Verificatie voor verkiezingsadvertenties in de Europese Unie

Google vereist verificatie voor adverteerders die verkiezingsadvertenties in de Europese Unie willen uitvoeren. Google Ads-accounts die al zijn geverifieerd door Google voor de uitvoering van verkiezingsadvertenties in de Europese Unie, hoeven niet opnieuw te worden geverifieerd.

Deze verificatie is vereist voor alle advertentie-indelingen en -extensies. Het aanvraagproces kan uit twee stappen bestaan en kan tot vijf werkdagen in beslag nemen. Bekijk de vereisten voor verificatie hieronder voor meer informatie.

Belangrijke opmerking over advertentiekennisgevingen

Verkiezingsadvertenties: Google vereist dat alle verkiezingsadvertenties een kennisgeving bevatten die aangeeft wie voor de advertentie heeft betaald. Voor de meeste advertentie-indelingen genereert Google automatisch een 'Betaald door'-kennisgeving, aan de hand van de tijdens het verificatieproces verstrekte informatie. In de kennisgeving wordt de naam van de entiteit die voor de advertentie heeft betaald, getoond aan gebruikers die de advertentie te zien krijgen.

Hoe de kennisgeving wordt weergegeven in verschillende advertentie-indelingen 

 • Op Google Zoeken en in het netwerk van zoekpartners wordt de kennisgeving rechtstreeks in advertenties weergegeven.
 • Op YouTube wordt de kennisgeving weergegeven in 'Waarom deze advertentie?', dat toegankelijk is via het informatie-icoon Info icon of het icoon met 3 stippen .
 • Op websites en in apps die samenwerken met Google voor display-advertenties, wordt de kennisgeving weergegeven in 'Waarom deze advertentie?', dat toegankelijk is via het Info-icoon Info-pictogram.

Voor sommige advertentie-indelingen en -functies is het de verantwoordelijkheid van de adverteerder om een kennisgeving op te nemen in verkiezingsadvertenties gericht op de EU. Meer informatie over het beleid leest u hier.

Met het oog op transparantie voor gebruikers publiceert Google ook een Transparantierapport over politieke advertenties en een bibliotheek voor politieke advertenties.

Andere advertenties: De meeste advertentie-indelingen voor andere advertenties dan verkiezingsadvertenties bevatten een kennisgeving op basis van de informatie die is verstrekt tijdens het verificatieproces voor verkiezingsadvertenties. Dit betekent dat uw naam, of de naam van de organisatie of het bedrijf dat u vertegenwoordigt, en het land worden weergegeven in een kennisgeving die automatisch door Google wordt gegenereerd. Lees meer informatie over transparantie en kennisgevingen over adverteerders.

Verificatievereisten

U kunt worden geverifieerd om verkiezingsadvertenties te laten lopen als u voldoet aan de onderstaande vereisten. Als u een bureau heeft of meerdere Google Ads-accounts beheert, dient u een verificatieaanvraag in voor elk afzonderlijk account waarmee u verkiezingsadvertenties wilt laten lopen. Houd er rekening mee dat adverteerders de eindadverteerder moeten verifiëren, niet het bureau dat of de tussenpersoon die namens de eindadverteerder optreedt. Een bureau dat adverteert namens een politieke partij, moet bijvoorbeeld worden geverifieerd als die politieke partij.

Adverteerders die eerder zijn geverifieerd om in de EU verkiezingsadvertenties weer te geven en nu verkiezingsadvertenties in het Verenigd Koninkrijk willen weergeven, moeten opnieuw verificatie aanvragen met een nieuw Google Ads-account dat voldoet aan de verificatievereisten voor het Verenigd Koninkrijk.

Stap 1: Verifieer of u in aanmerking komt om verkiezingsadvertenties weer te geven

U moet een gemachtigde vertegenwoordiger van uw organisatie zijn om de twee stappen van dit verificatieproces te voltooien. Het verificatieproces om in aanmerking te komen voor de uitvoering van verkiezingsadvertenties kan tot vijf werkdagen in beslag nemen. In het aanvraagformulier wordt u als gemachtigde vertegenwoordiger gevraagd het volgende te verstrekken:

 • Uw klant-ID voor Google Ads.

 • E-mailadres: Het e-mailadres dat door uw organisatie wordt gebruikt.

 • Land waarin uw organisatie is geregistreerd.

 • Naam van de organisatie: Houd er rekening mee dat deze naam zichtbaar is in de 'Betaald door'-kennisgeving van de advertentie, in het 'Transparantierapport' voor politieke advertenties en in de bibliotheek voor politieke advertenties.

 • Registratienummer: Bijvoorbeeld het bedrijfsregistratienummer.

 • Document waarin de naam van de organisatie wordt bevestigd: Geldige documenten zijn onder meer goedgekeurde verkiezingsregistratie voor verkiezingen in de Europese Unie (verkiezing voor het Europees Parlement, presidents- of parlementsverkiezingen in een EU-lidstaat); afschriften of brieven van bank, creditcard of verzekering, of lease- of hypotheekdocumenten; bevestigingscertificaten van de officiële overheidsinstantie; afschriften of kopieën van uitspraken of beslissingen over registraties van rechtbanken of andere autoriteiten.

 • Officieel adres: Dit moet een adres in de Europese Unie zijn.

 • Adresbewijs voor het bedrijf: Er moet een document worden ingediend dat bewijst wat het bedrijfsadres is. Geaccepteerde documenten mogen niet ouder zijn dan één jaar en zijn onder meer registratiedocumenten, facturen, inkooporders, energierekeningen, afschriften of brieven van bank, creditcard of verzekering, of lease- of hypotheekdocumenten.

 • Attest dat de gemachtigde vertegenwoordiger een burger van een van de lidstaten van de EU is. 

 • Attest dat de organisatie die verificatie aanvraagt, onder de wetgeving van een van de lidstaten van de Europese Unie valt of in een van deze landen gevestigd is, en wettelijk is toegestaan om verkiezingsadvertenties weer te geven in de Europese Unie.

 • Overeenkomst met de Google-voorwaarden voor verkiezingsadvertenties.

Stap 2: Verifieer uw identiteit

Nadat Google heeft geverifieerd dat uw organisatie in aanmerking komt voor verkiezingsadvertenties, ontvangt u een e-mail en een melding in uw account (in een rode balk bovenaan het Google Ads-account), die u door het proces voor identiteitsverificatie in Google Ads voert.

Zoals hierboven vermeld, moet u een gemachtigde vertegenwoordiger zijn om deze stap te voltooien.

Tijdens de verificatie wordt u om het volgende gevraagd:

 • Naam van organisatie.

 • Adres van organisatie.

 • Adresbewijs voor de organisatie: Er moet een document worden ingediend dat bewijst wat het adres is. Geldige documenten zijn onder meer registratiedocumenten, facturen, inkooporders, energierekeningen, afschriften of brieven van bank, creditcard of verzekering, of lease- of hypotheekdocumenten.

 • Registratiedocument of nummer voor de organisatie: Geldige documenten zijn onder meer goedgekeurde verkiezingsregistratie voor verkiezingen in de Europese Unie (verkiezing voor het Europees Parlement, presidents- of parlementsverkiezingen in een EU-lidstaat); afschriften of brieven van bank, creditcard of verzekering, of lease- of hypotheekdocumenten.

 • Naam van gemachtigde vertegenwoordiger: Houd er rekening mee dat de naam exact moet overeenkomen met de naam op het door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs met foto dat u voor uw aanvraag gebruikt, inclusief hoofdletters en interpunctie.

 • Adres van gemachtigde vertegenwoordiger.

 • Een kopie van uw identiteitsbewijs met foto dat door de overheid is uitgegeven: Een huidig paspoort, EU-identiteitskaart of rijbewijs dat is uitgegeven door een van de lidstaten van de EU.

 • Attest dat de gemachtigde vertegenwoordiger een burger van een van de lidstaten van de EU is. 

 • Attest dat de organisatie die verificatie aanvraagt, onder de wetgeving van een van de lidstaten van de Europese Unie valt of in een van deze landen gevestigd is, en wettelijk is toegestaan om verkiezingsadvertenties weer te geven in de Europese Unie.

 • Overeenkomst met de Google-voorwaarden voor verkiezingsadvertenties namens de organisatie.

Verificatie aanvragen

U kunt zich via dit aanvraagformulier aanmelden voor verificatie. U wordt gevraagd om de bovenstaande stappen voor organisaties uit te voeren.

Google beoordeelt uw aanvraag en stuurt u binnen vijf werkdagen per e-mail een melding over uw verificatiestatus.

 

Aandachtspunt

 • Omdat er informatie in het betalingsprofiel van Google Ads wordt gebruikt voor verificatie, moet u de identiteitsverificatie opnieuw doorlopen als u wijzigingen aanbrengt in uw betalingsprofiel van Google Ads. U ontvangt een melding in het account wanneer dit vereist is.

 • Als we vaststellen dat u ons beleid inzake verkiezingsadvertenties heeft geschonden of als u tijdens het verificatieproces onjuiste informatie heeft verstrekt, wordt uw verificatie ingetrokken en kan uw account worden opgeschort.

 • U moet uw verificatie periodiek verlengen. U ontvangt een melding wanneer deze verificatie is vereist.

 • Als u de factuurconfiguratie van uw account wijzigt, moet u uw account opnieuw verifiëren om verkiezingsadvertenties te kunnen weergeven in de EU.

 • Google kan de verificatievereisten op elk gewenst moment updaten.

Hoe Google uw gegevens gebruikt

Google gebruikt de gegevens die u tijdens het verificatieproces verstrekt om uw identiteit te verifiëren en om te bepalen of u in aanmerking komt om verkiezingsadvertenties weer te geven.

 • Voor verkiezingsadvertenties doet Google het volgende:

  • In verkiezingsadvertenties wordt een kennisgeving gegenereerd waarin staat wie er heeft betaald voor uw verkiezingsadvertentie. Dit betekent dat uw naam, of de naam van de organisatie die u vertegenwoordigt, wordt weergegeven in de advertentie die aan gebruikers wordt weergegeven.

  • Er wordt een openbaar beschikbaar 'Transparantierapport' voor politieke advertenties geboden, evenals een bibliotheek voor politieke advertenties met gegevens over financieringsbronnen voor verkiezingsadvertenties, de uitgegeven bedragen en meer.

 • Voor alle andere advertenties doet Google het volgende:

  • Er wordt indien mogelijk een kennisgeving in de advertentie gegenereerd op basis van de informatie die tijdens het verificatieprogramma is verstrekt. Dit betekent dat uw naam, of de naam van de organisatie die of het bedrijf dat u vertegenwoordigt, en het land worden weergegeven in een kennisgeving die aan gebruikers wordt getoond. Bekijk meer informatie over transparantie en kennisgevingen voor adverteerders.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?