Επαλήθευση για προβολή προεκλογικών διαφημίσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Google απαιτεί την επαλήθευση των διαφημιζομένων που θέλουν να προβάλλουν προεκλογικές διαφημίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Οι λογαριασμοί Google Ads που έχουν ήδη επαληθευτεί από την Google για την προβολή προεκλογικών διαφημίσεων δεν χρειάζεται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση επαλήθευσης.

Η εν λόγω επαλήθευση απαιτείται για όλες τις μορφές και επεκτάσεις διαφήμισης. Η διαδικασία υποβολής αίτησης ενδέχεται να πραγματοποιηθεί σε δύο βήματα και να διαρκέσει έως και πέντε εργάσιμες ημέρες. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις απαιτήσεις επαλήθευσης παρακάτω.

Σημαντική σημείωση σχετικά με τις αποκαλύψεις διαφημίσεων

Προεκλογικές διαφημίσεις: Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Google, όλες οι προεκλογικές διαφημίσεις πρέπει να περιέχουν μια αποκάλυψη, στην οποία να αναφέρεται ποιος έχει πληρώσει για τη διαφήμιση. Για τις περισσότερες μορφές διαφήμισης, η Google θα δημιουργεί αυτόματα την αποκάλυψη Πληρωμή από, χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που παρέχονται κατά τη διαδικασία επαλήθευσης. Στην αποκάλυψη θα εμφανίζεται στους χρήστες που βλέπουν τη διαφήμιση το όνομα του νομικού προσώπου που πλήρωσε τη διαφήμιση.

Τρόπος εμφάνισης της αποκάλυψης σε διαφορετικές μορφές διαφήμισης 

 • Στην Αναζήτηση Google και στο δίκτυο συνεργατών αναζήτησης, η αποκάλυψη θα εμφανίζεται απευθείας στις διαφημίσεις
 • Στο YouTube, η αποκάλυψη θα εμφανίζεται στο στοιχείο "Γιατί αυτή η διαφήμιση;", το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω του εικονιδίου πληροφοριών Info icon ή του εικονιδίου με τις 3 κουκκίδες 
 • Σε ιστοτόπους και εφαρμογές που συνεργάζονται με την Google για διαφημίσεις προβολής, η αποκάλυψη θα εμφανίζεται στο στοιχείο "Γιατί αυτή η διαφήμιση;", το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω του εικονιδίου Οι διαφημίσεις μου Εικονίδιο Οι διαφημίσεις μου

Για ορισμένες μορφές και λειτουργίες διαφήμισης, ο διαφημιζόμενος έχει την ευθύνη να συμπεριλάβει αποκαλύψεις εντός προεκλογικών διαφημίσεων στην ΕΕ. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την πολιτική.

Για λόγους διαφάνειας προς τους χρήστες, η Google δημοσιεύει επίσης μια αναφορά διαφάνειας πολιτικών διαφημίσεων, καθώς και μια βιβλιοθήκη πολιτικών διαφημίσεων με δεδομένα σχετικά με τις πηγές χρηματοδότησης των προεκλογικών διαφημίσεων, τα ποσά που δαπανώνται και πολλά άλλα.

Άλλες διαφημίσεις: Για τις διαφημίσεις που προβάλλετε και δεν είναι προεκλογικές διαφημίσεις, οι περισσότερες μορφές διαφήμισης θα περιέχουν μια αποκάλυψη, χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που παρέχονται κατά τη διαδικασία επαλήθευσης των προεκλογικών διαφημίσεων. Αυτό σημαίνει ότι το όνομά σας ή το όνομα του οργανισμού ή της επιχείρησης που εκπροσωπείτε και η χώρα σας θα εμφανίζονται σε μια αποκάλυψη που δημιουργείται αυτόματα από την Google. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη Διαφάνεια διαφημιζομένων και τις αποκαλύψεις

Απαιτήσεις επαλήθευσης

Αν πληροίτε τις παρακάτω απαιτήσεις, μπορείτε να λάβετε επαλήθευση για την προβολή προεκλογικών διαφημίσεων. Αν είστε διαφημιστική εταιρεία ή αν διαχειρίζεστε πολλούς λογαριασμούς Google Ads, κάθε ξεχωριστός λογαριασμός που σκοπεύει να προβάλλει προεκλογικές διαφημίσεις θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για επαλήθευση. Λάβετε υπόψη ότι οι διαφημιζόμενοι πρέπει να επαληθεύουν τον τελικό διαφημιζόμενο και όχι τη διαφημιστική εταιρεία ή τον ενδιάμεσο που ενεργεί για λογαριασμό τους. Για παράδειγμα, αν κάποια διαφημιστική εταιρεία προβάλλει διαφημίσεις εκ μέρους ενός πολιτικού κόμματος, τότε το πολιτικό κόμμα πρέπει να επαληθευτεί.

Βήμα 1: Επαλήθευση καταλληλότητας για την προβολή προεκλογικών διαφημίσεων

Προκειμένου να ολοκληρώσετε τα δύο βήματα της διαδικασίας επαλήθευσης, πρέπει να είστε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του οργανισμού. Η επαλήθευση της καταλληλότητας για την προβολή προεκλογικών διαφημίσεων μπορεί να διαρκέσει έως και πέντε εργάσιμες ημέρες. Στη φόρμα αίτησης θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε τα ακόλουθα στοιχεία, ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος:

 • Αναγνωριστικό πελάτη Google Ads

 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιεί ο οργανισμός σας

 • Χώρα στην οποία είναι εγγεγραμμένη ο οργανισμός σας

 • Όνομα οργανισμού: Έχετε υπόψη ότι αυτό το όνομα θα εμφανίζεται στην Αποκάλυψη "Πληρωμή από" της διαφήμισης, στην αναφορά διαφάνειας πολιτικών διαφημίσεων, καθώς και στη βιβλιοθήκη πολιτικών διαφημίσεων.

 • Αριθμός εγγραφής: π.χ. ο αριθμός εγγραφής της επιχείρησης

 • Έγγραφο που επιβεβαιώνει το όνομα του οργανισμού: Στα αποδεκτά έγγραφα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, εγκεκριμένη αίτηση εγγραφής σε εκλογές στην ΕΕ (Ευρωεκλογές, προεδρικές ή βουλευτικές εκλογές σε κράτος μέλος της ΕΕ), αντίγραφα κίνησης τραπεζικού λογαριασμού ή πιστωτικής κάρτας, βεβαιώσεις ασφάλισης, συμβάσεις μίσθωσης ή ενυπόθηκου δανείου, βεβαιώσεις από επίσημη κρατική αρχή, αποδείξεις ή αντίγραφα αποφάσεων δικαστικών ή άλλων αρχών σχετικά με εγγραφές.

 • Επίσημη διεύθυνση: Πρέπει να είναι μια διεύθυνση που βρίσκεται στην ΕΕ.

 • Αποδεικτικό διεύθυνσης: Πρέπει να υποβληθεί έγγραφο το οποίο αποδεικνύει τη διεύθυνση. Στα αποδεκτά έγγραφα, τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός ενός έτους, περιλαμβάνονται βεβαιώσεις εγγραφής, τιμολόγια, εντολές αγοράς, λογαριασμοί οργανισμών κοινής ωφέλειας, αντίγραφα κίνησης τραπεζικού λογαριασμού ή πιστωτικής κάρτας, βεβαιώσεις ασφάλισης, συμβάσεις μίσθωσης ή ενυπόθηκου δανείου.

 • Βεβαίωση ότι ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος είναι πολίτης ενός κράτους μέλους της ΕΕ 

 • Βεβαίωση ότι ο οργανισμός που υποβάλλει αίτηση για επαλήθευση έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εδρεύει σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιτρέπεται, σύμφωνα με τη νομοθεσία, να προβάλλει προεκλογικές διαφημίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 • Δήλωση συμφωνίας με τους Όρους προεκλογικής διαφήμισης της Google.

Βήμα 2: Επαλήθευση ταυτότητας

Μόλις η Google επαληθεύσει την καταλληλότητα του οργανισμού σας για την προβολή προεκλογικών διαφημίσεων, θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μια ειδοποίηση εντός λογαριασμού (σε μια κόκκινη γραμμή στο επάνω μέρος του λογαριασμού Google Ads), η οποία θα σας καθοδηγήσει κατά τη διαδικασία επαλήθευσης ταυτότητας στο Google Ads.

Όπως προαναφέρθηκε, για να ολοκληρώσετε αυτό το βήμα πρέπει να είστε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος.

Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία επαλήθευσης, θα σας ζητηθούν τα εξής στοιχεία:

 • Όνομα οργανισμού

 • Διεύθυνση οργανισμού

 • Αποδεικτικό διεύθυνσης οργανισμού: Πρέπει να υποβληθεί έγγραφο το οποίο αποδεικνύει τη διεύθυνση. Στα αποδεκτά έγγραφα περιλαμβάνονται βεβαιώσεις εγγραφής, τιμολόγια, εντολές αγοράς, λογαριασμοί οργανισμών κοινής ωφέλειας, αντίγραφα κίνησης τραπεζικού λογαριασμού ή πιστωτικής κάρτας, βεβαιώσεις ασφάλισης, συμβάσεις μίσθωσης ή ενυπόθηκου δανείου.

 • Βεβαίωση ή αριθμός εγγραφής του οργανισμού: Μπορείτε να προσκομίσετε την εγκεκριμένη αίτηση εγγραφής σε εκλογές στην ΕΕ (Ευρωεκλογές, προεδρικές ή βουλευτικές εκλογές σε κράτος μέλος της ΕΕ), αντίγραφα κίνησης τραπεζικού λογαριασμού ή πιστωτικής κάρτας, βεβαιώσεις ασφάλισης, συμβάσεις μίσθωσης ή ενυπόθηκου δανείου.

 • Όνομα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου: Έχετε υπόψη ότι το όνομα αυτό πρέπει να είναι ακριβώς το ίδιο με το όνομα που αναγράφεται στο κρατικό έγγραφο ταυτοποίησης με φωτογραφία το οποίο θα υποβάλετε, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων γραμμάτων ή των σημείων στίξης που τυχόν χρησιμοποιούνται.

 • Διεύθυνση εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου

 • Αντίγραφο κρατικού εγγράφου ταυτοποίησης με φωτογραφία: Ισχύον διαβατήριο, δελτίο ταυτότητας της ΕΕ ή δίπλωμα οδήγησης το οποίο έχει εκδοθεί από ένα κράτος μέλος της ΕΕ

 • Βεβαίωση ότι ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος είναι πολίτης ενός κράτους μέλους της ΕΕ 

 • Βεβαίωση ότι ο οργανισμός που υποβάλλει αίτηση για επαλήθευση έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εδρεύει σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιτρέπεται, σύμφωνα με τη νομοθεσία, να προβάλλει προεκλογικές διαφημίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 • Δήλωση συμφωνίας με τους Όρους προεκλογικής διαφήμισης της Google για λογαριασμό του οργανισμού

Πώς να υποβάλετε αίτηση για επαλήθευση

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για επαλήθευση, χρησιμοποιώντας αυτήν τη φόρμα αίτησης. Θα σας ζητηθεί να ολοκληρώσετε τα βήματα που περιγράφονται παραπάνω για τους οργανισμούς.

Η Google θα εξετάσει την αίτησή σας και θα σας στείλει, εντός πέντε εργάσιμων ημερών, μια ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την κατάσταση της επαλήθευσής σας.

 

Έχετε υπόψη τα εξής

 • Οι πληροφορίες στο προφίλ πληρωμών του Google Ads χρησιμοποιούνται για την επαλήθευση και, επομένως, αν πραγματοποιήσετε αλλαγές στο προφίλ πληρωμών στο Google Ads, θα πρέπει να ολοκληρώσετε εκ νέου τη διαδικασία επαλήθευσης ταυτότητας. Όταν θα χρειαστεί να πραγματοποιήσετε την εν λόγω ενέργεια, θα λάβετε μια ειδοποίηση εντός λογαριασμού.

 • Αν διαπιστώσουμε ότι έχετε παραβεί την πολιτική προεκλογικών διαφημίσεων ή ότι έχετε καταχωρίσει ψευδείς πληροφορίες κατά τη διαδικασία επαλήθευσης, η επαλήθευσή σας θα ανακληθεί και ο λογαριασμός σας ενδέχεται να τεθεί σε αναστολή.

 • Θα πρέπει να ανανεώνετε την επαλήθευσή σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Θα λαμβάνετε ειδοποίηση όταν απαιτείται ανανέωση της επαλήθευσης.

 • Αν αλλάξετε τη ρύθμιση τιμολογίου του λογαριασμού σας, θα πρέπει να επαληθεύσετε τον λογαριασμό σας ξανά, ώστε να προβάλλετε προεκλογικές διαφημίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 • Η Google έχει το δικαίωμα να ενημερώσει τις απαιτήσεις επαλήθευσης ανά πάσα στιγμή.

Πώς χρησιμοποιεί η Google τα στοιχεία σας

Με τα στοιχεία που καταχωρίζετε κατά τη διαδικασία επαλήθευσης, η Google θα επαληθεύσει την ταυτότητά σας, καθώς και την καταλληλότητά σας για προβολή προεκλογικών διαφημίσεων.

 • Σε ό,τι αφορά τις προεκλογικές διαφημίσεις, η Google:

  • Εφόσον είναι εφικτό, δημιουργεί μια γνωστοποίηση εντός διαφήμισης, στην οποία αναφέρεται ποιος πλήρωσε για την προεκλογική διαφήμιση. Αυτό σημαίνει ότι στη διαφήμιση που βλέπουν οι χρήστες θα εμφανίζεται το όνομά σας ή το όνομα του οργανισμού που εκπροσωπείτε.

  • Δημοσιεύει μια δημόσια αναφορά διαφάνειας πολιτικών διαφημίσεων, καθώς και μια βιβλιοθήκη πολιτικών διαφημίσεων με δεδομένα σχετικά με τις πηγές χρηματοδότησης των προεκλογικών διαφημίσεων, τα ποσά που δαπανώνται και πολλά άλλα.

 • Για όλες τις άλλες διαφημίσεις, το Google θα κάνει τα εξής:

  • Όταν είναι δυνατό, θα δημιουργεί μια αποκάλυψη εντός διαφήμισης, χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που παρέχονται κατά τη διάρκεια του προγράμματος επαλήθευσης. Αυτό σημαίνει ότι το όνομά σας ή το όνομα του οργανισμού ή της επιχείρησης που εκπροσωπείτε, καθώς και η χώρα σας θα εμφανίζονται σε μια αποκάλυψη που θα βλέπουν οι χρήστες. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη Διαφάνεια διαφημιζόμενων και αποκαλύψεις.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;