Tietoja vahvistuksesta, joka tarvitaan vaalimainontaan ja poliittisten kytkösten käyttöön personoidussa mainonnassa Yhdysvalloissa

Google edellyttää vahvistusta mainostajilta, jotka haluavat näyttää vaalimainoksia tai käyttää poliittisia kytköksiä personoidussa mainonnassa Yhdysvalloissa. Tämä vahvistus tarvitaan kaikkia mainosmuotoja ja ‑laajennuksia sekä kaikkia mainosten personointiominaisuuksia varten.

Vahvistusta on voinut hakea 31. toukokuuta 2018 alkaen. Joissakin tapauksissa hakemusprosessi on kaksivaiheinen ja voi kestää enintään 3–5 arkipäivää. Seuraavissa osioissa on lisätietoja vahvistuksen edellytyksistä.

Tärkeä huomautus mainosten ilmoituksista

Vaalimainokset: Google edellyttää, että vaalimainoksissa ilmoitetaan aina mainoksen maksaja. Useimmissa mainosmuodoissa Google luo automaattisesti mainoksen maksajan kertovan ilmoituksen vahvistusprosessin aikana saatujen tietojen pohjalta. Ilmoituksen avulla mainoksen maksaneen tahon nimi näytetään mainoksen näkeville käyttäjille.

Miten ilmoitus näkyy eri mainosmuodoissa? 

 • Google Haussa ja hakukumppanien verkostossa ilmoitus näkyy suoraan mainoksissa.
 • YouTubessa ilmoitus näkyy kohdassa "Miksi tämä mainos?", jonka saa näkyviin infokuvakkeesta Info icon tai kolmen pisteen kuvakkeesta .
 • Googlen Display-mainosten yhteistyökumppaneiden verkkosivustoilla ja sovelluksissa ilmoitus näkyy "Miksi tämä mainos?" ‑kohdassa, jonka saa näkyviin Mainokseni-kuvakkeesta Mainokseni-kuvake.

Joissakin mainosmuodoissa ja ‑ominaisuuksissa mainostaja on itse velvollinen sisällyttämään ilmoituksen Yhdysvalloissa näytettäviin vaalimainoksiin. Lue lisää aiheesta tutustumalla käytäntöömme.

Avoimuuden lisäämiseksi Google julkaisee myös poliittisen mainonnan avoimuusraportin ja poliittisten mainosten kirjaston, jossa on tietoja muun muassa vaalimainosten rahoituslähteistä ja käytetyistä summista.

Muut mainokset: Useimmissa mainosmuodoissa Google luo näyttämillesi muille kuin vaalimainoksille automaattisesti ilmoituksen vaalimainonnan vahvistusprosessin aikana saatujen tietojen pohjalta. Tämä tarkoittaa, että Googlen automaattisesti luomassa ilmoituksessa näytetään oma nimesi tai edustamasi organisaation tai yrityksen nimi sekä maa. Lue lisää mainostajan läpinäkyvyydestä ja ilmoituksista.

Vahvistuksen edellytykset

Voit hakea vaalimainosten näyttämiseen tai poliittisten kytkösten käyttöön personoidussa mainonnassa vaadittavaa vahvistusta organisaation edustajana tai yksityishenkilönä.

 • Olet organisaation edustaja, jos olet poliittisen komitean, voittoa tavoittelemattoman organisaation, yrityksen tai muun tahon edustaja. Vahvistaminen organisaation edustajana edellyttää, että Google Ads ‑maksuprofiilin Tilin tyyppi ‑kohdan valinta on "Yritys". 
 • Olet yksityishenkilö, jos et täytä organisaationa vahvistamisen ehtoja. Vahvistaminen yksityishenkilönä edellyttää, että Google Ads ‑maksuprofiilin Tilin tyyppi ‑kohdan valinta on "Yksityishenkilö". 
Voit tarkistaa tilisi tyypin Google Adsin maksuprofiilistasi, jonka löydät Asetukset-sivun Laskutus ja maksut ‑kohdasta. Huomaa, että tilin tyyppiä ei voi muuttaa. Jos tilisi tyyppi on Yksityishenkilö mutta tarvitset vahvistuksen organisaationa tai päinvastoin, sinun kannattaa luoda uusi Google Ads ‑tili ja määrittää sille sopiva tilin tyyppi ennen kuin haet vahvistusta.

Jos edustat mainostoimistoa tai hoidat useita Google Ads ‑tilejä, tarvitset verifioinnin kaikille eri tileille, joilla vaalimainoksia on tarkoitus näyttää. Huomaa, että verifiointi on hankittava mainostajalle itselleen eikä tämän puolesta toimivalle mainostoimistolle tai muulle välikädelle. Jos esimerkiksi mainostoimisto huolehtii tietyn poliittisen puolueen mainonnasta, sen on haettava verifiointia poliittiselle puolueelle.

Organisaatioiden vahvistaminen 

Sinun on oltava organisaation valtuutettu edustaja, jotta voit suorittaa kaksivaiheisen vahvistusprosessin. Valtuutetun edustajan on oltava organisaation kokopäiväinen työntekijä tai organisaatiota edustavan mainostoimiston edustaja. Sinulla on myös oltava kyseisen organisaation Google Ads ‑tilin käyttöoikeudet.

Vaihe 1: Vaalimainosten näyttämisoikeuden vahvistaminen

Hakemuslomakkeessa sinua pyydetään antamaan seuraavat tiedot valtuutettuna edustajana:

 • Google Ads ‑asiakastunnus
 • Nimesi
 • Organisaation voimassa oleva liittovaltion laajuinen vaalikomission tunnus (FEC-tunnus) tai osavaltion vaalien sääntelyviranomaisen myöntämä rekisteröinti tai tunnusnumero (jos sellainen on). Jos sinulla ei ole FEC-tunnusta, voit toimittaa organisaation voimassa olevan liittovaltion laajuisen työnantajan tunnistenumeron (EIN-tunnuksen) ja kopion organisaatiota koskevasta W-9-lomakkeesta tai IRS-vahvistuskirjeestä (CP 575).
 • Sähköpostiosoite: Tämän on oltava organisaation sähköpostiosoite tai sähköpostiosoite, jota käytetään organisaation FEC-tietojen sähköiseen toimittamiseen (jos saatavilla).
 • Organisaation nimi: Tämän nimen on oltava täsmälleen sama kuin FEC-tunnukseesi tai EIN-tunnukseesi liitetty nimi. Myös kirjainkoko ja välimerkit ovat merkitseviä. Nimi näkyy myös mainoksen maksajan kertovassa ilmoituksessa sekä vaalimainonnan avoimuusraportissa ja vaalimainosten kirjastossa.
 • Organisaation osoite: Tämän osoitteen on oltava sama kuin organisaatiosi FEC- tai EIN-rekisteröintiin liitetty osoite. 
 • Vahvistus siitä, että olet Yhdysvaltojen kansalainen tai asut Yhdysvalloissa laillisesti ja vakituisesti 
 • Vahvistus siitä, että vahvistusta hakeva organisaatio toimii Yhdysvalloissa ja sillä on oikeus näyttää vaalimainoksia Yhdysvalloissa
 • Googlen vaalimainontaehtojen hyväksyntä

Vaalimainosten näyttämiskelpoisuuden vahvistaminen kestää enintään kaksi arkipäivää.

Vaihe 2: Henkilöllisyyden vahvistaminen

Kun Google on vahvistanut organisaatiosi oikeuden näyttää vaalimainoksia, saat sähköpostiviestin ja näet tililläsi ilmoituksen (Google Ads ‑tilin yläreunassa olevassa punaisessa palkissa), jossa on ohjeet henkilöllisyyden vahvistamiseen Google Adsissa.

Kuten edellä on kerrottu, sinun on oltava organisaation valtuutettu edustaja, jotta voit suorittaa tämän vaiheen.

Sinulta pyydetään seuraavat tiedot vahvistusta varten:

 • Organisaation nimi
 • Organisaation voimassa oleva liittovaltion laajuinen työnantajan tunnistenumero (EIN-tunnus)
 • Organisaation osoite: Tämän on oltava sama kuin organisaation EIN-rekisteröintiin liitetty osoite.
 • Nimesi 
 • Kopio virallisesta kuvallisesta henkilöllisyystodistuksestasi (voimassa olevasta Yhdysvaltojen passista, henkilökortista tai ajokortista)
 • Vahvistus siitä, että olet Yhdysvaltojen kansalainen tai asut Yhdysvalloissa laillisesti ja vakituisesti 
 • Vahvistus siitä, että vahvistusta hakeva organisaatio toimii Yhdysvalloissa ja sillä on oikeus näyttää vaalimainoksia Yhdysvalloissa
 • Googlen vaalimainontaehtojen hyväksyntä

Yksityishenkilöiden vahvistaminen  

Vaihe 1: Vaalimainosten näyttämisoikeuden vahvistaminen

Hakemuslomakkeessa sinulta pyydetään seuraavat tiedot:

 • Google Ads ‑asiakastunnus
 • Nimesi: Tämän nimen on oltava sama kuin Google Ads ‑maksuprofiilissasi oleva nimi (joka näkyy Laskutus ja maksut ‑osion Asetukset-sivulla).
 • Voimassa oleva liittovaltion laajuinen vaalikomission tunnus (FEC-tunnus) tai osavaltion vaalien sääntelyviranomaisen myöntämä rekisteröinti tai tunnusnumero (jos sellainen on). Jos sinulle ei ole annettu rekisteröintiä tai tunnusnumeroa, voit toimittaa kopion rekisteröitymislomakkeestasi. Voit nopeuttaa vahvistusprosessia toimittamalla meille linkin rekisteröitymissivullesi.
 • Osoite: Jos olet lisännyt FEC-tunnuksen, tämän on oltava sama osoite kuin FEC-rekisteröintiin liittyvä osoite.
 • Vahvistus siitä, että olet Yhdysvaltojen kansalainen tai asut Yhdysvalloissa laillisesti ja vakituisesti ja että sinulla on oikeus näyttää vaalimainoksia Yhdysvalloissa
 • Googlen vaalimainontaehtojen hyväksyntä

Vaalimainosten näyttämiskelpoisuuden vahvistaminen kestää enintään kaksi arkipäivää.

Vaihe 2: Henkilöllisyyden vahvistaminen

Kun Google on vahvistanut oikeutesi näyttää vaalimainoksia, saat sähköpostiviestin ja näet tililläsi ilmoituksen (Google Ads ‑tilin yläreunassa olevassa punaisessa palkissa), jossa on ohjeet henkilöllisyyden vahvistamiseen Google Adsissa.

Sinun on toimitettava seuraavat tiedot Google Adsissa vahvistusta varten:

 • Nimi: Tämän nimen on oltava sama kuin Google Ads ‑maksuprofiilissasi oleva nimi (joka näkyy Laskutus ja maksut ‑osion Asetukset-sivulla). Nimi näytetään mainoksen maksajan kertovassa ilmoituksessa sekä vaalimainonnan avoimuusraportissa ja vaalimainosten kirjastossa. 
 • Syntymäaika 
 • Henkilötunnus
 • Osoite: Tämän osoitteen on oltava sama kuin maksuprofiilissasi oleva osoite (joka näkyy Laskutus ja maksut ‑osion Asetukset-sivulla).
 • Kopio virallisesta kuvallisesta henkilöllisyystodistuksestasi: Jos henkilöllisyystodistus ei ole voimassa oleva Yhdysvaltojen passi tai pysyvä oleskelulupakortti (vaan esimerkiksi henkilökortti tai ajokortti), sinun on lisäksi toimitettava joku seuraavista kansalaisuuden todistavista asiakirjoista: 
  • yhdysvaltalainen syntymätodistus
  • konsulaatin ilmoitus syntymisestä ulkomailla tai syntymätodistus
  • kansalaisoikeustodistus
  • kansalaisuustodistus.
Huom. Jos virallisessa kuvallisessa henkilöllisyystodistuksessa oleva nimi ei vastaa kansalaisuuden todistavassa asiakirjassa olevaa nimeä, sinun on lisäksi toimitettava kopio jostakin seuraavista virallisen nimenmuutoksen todistavista asiakirjoista:
 • avioliittotodistus
 • avioeropäätös
 • adoptiopäätös
 • oikeuden määräys.
 • Vahvistus siitä, että olet Yhdysvaltojen kansalainen tai asut Yhdysvalloissa laillisesti ja vakituisesti ja että sinulla on oikeus näyttää vaalimainoksia Yhdysvalloissa
 • Googlen vaalimainontaehtojen hyväksyntä

Näin haet vahvistusta

Voit hakea vahvistusta hakulomakkeella. Sinua pyydetään suorittamaan edellä kuvatut organisaatioita tai yksityishenkilöä koskevat vaiheet.

Google tarkistaa hakemuksesi ja ilmoittaa sinulle sähköpostitse 3‒5 arkipäivän kuluessa, oletko saanut vahvistuksen.

Muistettavaa

 • Vahvistuksessa käytetään Google Ads ‑maksuprofiilin tietoja, joten jos teet muutoksia maksuprofiiliisi Google Adsissa, sinun on suoritettava henkilöllisyyden vahvistusprosessi uudelleen. Näet tililläsi ilmoituksen, kun vahvistus vaaditaan.
 • Jos saamme tietää, että olet rikkonut vaalimainontaa tai personoitua mainontaa koskevaa käytäntöämme tai antanut virheellisiä tietoja vahvistusprosessin aikana, vahvistuksesi peruutetaan ja tilisi voidaan jäädyttää. 
 • Sinun on uusittava vahvistus säännöllisesti. Saat ilmoituksen, kun vahvistus vaaditaan.
 • Google voi päivittää näitä vahvistusvaatimuksia koska tahansa.

Miten Google käyttää tietojasi

Google vahvistaa henkilöllisyytesi ja vaalimainosten näyttämiskelpoisuutesi vahvistusprosessin aikana antamiesi tietojen perusteella.

 • Tietojesi käyttö vaalimainoksissa:

  • Jos mahdollista, Google luo mainoksessa näytettävän ilmoituksen, jossa kerrotaan vaalimainoksen maksaja. Tämä tarkoittaa sitä, että käyttäjille näytettävässä mainoksessa näkyy oma nimesi tai edustamasi organisaation nimi.

  • Google julkaisee poliittisen mainonnan avoimuusraportin ja poliittisten mainosten kirjaston, jossa on dataa muun muassa vaalimainosten rahoituslähteistä ja käytetyistä summista.

 • Kaikkien muiden mainosten osalta Google toimii seuraavalla tavalla:

  • Jos mahdollista, Google luo mainoksessa näkyvän ilmoituksen, joka sisältää vahvistusohjelmassa annettuja tietoja. Tämä tarkoittaa, että käyttäjille näytettävässä ilmoituksessa näkyy oma nimesi tai edustamasi organisaation tai yrityksen nimi sekä maa. Lue lisää mainostajan läpinäkyvyydestä ja ilmoituksista.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?