Всичко за потвърждаването за предизборно рекламиране и политическа принадлежност при персонализирано рекламиране в Съединените щати

Google изисква потвърждаване за рекламодатели, които искат да показват предизборни реклами или да използват политическа принадлежност при персонализирано рекламиране в Съединените щати. Това потвърждаване се изисква за всички рекламни формати и разширения, както и за всички функции на персонализираните реклами.

Заявления за потвърждаване могат да се изпращат от 31 май 2018 г. Процесът на кандидатстване може да изисква две стъпки и да отнеме 3 – 5 работни дни. Вижте изискванията за потвърждаване по-долу за повече подробности.

Важна бележка за разкриването на информация в рекламите

Предизборни реклами:  Google изисква всички предизборни реклами да съдържат разкриване на информация, посочващо кой е платил за рекламата. За повечето рекламни формати Google автоматично ще генерира надпис за разкриване „Платено от“, като използва информацията, предоставена по време на процеса на потвърждаване. Разкриването на информация ще показва на потребителите, които виждат рекламата, името на юридическото лице, заплатило за нея.

Как се показва разкриването на информация в различните рекламни формати 

 • В Google Търсене и партньорската мрежа за търсене разкриването на информация ще се показва директно в рекламите
 • В YouTube разкриването ще се показва в „Защо тази реклама?“. Достъп до него можете да получите чрез иконата за информация Info icon или иконата с три точки
 • В уебсайтове и приложения, които си партнират с Google за дисплейни реклами, разкриването на информация ще се показва в „Защо тази реклама?“. Достъп до него можете да получите чрез иконата „Вашият избор“ Икона „Вашият избор“.

За някои рекламни формати и функции рекламодателят носи отговорност за включването на разкриване на информация в предизборните реклами в Съединените щати. Научете повече за правилата.

За да осигури прозрачност за потребителите, Google също така ще публикува отчет за прозрачност в политическото рекламиране и библиотека с политически реклами, съдържаща данни за източниците на финансиране за предизборни реклами, изразходваните суми и др.

Други реклами: Повечето рекламни формати за показваните от Вас реклами, които не са предизборни, ще съдържат надпис за разкриване, използващ информацията, предоставена при потвърждаването за предизборно рекламиране. Това означава, че Вашето име или името на организацията или бизнеса, които представлявате, както и държавата Ви на пребиваване, ще се показват в надпис за разкриване на информация, генериран автоматично от Google. Научете повече за прозрачността и разкриването на информация за рекламодателите.

Изисквания за потвърждаване

Можете да получите потвърждаване за показване на предизборни реклами или за използване на политическа принадлежност в персонализирани реклами като организация или физическо лице.

 • Вие сте организация, ако сте политически комитет, организация с нестопанска цел, бизнес или друго юридическо лице.Ако трябва да получите потвърждаване като организация, избраният от Вас „Тип на профила“ за потребителския Ви профил за плащания в Google Ads трябва да е „Бизнес“.
 • Вие сте физическо лице, ако не отговаряте на критериите за потвърждаване като организация.Ако трябва да получите потвърждаване като физическо лице, избраният от Вас „Тип на профила“ за потребителския Ви профил за плащания в Google Ads трябва да е „Физическо лице“.
Можете да проверите своя „Тип на профила“ в потребителския си профил за плащания в Google Ads чрез страницата „Настройки“ в „Таксуване и плащания“. Обърнете внимание, че зададеният „Тип на профила“ не може да се променя. Ако Вашият „Тип на профила“ е „Физическо лице“, но трябва да получите потвърждаване като организация или обратно, препоръчваме Ви да създадете нов профил в Google Ads с правилната настройка за „Тип на профила“, преди да кандидатствате за потвърждаване.

Ако сте агенция или управлявате няколко профила в Google Ads, всеки отделен профил, който планира да показва предизборни реклами, трябва да кандидатства за потвърждаване. Обърнете внимание, че рекламодателите трябва да потвърдят крайния рекламодател, а не агенцията или посредника, действащи от тяхно име. Например агенция, рекламираща от името на политическа партия, трябва да направи потвърждаването от името на политическата партия.

Потвърждаване за организации

Трябва да сте упълномощен представител на организацията си, за да изпълните двете стъпки в процеса на потвърждаване. За да сте упълномощен представител, трябва да сте служител на организацията, назначен на пълен работен ден, или (ако е приложимо) представител на агенцията, която представлява организацията Ви. Ще Ви трябва и достъп до профила в Google Ads на организацията.

Стъпка 1: Потвърждаване на съответствието с условията за показване на предизборни реклами

Във формуляра за кандидатстване ще Ви помолим да предоставите следната информация като упълномощен представител:

 • Идентификационния си номер на клиента в Google Ads.
 • Своето име.
 • Валиден идентификационен номер от Федералната избирателна комисия (FEC ID) за организацията или регистрация в щатски изборен регулаторен орган или идентификационен номер (ако е приложимо). Ако нямате FEC ID, може вместо него да предоставите валиден федерален идентификационен номер на работодател (EIN), заедно с копие от W-9 или писмо за потвърждение от IRS (CP 575).
 • Имейл адрес: Това трябва да е имейл адресът, използван от организацията за електронното подаване на записите в FEC (ако е налице), или имейл адресът на организацията.
 • Име на организацията: Името на организацията, посочено тук, трябва точно да съвпада с името, свързано с посочения по-горе FEC ID или EIN, включително главни букви и препинателни знаци. Това име ще се вижда и в надписа за разкриване на информация „Платено от“ в рекламата, както и в отчета за прозрачност в предизборното рекламиране и библиотеката с предизборни реклами.
 • Адрес на организацията: Той трябва да съответства на адреса, свързан с регистрацията на организацията в FEC или EIN.
 • Удостоверение, че сте гражданин или законно допуснат постоянен жител на Съединените щати.
 • Удостоверение, че организацията, която подава заявление за потвърждаване, е регистрирана в Съединените щати и има законно разрешение да показва предизборни реклами в Съединените щати.
 • Приемане на Общите условия на Google за предизборно рекламиране.

Потвърждаването на съответствието с условията за показване на предизборни реклами може да отнеме до 2 работни дни.

Стъпка 2: Потвърждаване на самоличността

След като Google потвърди, че организацията Ви отговаря на условията за показване на предизборни реклами, ще получите имейл и известие в профила (в червена лента в горната част на профила в Google Ads), които ще Ви насочват в процеса за потвърждаване на самоличността в Google Ads.

Както е посочено по-горе, трябва да сте упълномощен представител на организацията си, за да изпълните тази стъпка.

За потвърждаване ще Ви помолим за следното:

 • Име на организацията
 • Валиден федерален идентификационен номер на работодател (EIN) за организацията
 • Адрес на организацията: Трябва да съответства на адреса, свързан с EIN регистрацията на организацията
 • Вашето име
 • Копие на официалния Ви документ за самоличност със снимка (актуален паспорт в САЩ, документ за самоличност в САЩ или шофьорска книжка)
 • Удостоверение, че сте гражданин или законно допуснат постоянен жител на Съединените щати
 • Удостоверение, че организацията, която подава заявление за потвърждаване, е регистрирана в Съединените щати и има законно разрешение да пуска предизборни реклами в Съединените щати.
 • Приемане на Общите условия на Google за предизборно рекламиране.

Потвърждаване за физически лица

Стъпка 1: Потвърждаване на съответствието с условията за показване на предизборни реклами

Във формуляра за кандидатстване ще Ви помолим да предоставите следната информация:

 • Идентификационния си номер на клиента в Google Ads.
 • Име: Това име трябва да съвпада с името в потребителския Ви профил за плащания в Google Ads (който можете да видите на страницата „Настройки“ в „Таксуване и плащания“).
 • Валиден идентификационен номер от Федералната избирателна комисия (FEC ID), ако е приложимо, регистрация в щатски изборен регулаторен орган или идентификационен номер. Ако не Ви е присвоен регистрационен или идентификационен номер, може да предоставите копие от формуляра за регистрация. Също така ни предоставете връзка към страницата си за регистрация, за да се ускори процесът на потвърждаване.
 • Адрес: Ако сте въвели FEC ID, той трябва да съвпада с адреса, свързан с FEC регистрацията.
 • Удостоверение, че сте гражданин или законно допуснат постоянен жител на Съединените щати и имате законно разрешение да пускате предизборни реклами в Съединените щати.
 • Приемане на Общите условия на Google за предизборно рекламиране.

Потвърждаването на съответствието с условията за показване на предизборни реклами може да отнеме до 2 работни дни.

Стъпка 2: Потвърждаване на самоличността

След като Google потвърди съответствието Ви с условията за показване на реклами за избори, ще получите имейл и известие в профила (в червена лента в горната част на профила Ви в Google Ads), което ще Ви насочва през процеса за потвърждаване на самоличността в Google Ads.

За потвърждаване трябва да посочите следното в Google Ads:

 • Име: Името Ви, както е посочено тук, трябва да съвпада с името в потребителския Ви профил за плащания в Google Ads (който можете да видите на страницата „Настройки“ в „Таксуване и плащания“) и ще се вижда в надписа за разкриване „Платено от“ на рекламата, както и в отчета за прозрачност в предизборното рекламиране и библиотеката с предизборни реклами.
 • Дата на раждане.
 • Социалноосигурителен номер.
 • Адрес: Трябва да съответства на адреса в потребителския Ви профил за плащане (който можете да видите на страницата „Настройки“ в „Таксуване и плащания“).
 • Копие на официалния Ви документ за самоличност със снимка: Ако документът за самоличност не е актуален паспорт в САЩ или карта за постоянен жител (например, ако е документ за самоличност в САЩ или шофьорска книжка), ще трябва да предоставите едно от следните доказателства за гражданство:
  • акт за раждане, издаден в САЩ;
  • консулско удостоверение за раждане в чужбина или удостоверение за раждане;
  • удостоверение за придобиване на гражданство по натурализация;
  • удостоверение за гражданство.
Забележка: Ако името в официалния Ви документ за самоличност със снимка не съвпада с това в удостоверението за гражданство, ще трябва да предоставите и копие от един от следните документи за промяна на името:
 • свидетелство за брак;
 • бракоразводно решение;
 • документ за осиновяване;
 • съдебно разпореждане.
 • Удостоверение, че сте гражданин или законно допуснат постоянен жител на Съединените щати и имате законно разрешение да пускате предизборни реклами в Съединените щати.
 • Приемане на Общите условия на Google за предизборно рекламиране.

Как да кандидатствате за потвърждаване

Можете да кандидатствате за потвърждаване чрез този формуляр за кандидатстване. Ще бъдете помолени да изпълните посочените по-горе стъпки за организации или физически лица.

Google ще прегледа кандидатурата Ви и ще Ви изпрати известие по имейл относно състоянието Ви на потвърждаване в рамките на 3 до 5 работни дни.

Имайте предвид следното:

 • Тъй като за потвърждаването се използва информацията в потребителския профил за плащания в Google Ads, ако промените този профил, ще трябва да потвърдите самоличността си отново. Ще получите известие в профила, когато е необходимо да се извърши това.
 • Ако установим, че нарушавате правилата ни за предизборно или персонализирано рекламиране или в процеса на потвърждаване сте предоставили невярна информация, потвърждаването Ви ще бъде отменено и профилът Ви може да бъде спрян.
 • Ще трябва периодично да подновявате потвърждаването си. Ще получите известие, когато това потвърждаване е задължително.
 • Google може да актуализира тези изисквания за потвърждаване по всяко време.

Как Google използва информацията за Вас

Чрез информацията, която предоставите в процеса на потвърждаване, Google ще потвърди самоличността Ви и дали отговаряте на условията за показване на предизборни реклами.

 • При предизборни реклами Google ще извършва следното:

  • Ще генерира, когато е възможно, разкриване на информация в предизборната реклама, в което се посочва кой е платил за нея. Това означава, че Вашето име или името на организацията, която представлявате, ще се показва в рекламата за потребителите.

  • Ще публикува обществено достъпен отчет за прозрачност в политическото рекламиране и библиотека с политически реклами, съдържаща данни за източниците на финансиране за предизборните реклами, изразходваните суми и др.

 • За всички останали реклами Google ще извършва следното:

  • Ще генерира, когато е възможно, разкриване на информация в рекламата, като използва данните, предоставени по време на програмата за потвърждаване. Това означава, че Вашето име или името на организацията или бизнеса, които представлявате, както и държавата Ви на пребиваване, ще се показват на потребителите в надпис за разкриване на информация. Научете повече за прозрачността и разкриването на информация за рекламодателите.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?