og i samlingen over politiske annoncer.

  • Virksomhedsregistreringsnummer: Dette er CIN-nummeret (Corporate Identification Number), som er et unikt alfanumerisk nummer udstedt af Registrar of Companies (ROC) til virksomheder i Indien. Det skal nøjagtigt svare til CIN på den dokumentation for virksomhedsregistrering, som du indsender.

  • Dokumentation for virksomhedsregistrering: Du skal indsende dokumentation for virksomhedsregistrering. Virksomhedens registreringsbevis, brancheregistreringsdokument, fundats eller partnerskabsaftale accepteres som dokumentation.

 • Hvis virksomheden ikke er registreret i Indien:

  • Virksomhedsnavn: Dette skal nøjagtigt svare til navnet på det dokument til bekræftelse af adresse, som du indsender, herunder brug af store/små bogstaver og tegnsætning. Dette navn vil også kunne ses i annoncens "Betalt af"-erklæring, i gennemsigtighedsrapporten vedrørende politisk annoncering og i samlingen over politiske annoncer.

  • Virksomhedsadresse: Dette skal svare til adressen på det dokument til bekræftelse af adresse, som du sender.

  • Bevis for virksomhedsadresse: Du skal indsende et dokument, der dokumenterer virksomhedens adresse. En forbrugsregning, et kontoudtog eller en kreditkortopgørelse i virksomhedens navn accepteres som dokumentation. Den skal være dateret inden for det seneste år.

 • Attestering af, at du er autoriseret repræsentant for den organisation, der ansøger om godkendelse

 • Attestering af, at den organisation, der ansøger om godkendelse, er beliggende i og omfattet af lovgivningen i Indien og har juridisk tilladelse til at køre valgannoncer i Indien

 • Accept af Googles vilkår for valgannoncer

Bekræftelse af kvalificering til kørsel af valgannoncer kan tage op til 2 hverdage.

Trin 2: Bekræft din identitet

Når Google har bekræftet din virksomheds kvalificering til kørsel af valgannoncer, modtager du en mail og en notifikation på kontoen (i en rød linje øverst på Google Ads-kontoen), der guider dig gennem processen til bekræftelse af identitet i Google Ads. Husk! Når vi har sendt dig en mail og vist notifikationen på kontoen, har du 60 dage til at bekræfte din identitet i Google Ads.

Som nævnt ovenfor skal du være autoriseret repræsentant for din virksomhed for at kunne fuldføre dette trin.

Du bekræfter følgende i Google Ads:

 • Virksomhedsnavn: Dette skal nøjagtigt matche navnet på den dokumentationen for virksomhedsregistrering, som du indsender, herunder brug af store/små bogstaver og tegnsætning.

 • Virksomhedsadresse

 • Bevis for virksomhedsadresse: Du skal indsende et dokument, der dokumenterer virksomhedens adresse. En forbrugsregning, et kontoudtog, en kreditkortopgørelse, en forsikringspolice eller en skatteopgørelse i virksomhedens navn accepteres som dokumentation.

 • Dokumentation for virksomhedsregistrering: Hvis virksomheden er registreret i henhold til lovgivningen i Indien, skal du indsende dokumentation for virksomhedsregistrering. Virksomhedens registreringsbevis, brancheregistreringsdokument, fundats eller partnerskabsaftale accepteres som dokumentation. Hvis virksomheden er organiseret, men ikke registreret, i henhold til lovgivningen i Indien, kan du indsende en forbrugsregning:

 • Virksomhedsregistreringsnummer: Dette er CIN-nummeret (Corporate Identification Number), som er et unikt 21-cifret alfanumerisk nummer udstedt af Registrar of Companies til virksomheder i Indien. Du behøver ikke at angive noget her, hvis du ikke er registreret i henhold til lovgivningen i Indien.

 • Dit navn: Dette navn skal nøjagtigt svare til det navn, der fremgår af det billed-id udstedt af en offentlig myndighed, som du indsender, herunder brug af store/små bogstaver og tegnsætning.

 • Din adresse

 • En kopi af dit billed-id udstedt af en offentlig myndighed: Et gyldigt indisk pas, PAN-kort, vælger-id eller kørekort. Bemærk! Aadhar-kort accepteres ikke.

 • Attestering af, at du er en autoriseret repræsentant for den organisation, der ansøger om godkendelse

 • Attestering af, at den organisation, der ansøger om godkendelse, er beliggende i og omfattet af lovgivningen i Indien og har juridisk tilladelse til at køre valgannoncer i Indien

 • Accept af Googles vilkår for valgannoncer på vegne af organisationen

Godkendelse for nonprofitorganisationer

Du skal være autoriseret repræsentant for din nonprofitorganisation for at kunne gennemføre de to trin i godkendelsesprocessen. For at være autoriseret repræsentant skal du være fuldtidsansat i nonprofitorganisationen, eller, hvis det er relevant, være repræsentant for det bureau, der repræsenterer nonprofitorganisationen. Du skal også have adgang til nonprofitorganisationens Google Ads-konto.

Trin 1: Bekræft kvalificering til kørsel af valgannoncer

I ansøgningsformularen bliver du som autoriseret repræsentant bedt om at oplyse følgende:

 • Dit Google Ads-kunde-id

 • Dit navn

 • Mailadresse: Angiv en mailadresse, hvor Google kan kontakte dig.

 • Formålet med nonprofitorganisationen: Dette er nonprofitorganisationens formål eller mission.

 • Nonprofitorganisationens navn: Dette skal nøjagtigt svare til navnet på det dokument til bekræftelse af adresse, som du indsender, herunder brug af store/små bogstaver og tegnsætning. Husk! Dette navn vil også kunne ses i annoncens "Betalt af"-erklæring, i gennemsigtighedsrapporten vedrørende politisk annoncering og i samlingen over politiske annoncer.

 • Nonprofitorganisationens adresse: Dette skal svare til adressen på det dokument til bekræftelse af adresse, som du indsender.

 • Bevis for nonprofitorganisationens adresse: Du skal indsende et dokument, der dokumenterer nonprofitorganisationens adresse. Et registreringsbevis, en forbrugsregning, et kontoudtog eller en kreditkortopgørelse i nonprofitorganisationens navn accepteres som dokumentation. Den skal være dateret inden for det seneste år.

 • Attestering af, at du er en autoriseret repræsentant for den organisation, der ansøger om godkendelse

 • Attestering af, at den organisation, der ansøger om godkendelse, er beliggende i og omfattet af lovgivningen i Indien og har juridisk tilladelse til at køre valgannoncer i Indien

 • Accept af Googles vilkår for valgannoncer

Bekræftelse af kvalificering til kørsel af valgannoncer kan tage op til 2 hverdage.

Trin 2: Bekræft din identitet

Når Google har bekræftet din organisations kvalificering til kørsel af valgannoncer, modtager du en mail og en notifikation på kontoen (i en rød linje øverst på Google Ads-kontoen), der guider dig gennem processen til bekræftelse af identitet i Google Ads. Husk! Når vi har sendt dig en mail og vist notifikationen på kontoen, har du 60 dage til at bekræfte din identitet i Google Ads.

Som nævnt ovenfor skal du være autoriseret repræsentant for din organisation for at kunne fuldføre dette trin.

Du bekræfter følgende i Google Ads:

 • Nonprofitorganisationens navn: Dette skal nøjagtigt svare til navnet på det dokument til bekræftelse af nonprofitorganisationens adresse, som du indsender, herunder brug af store/små bogstaver og tegnsætning.

 • Nonprofitorganisationens adresse

 • Formålet med nonprofitorganisationen: Dette er nonprofitorganisationens formål eller mission.

 • Bevis for nonprofitorganisationens adresse: Du skal indsende et dokument, der dokumenterer nonprofitorganisationens adresse. Et registreringsbevis, en forbrugsregning, et kontoudtog eller en kreditkortopgørelse i nonprofitorganisationens navn accepteres som dokumentation.

 • Registreringsbevis for nonprofitorganisationen: Brancheregistreringsattest, dokumentation for fundatsregistrering eller forbrugsregning for nonprofitorganisationen accepteres som dokumentation.

 • Nonprofitorganisationens registreringsnummer

 • Dit navn: Dette navn skal nøjagtigt svare til det navn, der fremgår af det billed-id udstedt af en offentlig myndighed, som du indsender, herunder brug af store/små bogstaver og tegnsætning.

 • Din adresse

 • En kopi af dit billed-id udstedt af en offentlig myndighed: Et gyldigt indisk pas, PAN-kort, vælger-id eller kørekort. Bemærk! Aadhar-kort accepteres ikke.

 • Attestering af, at du er en autoriseret repræsentant for den organisation, der ansøger om godkendelse

 • Attestering af, at den organisation, der ansøger om godkendelse, er beliggende i og omfattet af lovgivningen i Indien og har juridisk tilladelse til at køre valgannoncer i Indien

 • Accept af Googles vilkår for valgannoncer på vegne af organisationen

Godkendelse for enkeltpersoner

Trin 1: Bekræft, at kvalifikationskravene til kørsel af valgannoncer er opfyldt

I ansøgningsformularen bliver du bedt om at oplyse følgende:

 • Dit Google Ads-kunde-id

 • Navn: Dette navn skal nøjagtigt svare til navnet i din Google Ads-betalingsprofil (som du kan se på siden "Indstillinger" for "Fakturering og betalinger"). Det skal også nøjagtigt svare til det navn, der fremgår af det billed-id udstedt af en offentlig myndighed, som du indsender i trin 2 nedenfor, herunder brug af store/små bogstaver og tegnsætning.

 • Mailadresse: Angiv en mailadresse, hvor Google kan kontakte dig.

 • Identifikation som politisk kandidat til Lok Sabha-valgene: Du bliver spurgt, om du er politisk kandidat til Lok Sabha-valgene. Bemærk! Hvis du svarer "Ja" og vælger at blive godkendt af Google som politisk kandidat, klassificeres alle annoncer på din Google Ads-konto som valgannoncer i Indien. Det vil sige, at dine annoncer skal overholde Google Ads-politikken vedrørende kørsel af valgannoncer i Indien, hvilket betyder, at du også skal indsende et præcertifikat for hver eneste valgannonce, du vil køre.

 • Attestering af, at du har juridisk tilladelse til at køre valgannoncer i Indien

 • Accept af Googles vilkår for valgannoncer

Bekræftelse af kvalificering til kørsel af valgannoncer kan tage op til 2 hverdage.

Trin 2: Bekræft din identitet

Når Google har bekræftet din kvalificering til kørsel af valgannoncer, modtager du en mail og en notifikation på kontoen (i en rød linje øverst på Google Ads-kontoen), der guider dig gennem processen til bekræftelse af identitet i Google Ads. Husk! Når vi har sendt dig en mail og vist notifikationen på kontoen, har du 60 dage til at bekræfte din identitet i Google Ads.

Du bekræfter følgende i Google Ads:

 • Navn: Dette er navnet i din Google Ads-betalingsprofil og skal nøjagtigt svare til det navn, der fremgår af det billed-id udstedt af en offentlig myndighed, som du indsender, herunder brug af store/små bogstaver og tegnsætning. Bemærk! Dette navn vil også kunne ses i annoncens "Betalt af"-erklæring, i gennemsigtighedsrapporten vedrørende politisk annoncering og i samlingen over politiske annoncer.

 • Fødselsdato

 • Adresse: Dette er adressen i din betalingsprofil.

 • En kopi af dit billed-id udstedt af en offentlig myndighed: Et gyldigt indisk pas, PAN-kort, vælger-id eller kørekort. Bemærk! Aadhar-kort accepteres ikke.

 • Attestering af, at du har juridisk tilladelse til at køre valgannoncer i Indien

 • Accept af Googles vilkår for valgannoncer

Husk! Når du vælger at blive godkendt som politisk kandidat, klassificeres alle annoncer på din Google Ads-konto som valgannoncer i Indien. Det vil sige, at dine annoncer skal overholde Google Ads-politikken vedrørende kørsel af valgannoncer i Indien, hvilket betyder, at du også skal indsende et præcertifikat for hver eneste valgannonce, du vil køre.

Sådan ansøger du om godkendelse

Du kan ansøge om godkendelse via denne ansøgningsformular. Du bliver bedt om at fuldføre ovenstående fremgangsmåde for enten politiske partier, virksomheder, nonprofitorganisationer eller enkeltpersoner.

Google gennemgår din ansøgning og sender dig en notifikation om din godkendelsesstatus via mail inden for 3-5 hverdage.

Husk!

 • Hvis vi konstaterer, at du har overtrådt vores politik vedrørende valgannoncer, eller hvis du har angivet urigtige oplysninger i forbindelse med godkendelsesprocessen, tilbagekaldes din godkendelse, og du risikerer også, at din konto bliver lukket. 
 • Godkendelsen skal fornys med jævne mellemrum. Du får en notifikation, når det er påkrævet.
 • Hvis du ændrer din kontos fakturakonfiguration, skal du ansøge om godkendelse af din konto igen for at kunne køre valgannoncer i Indien.
 • Google forbeholder sig retten til at opdatere disse godkendelseskrav når som helst.

Sådan bruger Google dine oplysninger

Google bruger de oplysninger, som du angiver under godkendelsesprocessen, til:

 • At bekræfte din identitet og kvalificering til kørsel af valgannoncer.

 • I forbindelse med valgannoncer at:

  • Generere (såfremt muligt) en erklæring i annoncen, der identificerer, hvem der har betalt for valgannoncen. Det betyder, at navnet på det politiske parti, nonprofitorganisationen, virksomheden eller dit personlige navn vises i de annoncer, som brugerne ser.

  • Offentliggøre en gennemsigtighedsrapport vedrørende politisk annoncering samt en samling over politiske annoncer med data om finansieringskilder til valgannoncer, de beløb, der er blevet brugt, med mere.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?