Sobre la verificació per a la publicitat electoral i l'afiliació política a la publicitat personalitzada dels Estats Units

Google requereix la verificació dels anunciants que vulguin publicar anuncis electorals als Estats Units o que utilitzin l'afiliació política a la publicitat personalitzada en aquest país. Aquesta verificació és obligatòria per a tots els formats i extensions d'anunci i totes les funcions d'anuncis personalitzats.

El procés de sol·licitud de verificació s'obrirà a partir del 31 de maig de 2018. Pot ser que requereixi 2 passos i tardi entre 3 i 5 dies laborables a completar-se. Per obtenir més informació, consulteu els requisits per a la verificació a continuació.

Nota important sobre les comunicacions a l'anunci

Anuncis electorals: Google requereix que tots els anuncis electorals continguin una comunicació que identifiqui qui ha pagat l'anunci. En el cas de la majoria de formats d'anunci, Google genera automàticament una comunicació sobre el pagador fent servir la informació proporcionada durant el procés de verificació. Aquesta comunicació mostrarà als usuaris que vegin l'anunci el nom de l'entitat que l'ha pagat.

On es mostra la comunicació als diferents formats d'anunci 

 • A la Cerca de Google i a la xarxa de partners de cerca, la comunicació es mostra directament als anuncis.
 • A YouTube, la comunicació es mostra a la secció "Per què aquest anunci?", a què es pot accedir mitjançant la icona d'informació Info icon o la icona de tres punts .
 • Als llocs web i a les aplicacions que col·laboren amb Google per publicar anuncis de display, la comunicació es mostra a la secció "Per què aquest anunci?", a què es pot accedir mitjançant la icona d'AdChoices Icona d.

En el cas d'algunes funcions i alguns formats d'anunci, l'anunciant és el responsable d'incloure aquestes comunicacions als anuncis electorals que es publiquen als Estats Units. Consulteu la política corresponent per obtenir més informació.

Per tal de proporcionar transparència als usuaris, Google també publica un informe de transparència sobre publicitat política i una biblioteca d'anuncis de caràcter polític, que inclouen dades sobre les fonts de finançament dels anuncis electorals i els imports que s'inverteixen, entre d'altres.

Altres anuncis: pel que fa als anuncis que publiqueu que no siguin anuncis electorals, la majoria de formats d'anunci contindrà una comunicació que inclourà la informació proporcionada durant el procés de verificació de la publicitat electoral. Per tant, el vostre nom, o bé el nom de l'organització o l'empresa que representeu, i el vostre país es mostraran en una comunicació generada automàticament per Google. Obteniu més informació sobre la transparència dels anunciants i les comunicacions.

Requisits per a la verificació

Podeu obtenir la verificació per publicar anuncis electorals, o bé per utilitzar l'afiliació política als anuncis personalitzats, com a organització o com a particular.

 • Sou una organització si sou un comitè polític, una organització sense ànim de lucre, una empresa o una altra entitat. Per obtenir la verificació com a organització, l'opció "Tipus de compte" seleccionada al vostre perfil de pagaments de Google Ads ha de ser "Empresa". 
 • Sou un particular si no compliu els criteris per obtenir la verificació com a organització.Per obtenir la verificació com a particular, l'opció "Tipus de compte" seleccionada al vostre perfil de pagaments de Google Ads ha de ser "Particular".
Per consultar l'opció "Tipus de compte" al perfil de pagaments de Google Ads, aneu a la pàgina "Configuració" de "Facturació i pagaments". Tingueu present que l'opció "Tipus de compte" no es pot modificar. Per tant, si és "Particular" però us cal obtenir la verificació com a organització (o viceversa), us recomanem que creeu un altre compte de Google Ads amb l'opció "Tipus de compte" adequada abans de sol·licitar la verificació.

Si sou una agència o algú que gestiona diversos comptes de Google Ads, haureu de sol·licitar la verificació per a cada compte individual que tingueu pensat utilitzar per publicar anuncis electorals. Tingueu present que els anunciants han de sol·licitar la verificació de l'anunciant final i no pas de l'agència ni de l'intermediari que actuïn en nom seu. Per exemple, una agència que faci publicitat en nom d'un partit polític ha de sol·licitar la verificació del partit polític en qüestió.

Verificació per a organitzacions 

Cal ser un representant autoritzat de l'organització per dur a terme els 2 passos d'aquest procés de verificació. El representant autoritzat ha de ser un treballador a temps complet de l'organització o, si escau, un representant de l'agència que representa l'organització. També ha de tenir accés al compte de Google Ads de l'organització.

Pas 1: verifiqueu la vostra idoneïtat per publicar anuncis electorals

Com a representant autoritzat, se us demanarà que proporcioneu la informació següent al formulari de sol·licitud:

 • El vostre identificador de client de Google Ads.
 • El vostre nom.
 • L'identificador vàlid de la comissió electoral federal (FEC ID) dels Estats Units corresponent a l'organització, o bé el número de registre o d'identificador proporcionat pel regulador de les eleccions federals d'aquest país (si escau). Si no teniu cap FEC ID, podeu proporcionar el número d'identificació de l'empresari (EIN) federal vàlid corresponent a l'organització, juntament amb una còpia del formulari W-9 o de la carta de verificació de l'IRS (CP 575).
 • L'adreça electrònica: ha de ser la que utilitzi l'organització per registrar-se a la FEC per via electrònica (si escau) o bé l'adreça electrònica de l'organització.
 • El nom de l'organització: el nom de l'organització que indiqueu en aquest camp ha de coincidir exactament amb el nom associat al FEC ID o a l'EIN que hàgiu indicat més amunt, inclosos l'ús de majúscules i la puntuació. Aquest nom també serà visible a la comunicació sobre el pagador de l'anunci, així com a l'informe de transparència sobre publicitat electoral i a la biblioteca d'anuncis electorals.
 • L'adreça de l'organització: ha de coincidir amb l'adreça associada al registre del FEC ID o de l'EIN corresponent a l'organització.
 • L'atestació que sou ciutadà dels Estats Units o un resident permanent que ha estat admès legalment.
 • L'atestació que l'organització que sol·licita la verificació està establerta als Estats Units i té autorització legal per publicar-hi anuncis electorals.
 • L'acceptació de les condicions de publicitat electoral de Google.

La verificació de la idoneïtat per publicar anuncis electorals pot tardar fins a 2 dies laborables.

Pas 2: verifiqueu la vostra identitat

Quan Google hagi verificat la idoneïtat de l'organització per publicar anuncis electorals, rebreu un correu electrònic i una notificació al compte (en una barra vermella situada a la part superior del compte de Google Ads) que us guiarà pel procés de verificació d'identitat a Google Ads.

Tal com s'especifica més amunt, heu de ser un representant autoritzat de l'organització per dur a terme aquest pas.

Per obtenir la verificació, se us demanarà la informació següent:

 • El nom de l’organització.
 • El número d'identificació de l'empresari (EIN) vàlid corresponent a l'organització.
 • L'adreça de l'organització: ha de coincidir amb l'adreça associada al registre de l'EIN corresponent a l'organització.
 • El vostre nom.
 • Una còpia del vostre document d'identitat oficial amb foto: pot ser un passaport, un document d'identitat estatal o un permís de conduir vigents dels Estats Units.
 • L'atestació que sou ciutadà dels Estats Units o un resident permanent que ha estat admès legalment.
 • L'atestació que l'organització que sol·licita la verificació està establerta als Estats Units i té autorització legal per publicar-hi anuncis electorals.
 • L'acceptació de les condicions de publicitat electoral de Google.

Verificació per a particulars  

Pas 1: verifiqueu la vostra idoneïtat per publicar anuncis electorals

Al formulari de sol·licitud, se us demanarà que proporcioneu la informació següent:

 • El vostre identificador de client de Google Ads.
 • El nom: ha de coincidir amb el nom que consta al perfil de pagaments de Google Ads, que podeu consultar a la pàgina "Configuració" de "Facturació i pagaments".
 • L'identificador vàlid de la comissió electoral federal (FEC ID) dels Estats Units o bé el número de registre o d'identificador proporcionat pel regulador de les eleccions federals d'aquest país (si escau). Si no teniu un número d'identificador o de registre assignat, podeu proporcionar una còpia del formulari de registre. Proporcioneu també un enllaç a la vostra pàgina de registre per agilitar el procés de verificació.
 • L'adreça: si heu introduït un FEC ID, aquest identificador ha de coincidir amb el de l'adreça associada al vostre registre a la FEC.
 • L'atestació que sou ciutadà dels Estats Units o un resident permanent admès legalment, i que esteu legalment autoritzat a publicar anuncis electorals als Estats Units.
 • L'acceptació de les condicions de publicitat electoral de Google.

La verificació de la idoneïtat per publicar anuncis electorals pot tardar fins a 2 dies laborables.

Pas 2: verifiqueu la vostra identitat

Quan Google hagi verificat la vostra idoneïtat per publicar anuncis electorals, rebreu un correu electrònic i una notificació al compte (en una barra vermella situada a la part superior del compte de Google Ads) que us guiarà pel procés de verificació d'identitat a Google Ads.

Per obtenir la verificació, caldrà que indiqueu la informació següent a Google Ads:

 • El nom: el nom que indiqueu en aquest camp ha de coincidir exactament amb el que consta al perfil de pagaments de Google Ads, que podeu consultar a la pàgina "Configuració" de "Facturació i pagaments" i que es veurà a la comunicació sobre el pagador, així com a l'informe de transparència sobre publicitat electoral i a la biblioteca d'anuncis electorals.
 • La data de naixement.
 • El número de la seguretat social.
 • L'adreça: ha de coincidir amb l'adreça que consta al perfil de pagaments, que podeu consultar a la pàgina "Configuració" de "Facturació i pagaments".
 • Una còpia del vostre document d'identitat oficial amb foto: si no és un passaport o una targeta de resident permanent vigents dels Estats Units (per exemple, si és un document d'identitat estatal o un permís de conduir), també cal que proporcioneu un d'aquests documents d'acreditació de la ciutadania: 
  • Certificat de naixement dels EUA
  • Informe consular de naixement a l'estranger o de certificat de naixement
  • Certificat de naturalització
  • Certificat de ciutadania
Nota: si el nom del document d'identitat oficial amb foto no coincideix amb el nom del document d'acreditació de la ciutadania, també cal que proporcioneu una còpia d'un d'aquests documents d'acreditació del canvi de nom legal:
 • Certificat de matrimoni
 • Sentència de divorci
 • Sentència d'adopció
 • Ordre judicial
 • L'atestació que sou ciutadà dels Estats Units o un resident permanent admès legalment, i que esteu legalment autoritzat a publicar anuncis electorals als Estats Units.
 • L'acceptació de les condicions de publicitat electoral de Google.

Com es pot sol·licitar la verificació

Podeu sol·licitar la verificació mitjançant aquest formulari de sol·licitud. Se us demanarà que seguiu els passos que s'indiquen més amunt per a organitzacions o per a particulars.

Google revisarà la vostra sol·licitud i us notificarà l'estat de la verificació per correu electrònic en un termini de 3 a 5 dies laborables.

Recordatori

 • Com que per a la verificació s'utilitza la informació del perfil de pagaments de Google Ads, si hi feu canvis haureu de tornar a completar la verificació d'identitat. Rebreu una notificació al compte quan sigui el moment de fer-ho.
 • Si detectem que infringiu la nostra política de publicitat electoral o de publicitat personalitzada, o que heu proporcionat informació falsa durant el procés de verificació, la vostra verificació es revocarà i pot ser que el vostre compte se suspengui. 
 • Haureu de renovar la verificació periòdicament. Rebreu una notificació quan sigui el moment de fer-ho.
 • Google pot actualitzar aquests requisits de verificació en qualsevol moment.

Com utilitza Google la vostra informació

Amb la informació que proporcioneu durant el procés de verificació, Google verificarà la vostra identitat i la vostra idoneïtat per publicar anuncis electorals.

 • Pel que fa als anuncis electorals, Google farà el següent:

  • Generar, quan sigui possible, una comunicació a l'anunci electoral que identifiqui qui l'ha pagat. Això significa que el vostre nom o bé el nom de l'organització que representeu s'inclourà a l'anunci que es mostra als usuaris.

  • Publicar un informe de transparència sobre publicitat política i una biblioteca d'anuncis de caràcter polític que incloguin dades sobre les fonts de finançament dels anuncis electorals i els imports que s'inverteixen, entre d'altres.

 • Pel que fa a la resta d'anuncis, Google farà el següent:

  • Generar, quan sigui possible, una comunicació a l'anunci utilitzant la informació proporcionada durant el programa de verificació. Això significa que el vostre nom, o bé el nom de l'organització o l'empresa que representeu, i el vostre país s'inclouran en una comunicació que es mostrarà als usuaris. Obteniu més informació sobre la transparència dels anunciants i les comunicacions.

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?