Euroopa Liidus valimisreklaamide esitamiseks kinnituse hankimine

Google nõuab nende reklaamijate kinnitamist, kes soovivad Euroopa Liidus (EL-is) valimisreklaame esitada. Nende Google Adsi kontode jaoks, mille Google on EL-is valimisreklaamide esitamiseks juba kinnitanud, ei pea taotlust uuesti esitama.

Seda kinnitust nõutakse kõikide reklaamivormingute ja -laiendite puhul. Taotlemine võib vajada kahe etapi läbimist ja võtta kummagi etapi puhul aega kuni viis tööpäeva. Kinnitamisnõuete üksikasju vaadake altpoolt.

Oluline märkus reklaamide avalikustamisteadete kohta

Valimisreklaamid: Google nõuab, et kõikides valimisreklaamides avalikustataks reklaami eest maksja. Enamiku reklaamivormingute puhul loob Google automaatselt avalikustamisteate „Reklaami eest maksis“, mis põhineb kinnitusprotsessi ajal esitatud teabel. Avalikustamisteates kuvatakse reklaami vaatavatele kasutajatele reklaami eest maksnud juriidilise isiku nimi.

Avalikustamisteadete kuvamine eri reklaamivormingutes

 • Google’i otsingus ja otsingupartnerite võrgustikus kuvatakse avalikustamisteade otse reklaamides.
 • YouTube'is kuvatakse avalikustamisteade jaotises „Miks see reklaam?“, millele pääseb ligi teabeikooni Info icon või kolme punktiga ikooni  kaudu.
 • Veebisaitidel ja rakendustes, mis teevad Google’iga displeireklaamide vallas koostööd, kuvatakse avalikustamisteade jaotises „Miks see reklaam?“, millele pääseb ligi reklaamivalikute ikooni Reklaamivalikute ikoon kaudu.

Mõne reklaamivormingu ja funktsiooni puhul vastutab EL-i valimisreklaamidesse reklaamisisese avalikustamisteate lisamise eest reklaamija. Lugege eeskirjade kohta lisateavet.

Kasutajatele läbipaistvuse tagamiseks avaldab Google ka poliitiliste reklaamide läbipaistvusraporti ja poliitreklaamide kogu.

Muud reklaamid: enamik reklaamivorminguid, mida kasutate selliste reklaamide esitamiseks, mis pole valimisreklaamid, sisaldab avalikustamisteadet, mis põhineb valimisreklaamide kinnitusprotsessi ajal esitatud teabel. See tähendab, et Google’i automaatselt loodavas avalikustamisteates kuvatakse teie nimi või teie esindatava organisatsiooni või ettevõtte nimi ja riik. Lugege reklaamija läbipaistvuse ja avalikustamisteadete kohta lisateavet.

Kinnitamisnõuded

Kinnituse valimisreklaamide esitamiseks võite saada nii organisatsiooni kui ka eraisikuna.

 • Olete organisatsioon, kui olete erakond, mittetulundusühendus, ettevõte või mõni muu juriidiline isik. Kui teid tuleb kinnitada organisatsioonina, peab Google Adsi maksete profiili seade „Konto tüüp“ väärtuseks olema määratud „Ettevõte“.
 • Olete eraisik, kui te ei vasta organisatsioonina kinnitamise kriteeriumitele. Kui teid tuleb kinnitada eraisikuna, peab Google Adsi maksete profiili seade „Konto tüüp“ väärtuseks olema määratud „Eraisik“.

Seade „Konto tüüp“ väärtust saate vaadata Google Adsi maksete profiilil, mida näete jaotise „Arveldamine ja maksed” lehel „Seaded“. Võtke arvesse, et konto tüüpi ei saa muuta. Kui „Konto tüüp” on „Eraisik”, aga kinnituse peate saama organisatsioonina või vastupidi, soovitame teil enne kinnituse taotlemist luua uue õige konto tüübi seadega Google Adsi konto.

Kui olete agentuur või keegi, kes haldab mitut Google Adsi kontot, peab kinnitust taotlema iga konto jaoks, mille kaudu plaanitakse valimisreklaame esitada. Peate kinnitama lõppreklaamija, mitte tema nimel tegutseva agentuuri või vahendaja. Näiteks erakonna nimel reklaamiv agentuur peab olema kinnitatud erakonnana.

Reklaamijad, kellel oli varem kinnitus valimisreklaamide esitamiseks EL-is ja kes soovivad nüüd esitada valimisreklaame Ühendkuningriigis, peavad kinnitust uuesti taotlema uue Google Adsi kontoga, mis vastab Ühendkuningriigi kinnitamisnõuetele.

Organisatsioonide kinnitamine

1. etapp. Valimisreklaamide esitamise nõuetele vastavuse kinnitamine

Kinnitamise kahe etapi lõpuleviimiseks peate olema reklaamija volitatud esindaja. Google Ad Grantsi kontodelt ei saa valimisreklaame kinnitada. Valimisreklaamide esitamise nõuetele vastavuse kinnitamiseks võib kummagi etapi puhul kuluda kuni viis tööpäeva. Taotlusvormil palutakse teil volitatud esindajana esitada järgmised andmed.

 • Teie Google Adsi kliendi-ID.
 • E-posti aadress: organisatsiooni e-posti aadress.
 • Riik, kus teie organisatsioon on registreeritud.
 • Organisatsiooni nimi: pidage meeles, et see nimi on näha reklaami avalikustamisteates „Reklaami eest maksis“ ning samuti poliitreklaamide läbipaistvusraportis ja poliitreklaamide teegis.
 • Registreerimisnumber: näiteks ettevõtte või äriühingu registreerimisnumber.
 • Organisatsiooni nime kinnitav dokument: aktsepteeritavad dokumendid on näiteks EL-i valimiste (Euroopa parlamendi valimised, EL-i liikmesriigi presidendi- või parlamendivalimised) kinnitatud registreerimisvorm, pangakonto, krediitkaardi või kindlustusmaksete väljavõtted või teatised või liisingu- või hüpoteegidokumendid, valitsusasutuste väljastatud kinnitussertifikaadid, registreerimisega seotud kohtuotsuste ja muude ametiasutuste määruste või otsuste tõendid või koopiad.
 • Ametlik aadress: aadress peab asuma EL-is.
 • Aadressi tõendus: esitada tuleb dokument, mis kinnitab aadressi. Aktsepteeritavatel dokumentidel peab olema kuupäev, millest ei ole möödunud üle ühe aasta, ja nende hulka kuuluvad näiteks registreerimisdokumendid, arved, ostutellimused, kommunaalteenuste arved, pangakonto, krediitkaardi või kindlustusmaksete väljavõtted või teatised või liisingu- või hüpoteegidokumendid.
 • Tunnistus, et volitatud esindaja on ühe EL-i liikmesriigi kodanik.
 • Tunnistus, et kinnitamist taotlev organisatsioon on seaduslikult asutatud Euroopa Liidu liikmesriigis või asub Euroopa Liidu liikmesriigis ja organisatsioonil on seaduslik luba Euroopa Liidus valimisreklaame esitada.
 • Nõustumine Google’i valimisreklaamide tingimustega.

2. etapp. Identiteedi kinnitamine

Kui Google on kinnitanud reklaamija vastavuse valimisreklaamide esitamise nõuetele, saate e-kirja ja kontol kuvatava märguande (Google Adsi konto ülaosas punasel ribal), mis juhendab teid Google Adsis identiteedi kinnitamisel.

Nagu eespool märgitud, peate selle etapi lõpuleviimiseks olema volitatud esindaja.

Kinnitamiseks küsitakse teilt järgmist teavet.

 • Organisatsiooni nimi.
 • Organisatsiooni aadress.
 • Organisatsiooni registreerimisdokument või -number: võite esitada EL-i valimiste (Euroopa parlamendi valimised, EL-i liikmesriigi presidendi- või parlamendivalimised) kinnitatud registreerimisvormi, pangakonto, krediitkaardi või kindlustusmaksete väljavõtted või teatised või liisingu- või hüpoteegidokumendid.
 • Volitatud esindaja nimi: nimi peab täpselt vastama teie esitatud riiklikul isikut tõendaval fotoga dokumendil olevale nimele, sealhulgas kõik suurtähed ja kirjavahemärgid.
 • Volitatud esindaja aadress.
 • Riikliku isikut tõendava fotoga dokumendi koopia: kehtiv pass, EL-i ID-kaart või EL-i liikmesriigis välja antud juhiluba. Kui piirkondlikud seadused seda nõuavad (nt Belgias, Ungaris, Iirimaal ja Hollandis), peate enne koopia üleslaadimist oma foto-ID-lt eemaldama või seal blokeerima oma riikliku isikukoodi või riikliku registreerimisnumbri ja/või oma näo.
 • Tunnistus, et volitatud esindaja on ühe EL-i liikmesriigi kodanik.
 • Tunnistus, et kinnitamist taotlev organisatsioon on seaduslikult asutatud Euroopa Liidu liikmesriigis või asub Euroopa Liidu liikmesriigis ja organisatsioonil on seaduslik luba Euroopa Liidus valimisreklaame esitada.
 • Nõustumine Google’i valimisreklaami tingimustega oma organisatsiooni nimel.
Eraisikute kinnitamine

1. etapp. Valimisreklaamide esitamise nõuetele vastavuse kinnitamine

Valimisreklaamide esitamise nõuetele vastavuse kinnitamiseks võib kuluda kuni viis tööpäeva. Taotlusvormil palutakse teil esitada järgmised andmed.

 • Teie Google Adsi kliendi-ID.
 • E-posti aadress
 • Nimi: nimi peab kattuma teie Google Adsi maksete profiilil oleva nimega (selle nägemiseks avage jaotise „Arveldamine ja maksed“ leht „Seaded“) ja nimega 2. etapis esitatud riiklikul isikut tõendaval fotoga dokumendil. Võtke arvesse, et see nimi on näha reklaami avalikustamisteatel „Reklaami eest maksis“ ning samuti poliitreklaamide läbipaistvusraportis ja poliitreklaamide teegis.
 • Aadress: see peab asuma EL-is.
 • Aadressi tõendus: esitada tuleb dokument, mis kinnitab aadressi. Aktsepteeritavatel dokumentidel peab olema kuupäev, millest ei ole möödunud üle ühe aasta, ja nende hulka kuuluvad näiteks kommunaalteenuste arved, pangakonto, krediitkaardi või kindlustusmaksete väljavõtted või teatised või liisingu- või hüpoteegidokumendid.
 • Tunnistus, et olete Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik ja teil on seaduslik luba Euroopa Liidus valimisreklaame esitada.
 • Nõustumine Google’i valimisreklaamide tingimustega.

2. etapp. Identiteedi kinnitamine

Kui Google on kinnitanud teie vastavuse valimisreklaamide esitamise nõuetele, saate e-kirja ja kontol kuvatava märguande (Google Adsi konto ülaosa punasel ribal), mis juhendab teid identiteedi kinnitamisel Google Adsis.

Kinnitamiseks peate Google Adsis esitama järgmised andmed.

 • Teie nimi: see nimi peab vastama teie riiklikul isikut tõendaval fotoga dokumendil olevale nimele. Võtke arvesse, et see nimi on näha reklaami avalikustamisteatel „Reklaami eest maksis“ ning samuti poliitreklaamide läbipaistvusraportis ja poliitreklaamide teegis.
 • Sünnikuupäev.
 • Teie riikliku isikut tõendava fotoga dokumendi koopia: ühes EL-i liikmesriigis välja antud kehtiv pass või riiklik ID-kaart. Kui piirkondlikud seadused seda nõuavad (nt Belgias, Ungaris, Iirimaal ja Hollandis), peate enne koopia üleslaadimist oma foto-ID-lt eemaldama või blokeerima oma riikliku isikukoodi või riikliku registreerimisnumbri ja/või oma näo.
 • Tunnistus, et olete Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik ja teil on seaduslik luba Euroopa Liidus valimisreklaame esitada. 
 • Nõustumine Google’i valimisreklaamide tingimustega.

Kinnitamistaotluse esitamise juhised

Kinnitamist saate taotleda selle taotlusvormi abil. Teil palutakse läbida organisatsioonide või eraisikute kinnitamise etapid, mida on kirjeldatud eespool.

Google vaatab teie taotluse üle ja saadab teile viie tööpäeva jooksul kinnitamisoleku kohta meiliteavituse.

Tasub teada

 • Kuna Google Adsi makseprofiilil olevat teavet kasutatakse kinnitamiseks, tuleb teil Google Adsi makseprofiili muutmisel uuesti oma isik kinnitada. Sel juhul näete kontol märguannet.

 • Kui me leiame, et olete rikkunud meie valimisreklaamide eeskirju või olete kinnitamise ajal esitanud valeandmeid, siis kinnitus tühistatakse ja teie konto võidakse peatada.

 • Kinnitust tuleb regulaarselt uuendada. Sellise kinnituse vajadusel saate märguande.

 • Kui muudate oma konto arveseadistust, peate EL-is valimisreklaamide esitamiseks konto uuesti kinnitama.

 • Google võib neid kinnitamisnõudeid igal ajal värskendada.

Kuidas Google teie andmeid kasutab?

Kinnitamise ajal esitatud andmete abil kinnitab Google teie isiku ja kontrollib, kas teil on õigus valimisreklaame esitada.

 • Valimisreklaamide korral teeb Google järgmist.

  • Võimaluse korral loob reklaamisisese avalikustamisteate selle kohta, kes teie valimisreklaami eest maksis. See tähendab, et kasutajatele esitatavates reklaamides kuvatakse teie nimi või teie esindatava organisatsiooni nimi.

  • Avaldab avalikkusele kättesaadava poliitreklaamide läbipaistvusraporti ja poliitreklaamide teegi valimisreklaamide rahastamisallikate andmete, kulutatavate summade jms kohta.

 • Kõigi muude reklaamide korral teeb Google järgmist.

  • Võimaluse korral loob kinnitamisprotsessi käigus esitatud teavet kasutades reklaamisisese avalikustamisteate. See tähendab, et kasutajatele esitatavas avalikustamisteates kuvatakse teie või teie esindatava reklaamija nimi ja riik. Lugege reklaamijateabe läbipaistvuse ja avalikustamisteadete kohta lisateavet.

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?