Verificēšanas prasības vēlēšanu reklāmām Eiropas Savienībā

Google pieprasa verifikāciju reklāmdevējiem, kuri vēlas rādīt vēlēšanu reklāmas Eiropas Savienībā (ES). Google Ads kontiem, ko uzņēmums Google jau ir verificējis vēlēšanu reklāmu rādīšanai ES teritorijā, nav jāpiesakās atkārtoti.

Šī verifikācija ir obligāta visu reklāmu formātu un paplašinājumu izmantošanai. Pieteikšanās procesā var būt jāveic divas darbības, un process var ilgt līdz 5 darbadienām. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet tālāk norādītās verifikācijas prasības.

Svarīga piezīme par vēlēšanu reklāmām

 
Google pieprasa, lai visās vēlēšanu reklāmās būtu atklāts reklāmas apmaksātājs. Lielākajā daļā reklāmas formātu Google automātiski ietvers informācijas “Apmaksā” atklāšanu, izmantojot verifikācijas procesā iegūto informāciju. Norādē lietotājiem, kam tiek rādīta jūsu reklāma, tiks parādīts juridiskās personas, kas apmaksāja reklāmu, nosaukums.

Kā norāde tiek attēlota dažādos reklāmu formātos 

 • Google meklēšanā un meklēšanas partneru tīklā norāde reklāmās tiks rādīta tieši
 • Pakalpojumā YouTube norāde tiks rādīta sadaļā “Kāpēc redzama šī reklāma?”, kurai varēs piekļūt, izmantojot informācijas ikonu Info icon vai trīs punktu ikonu 
 • Vietnēs un lietotnēs, kas sadarbojas ar Google, lai rādītu reklāmas tīkla reklāmas, norāde tiks rādīta sadaļā “Kāpēc redzama šī reklāma?”, kurai varēs piekļūt, izmantojot AdChoices ikonu AdChoices icon

Izmantojot noteiktus reklāmu formātus un funkcijas, reklāmdevējam ES vēlēšanu reklāmās ir jāiekļauj atklājamā informācija. Uzzināt vairāk par politiku

Lai lietotājiem nodrošinātu pārskatāmību, Google arī publicēs politiskās reklāmas pārredzamības atskaiti un politisko reklāmu bibliotēku ar datiem par vēlēšanu reklāmu finansējuma avotiem, iztērētajām summām un citu informāciju.

Verifikācijas prasības

Varat tikt verificēts vēlēšanu reklāmu rādīšanai, ja atbilstat tālāk norādītajām prasībām. Ņemiet vērā: ja pārstāvat aģentūru vai pārvaldāt vairākus Google Ads kontus, katrs atsevišķais konts, kurā tiek plānota vēlēšanu reklāmu rādīšana, būs jāpiesaka verifikācijai.

1. darbība. Verificējiet piemērotību vēlēšanu reklāmu rādīšanai

Lai veiktu abas šī verifikācijas procesa darbības, jums ir jābūt pilnvarotam savas organizācijas pārstāvim. Verifikācijas process, vērtējot piemērotību vēlēšanu reklāmu rādīšanai, var ilgt līdz piecām darbadienām. Pieteikuma veidlapā jums kā pilnvarotajam pārstāvim būs jānorāda tālāk minētā informācija.

 • Jūsu Google Ads klienta ID.

 • E-pasta adrese: jūsu organizācijas izmantotā e-pasta adrese.

 • Valsts, kurā jūsu organizācija ir reģistrēta.

 • Politiskās partijas nosaukums: ņemiet vērā, ka šis nosaukums būs redzams reklāmas informācijas “Apmaksā” atklāšanas norādē, kā arī politiskās reklāmas pārredzamības atskaitē un politisko reklāmu bibliotēkā.

 • Reģistrācijas numurs: piemēram, uzņēmuma reģistrācijas numurs.

 • Organizācijas nosaukumu apliecinošs dokuments: pieņemamie dokumenti ir, piemēram, apstiprināts reģistrācijas dokuments ES vēlēšanām (Eiropas Parlamenta vēlēšanām, ES dalībvalsts prezidenta vai parlamenta vēlēšanām); banku izraksti, kredītkaršu vai apdrošināšanas pārskati vai vēstules vai līzinga vai hipotekārā kredīta dokumenti, oficiālu valsts iestāžu izsniegti apstiprinājuma sertifikāti; tiesas vai citas varas iestādes lēmumi vai spriedumi par reģistrāciju vai to kopijas.

 • Reģistrētā adrese: tai ir jābūt ES adresei.

 • Adreses apliecinājums: iesniedziet dokumentu, kas apliecina uzņēmuma adresi. Pieņemamie dokumenti ir, piemēram, reģistrācijas dokumenti, rēķini, pirkumu pasūtījumi, komunālo pakalpojumu rēķini, banku izraksti, kredītkaršu vai apdrošināšanas pārskati vai vēstules vai līzinga vai hipotekārā kredīta dokumenti, kas nav vecāki par gadu.

 • Apliecinājums, ka pilnvarotais pārstāvis ir pilsonis kādā no ES dalībvalstīm 

 • Apliecinājums, ka organizācija, kas piesakās verifikācijai, atrodas vienā no Eiropas Savienības dalībvalstīm vai ir izveidota saskaņā ar to tiesību aktiem un ka tai ir likumīgas tiesības rādīt vēlēšanu reklāmas Eiropas Savienībā

 • Piekrišana Google vēlēšanu reklamēšanas noteikumiem

2. darbība. Verificējiet savu identitāti

Kad Google verificēs jūsu organizācijas piemērotību vēlēšanu reklāmu rādīšanai, saņemsit e-pasta ziņojumu un paziņojumu kontā (sarkanā joslā Google Ads konta loga augšdaļā), kur būs sniegtas norādes par identitātes verifikācijas procesu programmā Google Ads.

Kā norādīts iepriekš, lai veiktu šo darbību, jums ir jābūt pilnvarotam pārstāvim.

Lai veiktu verifikāciju, jums būs jānorāda tālāk minētā informācija.

 • Organizācijas nosaukums.

 • Organizācijas adrese.

 • Organizācijas adreses apliecinājums: iesniedziet dokumentu, kas apliecina adresi. Pieņemamie dokumenti ir, piemēram, reģistrācijas dokumenti, rēķini, pirkumu pasūtījumi, komunālo pakalpojumu rēķini, banku izraksti, kredītkaršu vai apdrošināšanas pārskati vai vēstules vai līzinga vai hipotekārā kredīta dokumenti.

 • Organizācijas reģistrācijas dokuments vai numurs: dokumenti, ko varat iesniegt, ir, piemēram, apstiprināts reģistrācijas dokuments 2019. gada ES vēlēšanām (Eiropas Parlamenta vēlēšanām, ES dalībvalsts prezidenta vai parlamenta vēlēšanām); banku izraksti, kredītkaršu vai apdrošināšanas pārskati vai vēstules, līzinga vai hipotekārā kredīta dokumenti.

 • Pilnvarotā pārstāvja vārds un uzvārds: ņemiet vērā, ka tam ir precīzi jāatbilst vārdam un uzvārdam, kas norādīts jūsu iesniegtajā valsts iestādes izdotajā identifikācijas dokumentā ar fotoattēlu (jāatbilst arī lielo burtu un pieturzīmju lietojumam).

 • Pilnvarotā pārstāvja adrese

 • Valsts iestādes izdota personu apliecinoša dokumenta ar fotogrāfiju kopija: pašreizējā pase, ES ID karte vai vadītāja apliecība, kas izsniegta vienā no ES dalībvalstīm

 • Apliecinājums, ka pilnvarotais pārstāvis ir pilsonis kādā no ES dalībvalstīm 

 • Apliecinājums, ka organizācija, kas piesakās verifikācijai, atrodas vienā no Eiropas Savienības dalībvalstīm vai ir izveidota saskaņā ar to tiesību aktiem un ka tai ir likumīgas tiesības rādīt vēlēšanu reklāmas Eiropas Savienībā

 • Piekrišana Google vēlēšanu reklamēšanas noteikumiem organizācijas vārdā

Kā pieteikties verifikācijai

Varat pieteikties verifikācijai, izmantojot šo pieteikuma veidlapu. Jums būs jāveic iepriekš norādītās darbības atbilstoši organizācijas statusam.

Piecu darbadienu laikā Google izskatīs jūsu pieteikumu un nosūtīs e-pasta paziņojumu par verifikācijas statusu.

 

Svarīga informācija

 • Tā kā verifikācijai tiek izmantota Google Ads maksājumu profilā norādītā informācija, identitātes verifikācija būs jāveic atkārtoti, ja veiksit izmaiņas savā Google Ads maksājumu profilā. Kad šāda verifikācija būs nepieciešama, jūs saņemsit paziņojumu kontā.

 • Ja konstatēsim, ka pārkāpjat mūsu vēlēšanu reklāmu politiku vai esat sniedzis nepatiesu informāciju verifikācijas laikā, jūsu verifikācija tiks atsaukta, kā arī var tikt apturēta jūsu konta darbība.

 • Verifikācija periodiski būs jāatjauno. Kad šāda verifikācija būs nepieciešama, saņemsit paziņojumu.

 • Ja mainīsit sava konta rēķinu izveides iestatījumu, jums būs atkārtoti jāverificē konts, lai rādītu vēlēšanu reklāmas Eiropas Savienībā.

 • Google jebkurā laikā var atjaunināt šīs verifikācijas prasības.

Kā Google izmanto jūsu informāciju

Ar informāciju, ko sniedzat verifikācijas laikā, Google veiks jūsu identitātes verifikāciju un noteiks piemērotību vēlēšanu reklāmu rādīšanai.

 • Vēlēšanu reklāmām uzņēmums Google veiks tālāk norādītās darbības.

  • Ja iespējams, ģenerēs norādi reklāmā, kas identificēs jūsu vēlēšanu reklāmas apmaksātāju. Tas nozīmē, ka jūsu vārds vai jūsu pārstāvētās organizācijas nosaukums tiks attēlots lietotājiem rādītajā reklāmā.

  • Publicēs publiski pieejamu politiskās reklāmas pārredzamības atskaiti un politisko reklāmu bibliotēku ar datiem par vēlēšanu reklāmu finansējuma avotiem, iztērētajām summām un citu informāciju.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?