Sobre la certificació de venedor d'entrades per a esdeveniments

Les empreses que es dediquen a la venda d'entrades per a esdeveniments poden anunciar-se amb Google Ads. Tanmateix, per fer-ho, primer han d'obtenir la certificació de Google, que és obligatòria per a tots els formats i totes les extensions d'anunci. Podeu sol·licitar-la mitjançant aquest formulari.

Per obtenir la certificació, és possible que les empreses hagin de reunir determinats requisits relatius a la destinació. A més, pot ser que algunes empreses hagin de complir requisits addicionals al nivell d'anunci. 

A continuació trobareu la informació següent:

 • Definició dels models empresarials: per tal de determinar quins requisits heu de complir per obtenir la certificació i publicar anuncis, heu d'identificar el model empresarial al qual pertany la vostra empresa.
 • Requisits relatius a la destinació per obtenir la certificació: requisits per obtenir la certificació, per model empresarial.
 • Requisits al nivell d'anunci: requisits per publicar anuncis, segons el model empresarial
Els comptes d'Authorized Buyers i de Display & Video 360 que participen en la revenda d'entrades no han d'obtenir aquesta certificació, però estaran subjectes igualment als requisits relatius a la destinació que es descriuen a continuació. 

Definició de les condicions de la política relativa als distribuïdors d'entrades per a esdeveniments

 
 • Proveïdor original: el propietari, l'organitzador o el recinte de l'esdeveniment que inicialment ven l'entrada o un venedor d'entrades que hi estigui autoritzat en nom dels primers per mitjà d'un acord contractual. En tots dos casos, les entrades no s'han d'haver venut ni assignat prèviament.
 • Distribuïdor: empreses que distribueixen entrades que prèviament s'han assignat o venut al mercat web primari. El distribuïdor o el mercat web de distribució determina el preu de les entrades (que pot estar per sobre o per sota del valor nominal), així com els impostos, els càrrecs de servei i les taxes addicionals aplicables.
 • Grup associat a un esdeveniment: qualsevol artista, gira, equip, lliga, recinte o esdeveniment o grup similar en nom del qual es venen entrades.
 • Agregador d'entrades: qualsevol lloc web que agregui preus d'entrades d'altres llocs web de distribuïdors o d'empreses híbrides, però en el qual no es tramita la venda de cap entrada.

Requisits relatius a la destinació per obtenir la certificació

Si veneu entrades o enllaceu a llocs web que en revenen, heu de complir alguns o tots els requisits relatius a la destinació que s'indiquen a continuació. Tingueu present que, si sou proveïdor original, no heu de complir cap requisit relatiu a la destinació, tret que enllaceu a un lloc web que vengui entrades de revenda. 

Tot seguit es mostra un resum de cada requisit relatiu a la destinació i, a sota de cada un, podeu consultar quan s'aplica cada requisit en funció del vostre model empresarial i d'allò que promocioneu al vostre anunci.

Resum dels requisits relatius a la destinació

Domini d'URL

Si veneu entrades o enllaceu a llocs web que en revenen, podeu utilitzar al domini d'URL el nom del grup associat a un esdeveniment amb la condició que aporteu un dels documents següents:

 • Un contracte o document legal que indiqui l'afiliació o l'associació entre la vostra empresa i el grup associat a l'esdeveniment.
 • Una carta escrita en paper amb capçalera de la vostra empresa i signada per un dels vostres advocats o executius, en què es confirmi l'afiliació o l'associació amb el grup associat a l'esdeveniment.

Comunicacions

Per tal de protegir els clients contra estafes i evitar que es produeixin confusions, si veneu entrades de revenda heu de comunicar clarament el següent al vostre lloc web o a la vostra aplicació:

 • Sou un mercat de revenda i no el proveïdor original de les entrades.
 • Els preus de les vostres entrades poden ser superiors al valor nominal (el preu que ofereix el proveïdor original).

La comunicació d'aquesta informació ha de ser molt clara i ha d'estar ben visible al 20% de la part superior de les pàgines del lloc web del distribuïdor (la part superior visible), com ara la pàgina d'inici i totes les pàgines de destinació, entre d'altres. La comunicació d'aquesta informació ha de tenir un format que no es pugui tancar ni amagar. A més, ha d'estar escrita en un tipus de lletra d'una mida igual o superior a la de la major part del text de la pàgina.

Desglossament d'impostos i taxes 

Si veneu entrades de revenda, heu d'indicar les taxes i els impostos desglossats durant el procés de tramitació de compra i abans que els clients proporcionin la informació de pagament. El desglossament ha d'incloure els costos que s'hagin afegit, com ara els impostos i les taxes.

Si sou proveïdor original i enllaceu a un lloc web de venda d'entrades de revenda, assegureu-vos que el lloc web compleixi els requisits relatius a la destinació que es resumeixen a continuació. Consulteu la secció Proveïdor original de sota per obtenir-ne més detalls.

Requisits relatius a la destinació segons el model empresarial

Proveïdor original

Descripció de l'anunciant Què promocionen els anuncis Comunicacions (lloc web) Desglossament d'impostos i taxes (lloc web)
Sou exclusivament proveïdor original Entrades del mercat primari per a un esdeveniment No són obligatòries No és obligatori
Sou proveïdor original, però la vostra pàgina d'inici o de l'esdeveniment enllaça al lloc web d'un distribuïdor Entrades del mercat primari per a un esdeveniment No són obligatòries al vostre lloc web No és obligatori al vostre lloc web
Només el vostre lloc web o un lloc web de revenda d'entrades per a un esdeveniment Són obligatòries només a les pàgines d'inici i de destinació del distribuïdor enllaçat És obligatori al lloc web del distribuïdor enllaçat

Distribuïdor

Descripció de l'anunciant Què promocionen els anuncis Comunicacions Desglossament d'impostos i taxes
Sou distribuïdor "autoritzat" o "oficial" d'entrades per a esdeveniments concrets Esdeveniments concrets Són obligatòries És obligatori
El vostre lloc web exclusivament o esdeveniments dels quals no sou el distribuïdor oficial Són obligatòries És obligatori
Determinades lligues professionals d'esports dels Estats Units respecte de les quals sou distribuïdor oficial. Són obligatòries És obligatori
Sou exclusivament distribuïdor El vostre lloc web o un lloc web de revenda d'entrades per a un esdeveniment Són obligatòries És obligatori
Sou distribuïdor i a) proveïdor original d'esdeveniments concrets, b) enllaceu a altres proveïdors originals o c) enllaceu als llocs web d'altres distribuïdors Entrades del mercat primari per a un esdeveniment Són obligatòries a la pàgina d'inici, però no a la pàgina de destinació si només mostra informació relativa a entrades del mercat primari No és obligatori
Només el vostre lloc web o un lloc web de revenda d'entrades per a un esdeveniment Són obligatòries És obligatori

Grup associat a un esdeveniment

Descripció de l'anunciant Què promocionen els anuncis Comunicacions  Desglossament d'impostos i taxes 
Sou un grup associat a un esdeveniment i el vostre lloc web enllaça a un proveïdor original per a la venda de les vostres d'entrades Entrades del mercat primari per a un esdeveniment No són obligatòries al vostre lloc web No és obligatori al vostre lloc web
Sou un grup associat a un esdeveniment i el vostre lloc web enllaça a un distribuïdor per a la venda de les vostres entrades Només el vostre lloc web Són obligatòries només a les pàgines d'inici i de destinació del distribuïdor enllaçat
 
És obligatori només al lloc web del distribuïdor enllaçat

Sou un grup associat a un esdeveniment i el vostre lloc web enllaça a un proveïdor original i a un distribuïdor per a la venda de les vostres entrades
Només el vostre lloc web Són obligatòries només a les pàgines d'inici i de destinació del distribuïdor enllaçat És obligatori al lloc web del distribuïdor enllaçat

Agregador d'entrades

Descripció de l'anunciant Comunicacions Desglossament d'impostos i taxes
Sou agregador d'entrades i el vostre lloc web enllaça a distribuïdors; no veneu entrades al vostre lloc web Són obligatòries al vostre lloc web i als llocs web dels distribuïdors enllaçats És obligatori als llocs web dels distribuïdors enllaçats

Requisits al nivell d'anunci

Si no sou proveïdor original d'entrades, heu de complir alguns o tots els requisits al nivell d'anunci que s'indiquen a continuació. 

Tot seguit es mostra un resum de cada requisit al nivell d'anunci i, a sota de cada un, podeu consultar quan s'aplica cada requisit en funció del vostre model empresarial i d'allò que promocioneu al vostre anunci.

Resum dels requisits al nivell d'anunci

Ús del terme "oficial" 

Si de vegades el vostre model empresarial reuneix els requisits del d'un distribuïdor o agregador d'entrades, no insinueu que només sou proveïdor original d'entrades utilitzant termes com ara "oficial" als anuncis ni tampoc en referència al vostre lloc web (per exemple, "proveïdors oficials d'entrades per a NomEsdeveniment" o "lloc web oficial de DistribuïdorEntrades").

Ara bé, si teniu un acord legal amb un grup associat a un esdeveniment en què s'especifica que podeu fer referència al vostre lloc web com a venedor original o distribuïdor oficials d'aquest grup, tindreu permís per utilitzar el terme "oficial" al vostre anunci, sempre que compliu els requisits següents:

 • Heu d'aportar una carta del grup associat a un esdeveniment en què s'indiqui explícitament que teniu permís per utilitzar la designació "oficial" en referència al grup per promocionar les entrades de l'esdeveniment.
 • Podeu utilitzar el terme "oficial" en una de les frases que es mostren a continuació, seguit del nom del grup associat a l'esdeveniment (per exemple, "mercat oficial entre fans de [nom del grup]").

Si a l'acord s'estableix que podeu fer referència a la vostra empresa com a venedor original oficial d'un grup associat a un esdeveniment

 • partner original oficial de venda d'entrades
 • mercat oficial original d'entrades
 • proveïdor oficial original d'entrades
 • partner oficial de venda d'entrades al mercat original
 • proveïdor oficial de venda d'entrades al mercat original
 • venda d'entrades oficial original
 • venedor original oficial d'entrades

Si a l'acord s'estableix que podeu fer referència a la vostra empresa com a distribuïdor oficial d'un grup associat a un esdeveniment

 • mercat oficial d'entrades entre fans
 • mercat oficial entre fans
 • mercat oficial secundari entre fans
 • partner oficial secundari de venda d'entrades
 • mercat oficial secundari d'entrades
 • proveïdor oficial secundari d'entrades
 • partner oficial de venda d'entrades al mercat secundari
 • proveïdor oficial de venda d'entrades al mercat secundari
 • mercat oficial d'entrades per a fans
 • mercat o lloc web d'intercanvi oficial d'entrades
 • mercat oficial de revenda d'entrades
 • distribuïdor oficial

 

Restriccions relatives als URL visibles

Per assegurar-vos que els clients tinguin clar quina relació teniu amb el grup associat a l'esdeveniment en qüestió, si sou distribuïdor o agregador d'entrades no podeu incloure cap subdomini ni el camí de cap postdomini a l'URL visible.

Requisits relatius als anuncis segons el model empresarial

Distribuïdor

Descripció de l'anunciant Què promocionen els anuncis Ús de termes com ara "oficial" Restriccions relatives als URL visibles
Sou exclusivament distribuïdor El vostre lloc web o un lloc web de revenda d'entrades per a un esdeveniment No es permet L'URL visible no pot contenir cap subdomini ni el camí de cap postdomini.
Sou distribuïdor i a) proveïdor original d'esdeveniments concrets, b) enllaceu a altres proveïdors originals o c) enllaceu als llocs web d'altres distribuïdors Entrades del mercat primari per a un esdeveniment No es permet L'URL visible no pot contenir cap subdomini ni el camí de cap postdomini.
Només el vostre lloc web o un lloc web de revenda d'entrades per a un esdeveniment No es permet L'URL visible no pot contenir cap subdomini ni el camí de cap postdomini.

Grup associat a un esdeveniment

Descripció de l'anunciant Què promocionen els anuncis Ús de termes com ara "oficial" Restriccions relatives als URL visibles
Sou un grup associat a un esdeveniment i el vostre lloc web enllaça a un proveïdor original per a la venda de les vostres d'entrades Entrades del mercat primari per a un esdeveniment Es permet Cap
Sou un grup associat a un esdeveniment i el vostre lloc web enllaça a un distribuïdor per a la venda de les vostres entrades Només el vostre lloc web Es permet Cap

Agregador d'entrades

Descripció de l'anunciant Ús de termes com ara "oficial" Restriccions relatives als URL visibles
Sou agregador d'entrades i el vostre lloc web enllaça a distribuïdors; no veneu entrades al vostre lloc web No es permet L'URL visible no pot contenir cap subdomini ni el camí de cap postdomini.

Com es pot obtenir la certificació

Si compliu els requisits indicats més amunt, sol·liciteu la certificació. Al formulari de sol·licitud haureu de proporcionar informació sobre la vostra empresa, així com els URL a què dirigeixen els anuncis que voleu publicar.

Google revisarà la vostra sol·licitud i us notificarà l'estat de la certificació. Un cop l'hàgiu obtinguda, podeu començar a difondre publicitat. Si el vostre compte no compleix els requisits, se us pot treure la certificació en qualsevol moment. 

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?