Потвърждаване за предизборно рекламиране в Европейския съюз

Google изисква потвърждаване за рекламодатели, които искат да пускат предизборни реклами в Европейския съюз (ЕС). Профилите в Google Ads, които вече са потвърдени от Google за пускане на предизборни реклами в ЕС, не е нужно да кандидатстват отново.

Това потвърждаване се изисква за всички рекламни формати и разширения. Процесът на кандидатстване може да изисква две стъпки и да отнеме до пет работни дни. Вижте изискванията за потвърждаване по-долу за повече подробности.

Важна бележка за разкриването на информация в рекламите

Предизборни реклами:  Google изисква всички предизборни реклами да съдържат разкриване на информация, посочващо кой е платил за рекламата. За повечето рекламни формати Google автоматично ще генерира надпис за разкриване „Платено от“, като използва информацията, предоставена по време на процеса на потвърждаване. Разкриването на информация ще показва на потребителите, които виждат рекламата, името на юридическото лице, заплатило за нея.

Как се показва разкриването на информация в различните рекламни формати 

 • В Google Търсене и партньорската мрежа за търсене разкриването на информация ще се показва директно в рекламите
 • В YouTube разкриването ще се показва в „Защо тази реклама?“. Достъп до него можете да получите чрез иконата за информация Info icon или иконата с три точки 
 • В уебсайтове и приложения, които си партнират с Google за дисплейни реклами, разкриването на информация ще се показва в „Защо тази реклама?“. Достъп до него можете да получите чрез иконата „Вашият избор“ Икона „Вашият избор“.

За някои рекламни формати и функции рекламодателят носи отговорност за включването на разкриване на информация в предизборните реклами в Европейския съюз. Научете повече за правилата.

За да осигури прозрачност за потребителите, Google също така ще публикува отчет за прозрачност в политическото рекламиране, както и библиотека с политически реклами.

Други реклами: Повечето рекламни формати за показваните от Вас реклами, които не са предизборни, ще съдържат надпис за разкриване, използващ информацията, предоставена при потвърждаването за предизборно рекламиране. Това означава, че Вашето име или името на организацията или бизнеса, които представлявате, както и държавата Ви на пребиваване, ще се показват в надпис за разкриване на информация, генериран автоматично от Google. Научете повече за прозрачността и разкриването на информация за рекламодателите.

Изисквания за потвърждаване

Можете да получите потвърждаване за показване на предизборни реклами, ако отговаряте на посочените по-долу изисквания. Ако сте агенция или управлявате няколко профила в Google Ads, всеки отделен профил, който планира да показва реклами, свързани с избори, трябва да кандидатства за потвърждаване. Обърнете внимание, че рекламодателите трябва да потвърдят крайния рекламодател, а не агенцията или посредника, действащи от тяхно име. Например агенция, рекламираща от името на политическа партия, трябва да направи потвърждаването от името на политическата партия.

Рекламодателите, които по-рано са получили потвърждаване за показване на предизборни реклами в ЕС, а сега искат да показват предизборни реклами в Обединеното кралство, трябва да кандидатстват отново за потвърждаване с нов профил в Google Ads, който отговаря на Изискванията за потвърждаване за Обединеното кралство.

Стъпка 1: Потвърждаване на съответствието с условията за показване на предизборни реклами

Трябва да сте упълномощен представител на организацията си, за да изпълните двете стъпки в процеса на потвърждаване. Потвърждаването на съответствието с условията за показване на предизборни реклами може да отнеме до два работни дни. Във формуляра за кандидатстване ще Ви помолим да предоставите следната информация като упълномощен представител:

 • Идентификационния си номер на клиента в Google Ads.

 • Имейл адрес: Имейл адресът, използван от организацията Ви.

 • Държава: Държавата, в която е регистрирана организацията Ви.

 • Име на организацията: Имайте предвид, че това име ще се вижда в разкриването на информация „Платено от“ за рекламата, както и в отчета за прозрачност в политическото рекламиране и в библиотеката с политически реклами.

 • Регистрационен номер: Например регистрационният номер на дружеството.

 • Документи, потвърждаващи името на организацията: Някои от приеманите документи включват одобрена регистрация за участие в избори в ЕС (за Европейски парламент, президентски или парламентарни избори в държава – членка на ЕС), извлечения или писма, свързани с банкови сметки, кредитни карти или застраховки, или документи за наем или ипотека, удостоверения, издадени от официални държавни органи, потвърждения или копия на решения или разпореждания на съда или на други органи относно регистрацията.

 • Официален адрес: Трябва да е адрес в ЕС.

 • Доказателство за адрес: Трябва да изпратите документ, доказващ адреса. Приеманите документи трябва да са издадени в рамките на не повече от една година и включват документи за регистрация, фактури, поръчки за покупки, сметки за комунални услуги, извлечения или писма, свързани с банкови сметки, кредитни карти или застраховки, или документи за наем или ипотека.

 • Потвърждение, че упълномощеният представител е гражданин на държава – членка на ЕС. 

 • Потвърждение, че организацията, която подава заявление за потвърждаване, е учредена съгласно законите на една от държавите – членки на Европейския съюз, или се намира в някоя от тези държави, както и че има законно разрешение да пуска предизборни реклами в Европейския съюз.

 • Приемане на Общите условия на Google за предизборно рекламиране.

Стъпка 2: Потвърждаване на самоличността

След като Google потвърди, че организацията Ви отговаря на условията за показване на предизборни реклами, ще получите имейл и известие в профила (в червена лента в горната част на профила в Google Ads), които ще Ви насочват в процеса за потвърждаване на самоличността в Google Ads.

Както е посочено по-горе, трябва да сте упълномощен представител, за да изпълните тази стъпка.

За потвърждаване ще Ви помолим за следното:

 • Име на организацията

 • Адрес на организацията

 • Доказателство за адреса на организацията: Трябва да изпратите документ, доказващ адреса. Приеманите документи включват документи за регистрация, фактури, поръчки за покупки, сметки за комунални услуги, извлечения от банкови сметки, кредитни карти или застраховки, или писма, документи за наем или ипотека.

 • Регистрационен документ или номер на организацията: Можете да предоставите одобрената си регистрация за избори в ЕС (за Европейски парламент, президентски или парламентарни избори в държава – членка на ЕС); извлечения или писма, свързани с банкови сметки, кредитни карти или застраховки, или документи за наем или ипотека.

 • Името на упълномощения представител: Обърнете внимание, че то трябва да съвпада точно с името в официалния документ за самоличност със снимка, който изпращате, включително в изписването с главни букви и пунктуацията.

 • Адрес на упълномощения представител

 • Копие на официалния Ви документ за самоличност със снимка: Валиден паспорт, лична карта или шофьорска книжка в ЕС, издадена от държава – членка на ЕС.

 • Потвърждение, че упълномощеният представител е гражданин на държава – членка на ЕС. 

 • Потвърждение, че организацията, която подава заявление за потвърждаване, е учредена съгласно законите на една от държавите – членки на Европейския съюз, или се намира в някоя от тези държави, както и че има законно разрешение да пуска предизборни реклами в Европейския съюз.

 • Приемане на Общите условия на Google за предизборно рекламиране от името на организацията.

Как да кандидатствате за потвърждаване

Можете да кандидатствате за потвърждаване чрез този формуляр за кандидатстване. Ще бъдете помолени да изпълните посочените по-горе стъпки за организации.

Google ще прегледа кандидатурата Ви и ще Ви изпрати известие по имейл относно състоянието Ви на потвърждаване в рамките на пет работни дни.

 

Имайте предвид следното

 • Тъй като за потвърждаването се използва информацията в потребителския профил за плащания в Google Ads, ако промените този профил, ще трябва да потвърдите самоличността си отново. Ще получите известие в профила, когато е необходимо да се извърши това.

 • Ако установим, че сте нарушили правилата ни за предизборно рекламиране или в процеса на потвърждаване сте предоставили невярна информация, потвърждаването Ви ще бъде отменено и профилът Ви може да бъде спрян.

 • Ще трябва периодично да подновявате потвърждаването си. Ще получите известие, когато това е задължително.

 • Ако промените настройките за фактури за профила си, ще трябва да го потвърдите отново, за да показвате предизборни реклами в ЕС.

 • Google може да актуализира тези изисквания за потвърждаване по всяко време.

Как Google използва информацията за Вас

Чрез информацията, която предоставите в процеса на потвърждаване, Google ще потвърди самоличността Ви и дали отговаряте на условията за показване на предизборни реклами.

 • При предизборни реклами Google ще извършва следното:

  • Ще генерира, когато е възможно, разкриване на информация в предизборната реклама, в което се посочва кой е платил за нея. Това означава, че Вашето име или името на организацията, която представлявате, ще се показва в рекламата за потребителите.

  • Ще публикува обществено достъпен отчет за прозрачност в политическото рекламиране и библиотека с политически реклами, съдържаща данни за източниците на финансиране за предизборните реклами, изразходваните суми и др.

 • За всички останали реклами Google ще извършва следното:

  • Ще генерира, когато е възможно, разкриване на информация в рекламата, като използва данните, предоставени по време на програмата за потвърждаване. Това означава, че Вашето име или името на организацията или бизнеса, които представлявате, както и държавата Ви на пребиваване, ще се показват на потребителите в надпис за разкриване на информация. Научете повече за прозрачността и разкриването на информация за рекламодателите.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?