Други ограничени бизнеси: Продажба на билети за събития

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Ограничаваме рекламирането на някои бизнеси с услугите ни, за да не допуснем експлоатация на потребителите дори ако изглежда, че отделни фирми спазват останалите ни правила. Въз основа на постоянните ни прегледи и отзивите от потребители, регулиращи органи и агенции за защита на потребителите понякога установяваме продукти или услуги, с които е възможна злоупотреба. Ако преценим, че определени видове бизнеси крият твърде висок риск за безопасността или практическата работа на потребителите, може да ограничим или спрем показването на свързаните с тях реклами.

Бизнеси, които продават билети за събития, имат право да рекламират чрез Google Ads, след като получат от Google потвърждаване на съответствие с условията, заявено с този формуляр. За да получат потвърждение за съответствие с условията, може да е необходимо бизнесите да отговарят на конкретни изисквания за дестинацията на рекламите.

По-долу ще намерите следното:

 • Дефиниция на бизнес моделите: Ще трябва да установите кой е Вашият бизнес модел, за да определите кои изисквания трябва да изпълнявате, за да отговаряте на условията за показване на реклами.
 • Изисквания за дестинацията по бизнес модел
 • Изисквания за рекламите според бизнес модела
Забележка: Профилите в Authorized Buyers и Display & Video 360, с които се препродават билети, не е необходимо да изпращат заявка за потвърждаване на съответствие с условията, но за тях също важат описаните по-долу изисквания за дестинацията.

 

Определение на бизнес моделите

 • Основен доставчик: Собственикът, организаторът или мястото на провеждане на събитието, които продават билетите първоначално, или продавач на билети, който чрез договор е упълномощен да продава билети от името на собственика, организатора или мястото на провеждане. При всички случаи билетите не може да са били продавани или разпределяни преди това.
 • Дистрибутор: Бизнес, при който се препродават билети, които вече са разпределени или продадени на първичния пазар. Дистрибуторът или пазарът за препродажба определят цената на билетите (която може да е по-висока или по-ниска от номиналната) и евентуалните допълнителни приложими данъци, такси или комисиони. Изискванията за дистрибутори важат и за пазари, които свързват дистрибутори с купувачи на билети.
 • Свързана със събитието група: Изпълнител, турне, отбор, лига, място на провеждане на събитие или подобно събитие или група, от чието име се продават билетите.
 • Агрегатор за билети: Сайт, който събира цени на билети от други сайтове на дистрибутори, но не продава билети самостоятелно.
Забележка: Във Франция и френските територии продажбата на билети за събития е ограничена до отговарящи на условията основни доставчици.


Изисквания за дестинацията по бизнес модел

Ако продавате билети или предоставяте връзки към сайтове за препродажба на билети, трябва да изпълнявате някои или всички от следните изисквания за дестинацията. Обърнете внимание, че ако сте основен доставчик, изискванията за дестинацията не се отнасят за Вас, освен ако не предоставяте връзки към сайтове за препродажба на билети.

По-долу е представено обобщение на всяко изискване за дестинацията в зависимост от бизнес модела Ви и какво популяризира рекламата Ви.

Обобщение

Домейн на URL адреса

Ако продавате билети или предоставяте връзки към препродажба на билети, домейнът на URL адреса Ви може да съдържа името на свързаната със събитието група само ако предоставите едно от следните:

 • договор или юридически документи за партньорство или съдружие между фирмата Ви и свързаната със събитието група;
 • писмо на официална бланка на фирмата, подписано от неин адвокат или изпълнителен директор, с което се удостоверява партньорство или съдружие със свързаната със събитието група.

Разкривания

За да се защитят клиентите от измами и да се предотврати евентуално объркване, ако препродавате билети, трябва ясно да разкривате в уебсайта или приложението си следното:

 • Представлявате пазар за препродажба и не сте основният доставчик на билетите.
 • Вашите цени на билетите може да са по-високи от номиналната стойност (т.е. цената, предлагана от основния доставчик).

Тази информация трябва да се вижда лесно и да е ясно обяснена в първите 20% (на видимата на екрана част от страницата) от уебсайта на дистрибутора, включително на началната страница и на всички дестинации. Разкриването не трябва да бъде във формат за известия, който може да се затвори или скрие, и шрифтът трябва да е със същия или по-голям размер от преобладаващия шрифт на текста на страницата.

Разбивка с данъци и такси

Ако препродавате билети, трябва да предоставите разбивка на цената с посочени данъци и такси по време на процеса по плащането и преди клиентът да предостави данни за плащане. Разбивката трябва да показва добавените конкретни разходи, като например данъци и такси.

По бизнес модел

Основен доставчик

Описание на рекламодателя Рекламите популяризират Разкривания (уебсайт) Разбивка с данъци и такси (уебсайт)
Вие сте само основен доставчик Първоначални билети за събитието Не са задължителни Не е задължителна
Вие сте основен доставчик, но на началната си страница или на страницата за събитието имате връзки към сайт на дистрибутор Първоначални билети за събитието Не са задължителни на уебсайта Ви Не е задължителна на уебсайта Ви
Само Вашия уебсайт или препродажба на билети за събитие Задължителни са само на целевата и началната страница на дистрибутора, към които има връзки Задължителна е на уебсайта на дистрибутора, към който има връзки

Дистрибутор

Описание на рекламодателя Рекламите популяризират Разкривания Разбивка с данъци и такси
Вие сте „упълномощен“ или „официален“ дистрибутор за конкретни събития Конкретни събития Задължителни Задължителна
Само Вашия уебсайт или събития, за които не сте официален дистрибутор Задължителни Задължителна
Конкретни професионални спортни лиги в САЩ, за които сте официален дистрибутор Задължителни Задължителна
Вие сте само дистрибутор, а не „упълномощен“ или „официален“ Вашия уебсайт или препродажба на билети за събитие Задължителни Задължителна
Вие сте дистрибутор, който а) също така е основен доставчик за конкретни събития, б) предоставя връзки към основни доставчици или в) предоставя връзки към други дистрибутори Първоначални билети за събитието Задължителни са на началната страница, но не и на целевата страница, ако на нея се показва само информация за първоначалните билети Не е задължителна
Само Вашия уебсайт или препродажба на билети за събитие Задължителни Задължителна

Свързана със събитието група

Описание на рекламодателя Рекламите популяризират Разкривания Разбивка с данъци и такси
Вие сте свързана със събитието група и на уебсайта Ви има връзки към основен доставчик за билетите Ви Първоначални билети за събитието Не са задължителни на уебсайта Ви Не е задължителна на уебсайта Ви
Вие сте свързана със събитието група и на уебсайта Ви има връзки към дистрибутор за билетите Ви Само Вашия уебсайт Задължителни са само на целевата и началната страница на дистрибутора, към които има връзки
Задължителна е само на уебсайта на дистрибутора, към който има връзки

Вие сте свързана със събитието група и на уебсайта Ви има връзки към основен доставчик и към дистрибутор за билетите Ви
Само Вашия уебсайт Задължителни са само на целевата и началната страница на дистрибутора, към които има връзки Задължителна е на уебсайта на дистрибутора, към който има връзки

Агрегатор за билети

Описание на рекламодателя Разкривания Разбивка с данъци и такси
Вие сте агрегатор за билети и предоставяте връзки към дистрибутори. Не продавате билети на уебсайта си. Задължителни са на уебсайта Ви и на този на дистрибутора, към който има връзки Задължителна е на уебсайта на дистрибутора, към който има връзки

 

Изисквания за рекламите според бизнес модела

Ако не сте основен доставчик на билети, трябва да изпълнявате някои или всички от следните изисквания за рекламите.

По-долу е дадена обобщена информация за всяко изискване за рекламите в зависимост от бизнес модела Ви и какво популяризира рекламата Ви.

Обобщение

Използването на термина „официален“

Ако бизнес моделът Ви понякога се квалифицира като дистрибутор или агрегатор за билети, нямате право да намеквате, че сте основен доставчик на билети, като използвате в рекламите си или по отношение на уебсайта си думи като „официален“ (напр. „официални доставчици на билети за [име на събитие]“ или „официален сайт на [име на дистрибутор]“).

Ако обаче имате правно споразумение със свързана със събитието група, според което можете да се обозначавате като неин официален дистрибутор или официален основен продавач, ще Ви бъде разрешено да използвате термина „официален“ в рекламите си, при условие че изпълнявате следните изисквания:

 • Трябва да предоставите писмо от съответната свързана със събитието група, в което изрично се посочва, че в популяризациите си на билети за събития имате право да използвате думата „официален“ по отношение на групата.
 • Можете да използвате „официален“ в един от следните изрази, следван от името на свързаната със събитието група (например „Официален пазар за билети от фен за фен за [името на групата]“).

Ако според договора можете да се обозначавате като официален основен продавач за свързана със събитието група

 • Официален партньор за основна продажба на билети
 • Официален основен пазар за продажба на билети
 • Официален основен доставчик на билети
 • Официален партньор за продажба на билети на основен пазар
 • Официален доставчик за продажба на билети на основен пазар
 • Официални основни продажби на билети
 • Официален основен продавач на билети

Ако според договора можете да се обозначавате като официален дистрибутор за свързана със събитието група

 • Официален пазар за билети от фен за фен
 • Официален пазар от фен за фен
 • Официален вторичен пазар за билети от фен за фен
 • Официален партньор за вторична продажба на билети
 • Официален вторичен пазар за билети
 • Официален вторичен доставчик на билети
 • Официален партньор за продажба на билети на вторичен пазар
 • Официален доставчик за продажба на билети на вторичен пазар
 • Официален пазар за билети за фенове
 • Официален пазар/обмен на билети
 • Официален пазар за препродажба на билети
 • Официален дистрибутор

Ограничения за показвания URL адрес

За да не бъдат подвеждани клиентите за взаимоотношенията Ви със свързаната със събитието група, ако сте дистрибутор или агрегатор за билети, показваният URL адрес не може да съдържа поддомейни или пътища след домейна.

По бизнес модел

Дистрибутор

Описание на рекламодателя Рекламите популяризират Използване на термини като „официален“ Ограничения за показвания URL адрес
Вие сте само дистрибутор Вашия уебсайт или препродажба на билети за събитие Не се допуска Показваният URL адрес не може да съдържа поддомейн или път след домейна
Вие сте дистрибутор, който а) също така е основен доставчик за конкретни събития, б) предоставя връзки към основни доставчици или в) предоставя връзки към други дистрибутори Първоначални билети за събитието Не се допуска Показваният URL адрес не може да съдържа поддомейн или път след домейна
Само Вашия уебсайт или препродажба на билети за събитие Не се допуска Показваният URL адрес не може да съдържа поддомейн или път след домейна

Свързана със събитието група

Описание на рекламодателя Рекламите популяризират Използване на термини като „официален“ Ограничения за показвания URL адрес
Вие сте свързана със събитието група и на уебсайта Ви има връзки към основен доставчик за билетите Ви Първоначални билети за събитието Допуска се Няма
Вие сте свързана със събитието група и на уебсайта Ви има връзки към дистрибутор за билетите Ви Само Вашия уебсайт Допуска се Няма

Агрегатор за билети

Описание на рекламодателя Използване на термини като „официален“ Ограничения за показвания URL адрес
Вие сте агрегатор за билети и предоставяте връзки към дистрибутори. Не продавате билети на сайта си. Не се допуска Показваният URL адрес не може да съдържа поддомейн или път след домейна
 

Опции за коригиране на реклами с нарушения

Ако установите, че рекламите Ви не са одобрени за продажба на билети за събития, моля, следвайте една от двете опции по-долу.

Заявяване на потвърждаване за съответствие с условията

Бизнесите, които продават билети за събития, имат право да рекламират чрез Google Ads, след като кандидатстват и получат потвърждаване за съответствие с условията от Google. Проверете критериите за участие тук и кандидатствайте за потвърждаване на съответствие с условията чрез този формуляр.

Обжалване на решение във връзка с правилата

Ако сте отстранили неизправностите с дестинацията си или смятате, че сме направили грешка, обжалвайте решението във връзка с правилата направо от профила си в Google Ads, за да заявите проверка. След като потвърдим, че дестинацията Ви спазва правилата, можем да одобрим рекламите Ви.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню