Om verifiering för valannonsering och politisk anknytning i anpassade annonser i USA

Google kräver verifiering av annonsörer som vill visa valannonser eller använda politisk anknytning i anpassade annonser i USA. Verifieringen krävs för alla annonsformat och tillägg samt alla anpassade annonsfunktioner.

Det går att ansöka om att bli verifierad från 31 maj 2018. Ansökan kan bestå av två steg och ta tre till fem arbetsdagar. Se verifieringskraven nedan för mer information.

Viktig anmärkning om upplysningar i annonser

Valannonser:  Google kräver att alla valannonser innehåller en upplysning om vem som har finansierat annonsen. För de flesta annonsformat genererar Google automatiskt upplysningen ”Finansierad av” baserat på den information som lämnades under verifieringsprocessen. Upplysningen visar namnet på den fysiska eller juridiska person som betalade för annonsen till användare som ser annonsen.

Så visas upplysningen i olika annonsformat 

 • Upplysningen visas direkt i annonserna på Google Sök och i sökpartnernätverket
 • YouTube visas upplysningen som svar på frågan Varför visas annonsen?, som finns under informationsikonen Info icon eller ikonen med tre punkter 
 • På webbplatser och i appar som samarbetar med Google gällande displayannonser visas upplysningen som svar på frågan Varför visas annonsen?, som går att nå via ikonen för Annonsval Annonsval-ikonen.

För vissa annonsformat och -funktioner ansvarar annonsören för att lägga till upplysningen i valannonser i USA. Läs mer om policyn.

För att ge användare insyn publicerar Google även en insynsrapport om politisk annonsering och ett bibliotek med data om politiska annonser där det går att hitta uppgifter om bland annat finansieringskällor och spenderade belopp för valannonser.

Övriga annonser: För annonser som du visar som inte är valannonser innehåller de flesta annonsformat en upplysning med den information som angavs under verifieringsprocessen. Det innebär att ditt namn, eller namnet på organisationen eller företaget du företräder samt ditt land visas i en upplysning som genereras automatiskt av Google. Läs mer om insyn och upplysningar för annonsörer.

Verifieringskrav

Det går att bli verifierad för att visa valannonser eller använda politisk anknytning i anpassade annonser som organisation eller individ.

 • Ni är en organisation om ni är en politisk kommitté, en ideell organisation, ett företag eller en annan juridisk person. Om ni måste verifieras som organisation måste den kontotyp ni väljer för er Google Ads-betalningsprofil vara Företag. 
 • Du är en individ om du inte uppfyller kriterierna för att verifieras som organisation. För att kunna verifieras som individ måste du ha valt Fysisk person som kontotyp i betalningsprofilen i Google Ads. 
Du kan kontrollera kontotypen i Google Ads betalningsprofil via sidan Inställningar för Fakturering och betalningar. Observera att kontotypen inte går att ändra. Om din Kontotyp är Fysisk person och du behöver verifieras som organisation eller omvänt rekommenderar vi att du skapar ett nytt Google Ads-konto med lämplig kontotypsinställning innan du ansöker om att bli verifierad.

Om du representerar en byrå eller hanterar flera Google Ads-konton måste varje konto som planerar att visa valannonser ansöka om verifiering.Tänk på att annonsörerna måste verifiera slutannonsören, inte en byrå eller mellanhand som agerar åt dem. En byrå som annonserar på uppdrag av ett politiskt parti måste till exempel verifieras som det politiska partiet.

Verifiering för organisationer 

För att utföra de två stegen i denna verifieringsprocess måste du vara behörig representant för organisationen. För att räknas som behörig representant måste du vara heltidsanställd av organisationen eller – i aktuella fall – vara representant för den byrå som representerar organisationen. Du behöver även åtkomst till organisationens Google Ads-konto.

Steg 1: Verifiera behörighet att visa valannonser

Som behörig representant blir du ombedd att ange följande i ansökningsformuläret:

 • Ditt kund-id i Google Ads
 • Ditt namn
 • Ett giltigt federalt valkommission-id (FEC-ID) för organisationen eller en statlig valregleringsregistrering eller ett statligt id-nummer (i aktuella fall). Om du inte har ett id från FEC kan du i stället ange ett giltigt federalt arbetsgivaridentifieringsnummer (EIN) för organisationen och lämna in en kopia av organisationens W-9- eller IRS-verifieringsbrev (CP 575).
 • E-postadress: Detta måste vara den e-postadress som används av organisationen för elektronisk registrering hos FEC (ifall det finns en sådan) eller organisationens e-postadress.
 • Organisationsnamn: Organisationsnamnet som anges här måste vara exakt detsamma som det namn som är kopplat till FEC-ID:t eller det EIN som anges ovan. Alla versaler och alla skiljetecken måste vara identiska. Namnet visas även i annonsens Finansierad av-upplysning, liksom i insynsrapporten om valannonsering och valannonsbiblioteket.
 • Organisationens adress: Den måste matcha adressen i organisationens FEC- eller EIN-registrering 
 • Vidimering av att du är medborgare i USA eller lagligen insläppt permanent bosatt 
 • Vidimering av att organisationen som ansöker om verifiering har sitt säte i USA och har lagligt tillstånd att visa valannonser i USA
 • Godkännande av Googles villkor för valannonser

Verifieringen av behörigheten att visa valannonser kan ta upp till två arbetsdagar.

Steg 2: Verifiera din identitet

När Google har verifierat organisationens behörighet att visa valannonser får du ett e-postmeddelande och en avisering i kontot (i en röd stapel överst i Google Ads-kontot). Det hjälper dig med processen för att verifiera din identitet i Google Ads.

Som nämnts ovan måste du vara behörig representant för organisationen för att utföra detta steg.

För att verifiera dig blir du ombedd att uppge följande:

 • Organisationens namn
 • Giltigt federalt arbetsgivaridentifieringsnummer (EIN) för organisationen
 • Organisationens adress: Den måste matcha adressen som är kopplad till organisationens EIN-registrering
 • Ditt namn 
 • En kopia av en giltig legitimation (ett gällande amerikanskt pass, en statligt utfärdad id-handling eller ett körkort)
 • Vidimering av att du är medborgare i USA eller lagligen insläppt permanent bosatt 
 • Vidimering om att organisationen som ansöker om verifiering har sitt säte i USA och har laglig rätt att visa valannonser i USA.
 • Godkännande av Googles villkor för valannonser

Verifiering av fysiska personer  

Steg 1: Verifiera behörighet att visa valannonser

Du blir ombedd att ange följande i ansökningsformuläret:

 • Ditt kund-id i Google Ads
 • Namn: Namnet bör matcha namnet i din Google Ads-betalningsprofil (som du kan se på sidan Inställningar för Fakturering och betalningar)
 • Ett giltigt federalt valkommission-id (FEC-id) om det är aktuellt eller en statlig valregleringsregistrering eller ett statligt id-nummer (i aktuella fall). Om du inte har tilldelats ett registrerings- eller id-nummer kan du skicka in en kopia av registreringsformuläret. Ange även en länk till registreringssidan för att påskynda verifieringen
 • Adress: Om du har angett ett FEC-id måste adressen matcha den som är kopplad till FEC-registreringen
 • Vidimering av att du är medborgare i USA eller lagligen insläppt permanent bosatt och har laglig rätt att visa valannonser i USA
 • Godkännande av Googles villkor för valannonser

Verifieringen av behörigheten att visa valannonser kan ta upp till två arbetsdagar.

Steg 2: Verifiera din identitet

När Google har verifierat din behörighet att visa valannonser får du ett e-postmeddelande och en avisering i ditt konto (i en röd stapel överst i Google Ads-kontot) som leder dig igenom identitetsverifieringsprocessen i Google Ads.

Du måste ange följande i Google Ads för att verifiera dig:

 • Namn: Ditt namn här måste matcha namnet i din Google Ads-betalningsprofil (som du kan se på sidan Inställningar för Fakturering och betalningar). Det visas i annonsens Finansierad av-upplysning, liksom i insynsrapporten för valannonser och valannonsbiblioteket 
 • Födelsedatum 
 • Socialförsäkringsnummer
 • Namn: Detta namn måste matcha namnet i din betalningsprofil (som du hittar på sidan Inställningar för Fakturering och betalningar)
 • En kopia av en giltig fotolegitimation: Om id-kortet inte är ett giltigt amerikanskt pass eller kort för en permanent bofast – om det t.ex. är ett statligt utfärdat id-kort eller ett körkort – måste du även tillhandahålla ett av de följande dokumenten som visar att du är medborgare: 
  • Amerikansk födelseattest
  • Konsulär rapport om födelse utomlands eller födelseintyg
  • Naturaliseringsintyg
  • Medborgarskapsintyg
Obs! Om namnet på den giltiga fotolegitimationen inte överensstämmer med namnet på medborgarskapsintyget måste du även tillhandahålla en kopia av något av följande juridiska namnändringsintyg:
 • Vigselbevis
 • Skilsmässointyg
 • Adoptionsbeslut
 • Domstolsbeslut
 • Vidimering av att du är medborgare i USA eller lagligen insläppt permanent bosatt och har laglig rätt att visa valannonser i USA
 • Godkännande av Googles villkor för valannonser

Ansöka om verifiering

Du kan ansöka om verifiering med detta ansökningsformulär. Du blir ombedd att slutföra stegen ovan för organisationer eller individer.

Google granskar ansökan och skickar ett e-postmeddelande med din verifieringsstatus inom tre till fem arbetsdagar.

Viktigt att tänka på

 • Eftersom informationen i betalningsprofilen i Google Ads används för verifiering måste du verifiera din identitet på nytt om du ändrar betalningsprofilen. Du får en avisering i ditt konto när detta krävs.
 • Din verifiering återkallas och ditt konto kan stängas av om vi upptäcker att du har brutit mot vår policy för valannonser eller anpassade annonser, eller om du uppger felaktig information under verifieringsprocessen. 
 • Du måste regelbundet göra om verifieringen. Du får ett meddelande när detta krävs.
 • Google kan när som helst uppdatera dessa verifieringskrav.

Så använder Google dina uppgifter

Google använder informationen du tillhandahåller under verifieringsprocessen för att verifiera din identitet och din rätt att visa valannonser.

 • I samband med valannonser gäller följande:

  • Där det är möjligt genererar Google en upplysning om vem som har finansierat valannonsen. Det innebär att ditt namn eller namnet på organisationen du företräder visas i annonsen.

  • Google publicerar offentligt en insynsrapport om politisk annonsering och ett bibliotek med data om politiska annonser med uppgifter om bland annat finansieringskällor och spenderade belopp för valannonser.

 • För alla andra annonser gör Google följande:

  • Där det är möjligt genererar Google en upplysning i annonsen med hjälp av informationen som angavs under verifieringsprocessen. Det innebär att ditt namn eller namnet på organisationen eller företaget du företräder samt ditt land visas i annonsen. Läs mer om insyn och upplysningar för annonsörer.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?