Ověřování pro volební inzerci v Evropské unii

Společnost Google vyžaduje ověření inzerentů, kteří chtějí v Evropské unii zobrazovat volební reklamy. Účty Google Ads, které již společností Google ověřeny byly a volební reklamy zobrazovat mohou, o ověření znovu žádat nemusí.

Toto ověření je vyžadováno u všech formátů a rozšíření reklam. Postup podání žádosti může být dvoustupňový a vyřízení může trvat až 5 pracovních dní. Podrobnosti o ověření naleznete níže.

Důležitá poznámka povinně zveřejňovaných informacích v reklamách

Volební reklamy: Společnost Google vyžaduje, aby všechny volební reklamy zveřejňovaly informace o tom, kdo za reklamu zaplatil. U většiny formátů reklam vygeneruje Google na základě údajů získaných během ověření automaticky informaci o zadavateli reklamy. Z ní se uživatel, kterému se reklama zobrazí, dozví název subjektu, který za reklamu zaplatil.

Jak se zveřejňované informace zobrazují v různých formátech reklam 

 • Ve Vyhledávání Google a v síti partnerů ve Vyhledávací síti se zveřejnění zobrazuje přímo v reklamách.
 • Na YouTube se zveřejnění zobrazuje v části „Proč tato reklama?“, která je přístupná prostřednictvím informační ikony Info icon nebo ikony tří teček .
 • Na webech a v aplikacích partnerů společnosti Google zobrazujících obsahové reklamy se zveřejnění zobrazuje v části „Proč tato reklama?“, která je přístupná prostřednictvím ikony AdChoices Ikona AdChoices.

U některých formátů a funkcí nesou odpovědnost za to, že se v reklamě zobrazí povinně zveřejňované informace, sami inzerenti. Přečtěte si další informace o zásadách.

Pro větší transparentnost z pohledu uživatelů bude společnost Google také publikovat zprávu o transparentnosti politické inzerce a knihovnu politických reklam s údaji o zdrojích financování volebních reklam, utracených částkách atd.

Další reklamy: Většina formátů jiných než volebních reklam bude od léta 2020 obsahovat povinně zveřejňované informace získané z údajů poskytnutých během ověřování volební inzerce. To znamená, že vaše jméno nebo název sídla organizace či firmy, kterou zastupujete, a země budou zobrazeny v oznámení, které automaticky vygeneruje Google. Další informace o transparentnosti inzerentů a zveřejňování informací

Požadavky na ověření

Ověření opravňující k zobrazování volebních reklam můžete získat, splňujete-li níže uvedené požadavky. Pokud jste agentura nebo spravujete větší počet účtů Google Ads, je nutné o ověření požádat u každého jednotlivého účtu, jehož prostřednictvím chcete zobrazovat volební reklamy.

Krok 1: Ověření způsobilosti k zobrazování volebních reklam

Abyste mohli splnit oba kroky tohoto postupu ověření, musíte být oprávněný zástupce vaší organizace. Ověření způsobilosti k zobrazování volebních reklam může trvat až 5 pracovních dní. Ve formuláři žádosti budete jako oprávněný zástupce požádáni o následující údaje:

 • Vaše číslo zákazníka Google Ads.

 • E-mailová adresa: E-mailová adresa, kterou používá vaše organizace.

 • Země, v níž je vaše organizace registrována.

 • Název organizace: Mějte na paměti, že tento název se bude zobrazovat ve zveřejněných informacích o zadavateli reklamy, ve zprávě o transparentnosti politické inzerce a v knihovně politických reklam.

 • Registrační číslo: Například identifikační číslo.

 • Dokument dokládající název organizace: Mezi přijatelné dokumenty patří například schválená registrace pro volby v EU (volby do Evropského parlamentu, prezidentské nebo parlamentní volby v členském státě EU), výpis z bankovního účtu, výpis z platební karty, osvědčení o pojištění či doklady o pronájmu nebo hypotéce, osvědčení vydaná oficiálními státními orgány, výpisy z rejstříků, potvrzení nebo kopie soudních rozhodnutí o registraci.

 • Sídlo: Musí se jednat o adresu v EU.

 • Doklad o adrese: Je nutné předložit dokument dokládající adresu organizace. Přijatelné dokumenty by neměly být starší než rok a patří mezi ně registrační dokumenty, faktury, objednávky, účty za služby technické infrastruktury, výpis z bankovního účtu, výpis z platební karty, osvědčení o pojištění a doklady o pronájmu či hypotéce.

 • Potvrzení, že oprávněný zástupce je občanem některého z členských států EU. 

 • Potvrzení, že organizace žádající o ověření byla zřízena podle práva v některé z členských zemí Evropské unie nebo v takové zemi sídlí a je ze zákona oprávněna zobrazovat v Evropské unii volební reklamy.

 • Souhlas s podmínkami volební inzerce společnosti Google.

Krok 2: Ověření vaší identity

Až společnost Google ověří způsobilost vaší neziskové organizace k zobrazování volebních reklam, obdržíte e-mail a oznámení v účtu (v červené liště v horní části účtu Google Ads). Ty vás provedou postupem ověření identity ve službě Google Ads.

Jak je uvedeno výše, abyste mohli tento krok provést, musíte být oprávněným zástupcem organizace.

V rámci ověření budete požádání o následující informace:

 • Název organizace

 • Adresa organizace

 • Doklad o adrese organizace: Je nutné předložit dokument dokládající adresu organizace. Mezi přijatelné dokumenty patří registrační dokumenty, faktury, objednávky, účty za služby technické infrastruktury, výpis z bankovního účtu, výpis z platební karty, osvědčení o pojištění a doklady o pronájmu či hypotéce.

 • Registrační dokument nebo číslo organizace: Můžete předložit například svoji schválenou registraci pro volby v EU (volby do Evropského parlamentu, prezidentské nebo parlamentní volby v členském státě EU), výpis z bankovního účtu, výpis z platební karty, osvědčení o pojištění či doklady o pronájmu nebo hypotéce.

 • Jméno oprávněného zástupce: Upozorňujeme, že se tento údaj musí přesně shodovat se jménem v předkládaném úředně vydaném průkazu totožnosti s fotografií, včetně malých a velkých písmen a interpunkce.

 • Adresa oprávněného zástupce

 • Kopie oficiálního dokladu totožnosti s fotografií: platný pas, občanský průkaz členské země EU nebo řidičský průkaz vydaný členským státem EU.

 • Potvrzení, že oprávněný zástupce je občanem některého z členských států EU. 

 • Potvrzení, že organizace žádající o ověření byla zřízena podle práva v některé z členských zemí Evropské unie nebo v takové zemi sídlí a je ze zákona oprávněna zobrazovat v Evropské unii volební reklamy.

 • Souhlas s podmínkami volební inzerce společnosti Google jménem organizace.

Jak požádat o ověření

K žádosti o ověření použijte tento formulář. Budete vyzváni, abyste provedli výše popsané kroky určené pro organizace.

Společnost Google vaši žádost zkontroluje a do 5 pracovních dnů vám e‑mailem zašle oznámení o stavu ověření.

 

Důležité upozornění

 • K ověření se používají informace z platebního profilu Google Ads. Pokud tedy provedete v platebním profilu Google Ads změny, budete muset ověřením projít znovu. V takovém případě obdržíte oznámení v účtu.

 • Pokud zjistíme, že jste porušili naše zásady volební inzerce nebo jste v průběhu procesu ověření poskytli nepravdivé informace, bude vaše ověření zrušeno a váš účet může být pozastaven.

 • Své ověření budete muset pravidelně obnovovat. Na nutnost obnovení budete upozorněni oznámením.

 • Změníte-li nastavení fakturace v účtu, budete moci volební reklamy v EU zobrazovat, teprve až účet znovu ověříte.

 • Společnost Google může tyto požadavky na ověření kdykoli aktualizovat.

Jak společnost Google používá vaše údaje

Informace poskytované v průběhu procesu ověření slouží společnosti Google k ověření vaší totožnosti a způsobilosti zobrazovat volební reklamy.

 • Google pro volební reklamy:

  • Vytvoří (je-li to možné) oznámení v reklamě uvádějící, kdo vaši volební reklamu zaplatil. To znamená, že se vaše jméno nebo název organizace, kterou zastupujete, zobrazí v reklamách, které jsou předkládány uživatelům.

  • Vydá veřejně přístupnou zprávu o transparentnosti politické inzerce a knihovnu politických reklam s údaji o zdrojích financování volebních reklam, utracených částkách atd.

 • Pro ostatní reklamy Google:

  • Vygeneruje (je-li to možné) z údajů získaných během ověření příslušné oznámení, které se bude zobrazovat v reklamách. To znamená, že vaše jméno nebo název organizace či firmy, kterou zastupujete, a zemi uvidí uživatelé jako povinně zveřejňované informace. Další informace o transparentnosti inzerentů a zveřejňování informací

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?